Radi kreslíte, alebo fotíte?

Radi kreslíte, alebo fotíte? ...

... Pošlite svoje výkresy alebo fotografie do našej súťaže, ktorá sa už tradične spája s Týždňom vedy a techniky na Slovensku.

Vo výtvarnej súťaži sa môžeš vlastným umeleckým stvárnením pozrieť  na aktuálnu tému z oblasti životného prostredia -  „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet." 

Vo fotografickej súťaži máš možnosť objektív svojho fotoaparátu zamerať na „Prvky okolo nás“.

Podmienky súťaže:

výtvarná súťaž: ak si žiakom základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku a máš od 9 do 16 rokov.

fotografická súťaž: ak si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku, si doktorandom, alebo mladým človekom do 30 rokov.

Uzávierka oboch súťaží je 4. októbra 2019. Všetky informácie o súťažiach, štatúty, pravidlá, plagáty a prihlášky nájdeš na www.tyzdenvedy.sk.

Posledný update stránky: 2019-08-08 08:17