REGISTRÁCIA SPUSTENÁ! Pripravuje sa kľúčová aktivita plánovania programu Horizon Europe (2021 - 2027)

Registrácia na veľké celoeurópske podujatie pod názvom "European Research & Innovation Days" je spustená.                               Uskutoční sa v termíne od 24. do 26. septembra 2019 v Bruseli.

Podujatie predstavuje kľúčovú aktivitu v rámci strategického plánovania nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe. Na podujatí bude bližšie predstavená strategická agenda, priority a ciele jednotlivých výskumno-inovačných opatrení rozdelených podľa pilierov, klastrov a ďalších oblastí budúceho rámcového programu, čo je špecificky dôležité pri príprave úspešného projektového návrhu.

EU Research and Innovation Days budú miestom diskusií pre najbystrejších vedcov, výskumníkov, inovátorov a politických predstaviteľov, ktorí budú na základe diskusií spoločne definovať strategické priority pre investície do výskumu a inovácií v prostredí Európskej únie. Otvorenie registrácie na EU RESEARCH & INNOVATION DAYS

REGISTRÁCIA
European Research and Innovation Days

 

Posledný update stránky: 2019-06-13 15:11