Digitálna transformácia nie je nový pojem, ale výzva plná rýchlych zmien

Viac ako stotridsať odborníkov diskutovalo o politických stratégiách na európskej i národnej úrovní krajín V4 v oblasti digitálnej transformácie. Výskumní pracovníci a inovátori z krajín V4 priblížili, ako vytvárajú nové poznatky a  aplikujú digitálne technológie v praxi. Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k digitálnej transformácii reagovala na aktuálnu tému technologickej revolúcie. 

To, že síce prechádzame veľkou technologickou revolúciou, ale každá takáto zásadná zmena prináša so sebou aj nové príležitosti, naznačil už pri otvorení konferencie Marek Čanecký, expert na digitálnu agendu z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej republiky. „Do nových destinácií sa nedostaneme bez toho, aby sme sa vydali na nové cesty.“  Hľadať a vytvárať tieto cesty, ktoré dovedú EÚ k úspešnej digitálnej transformácii a budú reflektovať potreby jej občanov, mala aj ďalšia diskusia.  Digitálna transformácia nie je nový pojem, ale výzva plná rýchlych zmien

***

Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k digitálnej transformácii sa konala 6. júna 2019 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Organizovala ju Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) spoločne so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ a Styčnou kanceláriou Českej republiky pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO), Poľskou vedeckou kontaktnou agentúrou (PolSCA) a Stálym zastúpením Maďarska pri EÚ. Išlo o jedno zo záverečných podujatí v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.

Posledný update stránky: 2019-06-11 08:16