Vzdialený prístup do e-zdrojov

 

Ponuka e-zdrojov vzdialeného prístupu CVTI SR Registrácia do vzdialeného prístupu CVTI SR Podmienky využívania vzdialeného prístupu CVTI SR Technické požiadavky na  využívanie vzdialeného prístupu CVTI SR

Vzdialený prístup (mimo CVTI SR) do licencovaných elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) je povolený iba fyzickým osobám - používateľom CVTI SR, ktorí majú platný knižničný pas CVTI SR a nemajú blokované služby.


Vzdialený prístup je možný iba po zadaní čísla knižničného pasu a hesla používateľa.
Pri prvom prihlásení je heslo rovnaké ako číslo knižničného pasu. Heslo si možno neskôr kedykoľvek zmeniť.

Problémy, otázky, pripomienky ku vzdialenému prístupu k elektronickým zdrojom CVTI SR zasielajte na eiz@cvtisr.sk

Kontakt

Mgr. Michal Sliacky (vedúci odboru)
Odbor elektronických informačných zdrojov
Oddelenie získavania a sprístupňovania e-zdrojov
Tel.: 02/69 253 190                               
e-mail: michal.sliacky@cvtisr.sk
vzdialený prístup
Posledný update stránky: 2016-09-21 13:04