Tlačivá

Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl (word 65 kB)

Dodatky

 • zmena štatutára (word 40 kB)
  K dodatku je potrebné priložiť riaditeľom školy overený poverovací alebo menovací dekrét.
 • zmena bankového spojenia (word 39 kB)
  K dodatku je potrebné priložiť riaditeľom školy overenú kópiu zmluvy o účte s bankou alebo potvrdenie banky o vedení účtu pre školu.
 • zmena sídla školy (word 40 kB)
  K dodatku je potrebné priložiť riaditeľom školy overenú kópiu dokumentu, podľa ktorého sa zmena uskutočnila.
 • zmena názvu školy (word 40 kB)
  K dodatku je potrebné priložiť riaditeľom školy overenú kópiu dokumentu, podľa ktorého sa zmena uskutočnila.
 • doplnenie štatutára (word 40 kB)


Výpis daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia (word 48 kB)

Žiadosti

Posledný update stránky: 2017-01-18 09:03