scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum

Účelom portálu je efektívne sprístupniť najvýznamnejšie elektronické informačné zdroje (e-zdroje) pre výskum a vývoj.

Portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktorých ponuku tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje. Voľné zdroje sú prístupné pre kohokoľvek a pre ich využívanie nie je potrebné prihlásenie či autentifikácia používateľa.

O prístupe do licencovaných zdrojov naopak rozhoduje IP adresa počítača, z ktorého sa do portálu vstupuje.
To znamená, že používateľ sa musí nachádzať na pôde CVTI SR, resp. musí byť prihlásený v službe vzdialeného prístupu k e-zdrojom CVTI SR alebo musí pristupovať z registrovaných počítačov účastníckych organizácií projektu NISPEZ.

Používatelia majú v rámci scientia.sk k dispozícii aj portál elektronických časopisov CVTI SR
Portál scientia.sk ďalej poskytuje používateľom prostredníctvom linkovacieho systému SFX o. i. aj efektívny prístup do plnotextových dokumentov, ktorí sú oprávnení využívať.

Súčasťou portálu je odporúčacia služba bX, ktorá pre vyhľadaný článok vygeneruje zoznam ďalších podobných článkov na základe analýzy využívania článku ostatnými používateľmi.

Najnovším prírastkom je služba „Hot články“, ktorá prináša mesačne aktualizovaný prehľad najčítanejších článkov roztriedený podľa vedných odborov.

(viac...)
bX Hot články
new
 
Hot articles

  
bX Hot články je nová služba spoločnosti ExLibris, ktorá je založená na analýze štatistických údajov o využívaní vedeckých článkov miliónmi používateľov za posledný mesiac a to bez ohľadu na vydavateľov, platformy alebo inštitúcie. Ponúka 10 najvyužívanejších / najčítanejších článkov vo zvolenom odbore. Štandardne sa zobrazujú 3 najvyužívanejšie články vo vopred definovanej oblasti, pričom  tematickú oblasť možno v prípade potreby manuálne meniť.
Hot články sú dostupné aj ako mobilná aplikácia pre platfomu Android  a  pre iPhone (Apple store).
 

 

Kontakt

Mgr. Michal Sliacky (vedúci odboru)
Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu                                                                                                                  Tel.: 02/69 253 190                                                                                                                                                 Mobil: +421 918 976 306                                                                                                                                     e-mail: michal.sliacky@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2018-01-19 10:58