Tlačové správy

 

Svetelný smog je témou nového filmového dokumentu CVTI SR. „Čo sa stane o pár desaťročí?“

S decembrovou „nádielkou,“ vzdelávania to môžu žiaci a študenti „rozbaliť“ vo svete informačných technológií   

Veda v CENTRE l Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?  

 

Týždeň vedy a techniky 2020 je iný. Vedu môžeme zažiť priamo v obývačke

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

Výsledky celoslovenskej súťaže v 3D tlači hovoria jasne: „Stredoškoláci sú takmer profesionáli“

Transfer technológií. Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online! 

Zdravšie cereálne pufované výrobky aj spoločný boj proti koronavírusu. Ocenenia pre aktuálne inovatívne výstupy vedy s prínosom pre prax sú rozdané   

FOTOGALÉRIA

Akademický a komerčný „svet“ sa stretnú na jednom podujatí. V online podobe štartuje premiéra nového formátu konferencie k téme duševného vlastníctva 

CVTI SR spustilo popularizačný podcast Veda na dosah 

Tradičná konferencia má nový formát. Registrujte sa na podujatie, kde sa stretne akademický a komerčný „svet

Matematika mimo rozvrhu v škole a ešte aj zábava. Študenti si toto spojenie vyskúšali na sústredení

Levočské Múzeum špeciálneho školstva oslávi „tridsiatku.“  Na zážitky pozýva širokú verejnosť

* PROGRAM / PROGRAM 

Časopis Quark oslavuje štvrťstoročnicu

Do konca tohto týždňa spoznávajú deti a študenti odbory budúcnosti    

Múzeum školstva a pedagogiky si pripomína 50. výročie založenia v novej budove, minister školstva mu praje veľa návštevníkov 

Levočské múzeum školstva nadviazalo spoluprácu s držiteľom Krištáľového krídla. Vďaka jeho daru rozšírilo ponuku zážitkových programov

Bezplatne a popri štúdiu. Žiaci, študenti aj učitelia majú možnosť získať medzinárodné certifikáty digitálnej gramotnosti a osobnostného rozvoj

Od škôl až po firmy. Vlastným podujatím sa môžu stať súčasťou tohtoročného Týždňa vedy a techniky 

Nové predmety či stáže. Aktivity národného projektu reálne inovujú  vzdelávanie  v oblasti IT aj na vysokých školách

Prázdninový výlet do múzea, ktorý neunudí

Pandémia menila obsah a formy vzdelávania. Aktívne reagoval aj národný projekt, ktorý vzdeláva pre 21. storočie  
Už tradičná súťaž oceňujúca prenos výsledkov slovenského výskumu do praxe čaká na nominácie

Digitálna transformácia je príležitosť. Reagujú na ňu aj učitelia

Hľadajú sa vedci v zahraničí s chuťou zlepšovať Slovensko

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2019 

Učitelia stredných a vysokých škôl budú diskutovať o digitálnej transformácii a jej budúcnosti

Pandémia zvýšila záujem o virtuálne študovne. Online prístup k e-knihám si obľúbili najmä študenti 

Stredoškolskí učitelia majú možnosť pridať sa k silnej komunite „sieťarov.“ Príležitosť ponúka platforma projektu IT Akadémia

Bezplatné letné IT tábory pre deti. Počas prázdnin sa deti môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia pri dobrovoľnom rozvíjaní zručností v informatike, fyzike či chémii

Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Zapoj sa do výtvarnej alebo grafickej súťaže pre mladých  / plagát

Učitelia sa bezplatne vzdelávali aj počas preventívnych opatrení v súvislosti s COVID-19. Ponuku webinárov môžu využiť i naďalej

Dotknite sa vedy naživo. Zážitkové centrum vedy Aurelium opäť otvorené

Základné informácie o počítačovej bezpečnosti, ale aj motivácia k vzdelávaniu sa. Žiaci a študenti majú možnosť získať prehľad o tom, čo všetko sa skrýva za pojmom cybersecurity

Pomáhali chrániť zdravotníkov, aktuálne pomôžu učiteľom. Ochranné štíty sa vyrábajú a distribuujú aj prostredníctvom národného projektu

Slovenské inštitúcie považujú európsky program Horizont 2020 za jeden z najlepších pre oblasť výskumu a inovácií

Prístup k odborným informáciám opäť v štandardnom režime. Brány otvorí aj interaktívne múzeum.

E-knihy ... skúsenosti, preferencie, prax. Zapojte sa do krátkeho dotazníka medzinárodného projektu, ktorý má zdigitalizovať 15 tisíc kníh.

Nepočujúci, nevidiaci či inak znevýhodnení majú rovnako veľa možností ako spoznávať svet okolo. Akým spôsobom, priblížia nové vzdelávacie programy levočského Múzea špeciálneho školstva.

Uspieť v Horizonte sa dá. Potvrdiť to môže aj 201 unikátnych slovenských subjektov

Levočské múzeum sa špeciálnemu školstvu a liečebnej pedagogike venuje už tridsať rokov. Výročie pripomína aj logo.        

Virtuálne študovne – pilotný projekt CVTI SR zabezpečuje prístup k digitalizovanej študijnej a vedecko-výskumnej literatúre aj počas súčasných obmedzení v súvislosti so šírením koronavírusu.

O tradičnú Vedeckú kaviareň CVTI SR v apríli záujemcovia neprídu. Vysielať sa bude cez YouTube kanál.

CVTI SR pomáha v súčasnej situácii. Vyrábajú sa ochranné štíty, vyvíja sa konštrukcia takzvaného „lifeBoxu.“

Vzdelávanie pre oblasť IT reaguje na aktuálne trendy. Vysokoškoláci majú v ponuke nové predmety.

Informačné podujatia aj priama inovačná podpora. CVTI SR ako súčasť najväčšej európskej siete na podporu malých a stredných podnikov rozširuje svoje služby.

VEDA V CENTRE: Nové technológie pre 5G siete 

plagát

„ĎAKUJEME našim návštevníkom za spoločný zážitkový a interaktívny rok 2019.“ Múzeum špeciálneho školstva v Levoči si prevzalo ocenenie ako najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja.

Titul najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019 patrí levočskému Múzeu špeciálneho školstva

Európsky program Kreatívna Európa podporil digitalizáciu 15 tisíc kníh. CVTI SR je partnerom medzinárodného projektu rozširujúceho digitálne knižnice a voľný prístup k digitalizovaným knihám naprieč EÚ.

VEDA V CENTRE: Antibiotiká versus prírodné antimikrobiálne látky  

plagát

Aktivity, o ktorých CVTI SR informovalo v minulých rokoch nájdete v časti: 

Tlačové správy 2019

Tlačové správy 2018

Tlačové správy 2017

Tlačové správy 2016

Tlačové správy 2015

Tlačové správy 2014

Tlačové správy 2013

Tlačové správy 2012

 

Posledný update stránky: 2020-12-03 13:55