Povinne zverejňované zmluvy uzavreté v roku 2015

Obstarávateľ:

  • názov: Centrum vedecko-technických informácií SR
  • sídlo:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
  • IČO:    151882
  • rezort: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu, SR

Od 1. októbra 2015 CVTI SR ako povinná osoba (v zmysle zákona 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) zverejňuje svoje zmluvy len v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), a nie aj na svojom webovom sídle (§5a ods. 9 zákona). 


Číslo zmluvy Názov zmluvy Dodávateľ
názov, sídlo, IČO
Hodnota/€ Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti do Poznámka
3148/SSŠ/2015 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Súkromná stredná odborná škola
Zoltána Fábryho 19, 079 01 Veľké Kapušany
42408725
* EUR s DPH 11.9.2015 1.10.2015 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
3147/SSŠ/2015 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Súkromná stredná odborná škola
L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
42395968
* EUR s DPH 11.9.2015 1.10.2015 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
3146/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Janka Pospišová, Mgr.

EUR s DPH 29.9.2015 30.9.2015 Doba neurčitá
3145/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Ladislav Lindák

EUR s DPH 25.9.2015 1.10.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3144/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jozef Melek

EUR s DPH 25.9.2015 1.10.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
3143/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Šimon Hládek

EUR s DPH 25.9.2015 1.10.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
3142/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ján Gáfrik

EUR s DPH 25.9.2015 1.10.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
3141/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Dominika Bendová

EUR s DPH 25.9.2015 30.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3140/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 25.9.2015 1.10.2015 30.11.2015
3139/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 25.9.2015 30.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová 1, 917 01 Trnava, IČO: 36256013
3138/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 460/Motory/2015 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 25.9.2015 28.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: TESLA STROPKOV, a.s., Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, IČO: 00474339
3137/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 463/Motory/2015 Frekventant: Michal Špak

EUR s DPH 25.9.2015 28.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3136/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 462/Motory/2015 Frekventant: Ladislav Kiraľ

EUR s DPH 25.9.2015 28.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3135/PopVaT/2015 Kúpna zmluva MediaTech Central Europe, a.s.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
35772581
136 000,- EUR s DPH 24.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3134/PopVaT/2015 Inominátna zmluva KVANT, spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
31398294
2 489 083,33 EUR bez DPH 24.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3133/PopVaT/2015 Kúpno –predajná zmluva SOVA Digital, a.s.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
35770911
14 583,33 EUR bez DPH 24.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3132/PopVaT/2015 Kúpno –predajná zmluva SOVA Digital, a.s.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
35770911
16 416,66 EUR bez DPH 24.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3131/PopVaT/2015 Kúpno – predajná zmluva KVANT, spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
31398294
13 916,67 EUR bez DPH 24.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3130/PopVaT/2015 Kúpno – predajná zmluva KVANT, spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
31398294
78 333,33 EUR bez DPH 24.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3129/PopVaT/2015 Kúpno – predajná zmluva KVANT, spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
31398294
8 666,67 EUR bez DPH 24.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3128/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3127/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3126/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3125/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3124/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3123/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3122/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3121/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3120/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3119/PopVaT/2015 Zmluva o poskytovaní služieb a poskytnutí licencie Dobrý deň, s.r.o.
Čajakova 10, 811 05 Bratislava
35785721
11 940,- EUR bez DPH 23.9.2015 28.9.2015 30.11.2015
3118/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 433/Motory/2015 Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
EUR s DPH 18.9.2015 30.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: Cubica, s.r.o., Jána Švermu 1794/1, 960 01 Zvolen, IČO: 45579369
3117/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 438/Motory/2015 Frekventant: Petra Jašicová

EUR s DPH 18.9.2015 30.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
3115/MOTORY/2015 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
234,- EUR s DPH 18.9.2015 29.9.2015 30.11.2015
3114/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 47/TUKE/2015-NAJ Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
1764,40 EUR s DPH 18.9.2015 29.9.2015 30.11.2015
3113/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
200,- EUR s DPH 18.9.2015 29.9.2015 30.11.2015
3112/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. R – 2257/2015/OIP Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
446,93 EUR s DPH 18.9.2015 29.9.2015 30.11.2015
3111/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 208/Motory/2015 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
300,- EUR s DPH 18.9.2015 29.9.2015 30.9.2015
3110/MOTORY/2015 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 69/190601/2013-NAJ Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
180,- EUR s DPH 18.9.2015 29.9.2015 30.11.2015
3109/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/2015/101 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
170,- EUR s DPH 18.9.2015 29.9.2015 30.11.2015
3108/CVTI SR/2015 Nájomná zmluva Hotel Saffron
Radlinského 27, Bratislava
45519587
7 814,- EUR s DPH 21.9.2015 23.9.2015 30.9.2015 Projekt NITT SK
3107/CVTISR/2015 Zmluva o poskytnutí služby Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
19 500,- EUR bez DPH 11.9.2015 23.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR
3106/SSŠ/2015 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Spojená škola
Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
42434718
* EUR s DPH 2.9.2015 22.9.2015 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) *prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
3105/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Peter Takáč

EUR s DPH 18.9.2015 22.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3104/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Cádrik

EUR s DPH 18.9.2015 22.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3103/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Darina Glittová

EUR s DPH 18.9.2015 22.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3102/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Alena Balogová

EUR s DPH 18.9.2015 22.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3101/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 1124/Motory/2015 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 18.9.2015 23.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: T-Systems Slovakia, s.r.o., Žriedlová 13, 040 01 Košice, IČO: 35976721
3100/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Barbora Hamašová

EUR s DPH 18.9.2015 23.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3099/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Gabriela Dravecká

EUR s DPH 18.9.2015 23.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3098/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Roman Čerešňák

EUR s DPH 18.9.2015 23.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
3097/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Marián Mikuš

EUR s DPH 18.9.2015 23.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
3096/CVTISR/2015 Poistná zmluva Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
47236060
291,97 EUR s DPH 18.9.2015 20.9.2015 21.9.2015
3095/CVTISR/2015 Konzorciálna zmluva Neulogy, a.s.
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
36740454
EUR s DPH 31.07.2015 18.9.2015 31.01.2017 2. dodávateľ: BIC Bratislava spol. s.r.o., Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 30840007; V zmysle pravidiel projektu č. 685722 – ReinEU2016 v rámci programu HORIZON2020
3094/CVTISR/2015 Grant agreement no: 685722 REinEU2016 Európska komisia
1049 Brussels, Belgium
570 000,- EUR s DPH 04.08.2015 18.9.2015 31.01.2017 Dodávateľ je CVTI SR; V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
3093/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Alexandra Juríčeková, Mgr.

EUR s DPH 16.9.2015 18.9.2015 Doba neurčitá
3092/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Gabriel Babál, MUDr.

EUR s DPH 16.9.2015 18.9.2015 Doba neurčitá
3091/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Stanislav Mihaľo, Ing.

EUR s DPH 16.9.2015 18.9.2015 Doba neurčitá
3090/NITT/2015 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Dr. Špela Stres

2 550,- EUR s DPH 7.9.2015 17.9.2015 8.10.2015
3089/CVTISR/2015 Rámcová dohoda na Informačné a propagačné výrobky Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
Jura Hronca 60, 841 02 Bratislava
35967412
58 000,- EUR s DPH 10.9.2015 12.9.2015 12.3.2016
3088/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 727/Motory/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: Miba Steeltec, s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble, IČO: 36565911
3087/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 836/Motory/2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31728251
3086/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 381/Motory/2015 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: GOHR, s.r.o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 36459763
3085/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 2941/Motory/2015 Frekventant: Miriam Tomičová

EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3084/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 2939/Motory/2015 Frekventant: Bc. Matej Sabol

EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3083/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 199/Motory/2015 Frekventant: Michal Radoský

EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
3082/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 198/Motory/2015 Frekventant: Michal Bašo

EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
3081/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 474/Motory/2015 Frekventant: Bc. Kristián Bachorík

EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
3080/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 348/Motory/2015 Frekventant: Bc. Simona Dohnálová

EUR s DPH 10.9.2015 15.9.2015 06.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
3079/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Radovan Svitek

EUR s DPH 10.9.2015 14.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
3078/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2015/101 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
870,- EUR s DPH 10.9.2015 29.9.2015 30.11.2015
3077/MOTORY/2015 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 9-1/2015-op Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
1 200,- EUR s DPH 10.9.2015 29.9.2015 30.11.2015
3076/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Anton Kuzma, Ing. PhD.

EUR s DPH 9.9.2015 10.9.2015 Doba neurčitá
3075/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Sergej Hloch

EUR s DPH 9.9.2015 10.9.2015 Doba neurčitá
3074/NPC/2015 KÚPNA ZMLUVA technologické zariadenia Creative point, Fablab KVANT spol.s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
31398294
52 400,- EUR s DPH 8.9.2015 10.9.2015 10.11.2015 Cast2 predmetu zakazky
3073/NPC/2015 KÚPNA ZMLUVA technologické zariadenia Creative point, Fablab KVANT spol.s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
31398294
162 400,- EUR s DPH 8.9.2015 10.9.2015 10.11.2015 Cast1 predmetu zakazky
3072/PK/2015 Poistná zmluva Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
47236060
76 130,30 EUR 18.09.2015 22.9.2015 19.09.2020
3071/PK/2015 Poistná zmluva Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
47236060
208,57 EUR s DPH 14.9.2015 15.9.2015 19.9.2015
3070/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Radovan Vanta, MSc.

EUR s DPH 7.9.2015 9.9.2015 Doba neurčitá
3069/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Erik Bartoš, Mgr., PhD.

EUR s DPH 7.9.2015 9.9.2015 Doba neurčitá
3068/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Ljuba Bachárová, MUDr., DrSc.

EUR s DPH 7.9.2015 9.9.2015 Doba neurčitá
3067/NCP/2015 Licenčná zmluva Karol Žigo

0 EUR s DPH 3.9.2015 7.9.2015 31.12.2015
3066/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Andrej Krafčík, RNDr., PhD.

EUR s DPH 4.9.2015 5.9.2015 Doba neurčitá
3065/NITT/2015 Dohoda o splnomocnení Obstarávateľ: Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
00037869
EUR s DPH 24.8.2015 5.9.2015 doba neurčitá dodávateľ je CVTI SR
3064/NITT/2015 Národné centrum transferu technológii SR Obstarávateľ: Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
00037869
14000 EUR s DPH 24.8.2015 5.9.2015 doba neurčitá dodávateľ je CVTI SR
3063/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Andrej Liptaj, Dr. Ing. Mgr., PhD.

EUR s DPH 4.9.2015 5.9.2015 Doba neurčitá
3062/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Ivan Virgala, Ing., PhD.

EUR s DPH 3.9.2015 4.9.2015 doba neurčitá
3061/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Dušan Janičkovič, RNDr.

EUR s DPH 3.9.2015 4.9.2015 doba neurčitá
3060/NITT/2015 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Dr. Steef Blok

2 550,- EUR s DPH 20.8.2015 3.9.2015 8.10.2015
3059/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Alexander Végh

EUR s DPH 2.9.2015 7.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3058/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Martina Hrubovčáková

EUR s DPH 2.9.2015 7.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3057/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Zuzana Csillagová

EUR s DPH 2.9.2015 8.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3056/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Mária Cabajová

EUR s DPH 2.9.2015 7.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
3055/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 2.9.2015 8.9.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: ZF Slovakia, a.s., Strojárenská 7238/2, 917 02 Trnava, IČO: 36707341
3054/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Juraj Koncz

EUR s DPH 2.9.2015 4.9.2015 16.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3053/NCP/2015 Licenčná zmluva PhDr. Daniela Baranová

EUR s DPH 1.8.2015 3.9.2015 31.12.2015
3052/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. 2925/Motory/2015 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 26.8.2015 3.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 31687474
3051/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. 402/Motory/2015 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 26.8.2015 2.9.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: AVICENUM, s.r.o., Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36045250
3050/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 439/Motory/2015 Frekventant: Veronika Podhorská

EUR s DPH 26.8.2015 2.9.2015 15.11.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3049/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 2926/Motory/2015 Frekventant: Tomáš Mandičák

EUR s DPH 26.8.2015 3.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3048/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 18.06.2015 28.08.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Fpt Slovakia, s.r.o. Južná trieda 6, 040 01 Košice IČO: 35883375
3046/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Miroslav Katina

EUR s DPH 26.8.2015 1.9.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3045/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Martin Kiaba

EUR s DPH 26.8.2015 3.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3044/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Sandra Novotná

EUR s DPH 26.8.2015 3.9.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3043/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 26.8.2015 1.9.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: KARPATOVKA, s.r.o., Chminianska Nová Ves 106, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 36499757
3042/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 26.8.2015 3.9.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: T-Double, s.r.o., SNP 41, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 47374039
3041/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 26.8.2015 2.9.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Ing. Peter Čelko, Rúbanisko III 2914/35, 984 03 Lučenec, IČO: 47086823
3040/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Denisa Pirová

0 EUR s DPH 24.08.2015 27.08.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Denisa Pirová poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
3039/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Ivana Palaščaková

0 EUR s DPH 24.08.2015 27.08.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Ivana Palaščaková poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
3038/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Miroslav Kubo

0 EUR s DPH 24.08.2015 27.08.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Miroslav Kubo poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
3037/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
0 EUR s DPH 24.08.2015 27.08.2015 30.11.2015 2. dodávateľ: Viena International, s.r.o. Kráčiny 2, 036 01 Martin IČO: 31689400
3036/DCCVTISR/2015 Licenčná zmluva SUWECO C.Z. s.r.o.
Kostelec u Křížkú 156, 251 68 Kostelec u Křížkú , Česká republika
25094769
360 000 EUR s DPH 21.8.2015 26.8.2015 31.12.2021
3035/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Ing. Marianna Piešová

EUR s DPH 17.8.2015 21.8.2015 01.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
3034/NPC/2015 Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
8,64 EUR s DPH 20.8.2015 21.8.2015 30.12.2015
3033/CVTISR/2015 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015 uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obstarávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1
17055270
11 234,23 EUR s DPH 4.8.2015 20.8.2015 31.12.2015 Dodávateľ je CVTI SR
3032/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času EXPRES MEDIA k. s.
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
35792094
23 987,- EUR bez DPH 11.8.2015 18.8.2015 27.11.2015
3031/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Radio Services s.r.o.
Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
00603686
30 675,- EUR bez DPH 20.8.2015 22.8.2015 27.11.2015
3030/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
35843624
187 867,10 EUR bez DPH 4.8.2015 18.8.2015 25.10.2015
3029/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
10 968,20 EUR bez DPH 3.8.2015 18.8.2015 25.10.2015
3028/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
35843624
90 694,50 EUR bez DPH 11.8.2015 18.8.2015 24.9.2015
3027/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
11 648,- EUR bez DPH 12.8.2015 18.8.2015 27.11.2015
3026/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
55 440,- EUR bez DPH 12.8.2015 18.8.2015 27.11.2015
3025/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava
31444873
50 404,- EUR bez DPH 13.8.2015 18.8.2015 24.9.2015
3024/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava
31444873
110 805,80 EUR bez DPH 13.8.2015 18.8.2015 25.10.2015
3023/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
5 245,60 EUR bez DPH 13.8.2015 18.8.2015 27.9.2015
3022/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
19 116,- EUR bez DPH 13.8.2015 18.8.2015 27.11.2015
3021/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 425/Motory/2015 Frekventant: Michaela Marcinčáková

EUR s DPH 17.8.2015 20.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3020/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 423/Motory/2015 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 17.8.2015 20.8.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: BeLvi, s.r.o., Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 46782001
3019/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Karel Tesař, Ing.

EUR s DPH 14.8.2015 15.8.2015 Doba neurčitá
3018/NITT/2015 o vytvorení diela a licenčná zmluva Dr. Alison Campbell

2550 EUR s DPH 10.8.2015 14.8.2015 8.10.2015
3017/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
0 EUR s DPH 03.08.2015 17.08.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s.r.o. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce IČO: 43843948
3016/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Alexandra Lahutová

0 EUR s DPH 03.08.2015 17.08.2015 31.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Alexandra Lahutová poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
3015/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Emil Běták, Doc. RNDr., DrSc.

EUR s DPH 11.8.2015 13.8.2015 doba neurčitá
3014/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Jozef Sliacky

EUR s DPH 11.8.2015 13.8.2015 doba neurčitá
3013/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela
Antona Bernoláka 27, 010 01 Žilina
EUR s DPH 11.8.2015 13.8.2015 doba neurčitá
3012/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Matej Schwarz, Ing.

EUR s DPH 11.8.2015 13.8.2015 doba neurčitá
3011/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
35780886
40 630,- EUR bez DPH 4.8.2015 18.8.2015 24.10.2015
3010/NITT/2015 Zmluva o spolupráci a prevode práv na riešenie Obstarávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
00397482
5000 EUR 10.8.2015 12.8.2015 doba neurčitá dodávateľ je CVTI SR
3009/NITT/2015 Zmluva o spolupráci a prevode práv na riešenie Obstarávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
00397482
5000 EUR 10.8.2015 12.8.2015 doba neurčitá dodávateľ je CVTI SR
3008/NCP/2015 Licenčná zmluva Stanislav Očka

EUR s DPH 11.8.2015 12.8.2015 31.12.2015
3007/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Pavol Štefanko

0 EUR s DPH 03.08.2015 11.08.2015 30.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Pavol Štefanko poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3006/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Miroslav Fečik

0 EUR s DPH 03.08.2015 11.08.2015 30.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Miroslav Fečik poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3005/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Daniela Donovalová

0 EUR s DPH 03.08.2015 11.08.2015 30.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Daniela Donovalová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3004/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ján Čelovský

0 EUR s DPH 03.08.2015 11.08.2015 30.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ján Čelovský poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
3003/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 03.08.2015 11.08.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: M-TECH partner, s.r.o. Vodárenská 28/6006, 080 01 Prešov IČO: 31728251
3002/NCP/2015 Licenčná zmluva Rút Rusnoková

bezodplatne 26.7.2015 10.8.2015 31.12.2015
3001/NCP/2015 Licenčná zmluva PhDr. Miroslav Lukáč

bezodplatne 22.7.2015 10.8.2015 31.12.2015
3000/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jozef Dziak

EUR s DPH 3.8.2015 10.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2999/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Matej Bereš

EUR s DPH 3.8.2015 10.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2998/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Andrej Pastýr

EUR s DPH 3.8.2015 10.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
2997/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 3.8.2015 10.8.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Agentúra JASPIS, s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava, IČO: 35944889
2996/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 3.8.2015 10.8.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Kraftstrom Partners, s.r.o., Októbrová 38, 080 01 Prešov, IČO: 46120891
2995/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Bc. Tomáš Árendás

0 EUR s DPH 31.07.2015 06.08.2015 18.09.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Tomáš Árendás poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2994/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 348/Motory/2015 Frekventant: Flóra Kočajdová

EUR s DPH 30.7.2015 5.8.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
2993/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 348/Motory/2015 Frekventant: Lenka Janeková

EUR s DPH 30.7.2015 5.8.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
2992/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 347/Motory/2015 Frekventant: Veronika Blahútová

EUR s DPH 30.7.2015 5.8.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
2991/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 346/Motory/2015 Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
EUR s DPH 30.7.2015 5.8.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: NEOPOLIS, s.r.o., A. Hlinku 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46157204
2990/NITT/2015 ZMLUVA O MODERNIZÁCII INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SLUŽIEB CVTI SR InterWay, a.s.
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
35728531
120 696,- EUR s DPH 30.7.2015 31.7.2015 30.09.2017
2989/NITT/2015 ZMLUVA o poskytovaní služieb - obstarávanie expertných podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií v rámci implementácie projektu NITT SK B I C Bratislava spol. s r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava
30840 007
156 274,56 EUR s DPH 30.7.2015 31.7.2015 31.10.2015
2988/NITT/2015 ZMLUVA o poskytovaní služieb - obstarávanie expertných podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií v rámci implementácie projektu NITT SK Neulogy, a.s.
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
36740454
156 218,40 EUR s DPH 30.7.2015 31.7.2015 31.10.2015
2987/NITT/2015 ZMLUVA o poskytovaní služieb - obstarávanie expertných podporných služieb v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií v rámci implementácie projektu NITT SK STU Scientific, s. r. o.
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
43988318
193 315,20 EUR s DPH 30.7.2015 31.7.2015 31.10.2015
2986/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Lukáš Lisoň

EUR s DPH 28.7.2015 5.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2985/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Peter Krištof

EUR s DPH 28.7.2015 5.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2984/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Emanuell Tomiq

EUR s DPH 28.7.2015 3.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2983/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Miroslav Kmec

EUR s DPH 28.7.2015 3.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2982/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Kapasný

EUR s DPH 28.7.2015 3.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2981/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Monika Bučková

EUR s DPH 28.7.2015 3.8.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2980/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 28.7.2015 3.8.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: TLE, s.r.o., Komenského 12, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 24180785
2979/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 28.7.2015 3.8.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Power System Management, s.r.o., Ondavská 5, 040 11 Košice, IČO: 43833900
2978/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Adrianna Králiková, RNDr., CSc.

EUR s DPH 24.7.2015 25.7.2015 doba neurčitá
2977/MOTORY/2015 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 9-1/2015-op Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 17.7.2015 27.7.2015 31.10.2015
2976/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Veronika Medvecká, RNDr.

EUR s DPH 24.7.2015 25.7.2015 doba neurčitá
2975/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Ivan Kňaze

EUR s DPH 24.7.2015 25.7.2015 doba neurčitá
2974/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Ing. Martin Miškuf

0 EUR s DPH 21.7.2015 22.7.2015 1.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Martin Miškuf poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2973/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Ladislav Hagara, PhDr., PhD.

EUR s DPH 17.7.2015 22.7.2015 doba neurčitá
2972/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Ondrej Ragač, Mgr.

EUR s DPH 17.7.2015 22.7.2015 doba neurčitá
2971/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Stanislav Kalúz, RNDr., CSc.

EUR s DPH 17.7.2015 18.7.2015 doba neurčitá
2970/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ľubomír Vachna

0 EUR s DPH 10.7.2015 24.7.2015 31.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ľubomír Vachna poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2969/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Peter Petruška

0 EUR s DPH 10.7.2015 24.7.2015 31.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Peter Petruška poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2968/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Tomáš Bavolár

0 EUR s DPH 10.7.2015 24.7.2015 31.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Tomáš Bavolár poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2967/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Branislav Katrinič

0 EUR s DPH 10.7.2015 24.7.2015 31.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Branislav Katrinič poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2966/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lukáš Blaško

0 EUR s DPH 10.7.2015 23.07.2015 31.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Lukáš Blaško poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2965/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Karol Hrubý

EUR s DPH 10.7.2015 20.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Karol Hrubý poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2964/NCP/2015 Licenčná zmluva Zdeno Vlach

Bezodplatne 14.7.2015 15.7.2015 31.12.2015
2963/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Veronika Olešnaníková, Ing.

EUR s DPH 13.7.2015 14.7.2015 doba neurčitá
2962/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Eva Víglašová, RNDr.

EUR s DPH 13.7.2015 14.7.2015 doba neurčitá
2961/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Andrej Renčko, MVDr., PhD.

EUR s DPH 13.7.2015 14.7.2015 doba neurčitá
2960/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Kamil Burda

EUR s DPH 13.7.2015 14.7.2015 doba neurčitá
2959/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Miroslav Fusko

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Miroslav Fusko poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2958/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Jana Borončová

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Jana Borončová poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2957/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Andrej Chmelo

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Andrej Chmelo poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2956/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Michal Kovalský

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Michal Kovalský poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2955/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Michal Šmalo

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Michal Šmalo poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2954/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Tomáš Sikora

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Tomáš Sikora poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2953/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Tomáš Seman

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Tomáš Seman poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2952/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Rastislav Švaňa

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Rastislav Švaňa poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2951/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Filip Horák

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Filip Horák poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2950/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Viktor Hančinský

0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Viktor Hančinský poslucháč vysokej školy Žilinská univerzita v Žiline
2949/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. IČO: 31365701
2948/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 7.7.2015 15.7.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Železnice Slovenskej republiky – oblastné riaditeľstvo Žilina, IČO: 31364501
2947/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Michal Tisovský

0 EUR s DPH 7.7.2015 10.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Michal Tisovský poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2946/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Miroslav Pavlišin

0 EUR s DPH 7.7.2015 10.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Miroslav Pavlišin poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2945/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Martin Rybanský

0 EUR s DPH 7.7.2015 10.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Martin Rybanský poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2944/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ivana Čechová

0 EUR s DPH 7.7.2015 10.7.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ivana Čechová poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Košiciach
2943/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 7.7.2015 10.7.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: ELTECO, a.s. Rosinská cesta 15, 010 08 Žilina, IČO: 17321719
2942/CVTISR/2015 Zmluva o dielo - Prestavba vnútorných priestorov CVTISR Mapeka s.r.o.
Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava
36688843
EUR s DPH 30.06.2015 08.07.2015 Dátum platnosti: 12 týždňov odo dňa prevzatia prvého dotknutého interiérového priestoru určeného na zhotovenie požadovaných prác
2941/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Miriam Tomičová

EUR s DPH 6.7.2015 10.7.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2940/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Samuel Bucko

EUR s DPH 6.7.2015 8.7.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2939/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Matej Sabol

EUR s DPH 6.7.2015 8.7.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2938/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Viliam Halčák

EUR s DPH 6.7.2015 8.7.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2937/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 6.7.2015 8.7.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Suvel, s.r.o., Marka Čulena 4757/40, 080 01 Prešov, IČO: 44364041
2936/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
35780886
111 000 EUR bez DPH 03.07.2015 06.07.2015 09.08.2015
2935/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 26.6.2015 6.7.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: U. Schultz Corporation, s.r.o., Bajzova 1433/6, 040 01 Košice, IČO: 47128712
2934/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Zsolt Čonka

EUR s DPH 26.6.2015 6.7.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2933/CVTISR/2015 Zmluva na upratovacie služby pre priestory v Bruseli CLEAN
Rue Alfred Orban 26, 1190 Brusel, Belgicko
1 200,- EUR s DPH 18.06.2015 8.7.2015 18.06.2016
2932/CVTISR/2015 Autorská zmluva Dr. Ing. Daniel Križan

180 EUR s DPH 22.06.2015 11.07.2015 20.07.2015
2930/NITT/SK2015 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva I.N.P., s.r.o.
Jamnického 20, 841 05 Bratislava
35819634
110 496,00 € bez DPH 29.06.2015 30.06.2015
2929/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Katarína Géčová, Ing.

EUR s DPH 25.6.2015 27.6.2015 Doba neurčitá
2928/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Daniel Križan, Dr. Ing.

EUR s DPH 25.6.2015 27.6.2015 Doba neurčitá
2927/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Ján Šovčík

EUR s DPH 23.6.2015 1.7.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2926/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Mandičák

EUR s DPH 23.6.2015 1.7.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2925/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 23.6.2015 1.7.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 31687474
2924/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Jarmila Zifčáková

EUR s DPH 23.6.2015 1.7.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
2923/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Denisa Pirová

EUR s DPH 23.6.2015 30.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
2922/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Ivana Palaščaková

EUR s DPH 23.6.2015 30.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
2921/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Miroslav Kubo

EUR s DPH 23.6.2015 30.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
2920/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 23.6.2015 30.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Viena International, s.r.o., Kráčiny 2, 036 01 Martin, IČO: 31689400
2919/NITT/2015 Licenčná zmluva na dodávku obsahových služieb Derwent Innovations Index a InCites Thomson Reuters (Scientific) LLC
1500 Spring Garden Street, Philadelphia, PA 19130, USA
23-1569117
61 039,93 EUR 22.6.2015 3.7.2015 31.12.2015
2918/NITTSK/2015 Zmluva o poskytovaní služieb INFOkey s.r.o.
Hlinícka 2/A, 831 52 Bratislava
36383431
186 312,- EUR s DPH 22.6.2015 24.6.2015 22.6.2017
2917/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Emil Škultéty

EUR s DPH 22.6.2015 29.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
2916/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Adam Blaščák

EUR s DPH 22.6.2015 29.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
2915/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ľubomír Rajko

EUR s DPH 22.6.2015 25.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
2914/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Peter Polerecký

EUR s DPH 22.6.2015 25.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
2913/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
EUR s DPH 22.6.2015 25.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36633623
2912/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Ing. Ivana Kobialková

0 EUR s DPH 23.6.2015 29.6.2015 9.8.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Ivana Kobialková poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2911/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Ing. Gréta Maruškinová

0 EUR s DPH 23.6.2015 27.6.2015 21.8.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Gréta Maruškinová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2910/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Tomáš Árendás

EUR s DPH 18.6.2015 22.6.2015 18.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2909/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Patrik Bujňák

EUR s DPH 17.6.2015 22.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2908/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Juraj Adamec

EUR s DPH 17.6.2015 22.6.2015 31.8.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2907/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Pavol Rapáč

EUR s DPH 17.6.2015 22.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2906/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Martin Bednár

EUR s DPH 17.6.2015 22.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2905/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Valovič

EUR s DPH 17.6.2015 22.6.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2904/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Miroslava Teniaková

EUR s DPH 17.6.2015 22.6.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2903/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ján Bačík

EUR s DPH 17.6.2015 21.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
2902/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Monika Panáková

EUR s DPH 17.6.2015 21.6.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2901/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Lenka Haringová

EUR s DPH 17.6.2015 21.6.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2900/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 17.6.2015 21.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: GOLF INTERNATIONAL, s.r.o., Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36454761
2899/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 17.6.2015 21.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, Žilina, IČO: 44964676
2898/CVTISR/2015 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
1 000,- EUR s DPH 16.6.2015 19.6.2015
2897/CVTISR/2015 Kúpna zmluva Jozef Elšík

100,- EUR s DPH 15.6.2015 17.6.2015 Doba neurčitá
2896/CVTISR/2015 Zmluva o zabezpečení služieb pracovnou zdravotnou službou Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
35681462
EUR s DPH 15.6.2015 24.6.2015
2895/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1317/Motory/2014 Frekventant: Bc. Alexandra Kovácsová

EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2894/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1318/Motory/2014 Frekventant: Bc, Jaroslava Líšková

EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2893/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1329/Motory/2014 Frekventant: Bc. Martin Sekereš

EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2892/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1289/Motory/2014 Frekventant: Ing. Dominik Gašparovič

EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2891/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1298/Motory/2014 Frekventant: Bc. Tomáš Bielik

EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 30.9.2015
2890/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1299/Motory/2014 Frekventant: Bc. Nikola Kantová

EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2889/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1298/Motory/2014 Frekventant: Bc. Ivan Drabiňák

EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
2888/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Lucia Dudášová

EUR s DPH 11.6.2015 16.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2887/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Filip Sochor

EUR s DPH 11.6.2015 16.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2886/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Veronika Tutková

EUR s DPH 11.6.2015 16.6.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2885/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Mário Schneider

EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
2884/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 11.6.2015 16.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: KARPATOVKA, s.r.o., Chminianska Nová Ves 106, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 36499757
2883/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 11.6.2015 16.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Ing. Jozef Švantner - SLOS, Horná Strieborná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 10832459
2882/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 11.6.2015 15.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o., B. Němcovej 4089, 955 01 Topoľčany, IČO: 36529460
2881/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí č. 344/2015 Frekventant: Ing. Ľudmila Závodská

EUR s DPH 10.6.2015 12.6.2015 20.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
479/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Juraj Galko, Ing. PhD.

EUR s DPH 8.6.2015 9.6.2015 doba neurčitá
474/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Kristián Bachorík

EUR s DPH 3.6.2015 5.6.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
473/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Bobot Ing.

EUR s DPH 3.6.2015 4.6.2015 Doba neurčitá
472/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Ján Pospíšil, MVDr.

EUR s DPH 3.6.2015 4.6.2015 Doba neurčitá
471/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Tatiana Mančušková, Ing.

EUR s DPH 3.6.2015 4.6.2015 Doba neurčitá
470/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Jozef Pecho, Mgr.

EUR s DPH 2.6.2015 3.6.2015 Doba neurčitá
469/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Marek Husárik, Mgr., PhD.

EUR s DPH 2.6.2015 3.6.2015 Doba neurčitá
468/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Katarína Bíliková, RNDr., PhD.

EUR s DPH 2.6.2015 3.6.2015 Doba neurčitá
467/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Michal Maturkanič

EUR s DPH 2.6.2015 3.6.2015 Doba neurčitá
466/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Michal Kaliňák, Ing. PhD.

EUR s DPH 2.6.2015 3.6.2015
465/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Ladislav Šipeky Mgr. Art.

EUR s DPH 2.6.2015 3.6.2015 Doba neurčitá
464/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Mária Maceková

EUR s DPH 1.6.2015 8.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
463/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michal Špak

EUR s DPH 1.6.2015 8.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
462/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ladislav Kiraľ

EUR s DPH 1.6.2015 8.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
461/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Martina Žlnayová

EUR s DPH 1.6.2015 3.6.2015 26.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
460/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 1.6.2015 8.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: TESLA STROPKOV, a.s., Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, IČO: 00474339
459/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 26.8.2013 podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
1170 EUR s DPH 29.5.2015 1.6.2015 31.10.2015
458/PopVaT/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o obstaraní mediálneho priestoru a realizácií informačnej kampane zo dňa 31.03.2015 LEOPARD PRODUCTION, s.r.o.
Srznevského 3, 831 03 Bratislava
44387407
1 697 498,- EUR bez DPH 29.5.2015 30.5.2015 30.11.2015
457/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času C.E.N., s.r.o.
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
45638438
111000 EUR bez DPH 29.05.2015 30.05.2015 05.07.2015
456/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 27.5.2015 1.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Faurecia Slovakia, s.r.o., odštepný závod Hlohovec, Priemyselná 1, 920 03 Hlohovec, IČO: 35883294
455/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 27.5.2015 1.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Carcoustic Slovakia Nováky, s.r.o., A. Hlinku 1514/86, 972 71 Nováky, IČO: 47220899
454/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
EUR s DPH 25.5.2015 1.6.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Fpt Slovakia, s.r.o., Južná trieda 6, 040 01 Košice, IČO: 35883375
453/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 25.5.2015 31.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: HAAS FERTIGBAU, s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 35828200
452/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Lenka Hubáčiková

EUR s DPH 27.5.2015 1.6.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
451/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michaela Maruniaková

EUR s DPH 27.5.2015 1.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
450/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Juraj Košáň

EUR s DPH 27.5.2015 1.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
449/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Matej Andrášik

EUR s DPH 27.5.2015 1.6.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
448/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Nguyen Tien Phong

EUR s DPH 25.5.2015 1.6.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
447/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jozef Švajlenka

EUR s DPH 25.5.2015 31.5.2015 15.7.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
446/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Miroslav Radík

EUR s DPH 25.5.2015 28.5.2015 15.8.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
445/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Nižná 84, 922 06 Nižná
EUR s DPH 25.5.2015 28.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
444/HORIZONT/2015 Grant agreement no: 661292 NUCL-EU 2020 Objednávateľ: European Atomic Energy Community
1049 Brussels, Belgium
51 750,00 EUR s DPH 15.5.2015 27.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR. V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
443/HORIZONT/2015 Grant agreement no: 653450 SEREN3 Objednávateľ: Research Executive Agency
1049 Brussels, Belgium
72 875,00 EUR s DPH 28.4.2015 27.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR; V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
442/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Daniel Zvara

EUR s DPH 26.5.2015 27.5.2015 Doba neurčitá
441/CVTISR/2015 ZMLUVA O DIELO Agentúra sociálnych analýz, s.r.o.
Palisády 36, 811 06 Bratislava
31396682
9 300,- EUR s DPH 1.6.2015 4.6.2015
440/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Veronika Židuljáková

EUR s DPH 22.5.2015 27.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
439/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Veronika Podhorská

EUR s DPH 22.5.2015 27.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
438/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Petra Jašicová

EUR s DPH 22.5.2015 28.5.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
437/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Matúš Ruman

EUR s DPH 22.5.2015 28.5.2015 15.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
436/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Daniela Sabová

EUR s DPH 22.5.2015 25.5.2015 15.9.2015
435/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Lukáš Greger

EUR s DPH 22.5.2015 25.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
434/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 22.5.2015 27.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: EUROtoner, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 43892655
433/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
EUR s DPH 22.5.2015 28.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Cubica, s.r.o., Jána Švermu 1794/1, 960 01 Zvolen, IČO: 45579369
432/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 4/1030/2015 – SPOL uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 21.5.2015 23.5.2015 30.9.2015
431/NCPVaT/2015 Zmluva o vytvorení diela Martin Maruniak

420,- EUR s DPH 21.5.2015 22.5.2015 30.6.2015
430/PopVaT/2015 Zmluva o dielo Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
Škulétyho 1, 036 01 Martin
36418404
39 370,- EUR s DPH 19.5.2015 22.5.2015 30.11.2015
429/CVTISR/2015 Zmluva o refundácií nákladov za poskytné služby Vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Ružomberok
31936415
V zmysle prílohy č.1 22.05.2015 23.05.2015 doba neurčitá
428/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Jerguš Moravčík, Mgr.

EUR s DPH 20.5.2015 21.5.2015 doba neurčitá
427/MŠaP/2015 Zmluva č. 04/2015 o platbe členského príspevku na rok 2015 Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica
42013143
EUR s DPH 6.5.2015 26.5.2015 31.12.2015
426/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Simona Palenčárová

EUR s DPH 18.5.2015 22.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
425/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michaela Marcinčáková

EUR s DPH 18.5.2015 22.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
424/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Sandra Prvá

0 EUR s DPH 18.5.2015 20.5.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Sandra Prvá poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
423/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 18.5.2015 22.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: BeLvi, s.r.o., Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 46782001
422/CVTISR/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci 101/CVTISR/2015 zo dňa 2.9.2013 Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
6 000,- EUR s DPH 15.5.2015 20.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR
421/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Erik Schmotzer

EUR s DPH 18.5.2015 19.5.2015 Doba neurčitá
420/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Michal Čierny MUDr.

EUR s DPH 18.5.2015 19.5.2015 Doba neurčitá
419/CVTI SR /2015 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.SK č. : 2015_CVTI SR Decus, s. r. o.
Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica
31604447
rok 2015 – 50,- Eur; ďalšie roky – 80,- Eur 19.5.2015 26.5.2015 Na dobu neurčitú
418/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Tomáš Vysocký

EUR s DPH 14.5.2015 18.5.2015 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
417/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Nikola Sreličáková

EUR s DPH 13.5.2015 18.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
416/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 13.5.2015 18.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: INA Kysuce, s.r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36386553
415/CVTISR/2015 Dohoda o skončení spolupráce k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.5.2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
3202.25 EUR s DPH 6.5.2015 19.5.2015
414/CVTISR/2015 Dohoda o skončení spolupráce k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.5.2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
3065.10 EUR s DPH 6.5.2015 19.5.2015
413/CVTISR/2015 Dohoda o skončení spolupráce k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.5.2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
2839.10 EUR s DPH 6.5.2015 19.5.2015
412/CVTISR/2015 Darovacia zmluva Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
30844789
1500,- EUR s DPH 6.5.2015 14.5.2015
411/NCP/2015 Autorská zmluva Prof. Jaroslav Fabián

200 EUR s DPH 14.5.2015 21.5.2015 31.5.2015
410/NPC/2015 Čiastková poistná zmluva č. 2 pre Projekt č. 6: Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
11,70 EUR s DPH 14.5.2015 15.5.2015 30.12.2015
409/CVTISR/2015 Intellectual Property & Science /License Agreement Thomson Reuters
1500 Spring Garden Street, Fourth Floor, Philadelphia, Pensylvania 19130, USA
998,- EUR s DPH 13.5.2015 14.5.2015 13.5.2016
408/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Jana Šafáriková

EUR s DPH 11.5.2015 15.5.2015 15.7.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
407/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Peter Németh

0 EUR s DPH 11.5.2015 14.5.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Peter Németh poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
406/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Milan Haško

EUR s DPH 11.5.2015 15.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
405/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Martina Hybbenová

EUR s DPH 11.5.2015 15.5.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
404/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Jozef Daňo

0 EUR s DPH 11.5.2015 14.5.2015 31.7.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Jozef Daňo poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
403/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 1.5.2015 15.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35805609
402/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 11.5.2015 15.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: AVICENUM, s.r.o., Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36045250
401/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
0 EUR s DPH 11.5.2015 14.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. Jesenského 1486, 960 01 Zvolen IČO: 31363172
400/PK/2015 Zmluva o rekonfigurácii diskového poľa SONAS a detailná kontrola integrity dát v DC VaV ATOS IT Solutions and Services, s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 841 02 Bratislava
45650276
18 540 EUR s DPH 11.5.2015 12.5.2015 10.6.2015
398/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Dušan Lorenc

EUR s DPH 6.5.2015 7.5.2015 doba neurčitá
397/CVTISR/2015 Rámcová dohoda Tlačiarenské a príbuzné služby pre informovanie a publicitu národných projektov z Operačného programu Výskum a vývoj X print s.r.o.
Bratislava
35742097
100 104 EUR bez DPH 5.5.2015 6.5.2015 31.12.2015 2. dodávateľ: Progres Promotion spol. s.r.o. IČO: 31320597, 3. dodávateľ: RAPRINT, s.r.o. IČO: 46158502
396/CVTISR/2015 Rámcová dohoda Tlačiarenské a príbuzné služby pre informovanie a publicitu národných projektov z Operačného programu Vzdelávanie RAPRINT, s.r.o.
Bratislava
46158502
53 832 EUR bez DPH 5.5.2015 6.5.2015 31.12.2015 2. dodávateľ: X print s.r.o. IČO: 35742097, 3. dodávateľ: Progres Promotion spol. s.r.o. IČO: 31320597
395/CVTISR/2015 Rámcová dohoda Tlačiarenské a príbuzné služby pre aktivity CVTI SR Progres Promotion spol. s.r.o.
Bratislava
31320597
54 877 EUR bez DPH 5.5. 2015 6.5.2015 31.12.2015 2. dodávateľ: RAPRINT, s.r.o. IČO: 46158502, 3. dodávateľ: DOLIS, s.r.o. IČO: 35698586
394/MOTORY/2015 Čiastková poistná zmluva č. 4 pre Projekt č. 1: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurence Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
33,12 EUR 30.4.2015 6.5.2015 30.12.2015 Prílohy 3
393/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Michal Teplan, Mgr., PhD.

EUR s DPH 5.5.2015 6.5.2015 doba neurčitá
392/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Natália Masárová

0 EUR s DPH 4.5.2015 11.5.2015 30.6.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Natália Masárová poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
391/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ondrej Bódiš

0 EUR s DPH 4.5.2015 11.5.2015 15.6.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ondrej Bódiš poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
390/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lenka Kyjaková

0 EUR s DPH 4.5.2015 11.5.2015 15.7.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Lenka Kyjaková poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
389/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Katarína Barteková

0 EUR s DPH 4.5.2015 7.5.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Katarína Barteková poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
388/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Miroslav Mičko

0 EUR s DPH 04.05.2015 07.05.2015 15.09.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Miroslav Mičko poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
387/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Ondrej Tadanai

0 EUR s DPH 4.5.2015 7.5.2015 15.7.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Ondrej Tadanai poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
386/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Michaela Jandurová

0 EUR s DPH 4.5.2015 6.5.2015 15.6.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Michaela Jandurová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
385/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Tomáš Ursíny

0 EUR s DPH 4.5.2015 6.5.2015 15.6.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Tomáš Ursíny poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
384/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lenka Pitoňáková

EUR s DPH 4.5.2015 6.5.2015 15.6.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Lenka Pitoňáková poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
383/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 4.5.2015 11.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce IČO: 43850065
382/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
0 EUR s DPH 4.5.2015 11.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: MRK CONTRACT, s.r.o. Matuškova 48/293, 976 31 Vlkanová IČO: 36054852
381/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 4.5.2015 7.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: GOHR, s.r.o. Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš IČO: 36459763
380/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
0 EUR s DPH 4.5.2015 6.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Ing. Jozef Švantner - SLOS Horná Strieborná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 10832459
379/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 29.4.2015 6.5.2015 30.9.2015
378/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Tomáš Klubert, PhDr., PhD.

EUR s DPH 29.04.2015 01.05.2015 doba neurčitá
377/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Miroslav Jagelka Bc.

EUR s DPH 29.04.2015 01.05.2015 doba neurčitá
376/NCPVaT/2015 Zmluva o použití diela STU – fakulta architektúry
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
00397687
bezodplatne 20.4.2015 30.4.2015 31.12.2015
375/MOTORY/2015 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluvy PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava
35739347
EUR s DPH 29.4.2015 30.4.2015 30.9.2015 2. dodávateľ: Centire, s.r.o. Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava IČO: 36866857
374/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Matúš Matejíček, Ing.

EUR s DPH 13.4.2015 01.05.2015 doba neurčitá
373/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Katarína Matejíčková

EUR s DPH 13.4.2015 01.05.2015 doba neurčitá
372/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Marek Kučera, Mgr., PhD.

EUR s DPH 29.4.2015 01.05.2015 doba neurčitá
371/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Gabriel Horváth, RNDr., PhD.

EUR s DPH 29.4.2015 01.05.2015 doba neurčitá
370/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Marek Gebura, Ing. PhD.

EUR s DPH 29.4.2015 01.05.2015 doba neurčitá
369/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Miloš Jenis

0 EUR s DPH 28.4.2015 6.5.2015 15.10.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Miloš Jenis poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
368/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Veronika Bartošová

0 EUR s DPH 28.4.2015 6.5.2015 15.7.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Veronika Bartošová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
367/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Martin Labovský

0 EUR s DPH 28.4.2015 6.5.2015 15.7.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Martin Labovský poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
366/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Juraj Hrubý

0 EUR s DPH 28.4.2015 5.5.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Juraj Hrubý poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
365/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Martin Ďurnek

EUR s DPH 28.4.2015 5.5.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Martin Ďurnek poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
364/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Peter Malár

0 EUR s DPH 28.4.2015 4.5.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Peter Malár poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
363/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Daniel Nagy

0 EUR s DPH 28.4.2015 4.5.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Daniel Nagy poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
362/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Vladimír Staš

0 EUR s DPH 28.4.2015 4.5.2015 15.6.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Vladimír Staš poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
360/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 28.4.2015 6.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Archima, s.r.o. Štefánikova 24, 080 01 Prešov IČO: 36496341
359/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 28.4.2015 4.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: SPRAVing, s.r.o. SPRAVing, s.r.o. IČO: 36568137
358/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
0 EUR s DPH 28.4.2015 4.5.2015 31.10.2015 2. dodávateľ:Metaltrade Nitra, s.r.o. Murgašova 8, 949 01 Nitra IČO: 36548855
357/PopVaT/2015 Zmluva na poskytovaní služieb: Vedecká show ADETO občanské sdružení
Litovel,ČR
22721088
20 000 EUR bez DPH 27.4.2015 28.4.2015 30.11.2015
356/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1176/Motory/2014 Frekventant: Adam Mento

EUR s DPH 24.4.2015 30.4.2015 31.8.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
355/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Roman Polník

EUR s DPH 24.4.2015 4.5.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
354/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Matej Mikloš

EUR s DPH 24.4.2015 4.5.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
353/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Pavol Martikáň

EUR s DPH 24.4.2015 4.5.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
352/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Erik Ďurek

EUR s DPH 24.4.2015 4.5.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
351/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Pavol Brigant

EUR s DPH 24.4.2015 4.5.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
350/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: František Barnošák

EUR s DPH 24.4.2015 4.5.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
349/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Flóra Kočajdová

0 EUR s DPH 24.4.2015 29.4.2015 15.8.2015
348/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lenka Janeková

0 EUR s DPH 24.4.2015 29.4.2015 15.8.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Lenka Janeková poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
347/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Veronika Blahútová

0 EUR s DPH 24.4.2015 29.4.2015 15.8.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Veronika Blahútová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
346/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
0 EUR s DPH 24.4.2015 29.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: NEOPOLIS, s.r.o. A. Hlinku 6, 960 01 Zvolen IČO: 46157204
345/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 24.4.2015 29.4.2015 15.8.2015 2. dodávateľ: IGV technológie, s.r.o., A. Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina, IČO: 46218335
344/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Ing. Ľudmila Závodská

EUR s DPH 21.4.2015 24.4.2015 13.6.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Ľudmila Závodská poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
343/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 9/1040/2015 – SPOL uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 17.4.2015 24.4.2015 30.9.2015
342/PK/2015 č. 2 pre Projekt č. 7: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTI SR/2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
3,30 EUR s DPH 20.4.2015 23.4.2015 30.12.2015
341/MOTORY/2015 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Partner Technic, spol. s r.o.
Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava
17337879
8 084,25 EUR s DPH 21.4.2015 22.4.2015 30.4.2015 Príloha 1
340/MOTORY/2015 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Megabooks SK, spol. s r.o.
Na vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava
36699594
9 546,04 EUR s DPH 20.4.2015 22.4.2015 30.4.2015 Príloha 1
339/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 16.4.2015 22.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: EAN Slovakia, s.r.o., Nanterská 23, 010 08 Žilina, IČO: 36421979
338/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Lukáš Mydla

EUR s DPH 16.4.2015 22.4.2015 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
337/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jana Fendeková

EUR s DPH 20.4.2015 24.4.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
336/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Freekventant: Denisa Navalanyová

EUR s DPH 20.4.2015 24.4.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
335/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jakub Gajňák

EUR s DPH 20.4.2015 24.4.2015 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
334/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 20.4.2015 24.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: ZTS Strojárne, s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 Námestovo, IČO: 36381047
333/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 20.4.2015 24.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: ZTS Strojárne, s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 Námestovo, IČO: 36381047
332/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 9-1/2015-op Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 21.4.2015 22.4.2015 31.10.2015
331/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 90/2015/SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
710 EUR 20.4.2015 28.4.2015 31.10.2015
328/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Alexandra Zukalová

EUR s DPH 16.4.2015 22.4.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
327/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Ľudovít Haizer

EUR s DPH 20.04.2015 21.04.2015 doba neurčitá
326/MOTORY/2015 Čiastková poistná zmluva č. 3 pre Projekt č. 1: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurence Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
987,33 EUR 31.03.2015 21.04.2015 31.12.2015 Prílohy 3
325/MOTORY/2015 Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurence Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
184,- EUR s DPH 31.3.2015 18.4.2015 31.12.2015
324/NPC/2015 „Komplexný informačný systém s portálovým rozhraním na poskytovanie expertných podporných služieb vedeckej komunite a MSP" Disig, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35975946
2 418 000,- EUR s DPH 17.4.2015 18.4.2015 31.10.2015
323/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Dávid Skrip

EUR s DPH 15.4.2015 20.4.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
322/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Patrik Krempaský

EUR s DPH 15.4.2015 20.4.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
321/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michaela Hynková

EUR s DPH 15.4.2015 20.4.2015 15.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
320/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Rudnický

EUR s DPH 15.4.2015 17.4.2015 15.8.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
319/PopVaT/2015 Čiastková zmluva č. 1 pre Projekt č. 4: PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
41,55 EUR s DPH 08.04.2015 16.04.2015 30.12.2015
318/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Petr Šrámek, Mgr.

EUR s DPH 14.04.2015 16.04.2015 doba neurčitá
317/NITT/2015 Čiastková poistná zmluva č. 1 pre Projekt č. 3: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK k Rámcovej dohode o poskytnutí majetku č. 1349/CVTISR/2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23, Bratislava
00585441
670,17 EUR s DPH 1.3.2015 15.4.2015 30.12.2015
316/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 2.4.2015 15.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: DIPEX spol. s r.o., Niklová 1/2178, 926 00 Sereď, IČO: 31105513
315/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Juraj Huláč

EUR s DPH 2.4.2015 15.4.2015 15.7.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
314/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 760/Motory/2014 Frekventant: Ing. Jozef Ertel

EUR s DPH 2.4.2015 15.4.2015 15.7.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
313/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 17/Motory/2015 Frekventant: Ľubomír Hajtún

EUR s DPH 2.4.2015 15.4.2015 15.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
312/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 18/Motory/2015 Frekventant: Miroslav Bartoš

EUR s DPH 2.4.2015 15.4.2015 15.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
311/NPC/2015 Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
35,79 EUR s DPH 9.4.2015 14.4.2015 30.12.2015
310/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Radoslav Vician

EUR s DPH 10.4.2015 14.4.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
309/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Anton Pitoňák

EUR s DPH 10.4.2015 13.4.2015 15.08.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
308/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Ján Hitka

EUR s DPH 10.4.2015 14.4.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
307/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Monika Kotullová

EUR s DPH 10.4.2015 13.4.2015 31.07.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
306/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ladislav Ťažký

EUR s DPH 10.4.2015 13.4.2015 15.08.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
305/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2; 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 10.4.2015 13.4.2015 30.9.2015 Príloha 1
304/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 10.4.2015 14.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: SECOP, s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35800399
303/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 10.4.2015 13.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 976 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351
302/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 10.4.2015 13.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: ENECO, s.r.o., Kpt. Nálepku 6, Prešov, IČO: 36468002
2015/CVTI-2 k RZ 0729/2013 Čiastková zmluva k Rámcovaj dohode DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734
3 312,- EUR s DPH 9.4.2015 11.4.2015 9.10.2015
301/CVTI SR/2015 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 2/2015 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení o zapožičaní zbierkových predmetov Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37, 054 67 Levoča
000161039
EUR s DPH 10.4.2015 11.4.2015 8.7.2015
300/CVTI SR/2015 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 1/2015 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení o zapožičaní zbierkových predmetov Spojená škola internátna
Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199
500,- EUR s DPH 9.4.2015 10.4.2015 8.7.2015
299/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Bohuš Obert, Mgr. PhD.

EUR s DPH 9.4.2015 10.4.2015 Doba neurčitá
298/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Anna Preťová, prof. RNDr., DrSc.

EUR s DPH 9.4.2015 10.4.2015 Doba neurčitá
297/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Eva Ürgeová, Ing. PhD.

EUR s DPH 9.4.2015 10.4.2015 Doba neurčitá
296/SSŠ/2015 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Súkromná SOŠ spoločného stravovania
Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
31070850
* EUR s DPH 27.02.2015 10.04.2015 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) *prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
295/SSŠ/2015 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Súkromné tanečné konzervatórium
Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok
42216702
* EUR s DPH 10.03.2015 10.04.2015 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) *prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
294/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Cviklovič, Ing. PhD.

EUR s DPH 7.4.2015 8.4.2015 Doba neurčitá
293/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Petruláková Zuzana, Ing.

EUR s DPH 7.4.2015 8.4.2015 Doba neurčitá
292/CVTISR/2015 Zmluva č. 32/2015 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica
42013143
12 EUR 22.04.2015 05.05.2015 31.12.2015 Členský príspevok za každého pracovníka Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktorý bol v stave múzea k 31. Decembru predošlého roka.
291/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Dávid Vaníček

EUR s DPH 2.4.2015 7.4.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
290/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Marek Polomský

EUR s DPH 2.4.2015 8.4.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
289/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Anna Novická

EUR s DPH 2.4.2015 8.4.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
288/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Julian Badiar

EUR s DPH 2.4.2015 7.4.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
287/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Eleonóra Baloghová

EUR s DPH 2.4.2015 9.4.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
286/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Dominika Púčeková

EUR s DPH 2.4.2015 9.4.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
285/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Michal Jamrich

EUR s DPH 2.4.2015 10.4.2015 15.09.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
284/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Peter Dóza

EUR s DPH 2.4.2015 9.4.2015 15.07.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
283/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 2.4.2015 9.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: BETRIA PROGRES, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, IČO: 46806041
282/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 2.4.2015 10.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Welding, s.r.o., Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 Topoľčany, IČO: 36541541
281/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 2.4.2015 9.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: AVICENUM, s.r.o., Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36045250
280/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Katarína Timuľaková

0 EUR s DPH 1.4.2015 6.4.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Katarína Timuľaková poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
279/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Petra Košárová

0 EUR s DPH 1.4.2015 6.4.2015 15.9.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Petra Košárová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
278/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 1.4.2015 6.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Tatramat Quasar a.s. Hlavná 51, 059 51 Poprad IČO: 31654690
277/CVTI SR/2015 DOHODA O PRENÁJME ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV AXA BELGIUM s.a.
Boulevard du Souverain 25, 1170, Brusel, Belgické kráľovstvo
18 000,- EUR s DPH/rok 31.3.2014 1.4.2015 30.4.2018 Slovenský preklad textu nasleduje za pôvodným textom
276/MOTORY/2015 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 69/190601/2013-NAJ uzatvorenej dňa 26.08.2013 podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predp. a § 663 Občianskeho zákonníka Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 31.3.2014 1.4.2015 31.10.2015
275/PopVaT/2015 Zmluva o obstaraní mediálneho priestoru a realizácií informačnej reklamnej kampane LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Srznevského 3, 831 03 Bratislava
44387407
1 706 177 EUR 31.03.2015 01.04.2015 30.11.2015
274/PK/2015 Nákup softvéru pre OP Výskum a vývoj – 1.časť zákazky DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734
12 000,- EUR s DPH 30.3.2015 31.3.2015 Maximálne 12 mesiacov od dňa účinnosti tejto rámcovej dohody
273/CVTISR/2015 Nákup softvéru pre organizáciu CVTI SR – 3.časť zákazky exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
17321450
13 200,- EUR s DPH 30.3.2015 31.3.2015 Maximálne 12 mesiacov od dňa účinnosti tejto rámcovej dohody
272/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Július Koza. Mgr., PhD.

EUR s DPH 30.3.2015 31.3.2015 Doba neurčitá
271/MOTORY/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2015/101 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
1 190,00 € EUR s DPH 27.3.2015 1.4.2015 31.10.2015
270/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
EUR s DPH 27.3.2015 31.3.2015 30.9.2015
269/MOTORY/2015 dohoda „Nákup softvéru“ uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 2 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní... DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734
141 600,- EUR s DPH 27.3.2015 28.3.2015 12 mesiacov alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu
268/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 10/2015 R-STU uzavretej dňa 11.3.2015 podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
00397687
EUR s DPH 27.3.2015 30.3.2015 30.9.2015
267/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9-1/2015-op uzavretej dňa 10.3.2015 podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 27.3.2015 30.3.2015 30.9.2015
266/NITT/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Objednávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
EUR s DPH 25.2.2015 28.3.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR
265/PK/2015 č. 1 pre poistenie majetku CVTI SR k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTI SR/2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
17,07 EUR s DPH 24.03.2015 28.3.2015 30.12.2015
264/PK/2015 č. 1 pre Projekt č. 7: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTI SR/2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
7,50 EUR s DPH 17.03.2015 28.3.2015 30.12.2015
263/CVTISR/2015 Zmluva o ochrane informácií a zachovaní mlčanlivosti Ing. Gabriela Borošová

EUR s DPH 19.3.2015 30.3.2015
262/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 203/Motory/2015 uzatvorenej dňa 18.3.2015 Partner Technic, spol. s r.o.
Nám. Slobody 17, 811 06 Bratislava
17337879
EUR s DPH 25.3.2015 30.3.2015 31.03.2015
261/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 202/Motory/2015 uzatvorenej dňa 18.3.2015 Megabooks SK, spol. s r.o.
Na vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava
36699594
EUR s DPH 25.3.2015 30.3.2015 31.03.2015
260/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 90/2015/SPU uzavretej dňa 13.3.2015 podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 25.3.2015 30.3.2015 30.9.2015
259/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Pavol Zvarík

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
258/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Filip Motyka

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
257/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Lenka Karasová

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
256/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Martina Ukušová

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
255/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Peter Šufliarský

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
254/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Adam Skuhra

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
253/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Štefan Krška

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
252/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Adam Kopnický

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
251/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Miloš Kapišovský

EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 30.9.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Žilinská univerzita v Žiline
250/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Szabolcs Csanak

EUR s DPH 26.3.2015 31.3.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
249/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Matej Leibiczer

EUR s DPH 26.3.2015 31.3.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
248/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ján Kuchár

EUR s DPH 26.3.2015 31.3.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
247/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Filip Kopnický

EUR s DPH 26.3.2015 31.3.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
246/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Martin Conev

EUR s DPH 26.3.2015 30.3.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
245/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Matúš Blaško

EUR s DPH 26.3.2015 30.3.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
244/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36323951
243/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 26.3.2015 1.4.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: TEAM INDUSTRIES, s.r.o., Vanovská 1189, 038 53 Turany, IČO: 36400629
242/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 26.3.2015 31.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Magneti Marelli Powertrain Slovakia s.r.o., Priemyselný park – Kechnec, 044 58 Kechnec, IČO:
241/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 26.3.2015 30.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Eurocast Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36577707
240/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 26.3.2015 31.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Michatek, k.s., Priemyselný park 1, 071 01 Michalovce, IČO: 35883162
239/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
EUR s DPH 31.12.2014 28.3.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR
238/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Segeš, doc. PhDr., PhD.

EUR s DPH 26.3.2015 27.3.2015 doba neurčitá
237/NCP/2015 Autorská zmluva RNDr. Jiří Kubásek

150 EUR s DPH 26.3.2015 27.3.2015 30.4.2015
236/PK/2015 Čiastková zmluva č. 2015/CVTI SR - 4 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 Aliter Technologies, a.s.
Turčianska 16, 821 09 Bratislava
36831221
2 208,50 EUR s DPH 25.03.2015 27.03.2015 31.10.2015
235/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Jaroslav Bruncko, Ing. PhD.

EUR s DPH 26.3.2015 27.3.2015 doba neurčitá
234/NITTSK/2015 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Ing. Pavel Jirman

300,- EUR s DPH 23.3.2015 25.3.2015
233/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Tomáš Vysocký

EUR s DPH 20.3.2015 23.3.2015 04.05.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
232/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Vladimír Jakubech

EUR s DPH 20.3.2015 23.3.2015 04.05.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
231/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Bc. Lenka Muchaničová

0 EUR s DPH 20.03.2015 24.03.2015 03.04.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Lenka Muchaničová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
230/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Bc. Štefan Tresa

0 EUR s DPH 20.03.2015 24.03.2015 03.04.2015 dodávateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Štefan Tresa poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
229/SSŠ/2015 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Gymnázium
Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
17337054
EUR s DPH 10.3.2015 21.3.2015 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
228/CVTISR/2015 Zmluva o výpožičke č. 5/2015 uzatvorená podľa § 659 a následne Zákona č. 40/1964 Z. z. v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov o zapožičaní zbierkových predmetov Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
37781171
EUR s DPH 8.4.2015 9.4.2015 8.7.2015 Zapožičanie zbierkových predmetov na výstavu Škola v retrospektíve
227/CVTISR/2015 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 3/2015 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení o zapožičaní zbierkových predmetov Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
31297927
EUR s DPH 8.4.2015 9.4.2015 8.7.2015 Zapožičanie zbierkových predmetov na výstavu Škola v retrospektíve
226/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
00397687
EUR s DPH 19.3.2015 20.3.2015 30.9.2015 Príloha 1
225/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Matej Vengrín

EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 31.08.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
224/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Jurčo

EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 31.08.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
223/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Marek Chochula

EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 31.08.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
222/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Rudolf Husovič

EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 15.08.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
221/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Kačic

EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
220/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Roman Bambura

EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene
219/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Tomáš Holota

EUR s DPH 13.3.2015 23.3.2015 15.09.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
218/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Martina Fernacová

EUR s DPH 13.3.2015 23.3.2015 15.09.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
217/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2; 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 13.3.2015 23.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Miba Steeltec s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble, IČO: 36565911
216/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: ZTS Strojárne, s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 Námestovo, IČO: 36381047
215/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU)
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Sylex, s.r.o., Mlynské Luhy 31, Bratislava 821 05, IČO: 31395091
214/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študenstská 2, 911 50 Trenčín
31118259
EUR s DPH 13.3.2015 25.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: ZTS Strojárne, s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 Námestovo, IČO: 36381047
213/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. R- 2257/2015/OIP uzavretej dňa 10.3.2015 podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
EUR s DPH 18.3.2015 30.3.2015 30.9.2015
212/MOTORY/2015 NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 168/2015 uzavretá podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
4 281,20 EUR s DPH 18.3.2015 30.3.2015 31.10.2015
211/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
EUR s DPH 20.3.2015 21.3.2015 30.9.2015
210/MOTORY/2015 NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 10/2015 R-STU uzavretá podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
10 573,85 EUR s DPH 11.3.2015 30.3.2015 31.10.2015
209/MOTORY/2015 NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 90/2015/SPU uzavretá podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
4 935,- EUR s DPH 13.3.2015 30.3.2015 31.10.2015
208/MOTORY/2015 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzavretá podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
2 100,- EUR s DPH 9.3.2015 30.3.2015 31.10.2015
207/MOTORY/2015 NÁJOMNÁ ZMLUVA 47/TUKE/2015-NAJ uzavretá podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, 042 00 Košice
00397610
12 350,80 EUR s DPH 9.3.2015 30.3.2015 31.10.2015
206/MOTORY/2015 NÁJOMNÁ ZMLUVA č. R-2257/2015/OIP uzavretá podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24 960 53 Zvolen
00397440
3 128,51 EUR s DPH 10.3.2015 30.3.2015 31.10.2015
205/MOTORY/2015 NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2/2015/101 uzavretá podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
6 090,- EUR s DPH 9.3.2015 30.3.2015 31.10.2015
204/MOTORY/2015 NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 9-1/2015-op uzavretá podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
8 400,- EUR s DPH 10.3.2015 30.3.2015 31.10.2015
203/MOTORY/2015 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Partner Technic, spol. s r.o.
Nám. Slobody 17, 811 06 Bratislava
17337879
25 167,74 EUR s DPH 18.03.2015 20.03.2015 31.03.2015 Príloha č. 1
202/MOTORY/2015 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Megabooks SK, spol. s r.o.
Na vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava
36699594
51250,49 EUR s DPH 18.3.2015 19.3.2015 31.03.2015 príloha č. 1
201/MOTORY/2015 Čiastková zmluva č. 2014/10-7-1 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „MŠVVaŠ SR“) a predávajúcim... DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734
564.060,- EUR s DPH 18.3.2015 19.3.2015 19.9.2015
200/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 20.3.2015 21.3.2015 30.09.2015
199/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michal Radoský

EUR s DPH 13.3.2015 19.3.2015 15.09.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
198/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michal Bašo

EUR s DPH 13.3.2015 19.3.2015 15.09.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU
197/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Eva Karolčíková

EUR s DPH 13.3.2015 19.3.2015 30.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakult
196/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jana Vávrová

EUR s DPH 13.3.2015 19.3.2015 30.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
195/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Miroslava Sedláčková

EUR s DPH 13.3.2015 19.3.2015 30.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
194/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 13.3.2015 19.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: ZK ACCOUNTANCY s.r.o., Dúbravica 60, 976 33 Dúbravica, IČO: 46863761
193/NITT/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
0 EUR s DPH 31.12.2014 18.3.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
192/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Jozef Kozár, Ing.

EUR s DPH 16.3.2015 17.03.2015 neurčito
191/NITT/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská akadémia vied
Račianska 75, 831 02 Bratislava 3
490750
EUR s DPH 31.12.2014 17.3.2015 31.10.2015 Dodávateľ je CVTI SR
190/MOTORY/2015 Kúpna zmluva Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, P.O.Box 152, 852 99 Bratislava
31346359
124 880,25 EUR s DPH 13.3.2015 14.3.2015 31.3.2015
189/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí č. 151/Motory/2015 Frekventant: Bc. Juraj Pavlovič

EUR s DPH 13.3.2015 14.3.2015 1.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
188/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Slavka Pitoňáková, PhDr. PhD.

EUR s DPH 12.3.2015 13.3.2015 Doba neurčitá
187/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Alexander Ač, PhD

EUR s DPH 12.3.2015 13.3.2015 Doba neurčitá
186/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Jana Halušková, RNDr., PhD.

EUR s DPH 12.3.2015 13.3.2015 Doba neurčitá
185/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 943/Motory/2014 Frekventant: Jozef Zajac

EUR s DPH 11.3.2015 15.3.2015 31.08.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
184/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 942/Motory/2014 Frekventant: Roman Šmatlík

EUR s DPH 11.3.2015 15.3.2015 31.08.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
183/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 1176/Motory/2014 Frekventant: Adam Mento

EUR s DPH 11.3.2015 15.3.2015 30.04.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
182/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 944/Motory/2014 Frekventant: Marek Džupin

EUR s DPH 11.3.2015 15.3.2015 31.08.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
181/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 934/Motory/2014 Frekventant: Peter Pikna

EUR s DPH 11.3.2015 15.3.2015 15.06.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
180/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 936/Motory/2014 Frekventant: Radovan Hankovský

EUR s DPH 11.3.2015 15.3.2015 15.06.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
179/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 957/Motory/2014 Frekventant: Matej Bošanský

EUR s DPH 11.3.2015 15.3.2015 15.05.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
178/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Matúš Michaliček

EUR s DPH 11.3.2015 16.3.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
177/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe ... Frekventant: Patrik Kravčík

EUR s DPH 11.3.2015 16.3.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
176/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Bc. Erik Kónya

EUR s DPH 11.3.2015 16.3.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
175/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Bc. Igor Kollárik

EUR s DPH 11.3.2015 16.3.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
174/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Bc. Ján Šranko

EUR s DPH 11.3.2015 16.3.2015 15.08.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
173/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Bc. Ivan Králik

EUR s DPH 11.3.2015 15.3.2015 30.09.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
172/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Dušan Mauer

EUR s DPH 11.3.2015 16.3.2015 15.05.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
171/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou... Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 11.3.2015 16.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: NEKSTEN, Hviezdoslavova 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45470383
170/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou... Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 11.3.2015 16.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: Tomark, s.r.o., Strojnícka č. 5, 080 01 Prešov, IČO: 31712428
169/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
00397865
EUR s DPH 31.12.2014 11.3.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
168/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí č. 151/Motory/2015 Frekventant: Bc. Juraj Pavlovič

EUR s DPH 10.03.2015 11.03.2015 01.05.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Juraj Pavlovič poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
167/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
0 EUR s DPH 2.3.2015 11.3.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
166/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Filip Praj

0 EUR s DPH 09.03.2015 12.03.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Filip Praj poslucháč vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
161/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
EUR s DPH 05.03.2015 06.03.2015 30.09.2015
160/NITT/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
37910337
0 EUR s DPH 26.02.2015 06.03.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
159/CVTISR/2015 RÁMCOVÁ DOHODA o poskytnutí tlačiarenských a dodávateľských služieb časopisu QUARK VALEUR, s.r.o.
Dunajská Streda
34119850
100 320,- EUR bez DPH 06.03.2015 02.04.2015 01.04.2019
157/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Václav Cílek, RNDr.

EUR s DPH 04.03.2015 06.03.2015 neurčito
156/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Andrej Chudý, Mgr.

EUR s DPH 04.03.2015 06.03.2015 neurčito
155/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Mária Bizubová, RNDr.

EUR s DPH 4.3.2015 06.03.2015 neurčito
153/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov
17070775
EUR s DPH 31.12.2014 04.03.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
152/NITT/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Národné lesnícke centrum
T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42001315
0 EUR s DPH 19.2.2015 5.3.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
151/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Bc. Juraj Pavlovič

EUR s DPH 03.03.2015 04.03.2015 01.05.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Juraj Pavlovič poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
150/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Technická univerzita v Košiciach
Letná 2, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 03.03.2015 04.03.2015 30.09.2015
149/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Kamil Demecs

EUR s DPH 27.02.2015 06.03.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Kamil Demecs poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
148/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Štefan Soós

EUR s DPH 27.02.2015 06.03.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Štefan Soós poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
147/MOTORY/2015 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava
35739347
EUR s DPH 27.02.2015 03.03.2015 30.09.2015 2. Dodávateľ: Centire, s.r.o. Zahradnícka 72, Bratislava 821 08 IČO: 36866857
146/MOTORY/2014 Čiastková poistná zmluva č. 1 pre Projekt č. 1:Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurence Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441
23,70 EUR 26.02.2015 27.02.2015 31.12.2015 Vrátane 7 príloh
145/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
0 EUR s DPH 25.02.2015 03.03.2015 31.10.2015 2. Dodávateľ: Innov8, s.r.o. Komenského 11, 917 01 Trnava IČO: 46391932
144/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 25.02.2015 03.03.2015 31.10.2015 2. Dodávateľ: Letecké opravovne Trenčín, a.s. Legionárska 160, 911 04 Trenčín IČO: 36351156
143/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Branislav Bako

0 EUR s DPH 25.02.2015 03.03.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR
142/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Lukáš Chynoradský

0 EUR s DPH 25.02.2015 03.03.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR
141/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Richard Tóth

0 EUR s DPH 25.02.2015 03.03.2015 15.04.2015 dodávateľ je CVTI SR
140/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Branislav Rácek

EUR s DPH 25.02.2015 03.03.2015 15.04.2015 dodávateľ je CVTI SR
139/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Peter Domanič

0 EUR s DPH 25.02.2015 03.03.2015 15.04.2015 dodávateľ je CVTI SR
138/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Adrián Kubinec

0 EUR s DPH 26.02.2015 27.02.2015 15.05.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Adrián Kubinec poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
137/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Andrej Floriš

0 EUR s DPH 26.02.2015 27.02.2015 15.06.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Andrej Floriš poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
136/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Denis Barborík

0 EUR s DPH 26.02.2015 27.02.2015 15.06.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Denis Barborík poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
135/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
399957
EUR s DPH 20.2.2015 27.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
134/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci UMB č. 03/2015/OPS-18 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 25.2.2015 2.3.2015 30.9.2015
133/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci č. 4/1030/2015 - SPOL uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 25.2.2015 2.3.2015 30.9.2015
132/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci č. 7/1060/2015 - SPOL uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 25.2.2015 2.3.2015 30.9.2015
131/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci č. 6/1050/2015 - SPOL uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 25.2.2015 2.3.2015 30.9.2015
130/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci č. 9/1040/2015 - SPOL uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 25.2.2015 2.3.2015 30.09.2015
129/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
586927
0 EUR 20.2.2015 25.2.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
128/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397 563
0 EUR s DPH 31.12.2014 25.2.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
127/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Vysoká škola výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
157805
0 EUR s DPH 12.2.2015 25.2.2015 31.10.2015 dodávateľ je CVTI SR
126/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času EXPRES MEDIA k. s.
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
35792094
23 987,- EUR s DPH 11.02.2015 24.02.2015 22.05.2015
125/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Radio Services s.r.o.
Dr. VI. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
00603686
30 225,- EUR s DPH 11.02.2015 24.02.2015 22.05.2015
124/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP, a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
52 624,- EUR s DPH 16.02.2015 24.02.2015 22.05.2015
123/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP, a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
11 232,- EUR s DPH 16.02.2015 24.02.2015 22.05.2015
122/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
18 828,- EUR s DPH 11.02.2015 24.02.2015 22.05.2015
121/CVTISR/2015 Zmluva o obsluhe plynovej kotolne Miloš Danada - DOMSUBYT
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
34537139
16,80 EUR/deň 29.12.2014 1.7.2015 46 mesiacov
120/NITT/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
37910337
EUR s DPH 31. 12. 2014 21.2.2015 31.10.2015
119/CVTISR/2015 Čiastková zmluva č.2015/CVTI-3 k Rámcovej dohode č.0729/2013 AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
36396222
13 743,85 EUR s DPH 19.2.2015 21.2.2015 21.8.2015
118/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 31.12.2014 20.02.2015 31.10.2016 dodávateľ je CVTI SR
117/NITT/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 05 Trenčín
31118259
0 EUR s DPH 31.12.2014 20.02.2015 31.10.2016 dodávateľ je CVTI SR
116/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Peter Fabian

EUR s DPH 19.2.2015 5.3.2015 15.8.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
115/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 19.2.2015 5.3.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: MATADOR HOLDING, a.s., Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, IČO: 36294268
114/MOTORY/2015 Zmluva o spolupráci č. 1/2015/FRI/S/916 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/5, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 18.2.2015 23.2.2015 30.09.2015
113/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Štefan Palfi

EUR s DPH 20.2.2015 23.2.2015 17.4.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
112/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Ondrej Juruš

EUR s DPH 20.2.2015 23.2.2015 17.4.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
111/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Lukáš Zelenaj

EUR s DPH 20.2.2015 23.2.2015 1.4.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
110/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Tomáš Tomko

EUR s DPH 20.2.2015 23.2.2015 1.4.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
109/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Martin Ľoch

EUR s DPH 19.2.2015 23.2.2015 31.3.2015 dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
108/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
166596
0 EUR s DPH 16.02.2015 20.02.2015 31.10.2016 dodávateľ je CVTI SR
107/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
598453
0 EUR s DPH 16.02.2015 20.02.2015 31.10.2016 dodávateľ je CVTI SR
106/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava
586919
0 EUR s DPH 16.2.2015 20.2.2015 31.10.2016 dodávateľ je CVTI SR
105/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská 9, 845 11 Bratislava
166537
0 EUR s DPH 16.2.2015 20.2.2015 31.10.2016 dodávateľ je CVTI SR
104/NITT/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní externých podporných služieb Obstarávateľ: Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta, 9841 04 Bratislava
00598429
0 EUR s DPH 16.02.2015 20.02.2015 31.10.2016 dodávateľ je CVTI SR
103/HORIZONT/2015 Grant agreement no: 649180 NET4SOCIETY4 European Commission
1049 Brussels, Belgium
36 093,75 EUR s DPH 29.1.2015 20.2.2015 V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
102/HORIZONT/2015 Grant agreement no: 645216 Idealist2018 European Commission
1049 Brussels, Belgium
14 625,00 EUR s DPH 16.12.2014 20.2.2015 V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
101/HORIZONT/2015 Grant agreement no: 642025 NCPs CaRE European Commission
1049 Brussels, Belgium
25 925,- EUR s DPH 9.12.2014 20.2.2015 V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
100/HORIZONT/2015 Grant agreement no: 643410 OpenAIRE2020 European Commission
1049 Brussels, Belgium
60 000,- EUR s DPH 8.12.2014 20.2.2015 V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
99/HORIZONT/2015 Grant agreement no: 640163 COSMOS2020 Research Executive Agency
1049 Brussels, Belgium
37 500,00 EUR s DPH 14.11.2014 20.2.2015 V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
98/HORIZONT/2015 Grant agreement no: 633288 ERN14-15SVK Research Executive Agency
1049 Brussels, Belgium
7 500,00 EUR 7.8.2014 30.10.2014 V zmysle zmluvy uvedení ďalší partneri projektu
96/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
31825249
EUR s DPH 4.2.2015 19.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
95/CVTISR/2015 Zmluva o poskytnutí servisných a systémových služieb DWC Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
35918501
8 280,- EUR s DPH 18.2.2015 20.2.2015 31.12.2015
94/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Samuel Slavkovský

EUR s DPH 16.2.2015 17.2.2015 Doba neurčitá
93/MOTORY/2015 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 13.2.2015 17.2.2015 31.10.2015 2. dodávateľ: SOFTIP a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
92/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Monika Gajdošová

EUR s DPH 13.2.2015 17.2.2015 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
91/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Andrea Peťková

EUR s DPH 13.2.2015 17.2.2015 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
90/CVTISR/2015 Čiastková zmluva č. 2015/CVTI-1 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
35810734
8 784,- EUR s DPH 10.2.2015 16.2.2015
89/CVTISR/2015 ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE M E D I A T E L , spol. s r. o.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
35859415
514,- EUR bez DPH 30.1.2015 12.2.2015 11.4.2016
83/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Bc. Lenka Muchaničová

0 EUR s DPH 10.02.2015 11.02.2015 17.04.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Lenka Muchaničová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
82/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Bc. Štefan Tresa

0 EUR s DPH 10.02.2015 11.02.2015 17.04.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Štefan Tresa poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
81/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Anna Kochmanová

EUR s DPH 4.2.2015 9.2.2015 28.2.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
80/NPC/2015 Čiastková zmluva č. 80/NPC/2015 k RD 0729/2013 AutoCont a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222
23865,43 EUR s DPH 10.3.2015 11.3.2015
79/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
00586927
EUR s DPH 29.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
78/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
37801279
EUR s DPH 28.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
77/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
397474
EUR s DPH 27.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
76/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
397610
EUR s DPH 22.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
75/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Slovenská národná knižnica v Martine
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
36138518
EUR s DPH 27.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
74/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
157716
EUR s DPH 27.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
73/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
397687
EUR s DPH 23.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
72/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 23.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
71/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00598453
EUR s DPH 26.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
70/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
37910337
EUR s DPH 23.1.2015 5.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
69/NPC/2015 Licenčná zmluva na sprístupnenie platformy Patsnap Patsnap Pte Ltd
Chiswich Business Park, 566 Chiswich High Road, building 3, W4 5YA Londýn, Veľká Británia
9000 EUR 26.01.2015 04.02.2015 03.02.2016
67/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
35843624
212 846,10 € bez DPH 30.01.2015 13.02.2015 07.06.2015
66/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času C.E.N., s.r.o.
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
35780886
12 665,- € bez DPH 30.01.2015 13.02.2015 07.06.2015
65/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
15 017,80 € bez DPH 30.01.2015 13.02.2015 07.06.2015
64/PopVaT/2015 Zmluva na nákup vysielacieho času MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava
31444873
162 755,30 € bez DPH 30.01.2015 13.02.2015 07.06.2015
63/CVTISR/2015 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s úpravou a rozvojom vybraných funkcionalít aplikačného programového vybavenia - Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a jeho nadstavby - Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií (APS) SVOP, s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
58 125,- EUR s DPH 2.2.2015 3.2.2015
62/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Drahomír Chochol, RNDr., DrSc.

3.2.2015 4.2.2015 neurčito
KZ/CVTISR/2015 Kolektívna zmluva na rok 2015
priloha
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
31768610
EUR s DPH 2.2.2015 3.2.2015 do uzavretia novej KZ Dodatok č. 1 je v prílohe
61/CVTI SR/2015 Dodatok č.1 ku Zmluve o spolupráci uzavretej dňa 23.1.2014 Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
00586927
5000 EUR 26.1.2015 03.02.2015
60/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
397563
EUR s DPH 19.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
59/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
157805
EUR s DPH 14.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
58/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
397431
EUR s DPH 15.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
57/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Ústredná knižnica SAV v Bratislave
Klemensova 19, 817 67 Bratislava
587001
EUR s DPH 12.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
56/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 45
00586919
EUR s DPH 19.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
55/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
164631
EUR s DPH 15.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
54/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
36078913
EUR s DPH 16.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
53/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
397768
EUR s DPH 22.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
52/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
397865
EUR s DPH 14.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
51/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno
37961632
EUR s DPH 20.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
50/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
EUR s DPH 19.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
49/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
397440
EUR s DPH 16.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
48/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
397482
EUR s DPH 16.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
47/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
17070775
EUR s DPH 22.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
46/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Chemický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
00166618
EUR s DPH 23.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTISR
45/PK/2015 Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II - NISPEZ II Objednávateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ul. Jána Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
31094970
EUR s DPH 16.1.2015 3.2.2015 28.2.2016 Dodávateľ je CVTI SR
44/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Lýdia Kotríková, Mgr.

EUR s DPH 28.1.2015 29.1.2015 Doba neurčitá
43/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Jaroslava Durdiaková, RNDr., PhD.

EUR s DPH 28.1.2015 29.1.2015 Doba neurčitá
42/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Rudolf Pado, Mgr.

EUR s DPH 28.1.2015 29.1.2015 Doba neurčitá
41/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Peter Orviský, Ing.

EUR s DPH 28.1.2015 29.1.2015 Doba neurčitá
40/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Anton Arpáš

EUR s DPH 28.1.2015 29.1.2015 Doba neurčitá
39/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Bc. Monika Zrneková

0 EUR s DPH 27.1.2015 28.1.2015 3.3.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Monika Zrneková poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
38/MOTORY/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 013 01 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 27.1.2015 28.1.2015 31.10.2015 2. Dodávateľ: Kia Motors Slovakia, s.r.o. Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 35876832
37/MŠŠ/2015 Zmluva o darovaní predmetu – DVD s nahrávkou o nevidiacom JUDr. J. Gregovi doc. JUDr. Ján GREGA, CSc.

0 EUR s DPH 26.01.2015 28.01.2015 neurčito
36/CVTI SR/2015 Zmluva o spolupráci a zachovaní mlčanlivosti Fond inovácií a technológií, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
47051981
0 EUR s DPH 22.1.2015 24.1.2015 neurčito 2. Dodávateľ: Investeers, a.s. Trhová 54, 841 01 Bratislava IČO: 35892005
35/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Jozef Rovenský, prof., MUDr., DrSc.

EUR s DPH 22.1.2015 23.1.2015 Doba neurčitá
34/CVTISR/2015 Zmluva o vytvorení diela Marián Hruboš, Ing.

EUR s DPH 22.1.2015 23.1.2015 Doba neurčitá
33/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Dušan Béreš

EUR s DPH 21.1.2015 28.1.2015 15.5.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
32/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Vladimír Jakubech

EUR s DPH 21.1.2015 27.1.2015 15.5.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
31/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Tomáš Vysocký

EUR s DPH 21.1.2015 26.1.2015 15.5.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
30/CVTI SR/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
0 EUR s DPH 22.12.2014 23.12.2014 31.12.2019
29/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Roland Mežibrický

EUR s DPH 20.01.2015 23.1.2015 15.04.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
28/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Lukáš Kožlej

EUR s DPH 20.01.2015 22.1.2015 15.05.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
27/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Norbert Jerga

EUR s DPH 20.01.2015 22.1.2015 15.05.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
26/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Lukáš Blaško

EUR s DPH 20.01.2015 22.1.2015 15.05.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
25/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michal Dedinský

EUR s DPH 20.01.2015 21.1.2015 15.07.2015 dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
23/CVTISR/2015 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
00166812
5 000,- EUR s DPH 9.1.2015 20.1.2015
22/CVTI SR/2015 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva Centire, s.r.o.
Záhradnícka 72, Bratislava 821 08
36866857
19 704,- EUR s DPH 19.01.2015 22.1.2015 28.02.2015
21/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava
35739347
EUR s DPH 15.1.2015 21.1.2015 30.09.2015 2. dodávateľ: Centire, s.r.o., Zahradnícka 72, Bratislava 821 08, IČO: 36866857
20/NCP/2014 Zmluva o spolupráci STU – fakulta architektúry
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
00397687
bezodplatne 15.1.2014 16.1.2014 30.6.2015
19/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Lukáš Zelenaj

EUR s DPH 14.1.2015 16.1.2015 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Miroslav Bartoš

EUR s DPH 14.1.2015 16.1.2015 15.4.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ľubomír Hajtún

EUR s DPH 14.1.2015 16.1.2015 15.4.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Mária Maľaková

EUR s DPH 14.1.2015 16.1.2015 15.7.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15/PopVaT/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 98/PK/2013 TNS Slovakia, s.r.o.
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
31406246
EUR s DPH 8.1.2015 15.1.2015 31.10.2015
14/NITT/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR zo dňa 7.5.2012 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 19.12.2014 15.1.2015 31.12.2019
13/NITT/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR zo dňa 18.12.2012 Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
31825249
EUR s DPH 19.12.2014 15.1.2015 31.12.2019
12/NITT/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR zo dňa 26.2.2014 Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
EUR s DPH 19.12.2014 15.1.2015 31.12.2019
11/NITT/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR zo dňa 30.7.2012 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
397474
EUR s DPH 19.12.2014 15.1.2015 31.12.2019
10/NITT/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR zo dňa 17.3.2011 Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
587001
EUR s DPH 17.12.2014 14.1.2015 31.12.2019
9/NITT/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR zo dňa 30.3.2011 Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865
EUR s DPH 18.12.2014 14.1.2015 31.12.2019
8/NITT/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR zo dňa 17.3.2011 Technická univerzita v Košiciach
Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice
397610
EUR s DPH 29.12.2014 14.1.2015 31.12.2019
7/NITT/2015 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR zo dňa 21.12.2012 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
EUR s DPH 22.12.2014 14.1.2015 31.12.2019
6/SSS/2015 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Bratislava
42382530
* EUR s DPH 5.1.2015 13.1.2015 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
5/MOTORY/2015 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Marek Palenčár

EUR s DPH 2.1.2015 12.1.2015 28.2.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
4/CVTISR/2015 Rámcová dohoda o poskytnutí poistenia Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava
31322051
7702 EUR 22.12.2014 08.01.2015 30.12.2016
3/CVTISR/2015 Zmluva o dielo a licenčná zmluva ActivIT, s.r.o.
Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
36043532
19 599,60 EUR s DPH 12.1.2015 14.1.2015 15.2.2015
2/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Monika Zrneková

EUR s DPH 2.1.2015 8.1.2015 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1/MOTORY/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Tomáš Tomko

EUR s DPH 2.1.2015 7.1.2015 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach