Vybudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GE point-to-point linkách

 

Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program:   Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje

Celkové oprávnené výdavky :

Európsky fond regionálneho rozvoja

9 661 884 €

Realizácia: 11/2015 – 12/2015

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU:

Cieľom aktivity je obstarať a uviesť do prevádzky sieťovú infraštruktúru pre výskum  prepojenia operátorského prostredia s využitím netradičnej technológie vysokorýchlych P2P liniek a L2 smerovania s automatickou rekonfiguráciou.

Centrum vedecko-technických informácií SR ako verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom „Vybudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GE point-to-point linkách“ v Úradnom vestníku EU pod číslom 2015/S 139-256172 zo dňa 22.07.2015 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2015 z 23.07.2015 s číslom oznámenia 15092 – MST v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na dodávku

  • 34 ks zariadení pre 17 fullduplexných liniek - zariadenia, ktoré umožnia nad existujúcou infraštruktúrou z nenasvietených optických vlákien vytvárať prenosové kanály s rozhraním 100GE v nasledujúcom zložení:

28ks zariadení pre prenosový systém s duálnym AC napájaním 230V

6 ks  zariadení pre prenosový systém s duálnym DC napájaním 48V

  • 40 ks prepínačov v sieti -  zariadení - ethernet prepínačov s podporou technológie TRILL, ktoré umožnia vytváranie L2 virtuálnych sietí nad prenosovou infraštruktúrou so 100GE kanálmi. Prepínače sú v dvoch konfiguráciách. Líšia sa v konfigurácii dodaných sieťových kariet a rozhraní, t.j. dodaných bolo 28ks prepínačov v základnej konfigurácii a 12 ks v rozšírenej konfigurácii.

 

Elektronická aukcia verejnej súťaže sa uskutočnila 29.9.2015. Zmluva s úspešným uchádzačom firmou Anext.s.r.o. bola podpísaná 6.11.2015 . Hodnota dodávky bola 9 655 920 €.

 

Projekt bol ukončený 31.12.2015.

 

Posledný update stránky: 2021-06-23 13:10