VUCOP

Dopytovo orientovaný

 

Operačný program

Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky

12 780 264,75

Realizácia

10/2014 – 9/2015

 

 

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU:

Zefektívnenie aplikovaného výskumu interdisciplinárneho charakteru prostredníctvom budovania výskumno-vývojových urýchľovačových centier pre onkologický výskum a priemyselné využitie, vrátane budovania a využívania súvisiacej výskumno-vývojovej infraštruktúry

 

Špecifický cieľ projektu 1 :

Vybudovanie vedecko-výskumného protónového centra pre potreby aplikovaného onkologického výskumu

Posledný update stránky: 2021-06-23 13:07