Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológii

 

Národný projekt
Operačný program:   Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje

Celkové oprávnené výdavky :

Európsky fond regionálneho rozvoja

19 943 206 €

Realizácia: 10/2015 – 12/2015

www.tp.cvtisr.sk

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU:

Projekt „Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológii“ bol schválený 8.10.2015.

V rámci Aktivity 1.1 sa v monitorovacom období vybudovala národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií.

CVTI SR vyhlásilo verejnú súťaž pre dodanie  teleprezentačnej infraštruktúry vo Vesníku č.114/2015 dňa 11.6.2015 pod značkou 12410 – MST a vo Vestníku EÚ dňa 10.6.2015 pod značkou 2015/S 110-199371.

Verejná súťaž bola ukončená elektronickou aukciou a dňa 16.10.2015 bola s úspešným uchádzačom firmou Barclet a.s. podpísaná zmluva na dodávku diela v hodnote 16 087 000€ bez DPH, 19 304 400 € s DPH.

Termín dodávky bol 30.11.2015.

Realizácia bola rozdelená do nasledujúcich častí:

  1. Centrálny manažment, správa systému a podpora prevádzky 
  2. Centrálna streamovacia platforma pre živé vysielanie
  3. Multimediálny archív, jeho správa a podpora prevádzky
  4. Teleprezentačné videokonferenčné a kolaboračné pracoviská v počte 192 miestností
  5. Pričlenenie 10-tich  existujúcich systémov

 

Projekt bol ukončený 31.12.2015.

 

Posledný update stránky: 2021-06-23 13:09