Digitálne vzdelávanie

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

ITMS KÓD: 26110130582

KÓD VÝZVY: OPV/K/NP/2012-9

NÁZOV OPERAČNÉHO PROGRAMU: Operačný program Vzdelávanie

CIEĽ: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby

ŠPECIFICKÉ CIELE:

Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

HLAVNÉ AKTIVITY:

1.2 Moderné vzdelávanie – vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ

1.3 Moderné vzdelávanie - zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch

MIESTO REALIZÁCIE: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický

kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

TRVANIE PROJEKTU: od 1.12.2012 do 30.11.2015

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 19 564 573,89 EUR

KONTAKTNÉ ÚDAJE: www.digitalnevzdelavanie.sk

Posledný update stránky: 2021-06-23 13:11