DC VaV

Logo projektu DC VaV

http://dc.cvtisr.sk 

Národný projekt
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky: 33 133 963,58€
Realizácia: jún 2009 – jún 2014

predĺžená do novembra 2015

Strategický cieľ projektu

Vybudovanie Dátového centra pre výskum a vývoj tak, aby uchovávalo a spracúvalo komplexné informácie potrebné pre výskum a vývoj na Slovensku a poskytovalo služby aplikačnej podpory.

Špecifický cieľ 1   
Technické úpravy a realizácia hlavného dátového centra so záložným pracoviskom a napojením do siete SANET, obstaranie a implementácia hardvérových a softvérových prvkov potrebných pre spustenie služieb DC VaV.

Špecifický cieľ 2
Obstaranie a implementácia dátového obsahu a aplikačného programového vybavenia dátového centra pre výskum a vývoj.

Špecifický cieľ 3 
Vybudovanie profesionálneho pracoviska na digitalizáciu a elektronickú archiváciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov v priestoroch CVTI SR.

Kontakt na administratívny a riadiaci personál projektu DC VaV.

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:56