2019 │ Publikácie SK4ERA


Aktivita 1:       Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov

                        v projektoch medzinárodnej spolupráce


Etika v programe Horizont 2020, brožúra, máj 2019

pozn. na stránke je dostupný aj videozáznam


Aktivita 2:       Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu

                        v európskom výskumnom priestore


V4 Conference on Digital Transformation – brožúra, rok vydania 2019,

Hlavné výstupy a odporúčania z medzinárodnej konferencie V4 Conference on Digital Transformation, jún 2019   


Publikácie SK4ERA


Posledný update stránky: 2020-03-17 10:32