2018 │ Publikácie SK4ERA


Aktivita 1:       Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov

                        v projektoch medzinárodnej spolupráce


Hodnotenia, analýzy a štúdie:

Európska rada pre výskum; Prehľad počtu hodnotených a financovaných projektov – 2018

Naši lesníci sa zapájajú do inovačného výskumu so silnými partnermi. Prehľad podporených lesníckych projektov v období 2015 –2018, 2018

Účasť Slovenska v programa Horizont 2O2O, 2018

Analýza kapacity slovenského výskumu na základe úspešnosti v domácich projektoch a rámcových programoch EÚ, máj 2018


Aktivita 2:         Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu

                          v európskom výskumnom priestore


Hodnotenia, analýzy a štúdie:

Hlavné výstupy a odporúčania z medzinárodnej konferencie Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii, október 2018

Publikácie:

Brožúra VISEGRAD 4 CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, október 2018


Publikácie SK4ERA


Posledný update stránky: 2020-03-17 10:33