Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II

  

     Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Spájame vedu s praxou

Pre verejné vedeckovýskumné inštitúcie, malých a stredných podnikateľov poskytujeme bezplatné expertné podporné služby v procese ochrany a komercializácie dušeného  vlastníctva. Viac informácií nájdete na Národnom portáli pre transfer technológií.  

Národné centrum transferu technológií SR združuje slovenské verejné vedeckovýskumné inštitúcie s cieľom podpory transferu technológií. Jeho členovia môžu čerpať finančnú podporu z Patentového fondu, využívať vzorové smernice a cenné informácie od domácich i zahraničných odborníkov a organizácií ako LES ČRS a ASTP

Transfer technológií bulletin je odborný časopis publikujúci recenzované články z oblasti transferu technológií v slovenskom a anglickom jazyku. Vychádza dvakrát ročne. Viac na www.ttb.cvtisr.sk.

Cooperation Innovation Technology Transfer je konferencia pre všetkých inovátorov z vedeckovýskumnej a tiež podnikateľskej sféry bez ohľadu na vek. Viac informácií o podujatí nájdete na www.cointt.sk (bude spustená v júli 2020).

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50