Národný projekt NPC II - BA kraj / Národný projekt NPC v regiónoch

    

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

       Systematická podpora a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov a záujemcov o podnikanie

Chcete ochrániť vašu inováciu, no neviete „ako na to“? Pomôžeme vám zorientovať sa v možnostiach ochrany inovácií a vypracujeme vám tiež potrebnú rešerš na zistenie novosti, či aktivity konkurencie.  l Viac informácií o bezplatných službách

Zhmotnite svoje myšlienky vo FabLab-e! Tvorivá dielňa okrem nových technológií výroby a prototypovania tiež organizuje rôzne workshopy a ponúka tiež konzultácie so skúsenými pracovníkmi k možnostiam použitia nových technológií výroby. l Viac informácií o bezplatných službách

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50