2016 │ Publikácie SK4ERA


Aktivita 2:       Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu

                        v európskom výskumnom priestore


Brožúra, Academies of Sciences, Visegrad 4 MARCH 1st, CVTI SR, 2016

Brožúra, How could revolutionary innovation change our world?, European Union 2016


Publikácie SK4ERA


Posledný update stránky: 2020-03-17 10:36