2020 │ Podujatia SK4ERA


Aktivita 1:           Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov v

                            projektoch medzinárodnej spolupráce


06. 02. 2020          2. zasadnutie Pracovnej skupiny Research Integrity na Slovensku, Bratislava

31. 03. 2020          EC Communication Campaign: Audits in H2020, seminar, Bratislava

Externé podujatia

14. 02.  2020         Pilot Training Workshop on Stakeholder Engagement in Research Project, Viedeň

26. - 27. 2. 2020    Naštartuj svoju kariéru vo výskume, Prešov


Aktivita 2:              Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu

                               v európskom výskumnom priestore


20. 01. 2020           Podujatie "Slovak Space in Brussels", Brusel

20. 02. 2020           Tematický deň CLORA pre oblasť H2020 Spreading Excellence and

                               Widening Participation, Brusel

03. 03. 2020            Zasadnutie IGLO Core a Open na tému budúcnosti ERA, Brusel

05. 03. 2020            Zasadnutie IGLO Pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu

                                v oblasti vedy, výskumu a inovácií (INCO WG)

27. 03. 2020            Návšteva študentov a zástupcov Ekonomickej univerzity v Bratislave

                                v rámci projektu BeMEP - predstavenie SLORD a RP, Brusel

 


Podujatia SK4ERA


Posledný update stránky: 2020-03-17 10:23