2019 │ Podujatia SK4ERA


Aktivita 1:               Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov v

                                projektoch medzinárodnej spolupráce


23. 01. 2019            Bratislava, CVTI SR, Seminár SME Instrument (1. fáza )

                                Ako pripraviť návrh projektu, Inovácia v malých a stredných podnikoch

26 . - 27. 03. 2019   Žilina, Tour de ERA, prezentácia programov ERA, najmä H2020,

                                tréning na prípravu projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020

04. - 05. 04. 2019    Banská Bystrica, Tour de ERA, prezentácia programov ERA, najmä H2020,

                                 tréning na prípravu projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020

16. - 17. 04.2019     Košice, Tour de ERA, prezentácia programov ERA, najmä H2020,

                                tréning na prípravu projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020

25. - 26. 04. 2019    Nitra, Tour de ERA, prezentácia programov ERA, najmä H2020,

                                tréning na prípravu projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020

29. - 30. 04. 2019    Bratislava, CVTI SR, Tour de ERA, prezentácia programov ERA, najmä H2020,

                                tréning na prípravu projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020

21. 05. 2019            Banská Bystrica, UMB, medzinárodná konferencia

                                Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní

21. 06. 2019            Bratislava, CVTI SR, workshop Píšeme projekt ERC

25. 06.  2019           Bratislava, CVTI SR, podujatie EC Communication Campaign

                                on H2020 Financial Rules (Komunikačná kampaň EK o finančných pravidlách H2020)

25. 09. 2019             Bratislava, CVTI SR, European Innovation Council Pilot - Info deň spojený s workshopom

26. 09. 2019             Bratislava, CVTI SR, Projekty H2020 – transfer technológií a GDPR

21. - 24. 09. 2019     Horný Smokovec, Biochemické dni 2019, Grand hotel Bellevue Horný Smokovec

                                 informačné podujatie SK4ERA v rámci konferencie Biochemické dni 2019,

                                 kde budesústredená cieľová skupina projektu SK4ERA – slovenskí vedci a výskumníci.

                                 Účastníci budú informovaní o projekte, budú poskytnuté konzultácie o zapájaní sa

                                 do medzinárodnej spolupráce vo vede a výskume

02. 10. 2019             Bratislava, CVTI SR, seminár Výzvy 2020 - Twinning & ERA Chairs

21. 10. 2019             Bratislava, 1.  zasadnutie Pracovnej skupiny Research Integrity na Slovensku

13. 11. 2019             Bratislava, CVTI SR, informačný deň k aktuálnym výzvam H2020

                                 v oblastiach Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5)

03.12.2019               Bratislava, CVTI SR, podujatie EIC Accelerator – Ako pracovať s projektovou žiadosťou


Aktivita 2:                  Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu

                                   v európskom výskumnom priestore


07. 02. 2019              Bratislava, COST Infoday 2019

07. 03. 2019              Brusel, Podujatie pri príležitosti osláv 5. výročia

                                  od založenia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

27.-29.03.2019          Brusel, V4 Tréning pre projektových manažérov H2020

26. - 27. 4.2019         Brusel, SLORD, Podpora Veľvyslanectva SR v Bruseli  

                                  v organizácii podujatia na Université Libre de Bruxelles (ULB)

                                  prezentácia slovenských  univerzít

08. 05. 2019              FCH JU, Workshop s krajinami V4 k Spoločnému podniku

                                  pre palivové články a vodík programu Horizont 2020

22.5.2019                  Žilina, SLORD, Podujatie UNIZA

                                  pre oblasť  "Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti" v rámci H2020

28. 05. 2019              Bratislava, Utrecht Network 5th Research Managers

                                  Workshop pre skupinu projektových manažérov na UK v Bratislave

05. 06. 2019              Bratislava, ICT-H2020 Consortium Building Workshop

06. 06. 2019              Brusel, V4 Conference - V4 Conference on Digital Transformation

27. 09. 2019              Luxembursko, Investičný seminár v Luxembursku

                                  (so špecifickým zameraním na oblasť IKT a vesmíru)

07.10.2019                Brusel, H2020 Brokerage and networking event:

                                  Umelá inteligencia vo výskume a aplikáciách

23. 10. 2019              Brusel, H2020 Brokerage and networking event:

                                  Innovative technologies and materials for energy storage and conversion

12. 11. 2019              Bratislava, Informačný deň k program Erasmus+

                                  so špecifickým zameraním na iniciatívu Európske univerzity

18. - 20. 11.2019       Brusel, V4 tréning pre projektových manažérov H2020

05. 12. 2019              Brusel, Workshop s názvom Slovak Diamonds saving the Planet

09. 12. 2019              Brusel, Science Evening – Ing. Mikuláš Černota, PhD.

10.-11.12.2019          Brusel, SLORD, Zasadanie úspešného projektového konzorcia SHAR-Q

 


Podujatia SK4ERA


Posledný update stránky: 2020-03-17 10:25