Prevádzková doba

dňa 31. októbra 2016 - v pondelok - nebude CVTI SR z prevádzkových dôvodov poskytovať svojim používateľom knižnično-informačné služby

Štandardná prevádzková doba: 

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
študovňa periodík a všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok utorok - piatok sobota 
 11.00 - 19.00 h 8.00 - 19.00 h   9.00 - 15.00 h
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

 

Ostatné služby / pracoviská: pondelok utorok - piatok
Študovňa špeciálnej literatúry (normy, patenty, firemná literatúra; dokumenty EÚ, OECD a EBOR + internetové pracoviská)  (patlib@cvtisr.sk) 11.00 - 17.00 h 9.00 - 17.00 h
Vnútroštátna medziknižničná výpožičná služba (MVS) 11.00 - 19.00 h 8.00 - 19.00 h
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) 10.00 - 15.30 h 8.00 - 15.30 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 10.00 - 15.30 h 8.00 - 15.30 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h 10.00 - 14.30 h  

 Kontakt:

Mgr. Terézia Mišovičová (vedúca)
Odbor knižnično-informačných služieb
Tel.: 02/69 253 146
e-mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2016-10-24 10:21