Prevádzková doba

UPOZORNENIE:
všeobecná študovňa a študovňa periodík sú zlúčené a otvorené na 1. poschodí v priestoroch pôvodnej študovne periodík.


Štandardná prevádzková doba platná od 1. 1. 2017:
 

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok - štvrtok
piatok sobota 
 10.00 - 18.00 h 8.00 - 16.00 h   zatvorené
Študovňa špeciálnej literatúry (normy, patenty, firemná literatúra; dokumenty EÚ, OECD a EBOR + internetové pracovisko)  (patlib@cvtisr.sk)
10.00 - 17.00 h 10.00 - 16.00 h zatvorené
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

 

Ostatné služby / pracoviská: pondelok utorok - piatok
Vnútroštátna medziknižničná výpožičná služba (MVS) 9.00 - 16.00 h 9.00 - 16.00 h
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) 10.00 - 15.30 h 8.00 - 15.30 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 10.00 - 15.30 h 8.00 - 15.30 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h 10.00 - 14.30 h  


Kontakt:

Mgr. Terézia Mišovičová (vedúca)
Odbor knižnično-informačných služieb
Tel.: 02/69 253 146
e-mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2017-02-01 09:13