Prevádzková doba

Zmena prevádzkovej doby knižnično-informačných služieb od 3. júla do 4. septembra 2017:

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
a všeobecná študovňa + internetové pracoviská
pondelok, štvrtok utorok, streda, piatok
11.00 - 18.00 h 8.00 - 15.00 h

  

Študovňa špeciálnej literatúry: pondelok - piatok
(normy, patenty, firemná literatúra;
dokumenty EÚ, OECD, EBOR)
10.00 - 15.00 h


1. septembra (piatok) - štátny sviatok - zatvorené

Od 4. septembra (pondelok) obnovenie štandardnej prevádzkovej doby

___________________________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:
všeobecná študovňa a študovňa periodík sú zlúčené a otvorené na 1. poschodí v priestoroch pôvodnej študovne periodík.


Štandardná prevádzková doba:

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok - štvrtok
piatok sobota 
 10.00 - 18.00 h 8.00 - 16.00 h   zatvorené
Študovňa špeciálnej literatúry (normy, patenty, firemná literatúra; dokumenty EÚ, OECD a EBOR + internetové pracovisko)  (patlib@cvtisr.sk)
10.00 - 17.00 h 10.00 - 16.00 h zatvorené
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

 

Ostatné služby / pracoviská: pondelok - piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS) 9.00 - 15.00 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 9.00 - 15.00 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h


Kontakt:

Mgr. Terézia Mišovičová (vedúca)
Odbor knižnično-informačných služieb
Tel.: 02/69 253 146
e-mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2017-06-16 11:06