Prehľadný zoznam zmlúv, ktoré sú platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Číslo zmluvy Názov zmluvy Dodávateľ
názov, sídlo, IČO
Hodnota/€ Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010/€ Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti do Poznámka
176/PK/2010 Zmluva o poskytovaní právneho a daňového poradenstva JUDr. Daniela Simanová

4000,00   20. 10. 2010    
129/ODF/01 Kúpna zmluva SUWECO, spol. s r. o.

     13.11.2001 Na dobu neurčitú dodávanie časopisov
87/PK/2010 Zmluva o poskytnutí vysielacieho času v TA3 C.E.N., s. r. o.

13 035,25          25. 2. 2010 31. 12. 2010 televízne vysielanie; cena je za jedno vysielanie 
29/CVTISR/2010 - 47/CVTISR/2010 47/CVTISR/2010 Zmluva o pripojení Orange Slovensko

8 880,00  1 731,54  23. 2. 2010 Na dobu viazanosti telekomunikačné služby
10/PK/2009 Licenčná zmluva Poskytovanie služby 20089126-137 Gale Albertina icome Bratislava, s. r. o.

53 682,09    4. 3. 2009 4. 3. 2011 vyhľadávanie licen. produktov
16/ORaF/05 Zmluva o využívaní projektu Vema, s. r. o.

2 584,68     28. 7. 2005 Na dobu neurčitú ekonomický softvér
1/2005 Zmluva o dodávke elektriny ZSE a.s.

669,74  334,87  1. 1. 2005 Na dobu neurčitú energia
23/CVTISR/2010 Zmluva o poskytovaní služieb Garant partner Plus

  11 424,00    14.12.2009     
68/OIT/07 Kúpna zmluva EMtest-SK

    16.2.2010 31.12.2010   
37/PK/09 Licencia na používanie databáz ACM

  335 665 USD 273 541 USD      
113/CVTISR/2010 Kúpna zmluva (kancelársky papier) INFOPOINT Bratislava

775,11      1.7.2010 1.7.2010  
120/PK/2010 Zmluva o dielo a licenčná zmluva ui42, spol. s r. o.

34 493,34   23.8.2010   CMS a internet. stránka pre NITT SK; národný portál a bulletin pre projekt transferu technológií
119/PK/2010 Zmluva o poskytovaní služieb Leadership Consulting Group, spol. s r. o.

23 375,50  23 375,50  19.5.2010 55 mesiacov    konzultačné a poradenské služby pre projekt NITT SK
26/CVTISR/2010 Zmluva o spolupráci ECOPRESS

29 750,00  16 630,25  24.2.2010 1.10.2010  
48/CVTISR/2010 Poistenie majetku UNIQA

140,51    1.2.2010 31.12.2010  
85/CVTISR/2010 Zmluva o spolupráci ECOPRESS

11 245,50  5 622,75  23.12.2009 23.12.2014  
90/NCP/2010 Zmluva o dodaní služby Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

28 860,00   1.4.2010 31.12.2010 Spracovanie informácií o výsledkoch výskumu a vývoja pre hospodársku tlač
89/PK/2010 Zmluva o poskytnutí vysielacieho času v TA3 C.E.N., s. r. o.

13 035,25    9.4.2010 31.12.2010 cena je za jedno vysielanie
97/PK/2009 Zmluva o dielo na dodávku HW a SW pre DC pre VaV Siemens

19 827 986,00        29.1.2010 31.12.2010   
104/CVTISR/2009 Poistka k poistnej zmluve UNIQA poisťovňa, a. s.

320,78/rok   15.12.2009 Na dobu neurčitú Auto&Voľnosť KASKO
103/CVTISR/2009 Poistka k poistnej zmluve UNIQA poisťovňa, a. s.

118,92 /rok   15. 2.2009 Na dobu neurčitú Auto&Voľnosť PZP
108/PK/2010 Dodatok 1 C.E.N., s.r.o.

         14.5.2010     
118/NCP/2010 Zmluva o dielo Monarch a.s.

59 500,00  59 500,00  6.7.2010     
115/CVTISR/2010 Poistná zmluva UNIQA poisťovňa a.s.

19 367,60  17 753,62  1.7.2010 1.7.2011   
111/CVTISR/2010 Zmluva o dielo BF Partners s.r.o.

34 034,00    29.1.2010 10.5.2010 Projek.dokumentácia
12/PK/2009 Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089059-094 Albertina icome Bratislava, s.r.o.

1 549 114,15   26.2.2009 31.12.2013 Prístupové práva k ProQuest Central
11/PK/2009 Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089078-094 Albertina icome Bratislava, s.r.o.

1 281 681,65 USD    1.1.2009 31.12.2013 Prístupové práva k 19 tematickým kolekciám
9/PK/2009 Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089114-125 Albertina icome Bratislava, s.r.o.

120 387,04 USD   26.2.2009 31.12.2013 Prístupové práva  umelecké databázy
8/PK/2009 Mandátna zmluva SUWECO CZ, s.r.o.

7 070 179,00      26.2.2009   Uzatváranie zmlúv s vydavateľmi
84/PK/2009 Zmluva o dielo MULTIDATA Praha, spol. s r.o.

647 384,40    8.12.2009 31.5.2009 Systém pre vyhľadavánie
16/PK/2009 IEEE ONLINE PRODUCTS AGREEMENT IEEE

2 067 925 USD     24.2.2009 24.2.2011 Prístupové práva
24/CVTISR/09 Licenčná zmluva Poskytovanie služby Knovel

     4.3.2009 4.3.2011 Vyhľadávanie licen.produktov
66/PK/09 Zmluva o poskytovaní služieb Leadership Consulting

     7.9.2009 Na 48 mesiacov Konzultačná a poradenská činnosť
54/CVTISR/09 Zmluva Thomson Reuters

 3 357 531 USD    1.5.2009 31.12.2012 Vzdialený prístup do databáz knižníc
53/PK/09 Zmluva o poskytovaní služieb Leadership Consulting

56 083,50    17.8.2009 17.8.2011 Konzultačná a poradenská činnosť
34/CVTISR/09 Zmluva o poskytovaní služieb Leadership Consulting

24 733,50  24 733,50  1.1.2009 21.12.2012 Konzultačná a poradenská činnosť
80/CVTISR/09 Zmluva o uverejnení inzercie Mediatel

1 018,40    19.11.2009 31.12.2010 Inzercia
2/PK/2010 Zmluva o poskytovaní služieb UniNet-CSL

35 316,82  35 316,82  19.1.2010 31.12.2010 Expertízy a posudky
25/PK/2010 Zmluva o dielo OPLAN, spol. s r. o.

141 886,08   23.2.2010 1.10.2010 Stavebná úprava vnútorných priestorov
116/CVTISR/2010 Zmluva o poskytovaní technickej podpory pre Dát. Centrum VaV Žilina a VaV Bratislava INFOKEY Bratislava

29 988,00  27 489,00  25.6.2010 25.9.2011 Správa DC VaV v Žiline
28/CVTISR/2010 Zmluva o dodaní služby SVOP, spol. s r.o.

199 998,54 99 999,27  1.3.2010 Na 24 mesiacov Antiplagiatorský program
1/NCP2010 Zmluva o prenájme informačných plôch č.12/2010 Pre sent Bratislava

1 785,00  535,50  12.1.2010 31.12.2010 Prenájom informačnej plochy
35/CVTISR/09 Rámcová dohoda Libra RBK Ružomberok

16 613,64  5 537,88  8.6.2009 8.1.2011 Kancelárske potreby
89/CVTSR/2010 Kúpna zmluva (kancelársky papier) INFOPOINT Bratislava

3 466,21  1 830,01  17.5.2010 Na dobu neurčitú Kancelársky papier
17/CVTISR/09 Zmluva o poskytovaní služieb Accor Services

84 000,00  31 959,00  16.5.2009 Na 18 mesiacov Stravné lístky
2/NCP/09 Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní informácií STORIN spol. s r.o.

3 284,40  1 368,50  26.2.2009 Na dobu neurčitú Monitoring médií
50/CVTISR/2010 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti reklamy Jamelson group

7 711,20  4 498,20  2.3.2010 Na dobu 1 roka Reklamné služby
43/OE/08 Poistná zmluva č. 11 4 4755 UNIQA

1 686,12  1 545,61  16.10.2009 31.10.2009 Poistenie  majetku
44/OE/08 Poistná zmluva UNIQA

927,11  927,11  7.10.2008 30.11.2010 Zákonná poistka Mazda 6
52/CVTISR/09 Poistná zmluva Allianz – Slovenská poisťovňa

241,11  241,11  14.4.2005 Na dobu neurčitú Zákonná poistka Octávia
45/OE/08 Poistná zmluva KOOPERATIVA

460,23  460,23  7.10.2008 Na dobu neurčitú Havarijná poistka Mazda 6
48/OE/08 Zmluva „BOZP“ Milan Bojnanský

947,96  473,98  1.10.2008 Na dobu neurčitú Ochrana práce, PO
71/CVTISR/09 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Pokorný Ján

2 784,00  1392,00  15.10.2009 Na dobu neurčitú Právne služby
35/OE/07 Zmluva o využívaní softvéru Vema s.r.o.

937,72  62,28  7.8.2007 Na dobu neurčitú Ekonomický softvér
34/OE/08 Zmluva o dielo - údržba a servis výťahov Schindler výťahy a eskalátory

8 536,03  1 091,38  1.8.2008 1.9.2010 Revízia + oprava výťahov
45/OHT/07 Servisná zmluva č.24052007 NECTEL – domáci požiarny rozhlas

1 250,75  1 250,75  3.10.2007 Na dobu neurčitú Požiarny rozhlas
46/OHT/07 Servisná zmluva č.21052007 NECTEL – PSN, VS – revízia

3 908,00  3 908,00  3.10.2007 Na dobu neurčitú Revízia + skúška
44/OHT/07 Servisná zmluva č.22052007 NECTEL – PSN, VS – funkčná skúška

5474,64  5474,64  3.10.2007 Na dobu neurčitú Poplachový systém narušenia
43/OHT/07 Servisná zmluva č.23052007 NECTEL -EPS – revízia/

6 258,06  4 944,03  3.10.2007 Na dobu neurčitú El. požiarna signalizácia
18/OHT/07 Zmluva o obsluhe plynovej kotolne Miloš DANADA - DOMSUBYT

6 000,00  4 048,38  29.6.2007 30.6.2007 Obsluha kotolne
1/OHT/08/A Zmluva o servisnom prenájme Salesianer Miettex

1 169,76  584,88  7.1.2008 31.12.2008 Rohože
83/OIT/09 Servisná a aktualizačná zmluva č.2009/2010 DWC Slovakia

6 961,50  6 961,50  1.12.2009 Na 24 mesiacov Registratúra
69/OIT/07 Zmluva o poskytovaní služieb EM CARD

1 180,20  688,45  14.11.2007 Na dobu neurčitú Čipové karty
81/OHT/07 Zmluva o poskytovaní technickej podpory INFOKEY s.r.o.

14 220,00  9 408,00  2.11.2007 Na 36 mesiacov Ochrana objektu
3/OHT/06 Zmluva o poskytovaní služieb centr. ochrany Jazaspol s.r.o.

760,00  391,06  1.5.2006 Na dobu neurčitú Ochrana objektu
76/OEH/09 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb Delta Security

67 870,20  45 504,05  31.10.2009 31.10.2012 Ochrana objektu
77/OEH/09 Zmluva na poskytovanie upratovacích služieb Attila Szabó

21 701,60  21 134,40  31.10.2009 31.4.2011 Upratovanie
70/OIT/09 Nasadenie EDGE funkcionality a dodávka tf ústredne, telefónov a súvisiacich tovarov a služieb Gratex International, a. s.

    11. 11. 2009 Na 3 roky  
64/OHT/07 Zmluva o zabezpečení dodávky pitnej vody BVS a.s.

3 805,92  2 444,89  29.10.2007 Na dobu neurčitú Dodávka vody
17/OE/08 Zmluva o dodávke zemného plynu SPP a.s.

25 740,00   10 725,00  16.4.2008 Na dobu neurčitú Dodávka plynu
11/OE/08 Zmluva o vykonávaní servisnej činnosti č. 1 Techo, a. s.

16,60/h; 9,63/h    13. 2. 2008 31.12.2010 Servis častí interiéru
78/CVTISR/09 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny ZSE a.s.

78 000,00  26 721,31  1.1.2010 31.12.2010 Elektrická energia
5/OHT/05 Havarijné poistenie vozidla Allianz Slovenská poisťovňa

768,31     22. 3. 2005 Na dobu neurčitú Škoda Octavia
92/CVTISR/07 Zmluva o pripojení T-Com

266,12        
4/CVTISR/2010 Anwendervertrag Universität Regensburg

250,00   9. 2. 2010 Na dobu neurčitú cena je ročne