Objednávky a faktúry január

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1/21 / 4.1.2021
Popis objednaného plnenia Tonery HP CE278A
Hodnota objednaného plnenia 105,11 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 2/21 / 11.1.2021
Popis objednaného plnenia Služba osobnej dozimetrie pre evidenciu a vyhodnotenie monitorovania 2 osôb pomocou elektronických osobných dozimetrov na 3 mesiace.
Hodnota objednaného plnenia 78,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Novotňák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VF, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. R. Štefánika 9, 010 02 Žilina
IČO: 31442552
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Milan Jurčo
Funkcia Protónové centrum, RužomberokVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 3/21 / 12.1.2021
Popis objednaného plnenia Server pre ŠVS PN
Hodnota objednaného plnenia 5 470,68 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agartha Company, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Místecká 1120/103, 7300 Ostrava-Vítkovice, ČR
IČO: 5663083
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 4/21 / 19.1.2021
Popis objednaného plnenia Valec OKI MC861 - 8 ks
Hodnota objednaného plnenia 869,92 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ondrejka -Wtrade
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mikuláša Dohnányho 817/1A , 010 04 Žilina
IČO: 34933336
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 5/21 / 22.1.2021
Popis objednaného plnenia zakúpenie modulu HX0071
Hodnota objednaného plnenia 936,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Solitea Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava
IČO: 36237337
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agneša Soósová
Funkcia mzdová účtovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 6/21 / 22.1.2021
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 2 – FEBRUÁR 2021
Hodnota objednaného plnenia 1 860,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 7/21 / 22.1.2021
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 2 - február 2021
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 8/21 / 28.1.2021
Popis objednaného plnenia Ročná záručná servisná prehliadka kondenzačného kotla do 35 kW (2 ks)
Hodnota objednaného plnenia 65,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martin Palkech
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrbovská cesta 133, 921 01 Piešťany
IČO: 45404895
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca ŠVS PNFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1/21
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) EVO 95- benzín, EVO Diesel
Hodnota fakturovaného plnenia 260,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 10/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok administratívny a členský
Hodnota fakturovaného plnenia 261,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IATUL TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH GERMANY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Arcisstrase 21 80333 MUNICH I GERMANY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 100/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu Zvárač - 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 25,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
IČO: 35805609Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 101/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Programové vybavenie Vema
Hodnota fakturovaného plnenia 936,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Solitea Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 102/21
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 906,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 103/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prof.Turňa - poplatok 01.01.2021 - 31.12.2021
Hodnota fakturovaného plnenia 545,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBER BIBLIOTHEEK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.BOX 90407,2509 LK The Hague THE NETHERLANDS
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 104/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 33, 54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Solitea Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 105/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisná činnosť EZS
Hodnota fakturovaného plnenia 45,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DELTECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 106/21
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické strav.poukážky
Hodnota fakturovaného plnenia 73,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 107/21
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 15 841,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 108/21
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.stravovacie poukážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 339,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 109/21
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OPRAVNÁ F. -úhrada vodné, stočné - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 12,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 11/21
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO a PO
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 110/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) webinár PAM ONLINE
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOLITEA VEMA SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 111/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Závierka EKOS 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 53,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Solitea Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 112/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kreditačný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN INT., spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 83103 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 12/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technika BTS a PO
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MILAN BOJNANSKÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 13/21
Prináleží k zmluve/objednávke 317/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súkromná bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 14/21
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada transakcií firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 42,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINESR CLUB CS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 15/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 2,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE,MESSER TATRAGAS,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 16/21
Prináleží k zmluve/objednávke 186/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obaly
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR-PACK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1604/21
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1605/21
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Domény- nákup
Hodnota fakturovaného plnenia 818,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.21
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1606/21
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis Quark- tlač
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1607/21
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Karty- prevádzkový poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 4,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1608/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 69 065,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1609/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 204 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1610/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 366 886,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1611/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 706 897,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1612/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k databáze
Hodnota fakturovaného plnenia 1 282 802,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 4.1.2021
Prináleží k zmluve/objednávke 237/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 261 778,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha 6
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1614/21
Prináleží k zmluve/objednávke 237/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 708 045,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha 6
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1615/21
Prináleží k zmluve/objednávke 235/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k EIZ
Hodnota fakturovaného plnenia 378 410,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha 6
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1616/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup licencií- fotografie
Hodnota fakturovaného plnenia 95,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Empresa s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na bojišti 1470/24, Praha 2
IČO: 08199817Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1617/21
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 8 361,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1618/21
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podporné služby- IKT
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1619/21
Prináleží k zmluve/objednávke 264B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pohotovostná služba, odpratávanie snehu, posyp
Hodnota fakturovaného plnenia 574,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1620/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poistné
Hodnota fakturovaného plnenia 5 679,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Colonnade Insurance S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
IČO: 50013602Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 17/21
Prináleží k zmluve/objednávke 483/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Aktualizácia podstránok
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Milan Šoka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 33861129Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 18/20
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 19/21
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť bezpečnostnéhogtechnika
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 Trebatice 922 10
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2/21
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Revízia
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro Výťahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1, Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 20/21
Prináleží k zmluve/objednávke 186/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Neobalové výrobky
Hodnota fakturovaného plnenia 137,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR-PACK a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 21/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zalistovanie titulov online
Hodnota fakturovaného plnenia 14,40EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 22/21
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servisné práce, mesačné poplatky, monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 23/21
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovakia Online s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57, 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 24/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 25/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 75,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 26/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 105,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 27/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 53,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 28/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 55,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 29/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 69,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 3/21
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis a údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro Výťahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1, Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 30/21
Prináleží k zmluve/objednávke 175/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Náklady- december 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 629,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám, 6 P.O.Box 440, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 31/21
Prináleží k zmluve/objednávke 174/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Náklady- december 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 014,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám, 6 P.O.Box 440, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 32/21
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn -NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 1 716,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 33/21
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVat/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zmluva-nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 34/21
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVat/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zmluva-nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 35/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mobil, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 175,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II, 27, 1030 Brusel
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 36/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397663Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 37/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kurilak -poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 6,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FACEBOOK IRELAND LIMITED
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dublin 2 IRELAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 38/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kurilak -poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 40,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FACEBOOK IRELAND LIMITED
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dublin 2 IRELAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 39/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kurilak -poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FACEBOOK IRELAND LIMITED
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dublin 2 IRELAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 4/21
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ochrana majetku, monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger-ochrana osôb a majetku s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 40/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakovaná dodávka el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 183,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
POW-EN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 4B 821 09 BRATISLAVA
IČO: 43860125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 41/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS -zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 5,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 42/21
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DC, VaV -doplnkové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 83102 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 45/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS -zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 5,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 46/21
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spracovanie rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 47/21
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 335,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 48/21
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada vodné, stočné,
Hodnota fakturovaného plnenia 16,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 49/21
Prináleží k zmluve/objednávke 91/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora MidPoint 12/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTIN SOLUTIONS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
IČO: 44253184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 5/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 501,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
IČO: 35743565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 50/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 556,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 51/21
Prináleží k zmluve/objednávke 118/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyprac.mediálnej a kreatívnej stratégie
Hodnota fakturovaného plnenia 32 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WAVEMAKER SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35722908Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 52/21
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVat/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 3 487,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 54/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 318 959,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz -Kock - St.9 A-1210 WIEN OSTERREICH
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 55/21
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en. PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -26,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 56/21
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 215,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 57/21
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.technickej podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 58/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.017A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie 5 miestností, chodba - čistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 565,75 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 59/21
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.ochrany majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 6/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha plyn. kotla- december
Hodnota fakturovaného plnenia 1 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solution Bene Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7, Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 60/21
Prináleží k zmluve/objednávke 19,20,21/ CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože - prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 138,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 61/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.40/A/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) AURELIUM rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 45,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 62/21
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava, konfigurácia, profylaktika
Hodnota fakturovaného plnenia 325,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 63/21
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS BB, LM,PN PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -1 059,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 64/21
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BA Charkovská PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia - 1 339,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 65/21
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá pohotovosť 01 12 /2021
Hodnota fakturovaného plnenia 28,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ 1,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 66/21
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 108,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 67/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva -nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 68/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) manipulačný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 361,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SECURITON SERVIS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 73/73 821 05 Bratislava
IČO: 35693835Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 69/21
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok- skúška ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 112,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692, 842 48 Bratislava
IČO: 308845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 7/21
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.en. -preddavkové platby
Hodnota fakturovaného plnenia -21,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 70/21
Prináleží k zmluve/objednávke 194/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovacie a čistiace služby
Hodnota fakturovaného plnenia 8 732,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovclean a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO: 35956526Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 71/21
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka energie
Hodnota fakturovaného plnenia 925,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 72/21
Prináleží k zmluve/objednávke 87/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Náhradné diely
Hodnota fakturovaného plnenia 1 533,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 73/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 26,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
73/20 Solitea Vema a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 47/21
Prináleží k zmluve/objednávke 221/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kitronik
Hodnota fakturovaného plnenia 796,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RPishop.cz, Michal Prenner
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A.Krejčího 2050/2, 37007 České Budejovice
IČO: 75565854Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 75/21
Prináleží k zmluve/objednávke 24/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Aktualizácia web stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 76/21
Prináleží k zmluve/objednávke 138/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výmena a brúsenie noža- Perfecta
Hodnota fakturovaného plnenia 150,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 77/21
Prináleží k zmluve/objednávke 639/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Energie, vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 24 594,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám, 6 P.O.Box 440, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 78/21
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby OPP a BOZP- janur 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4, Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 79/21
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Energie, vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústredná vojenská nemocnica SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 8/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 18 osôb - členský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 61,20 Kč s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika a Slovensko,z.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 810/104 101 00 Praha CZ
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 80/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.4/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 8 ks valec OKI
Hodnota fakturovaného plnenia 869,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARIÁN ONDREJKA -WITRADE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mikuláša Dohnányho 817/1A 010 04 Žilina
IČO: 34933336Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 81/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.4/2020/253
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF odber tlače podľa prílohy
Hodnota fakturovaného plnenia 266,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIAPRINT -KAPPA PRESSEGROSSO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 82/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby: 01.12.2020-31.12.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 83/21
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 107,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 84/21
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 82,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 85/21
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 352,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 86/21
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 6 768,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 87/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 16 955,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZUTA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 88/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu LES&Letokruhy 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 24,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LESMEDIUM SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Centrum 34/29 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36690911Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 89/21
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické stravovacie poukážky DOBROPIS
Hodnota fakturovaného plnenia -389,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 9/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 19 ks toner HP 78A čierny
Hodnota fakturovaného plnenia 105,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30 811 01 Bratislava
IČO: 48158836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 90/21
Prináleží k zmluve/objednávke neevidovaná na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom fľaša oceľová -do 15.1.2021
Hodnota fakturovaného plnenia 216,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE MESSER TATRAGAS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 Bratislava 819 44
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 91/21
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok, certifikát ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 112,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 92/21
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerových syst.
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bytrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 93/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok 12/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 94/21
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mes.kontrola systému el.pož.signal.
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 BRATISLAVA
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 95/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 490,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROTON s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zliechovská 341, 018 54 Košeca
IČO: 36301868Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 96/21
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prevádzkové náklady- január
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 3002/23, 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 97/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tlač
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pegasus Drive, Stratton Business Park, BIGGLESWADE, UK
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 98/21
Prináleží k zmluve/objednávke 373/CVTISR/202
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka a montáž regálov
Hodnota fakturovaného plnenia 29 823,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Forster archívna a dopravná technika s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smaragdová 4, 851 10 Bratislava
IČO: 44046804Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 99/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vzdelávacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 74,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDOS-SMART s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO: 50288334