Objednávky a faktúry február

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 10/21 / 1.2.2021
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 115,94 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovatelská 1, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 10A/21 / 8.2.2021
Popis objednaného plnenia mobilný telefón
Hodnota objednaného plnenia 146,90 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Andrea shop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galantská cesta 22, 929 01 Dunajská Streda
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 11/21 / 15.2.2021
Popis objednaného plnenia Virtuálna 360° prehliadka výstavy Fenomén spolupráce
Hodnota objednaného plnenia 1 368,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Janka Nenčevová Hradská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M.E.P. Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 42, 811 06 Bratislava
IČO: 45643407
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Nenčevová Hradská
Funkcia kurátorka Múzea školstva a pedagogikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 12/21 / 15.2.2021
Popis objednaného plnenia Tlač plagátov a dodanie komponentov pre inštaláciu výstavy Fenomén spolupráce
Hodnota objednaného plnenia 1 440,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Janka Nenčevová Hradská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copex print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 31446779
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Nenčevová Hradská
Funkcia kurátorka Múzea školstva a pedagogikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 13/21 / 16.2.2021
Popis objednaného plnenia Služba osobnej dozimetrie na jeden rok pre 2 pracovníkov s výskumným protónovým urýchľovačom s energiou max. 250 MeV vo Vedeckovýskumnom protónovom centre
Hodnota objednaného plnenia 143,14 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Novotňák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská legálna metrológia, n. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37954521
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Milan Jurčo
Funkcia fyzikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/Z20205025_Z
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 14/21 / 16.2.2021
Popis objednaného plnenia Spotrebný tovar a prevádzkový materiál
Hodnota objednaného plnenia 4 030,84 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MIHI.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lichardova 200/13, 97613 Slovenská Ľupča
IČO: 36645095
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 15/21 / 19.2.2021
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 3 – MAREC 2021
Hodnota objednaného plnenia 1 860,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 16/21 / 19.2.2021
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 3 - marec 2021
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 9/21 / 1.2.2021
Popis objednaného plnenia Pečiatka Colop 2660
Hodnota objednaného plnenia 49,14 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pandrlak Advertising s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 5104, 901 01 Malacky
IČO: 52394476
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 113/21
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 7 981,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 114/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 34,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 115/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.9/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) colop 2660 M.C.
Hodnota fakturovaného plnenia 49,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PANDRLAK ADVERTISING,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 5104 901 01 Malacky
IČO: 52394476Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 116/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.prístrojov,hydrantov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 298,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP JOZEF HAMŠÍK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 821 04 Bratislava
IČO: 31740022Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 117/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SG - kreditačný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN INT., spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 83103 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 118/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok -admin.nákladov združenia
Hodnota fakturovaného plnenia 33,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SANET ZDRUŽ.POUŽÍVATEĽOV SLOV.AKADEMICKEJ DÁTOVEJ SIETE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 811 07 Bratislava
IČO: 17055270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 119/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií k fotografiám
Hodnota fakturovaného plnenia 96,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN EMPRESA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na bojišti 14707/24 Praha 2 120 00 CZ
IČO: 08199817Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 120/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1/2020/250
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zf ročné predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9 140 00 Praha 4 CZ
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 121/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.10/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárke potreby -- zakladač pákový
Hodnota fakturovaného plnenia 115,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 122/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok poskytovaných službách STN -ONLINE
Hodnota fakturovaného plnenia 400,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROL. A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 3 810 05 Bratislava
IČO: 30810710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 123/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preplatok el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia -33,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 4 B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 124/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 01/2021 NÁKUPY
Hodnota fakturovaného plnenia 14,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 BRATISLAVA
IČO: 189367056Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 125/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.VILIAM KUPEC EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 126/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačoviny
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 127/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 501,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGNA ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 18 921 01 Piešťany
IČO: 35743565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 128/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predĺženie domén
Hodnota fakturovaného plnenia 24,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SK.NIC, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie SNP 14 811 06 BRATISLAVA
IČO: 35698446Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 129/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inventerizácia pohľadávky k 31.12.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 8 361,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 130/21
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 131/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sys.EIS MAGION -mzdy a personalistika
Hodnota fakturovaného plnenia 517,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGION SYSTEM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jiráskova 1252 CZ-755 01 Vsetín
IČO: 25872818Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 132/21
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pohonné hmoty- EVO 95
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 133/21
Prináleží k zmluve/objednávke 317/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostná služba
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 134/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 135/21
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREHLIADKA KAM.SYSTÉMU
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 136/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Račianska 96 831 02 Bratislava
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 137/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada
Hodnota fakturovaného plnenia 6,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FACEBOOK IRELAND LIMITED
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
DUBLIN 2 IRELAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 138/21
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zaisťovanie bezpečnostnotechnických služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 150,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.1.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Juraj Kováč
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bezručová 21/A, 900031 Stupava
IČO: 48107247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 139/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.222/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar - mikina dámska čierna , pánska, tričká
Hodnota fakturovaného plnenia 551,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LOGART,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 16 821 04 Bratislava
IČO: 35917601Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 140/21
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 141/21
Prináleží k zmluve/objednávke 385/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Elektrina-dodávka a distribúcia
Hodnota fakturovaného plnenia 183,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pow-en
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 48, 821 09 Bratislava
IČO: 43860125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 142/21
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER-ochrana osôb a majetku s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 143/21
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovakia Online s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57, 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 144/21
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vodné stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 225,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 145/21
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVat/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prevádzkové náklady-február
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 146/21
Prináleží k zmluve/objednávke 91/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie prev.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTIN SOLUTIONS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
IČO: 44253184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 147/21
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonávanie činnosti bezp.-tech.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 148/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtovanie transakcií firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 105,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 149/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktur.podielu nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 382,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafarikovo nám. 6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 150/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 252,08 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATIONS , Inc CROSSREF
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO BOX 719,Lynnfield, MA 01940
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 151/21
Prináleží k zmluve/objednávke 13/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Údržba výpočtovej techniky
Hodnota fakturovaného plnenia 648,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Lesňák-LeComp
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča
IČO: 51147220Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 152/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 153/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 59,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 154/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 155/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 69,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 156/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 68,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 157/21
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 3002/23, 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 158/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 66,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 160/21
Prináleží k zmluve/objednávke 264B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zimná údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 1 083,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 161/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943, Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 162/21
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita Košice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 163/21
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola systému EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D, Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 164/21
Prináleží k zmluve/objednávke 278/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Lexicon 7 Anglický slovník Platinum
Hodnota fakturovaného plnenia 2 032,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 165/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 76,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 166/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 190,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II, 27, 1030 Brusel
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 167/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telefonické a internetové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 586,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Luxemburg 3-1000 Bruxells
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 168/21
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technická podpora a servis
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 171/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodík -poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 340,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 172/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.3/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 7 KS server HPE DL
Hodnota fakturovaného plnenia 4 547,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGARTHA COMPANY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Místecká 1120/103 70300 Ostrava -Vítkovice ,CZ
IČO: 05663083Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 173/21
Prináleží k zmluve/objednávke 194/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb 1.1 - 31.1.2021
Hodnota fakturovaného plnenia 8 732,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVCLEAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 35956526Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 174/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 79,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 175/21
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože - prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 116,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska cesta 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 176/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.40/A/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) AURÉLIUM rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 43,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska cesta 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 177/21
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 9,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 178/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 28,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 179/21
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ref.nákladov: teplo, e.en., vodné, stoč., zrážky, telefóny, hlas.služby, prip.na pult centrálnej ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 180/21
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/20014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.ochrany objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 TRNAVA
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 181/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.- NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 264,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 182/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.- PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -7,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 183/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ -NEUVEDENÁ
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF, mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 4GB
Hodnota fakturovaného plnenia 146,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ANDREA SHOP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galantská cesta 22 92901 Dunajská Streda
IČO: 36277151Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 184/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka, distrťibúcia el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 017,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
POW-EN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 48 821 09 Bratislava
IČO: 43860125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 185/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -výv.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 648,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 1/9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 186/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -výv.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 81,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 1/9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/21
Prináleží k zmluve/objednávke členský príspevok 2021
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský príspevok 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 Eur s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 42195748Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 188/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpora infor.systému EIS MAGION, modul účtovníctvo
Hodnota fakturovaného plnenia 517,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGION SYSTEM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jiráskova 1252 755 01 Vsetín CZ
IČO: 25872818Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 189/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.221/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 11SK kitronik sledovač čáry pro MOVE MINI
Hodnota fakturovaného plnenia 117,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RPISHOP.CZ, MICHAL PRENNER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A.Krejčího 2050/2 37007 České Budejovice CZ
IČO: 45565854Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 190/21
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické strav.poukážky
Hodnota fakturovaného plnenia 22 090,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 191/2021
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Registrácia
Hodnota fakturovaného plnenia 149,00 USD
Dátum doručenia faktúry 19.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LESI 2021
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Scottish Enterprise Technology Park, Glasgow G75 0QR,
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 192/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Registrácia- konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 1 490,00 USD
Dátum doručenia faktúry 19.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LESI 2021
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Scottish Enterprise Technology Park, Glasgow G75 0QR,
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 770,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Escite AISBL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 89/7, B-1050, Brussels, Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/21
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebyt. priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 18 862,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 195/21
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby OPP a BOZP-február 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4, Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 197/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.258/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlaková skúška nádob SHZ
Hodnota fakturovaného plnenia 5 932,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATKY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.účet - poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 9,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 199/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.17/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF -profesionálny set zvukových zariadení
Hodnota fakturovaného plnenia 2 614,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
THOMANN GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hans -Thomann -Str.1 D 96138 Burgebrach
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 200/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikačné a syst.konzultácia - zvýšená sadzba
Hodnota fakturovaného plnenia 33,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOLITEA VEMA. a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 BRATISLAVA
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 201/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ. 8/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročná záručná prehliadky kodenzač.kotla ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 65,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARTIN PALKECH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrbovská cesta 133 932 01 Piešťany
IČO: 45404895Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 202/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FAK MLC: DUSÍK, RECYKL.PRÍSPEVOK
Hodnota fakturovaného plnenia 102,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 824 11 Bratislava
IČO: 31780296Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 203/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATKY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) správa budovy, el.en., plyn, odpad, -kancelária BRUSEL
Hodnota fakturovaného plnenia 1 669,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 235 -1020 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 204/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VSSR - 1 ks tlačivá a formuláre
Hodnota fakturovaného plnenia 165,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA PODNIKATEĽA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina
IČO: 31592503