Objednávky a faktúry apríl

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 33/21 / 7.4.2021
Popis objednaného plnenia nákup mobil. telefónu
Hodnota objednaného plnenia 170,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Nikola Nováková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OC TPD BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Farského 26, 851 01 Bratislava
IČO: 11790547
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Nikola Nováková
Funkcia vedúca EOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 34/21 / 7.4.2021
Popis objednaného plnenia 2ks batériové záložné zdroje pre riadiace počítače a podporné zariadenia k výskumnému protónovému urýchľovaču
Hodnota objednaného plnenia 425,75 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Milan Jurčo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
iSALES EU, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 ‒ Smíchov, Česká republika
IČO: 03117324
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Milan Jurčo
Funkcia fyzikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 35/21 / 7.4.2021
Popis objednaného plnenia Balík ročného predplatného na nákup licencií na multimediálne prvky - Databáza k fotografiám a vektorom
Hodnota objednaného plnenia 1 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gallo Images Czech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika
IČO: 3542378
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 337/21
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Strážna služba- marec
Hodnota fakturovaného plnenia 8 927,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4..2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/21
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava 821 08
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/21
Prináleží k zmluve/objednávke 641/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Príplatok- reklamácia
Hodnota fakturovaného plnenia 14,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Solitea Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 340/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 14,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 341/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostno -tech.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 150,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.JURAJ KOVÁČ, AUTORIZOVANÝ BEZP.TECHNIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bezručova 21/A 90031 STUPAVA
IČO: 48107247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 343/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozpis odberných miest
Hodnota fakturovaného plnenia 3 501,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGNA ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska cesta 18 921 01 Piešťany
IČO: 35743565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 344/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.V.KUPEC -EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/21
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP PP 03/21
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 346/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba súkr.-bezpečnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 347/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A Žilina 010 01
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 348/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií k fotografiám 03/21
Hodnota fakturovaného plnenia 115,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN EMPRESA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na bojišti 1470/24 Praha 2 120 00 CZ
IČO: 08199817Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/21
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podporné služby- IKT
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 351/21
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) EVO 95- benzín, EVO Diesel
Hodnota fakturovaného plnenia 176,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 8.4.2021
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom- fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 242,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353/21
Prináleží k zmluve/objednávke 35/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Balík ročného predplatného
Hodnota fakturovaného plnenia 1 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gallo images Czech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradská 2396/184 Praha ČR
IČO: 03542378