Objednávky a faktúry október

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 167/20 / 1.10.2020
Popis objednaného plnenia Softvérové licencie k PC/notebook pre profesionálne spracovanie audiovizuálnych diel - softvéry DaVinci Resolve Studio
Hodnota objednaného plnenia 1 280,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Bučičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36638137
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 168/20 / 2.10.2020
Popis objednaného plnenia prevoz teleprezentačných zariadení
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AK-klima, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribišova 35, 841 05 Bratislava
IČO: 46338055
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169/20 / 6.10.2020
Popis objednaného plnenia ESET Endpoint Security pre Android
Hodnota objednaného plnenia 42,30 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESET spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31333532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Michal Kučera
Funkcia technik OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 170/20 / 7.10.2020
Popis objednaného plnenia Publikácie Education at a Glance 2020 - 2 ks
Hodnota objednaného plnenia 107,20 EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Mária Slovíková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD distributed by Turpin Distribution Services Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pegasus Drive Stratton Business Park, Biggleswade, Beds SG18 8TQ, United Kingdom
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriama Čisárová
Funkcia analytikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 170A/20 / 12.10.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 118,94 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 171/20 / 13.10.2020
Popis objednaného plnenia Periodiká
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00, Praha 1, ČR
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 172/20 / 13.10.2020
Popis objednaného plnenia Periodiká
Hodnota objednaného plnenia 456,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 173/20 / 13.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 306,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS - vydavateľské centrum Žilinskej univerzity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, blok HB, 010 26, Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 174/20 / 13.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 208,63 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Spektrum STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 30, 811 07, Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 175/20 / 13.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 5,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akadémia ozbr. síl gen. M. R. Štefánika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänová 393, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 176/20 / 13.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 15,10 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIPOSHOP, Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
IČO: 17070775
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 177/20 / 13.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 96,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUBA - Vydavateľstvo Ekonóm
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
IČO: 00399957
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 178/20 / 14.10.2020
Popis objednaného plnenia Tonery - Canon T01 - 4 ks
Hodnota objednaného plnenia 373,48 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eko Toner s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO: 47689650
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno (228/CVTISR/2020)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 179/20 / 14.10.2020
Popis objednaného plnenia Vytvorenie autorského diela na základe Autorskej zmluvy o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie
Hodnota objednaného plnenia 2 520,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Art. Pospíšilová Mária, ArtD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Štefan Nosko, Mgr. art., ArtD.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Art. Pospíšilová Mária, ArtD.
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 180/20 / 14.10.2020
Popis objednaného plnenia simultánne tlmočenie zo SJ do AJ na 4 hodiny počas online podujatia COINTT 2020
Hodnota objednaného plnenia 180,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Želmíra Gerová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mária Mlynarčíková, tlmočníčka a prekladateľka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kadnárová 105, 831 06 Bfratislava
IČO: 33970734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Želmíra Gerová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 181/20 / 14.10.2020
Popis objednaného plnenia IP telefóny Mittel 6863i 10 ks
Hodnota objednaného plnenia 1 989,35 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alison Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášiková 12735/64, 831 04Bratislava
IČO: 35792141
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Michal Kučera
Funkcia technik OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 182/20 / 15.10.2020
Popis objednaného plnenia doručenie balenej stravy a vody pre konferenciu COINTT 2020 - 60 balíkov
Hodnota objednaného plnenia 382,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Želmíra Gerová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Soupa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kozia 11, 81103 Bratislava
IČO: 43814336
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Želmíra Gerová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183/20 / 15.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 153,70 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 184/20 / 15.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 1 161,16 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo SPU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397482
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185/20 / 15.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 198,85 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wolters Kluwer SR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava
IČO: 31348262
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186/20 / 15.10.2020
Popis objednaného plnenia Knihárska lepenka - 200 ks
Hodnota objednaného plnenia 234,89 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Antalis, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
IČO: 35699434
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 187/20 / 16.10.2020
Popis objednaného plnenia parkovanie pre účastníkov COINTT 2020 (19.-20.10.2020)
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Želmíra Gerová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Westend Crossing, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karloveská 34, 84104 Bratilava
IČO: 47928905
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Želmíra Gerová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 188/20 / 19.10.2020
Popis objednaného plnenia nákup kníh
Hodnota objednaného plnenia 94,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BookMan, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pustá dolina 14, 080 01 Prešov
IČO: 46354531
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 189/20 / 19.10.2020
Popis objednaného plnenia nákup kníh
Hodnota objednaného plnenia 137,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UK Veda, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 45983658
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 190/20 / 19.10.2020
Popis objednaného plnenia nákup kníh
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIBOOK - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moyzesova 9, 040 01 Košice
IČO: 00397768
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 191/20 / 19.10.2020
Popis objednaného plnenia nákup kníh
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
IČO: 00397768
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 192/20 / 19.10.2020
Popis objednaného plnenia Nákup kávovaru zn. Philips Series 2200 LatteGo EP2230/10
Hodnota objednaného plnenia 469,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datart - predajňa OC MAX Poprad
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad
IČO: 35765038
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 193/20 / 19.10.2020
Popis objednaného plnenia Tonery HP415A - 16 ks
Hodnota objednaného plnenia 1 334,44 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 193A/20 / 19.10.2020
Popis objednaného plnenia servis klimatizácie
Hodnota objednaného plnenia 54,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Uniklima, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jablonové 106, 013 52 Jablonové
IČO: 50010905
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194/20 / 21.10.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 11 – NOVEMBER 2020
Hodnota objednaného plnenia 1 860,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 194A/20 / 21.10.2020
Popis objednaného plnenia Výmena poškodených častí auta Volkswagen Turan BA 628 UJ
Hodnota objednaného plnenia 421,20 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Conti Trade Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov/Polianky27, 841 01 Bratislava
IČO: 36336556
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 195/20 / 22.10.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 11 - november 2020
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 196/20 / 22.10.2020
Popis objednaného plnenia Oprava auta Volkswagen Golf Plus BL 595 AO, výmena poškodených častí auta
Hodnota objednaného plnenia 1 364,98 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Conti Trade Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov/Polianky27, 841 01 Bratislava
IČO: 36336556
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 196A/20 / 22.10.2020
Popis objednaného plnenia Antibakteriálne mydlo 5L - 17 ks
Hodnota objednaného plnenia 116,82 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doman Trade, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bartókova 24, 943 01 Štúrovo
IČO: 47557591
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 196B/20 / 22.10.2020
Popis objednaného plnenia Zásobník na utierky - 10 ks
Hodnota objednaného plnenia 423,65 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gastrolux s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bytčická 16, 010 01 Žilina
IČO: 36413186
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197/20 / 22.10.2020
Popis objednaného plnenia Oprava sacieho výfukového systému na aute Volkswagen Turan BA 628 UJ
Hodnota objednaného plnenia 1 599,41 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Conti Trade Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov/Polianky27, 841 01 Bratislava
IČO: 36336556
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197A/20 / 23.10.2020
Popis objednaného plnenia Stolové kalendáre a diáre
Hodnota objednaného plnenia 854,04 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OfficeLand s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mierová 183, 821 05 Bratislava
IČO: 35843136
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197B/20 / 26.10.2020
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety
Hodnota objednaného plnenia 3 753,27 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sketch, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
IČO: 47024071
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 197C/20 / 26.10.2020
Popis objednaného plnenia oprava kúrenia
Hodnota objednaného plnenia 3 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7, Lučenec
IČO: 47368322
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 198/20 / 27.10.2020
Popis objednaného plnenia Oceľové fľaše s vodíkom a dusíkom pre prevádzku protónového urýchľovača častíc v budove VVPC Ružomberok
Hodnota objednaného plnenia 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Novotňák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SIAD Slovakia spol. s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
IČO: 35746343
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Milan Jurčo
Funkcia fyzikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 198A/20 / 27.10.2020
Popis objednaného plnenia Bezdrôtový set pre kameru
Hodnota objednaného plnenia 1 166,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Syntex Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Železničná 23, 82107 Bratislava
IČO: 35774673
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 199/20 / 28.10.2020
Popis objednaného plnenia revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a elektrickej inštalácie kotolne
Hodnota objednaného plnenia 834,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVONEC SK, s.r.o,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53/A, Odštepný závod Banská Bystrica
IČO: 48121347
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 200/20 / 29.10.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 116,86 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 201/20 / 29.10.2020
Popis objednaného plnenia Laminátor, fólie, rezačka
Hodnota objednaného plnenia 140,87 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datacomp s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská cesta 2, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1194/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 528,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10 2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1195/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup licencií- fotografie
Hodnota fakturovaného plnenia 77,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10 2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108, Praha 10
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1196/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Viliam Kupec- Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14, Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1197/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zml.o výskumno -výv.spolupráci -energie
Hodnota fakturovaného plnenia 335,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1198/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 660,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10 2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1199/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 536,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10 2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1200/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.167/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krátka 22 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36638137Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1201/20
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 8 059,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1202/20
Prináleží k zmluve/objednávke 148/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Catering-športový deň
Hodnota fakturovaného plnenia 1 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMAN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43, Bratislava
IČO: 35853956Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1203/20
Prináleží k zmluve/objednávke 112/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom priestorov-športový areál
Hodnota fakturovaného plnenia 441,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMAN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43, Bratislava
IČO: 35853956Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1204/20
Prináleží k zmluve/objednávke 166A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 2 750,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27, Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1205/20
Prináleží k zmluve/objednávke 166B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 825,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27, Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1206/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 15,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 1, P.O.Box 37, Bratislava
IČO: 50252160Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1207/20
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupových práv
Hodnota fakturovaného plnenia 1 562 097,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha 6
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1208/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1209/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 157,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1210/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 157,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1211/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ochrana majetku, monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger-ochrana osôb a majetku s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1212/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1353/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služ.technika BTS a PO III.štvrťrok
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnanský
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1213/20
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1213/20
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1214/20
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1215/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1216/20
Prináleží k zmluve/objednávke 200/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odpad-vývoz, prenájom, zneškodnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 40,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marius Pedersen a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bermolákova 14, Piešťany
IČO: 34115901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1217/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVat/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1218/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVat/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom výstavných priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1219/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2268/CVTISR/ 16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 2.518,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. P.O.Box 440 8140990 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1220/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, prev.poplatok, EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 108,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1221/20
Prináleží k zmluve/objednávke 317/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba - súkr.bezpečnosť obd.: 09/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 3 936,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 83 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1222/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis a údržba 4.štvrťrok
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1223/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkon revízie za 4 štvrťrok
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1224/20 Slovnaft a.s.
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 333,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1225/20
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Samofinancovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 707,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6, Bratislava 2
IČO: 4805952894Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1226/20
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky-pozemok
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Studnička Development s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71, 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1227/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom-oceľová fľaša
Hodnota fakturovaného plnenia 271,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1228/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovakia Online s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57, 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1229/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2251/SVSPN/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1230/20
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO a BOZP za 3.štvrťrok
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1231/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJP598622
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 060,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1232/20
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17, Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1233/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Elektrina-dodávka a distribúcia
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenské energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1234/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Bezpečnostno-technické služby, požiarna ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP seris s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314, Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1235/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 15 592,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1236/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1237/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.017A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie 11 miestností
Hodnota fakturovaného plnenia 463,50 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1238/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie,vertikulácia, odbur.ručné, strih.krovín, čistenie plochy
Hodnota fakturovaného plnenia 479,20 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1239/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) starostlivosť o interiérovú zeleň
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1240/20
Prináleží k zmluve/objednávke 91/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora modulu MIDPOINT
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTIN SOLUTIONS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
IČO: 44253184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1241/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATKY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesačné poplatoky -výkon servisných prác
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1242/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtovanie transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 259,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1243/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora a údržba DMS
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1244/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mes.kontrola SEPS
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachvá 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1245/20
Prináleží k zmluve/objednávke 55/PK/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov - 10/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1246/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odvoz a recyklácia papiera
Hodnota fakturovaného plnenia 1,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GREEN WAVE RECYCLING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Železničný rad 70 968 01 Nová Baňa
IČO: 45539197Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1247/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 16,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1248/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stoč., zráž.,
Hodnota fakturovaného plnenia 506,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1249/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1250/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 74,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1251/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 64,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1252/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 70,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1253/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 70,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1254/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 55,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1255/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.syst.
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1256/20
Prináleží k zmluve/objednávke 186/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obaly - podľa prílohy
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR - PACK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1257/20
Prináleží k zmluve/objednávke 186/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) neobalové výrobky
Hodnota fakturovaného plnenia 134,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR-PACK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1258/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plynová kotolna-obsluha
Hodnota fakturovaného plnenia 1 440,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7, Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1259/20
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technická podpora-konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1260/20
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technická podpora-konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1261/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.150/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) filament DeviDesing -podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 503,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DORMIN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rastislavova 12 020 01 Púchov
IČO: 4556601Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1262/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.169/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 5 licencií -na mobilné zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 42,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESET, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Eisteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 31333532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1263/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 244,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1264/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 662,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Loiuse 235 Bruxxeles BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1265/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za tel.účet, mobil
Hodnota fakturovaného plnenia 298,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II 27, B -1030 Burxelles BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1266/20
Prináleží k zmluve/objednávke 42/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistné -poistenie majetku 06.10-31.12.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 035,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1267/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislavaná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1268/20
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribučné náklady per.tlače QUARK,obd.9/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 360,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Parizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1269/20
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -240,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 ŽILINA
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1270/20
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 46,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 ŽILINA
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1271/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovanie 09/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1272/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 874,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1273/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1274/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku - objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol, .s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 TRNAVA
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1275/20
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paritánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1276/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.79/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2 ks odborná literatúra -
Hodnota fakturovaného plnenia 25,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRADA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 29 811 08 Bratislava
IČO: 31346103Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1277/20
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 92,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1278/20
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 110,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1279/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.40/A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože AURÉLIUM
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1280/20
Prináleží k zmluve/objednávke 594/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1281/20
Prináleží k zmluve/objednávke 594/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1282/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok 14.9.2020 - Dobiášová
Hodnota fakturovaného plnenia -81,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAR MARKETING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Masarykovo náměstí 52/33 702 00Moravská Ostrava CZ
IČO: 64616398Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1283/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.178/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 6 ks Toner canon
Hodnota fakturovaného plnenia 373,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKO TONER,s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kysucká cesta 3 01001 Žilina
IČO: 47689650Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1284/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.170A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kan.potreby archívne boxy
Hodnota fakturovaného plnenia 118,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1285/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 09/2020 za dodané používateľmi uhradené kópie odbor.článkov a výp.kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 13,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D -10713 BERLÍN
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1286/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF účastnícky poplatok, 1sk partnerský balíček
Hodnota fakturovaného plnenia 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SARIO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava
IČO: 36070513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1287/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odvoz a recyklácia papiera
Hodnota fakturovaného plnenia 1,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GREEN WAVE RECYCLING, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Železničný rad 70 968 01 Nová Baňa
IČO: 45539197Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1288/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 3,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bstrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1289/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) notársky poplatok 14ks osvedčenie podpisu, 4ks osvedčenie fotokópie
Hodnota fakturovaného plnenia 74,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NOTÁRSKY ÚRAD, MGR.KUBOVSKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bárdošova 2/A 831 01 BRATISLAVA
IČO: 36075442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1290/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 4,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bstrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1291/20
Prináleží k zmluve/objednávke 55/PK/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 17 741,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1292/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 2 125,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1293/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.
Hodnota fakturovaného plnenia 516,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1294/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 126,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1295/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 7 119,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1296/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.173/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) EDIS VYD. - odbor.lit. - knihy podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 303,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1297/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poštovné
Hodnota fakturovaného plnenia 3,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
17.novembra 15 080 01 Prešov
IČO: 17070775Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1298/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.176/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra -knihy - cenová ponuka podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 15,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
17.novembra 15 080 01 Prešov
IČO: 17070775Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1299/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.186/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) eskaboard,šedá
Hodnota fakturovaného plnenia 234,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ANTALIS, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73 82105 Bratislava
IČO: 35699434Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1300/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, EKO progr., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 81,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1301/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné, teplá voda, tep.energia,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 758,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1302/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP 10/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1303/20
Prináleží k zmluve/objednávke 196/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zber empirických dát."MULTIKUL.VÝCH. A JEJ IMPLEMENTÁCIA VO VVP, VZDELÁVANIE A DODRŽ.Ľ.P."
Hodnota fakturovaného plnenia 11 550,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGENTÚRA SOCIÁLNYCH ANALÝZ ASA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 36 811 06 Bratislava
IČO: 35685930Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1304/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie nájomného
Hodnota fakturovaného plnenia 430,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSR TATRAGAS - MESSER GASES FOR LIFE, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1305/20
Prináleží k zmluve/objednávke 0021/2012/FMFI
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Certifikát ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 80,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informatická spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK Mlynská dolina 5692, Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1306/20
Prináleží k zmluve/objednávke 0021/2012/FMFI
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok- skúška ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 80,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informatická spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK Mlynská dolina 5692, Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1307/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.177/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra - tituly
Hodnota fakturovaného plnenia 96,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava
IČO: 00399957Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1308/20
Prináleží k zmluve/objednávke 171/CTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Návrh a implementácia e-shopu
Hodnota fakturovaného plnenia 2 825,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LabZone s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liptovská 2708/6, Trenčín
IČO: 50753681Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1309/20
Prináleží k zmluve/objednávke 193/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 1 334,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27, Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1310/20
Prináleží k zmluve/objednávke 180/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tlmočenie- konferencia COINTT
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mária Mlynarčíková
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kadnárova 105, Bratislava
IČO: 33970734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1311/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 198,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wolters Kluwer SR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 48, Bratislava
IČO: 31348262Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1312/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia hzasiacich prístrojov, revízia hydrantov
Hodnota fakturovaného plnenia 49,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAFIRS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zarevúca 503/1C 034 01 Ružomberok
IČO: 36423874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1313/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb upratovanie, čistenie SG, CHARKOVSKÁ
Hodnota fakturovaného plnenia 4 802,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVCLEAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 35956526Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1314/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.190/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná medicínska literatúra 6ks
Hodnota fakturovaného plnenia 100,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 041 80 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1315/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ref.nákladov:el.en., vodné, stoč., zrážky, tel.ú., dátové a hlas.služ., pripoj na pult central.ochrany, refakt.EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 1 896,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1316/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.166/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dod.online platformy 10/2020 - projekt BISS SLOVAKIA 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 850,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B2MATCH GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
V.-Weigl -Gasse 5/456 1100 Viena AUSTRIA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1317/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.188/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra -publikácie
Hodnota fakturovaného plnenia 101,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOOKMAN,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pustá dolina 14 08001 Prešov
IČO: 46354531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1318/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.175/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra -podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 7,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänová 393 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37910337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1319/20
Prináleží k zmluve/objednávke 189/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 137,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UK Veda s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
IČO: 45983658Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1320/20
Prináleží k zmluve/objednávke 164/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Reklamné predmety
Hodnota fakturovaného plnenia 4 146,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreoCom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 5, Trnava 917 01
IČO: 36691836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1321/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis klimatizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNILKIMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jablonové 106, 013 52 Jablonové
IČO: 50010905Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1322/20
Prináleží k zmluve/objednávke 168/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Teleprezentačné zariadenia- presun
Hodnota fakturovaného plnenia 108,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AK-klima s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribišova 35, Bratislava 841 05
IČO: 46338055Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1323/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.183/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obj.titulov podľa pril.objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELFA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7 040 01 Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1324/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.174/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za odbor.literatúru - podľa pril.zoznamu
Hodnota fakturovaného plnenia 101,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1325/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.174/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za odbor.literatúru - podľa pril.zoznamu
Hodnota fakturovaného plnenia 107,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1326/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.170/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POPLATOK za knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 115,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.D.S.Business Park, Bedfordshire SG18 8TQ UNITED KINGDOM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1327/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.182/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.doručenia bal.stravy
Hodnota fakturovaného plnenia 382,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOUPA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kozia 11 811 03 Bratislava
IČO: 43814336Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1328/20
Prináleží k zmluve/objednávke 197/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podujatie COINTT 2020-služby k zákazke
Hodnota fakturovaného plnenia 14 581,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
POLUS TOWER II, Vajnorská 100/B, Bratislava
IČO: 36725838Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1329/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 055,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1330/20
Prináleží k zmluve/objednávke 196A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Antibakteriálne mydlo, odpad. vrecia
Hodnota fakturovaného plnenia 116,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMAN Trade s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bartókova 24, Štúrovo
IČO: 47557591Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1331/20
Prináleží k zmluve/objednávke 196B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zásobník Tork Reflex biely
Hodnota fakturovaného plnenia 423,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GASTROLUX s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bytčická 2, Žilina 010 01
IČO: 36413186Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1332/20
Prináleží k zmluve/objednávke 197A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Klendáre, diáre
Hodnota fakturovaného plnenia 854,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OfficeLand s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mierová 183, Bratislava
IČO: 35843136Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1333/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za servis
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN INT., spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 83103 Bratislava
IČO: 44563785Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1334/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.191/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) objednávka odbor.literatúry -zoznam
Hodnota fakturovaného plnenia 83,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CENTRUM SPOLOČNÝCH VIED SAV -VYDAVATEĽSTVO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava
IČO: 00398144Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1335/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.24/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia obsahu web stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 025 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1336/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok - úhrada členského príspevku
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klemensova 19 81467 Bratislava
IČO: 30845181Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1337/20
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelársky materiál
Hodnota fakturovaného plnenia 1 332,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MIHI.SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 8 851 04 Bratislava
IČO: 36645095Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1338/20
Prináleží k zmluve/objednávke 243/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stlačený plyn- dusík, vodík
Hodnota fakturovaného plnenia 96,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SIAD Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
IČO: 35746343Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1339/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.198A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1 166,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SYNTEX BRATISLAVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Železničná 23 821 07 Bratislava
IČO: 35774673Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1340/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.197B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - 1ks reklamné predmety
Hodnota fakturovaného plnenia 1 876,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKETCH,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 47024071Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1341/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IGLO -INFORMAL GROUP OF RTD LIAISON OFFICES
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
KoWi Rue du Trone 98 1050 Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1342/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) parkovanie pre účastníkov konferencie
Hodnota fakturovaného plnenia 52,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WESTEND CROSSING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karloveská 34 841 04 Bratislava
IČO: 47928905