Objednávky a faktúry november

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 202/20 / 3.11.2020
Popis objednaného plnenia nákup periodika
Hodnota objednaného plnenia 2 981,21 EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Burgundy Information Service Ltd
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O. Box 643, OX14 9J, Abingdon, UK
IČO: 6142432
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 203/20 / 3.11.2020
Popis objednaného plnenia nákup periodika
Hodnota objednaného plnenia 8 085,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava, 813 39
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 204/20 / 3.11.2020
Popis objednaného plnenia nákup periodika
Hodnota objednaného plnenia 8 334,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205/20 / 3.11.2020
Popis objednaného plnenia nákup periodika
Hodnota objednaného plnenia 35 723,11 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Taylor & Francis Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN, UK
IČO: 1072954
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 206/20 / 3.11.2020
Popis objednaného plnenia nákup periodika
Hodnota objednaného plnenia 12 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abib, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 831 03 Bratislava
IČO: 50690680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 207/20 / 3.11.2020
Popis objednaného plnenia nákup periodika
Hodnota objednaného plnenia 34 131,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abib, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 831 03 Bratislava
IČO: 50690680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 208/20 / 3.11.2020
Popis objednaného plnenia nákup periodika
Hodnota objednaného plnenia 16 667,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald Group Publ. Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wagon Lane, BD16 1WA, Bingley, UK
IČO: 3080506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 211/20 / 3.11.2020
Popis objednaného plnenia Vypracovanie znaleckéího posudku na Auto Mazda 6 , BA 704 UK
Hodnota objednaného plnenia 79,65 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Pavol Drobný
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korytnická 1, 821 07 Bratislava
IČO: 1073676967
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 212/20 / 5.11.2020
Popis objednaného plnenia Multifunkčné zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 2 412,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 212A/20 / 5.11.2020
Popis objednaného plnenia Diktafón s príslušenstvom
Hodnota objednaného plnenia 692,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
iShops s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čsl. Armády 80/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 52884759
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 213/20 / 6.11.2020
Popis objednaného plnenia telefónne prístroje MITEL 6863i vrátane licencií
Hodnota objednaného plnenia 1989,35 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alison Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova12735/64, 831 04 Bratislava
IČO: 35792141
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Michal Kučera
Funkcia technik OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 214/20 / 6.11.2020
Popis objednaného plnenia Odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení, CVTI SR ŠVS Hurbanova 6, 031 01 L. Mikuláš
Hodnota objednaného plnenia 220,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Poleč-PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/38,031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 215/20 / 10.11.2020
Popis objednaného plnenia záručný servis tlačiarenského stroja IP 850 (výmena opotrebovaných dielov)
Hodnota objednaného plnenia 1 684,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon - Slovenská republika, sro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 216/20 / 11.11.2020
Popis objednaného plnenia Revízia rozvodov plynu, plynového zariadenia a expanzomatov
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Safety Control - VTZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trstínska cesta 8/A, 91701 Trnava
IČO: 44078722
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca ŠVS PNVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 217/20 / 11.11.2020
Popis objednaného plnenia Nákup kovových stojanov s clipom – A4 – 20 kusov
Hodnota objednaného plnenia 1 556,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Result, reklamná agentúra, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 93, 040 01 Košice
IČO: 36189740
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 218/20 / 13.11.2020
Popis objednaného plnenia Odpratávanie snehu počas zimných mesiacov v roku 2021/2022 v areáli CVTI SR-SVS B.Bystrica
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH s.r.o, Ing. Repčín Juraj
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 46655492
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 219/20 / 13.11.2020
Popis objednaného plnenia výmena svetiel, dodávka a montáž na prístupových chodbách a vchodoch do učební v budove ŠVS Banská Bystrica
Hodnota objednaného plnenia 880,- EUR bez DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Roman Klačan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 46, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 30560535
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno (263/CVTISR/2020)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 220/20 / 18.11.2020
Popis objednaného plnenia zabezpečenie prístupu k softvérovému nástroju na analýzu a porovnávanie bibliometrických údajov InCites
Hodnota objednaného plnenia 99 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Adriana Shearman, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, spol. s r.o. Praha
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Adriana Shearman, CSc.
Funkcia ved-výskumná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 221/20 / 18.11.2020
Popis objednaného plnenia Materiál pre robotické workshopy
Hodnota objednaného plnenia 1 006,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Wachter
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rpishop - Michal Prenner
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A. Krejčího 2, 370 07 České Budějovice
IČO: 75565854
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Darina Kupková
Funkcia finančná manažérkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 222/20 / 19.11.2020
Popis objednaného plnenia Dress code lektorov ZCV Aurelium
Hodnota objednaného plnenia 551,81 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Martina Ivičič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LOGART, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
IČO: 35917601
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Ivičič
Funkcia PR v ZCV AureliumVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 223/20 / 19.11.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 12 – DECEMBER 2020
Hodnota objednaného plnenia 1 860,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 224/20 / 19.11.2020
Popis objednaného plnenia Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v budove ŠVS Piešťany, Bernolákova 14
Hodnota objednaného plnenia 540,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EZaB ALARM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horná Streda 372
IČO: 50055631
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca ŠVS PNVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 225/20 / 19.11.2020
Popis objednaného plnenia Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, príp. oprava hasiacich prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 137,34 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňovského 5387/3, Senica
IČO: 36241903
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca ŠVS PNVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226/20 / 19.11.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 12 - december 2020
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 227/20 / 19.11.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 118,74 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 228/20 / 20.11.2020
Popis objednaného plnenia elektronické zariadenia Interaktívna podlaha+robot
Hodnota objednaného plnenia 5 407,60 EUR s DPH
Garant objednávky Phdr. Jana Kopčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIKOR Trade s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa
IČO: 52391990
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 228A/20 / 20.11.2020
Popis objednaného plnenia Apple Iphone 12 Pro Max 512GB
Hodnota objednaného plnenia 1 599,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Jana Kopčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
www.istores.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava
IČO: 35796111
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Jana Kopčanová
Funkcia vedúca sekretariátu GRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 229/20 / 23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze ACM
Hodnota objednaného plnenia 57 554,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 230/20 / 23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze Knovel
Hodnota objednaného plnenia 170 625,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 231/20 / 23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze ProQuest Central Package
Hodnota objednaného plnenia 305 739,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 232/20 /23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze ScienceDirect
Hodnota objednaného plnenia 1 069 002,07 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 233/20 / 23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze Scopus
Hodnota objednaného plnenia 589 081,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 234/20 / 23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze "IEEE + PCA rights"
Hodnota objednaného plnenia 318 959,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz Käck-Strasse 9, 1210 Viedeň, Rakúsko
IČO: FN 129384x
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 235/20 / 23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze "Wiley Online Library"
Hodnota objednaného plnenia 378 410,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha, Česká republika
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 236/20 / 23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze "SpringerLink"
Hodnota objednaného plnenia 261 778,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha, Česká republika
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 237/20 / 23.11.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze "Springer Nature"
Hodnota objednaného plnenia 708 045,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha, Česká republika
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/ 138/CVTISR/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 238/20 / 24.11.2020
Popis objednaného plnenia Výmena a brúsenie noža do rezačky
Hodnota objednaného plnenia 105,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava
IČO: 40770842
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 239/20 / 25.11.2020
Popis objednaného plnenia Nákup podlahových stojanov na tablet - 4 kusy
Hodnota objednaného plnenia 772,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 240/20 / 25.11.2020
Popis objednaného plnenia Skartátor Securio B35
Hodnota objednaného plnenia 906,95 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datacomp s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská 49, Košice, 040 11
IČO: 36212466
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 241/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 261,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPress, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7, Bratislava, 821 08
IČO: 31388671
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 242/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 36,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fyzikálny ústav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 11
IČO: 00166537
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 243/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 64,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav vied o Zemi SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 840 05
IČO: 00586943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 244/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 23,58 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12, Bratislava, 831 03
IČO: 31352782
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 245/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 42,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 07
IČO: 17055555
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 246/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 104,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav materiálov a mechaniky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava, 845 13
IČO: 00490750
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 247/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 180,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav papiera a celulózy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04
IČO: 31380051
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 248/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 252,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
News and Media Holding, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 19/B, 832 15, Bratislava
IČO: 47256281
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 249/2020 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia periodiká
Hodnota objednaného plnenia 377,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAFRA Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34, 836 05, Bratislava 3
IČO: 31333524
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 250/20 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka čas. BETON
Hodnota objednaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9, 140 00 Praha
IČO: 26463407
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 251/20 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka čas. dTest
Hodnota objednaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
dTest, o.p.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10, 101 00 Praha
IČO: 45770760
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 252/20 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka viacerých časopisov
Hodnota objednaného plnenia 136,15 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MagnetPress Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 31356958
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 253/20 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka viacerých časopisov
Hodnota objednaného plnenia 248,38 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MediaPrintkappa, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 254/20 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka viacerých časopisov
Hodnota objednaného plnenia 1 579,44 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 255/20 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka čas. Vodní hospodářství
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní hospodářství, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89, 384 81 Čkyně
IČO: 25172379
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Janka Bezáková
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 256/20 / 26.11.2020
Popis objednaného plnenia Videofilmy z databázy
Hodnota objednaného plnenia 614,91 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Bučičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTLIST LTD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO Box 84, 1514800, Afikim, Izrael
IČO: 515449023
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 257/20 / 30.11.2020
Popis objednaného plnenia Vnútorná prehliadka tlakovej expanznej nádoby v budove ŠVS, Bernolákova 3, Piešťany a školenie odbornej spôsobilosti pre zamestnanca povereného obsluhou plynových a
Hodnota objednaného plnenia 66,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Safety Control - VTZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trstínska cesta 8/A, 91701 Trnava
IČO: 44078722
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca ŠVS PNFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1343/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.44/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup skrípt, odbor.literatúry - podľa zoznamu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 199,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tr.A.Hlinku 2 949 75 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1344/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 44,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108 Praha -Vinohrady 101 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1345/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktur.podielu nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 770,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVEZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1346/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.200/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancel.potreby ZAKLADAČE PÁKOVÉ
Hodnota fakturovaného plnenia 116,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1347/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.201/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF 1ks fellowers laminátor SATURN3i A3, rezačka DAHLE 508 rotačná
Hodnota fakturovaného plnenia 140,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATACOMP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská cesta II., 49/2413 040 01 Košice
IČO: 36212466Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1348/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nat.super, prev.poplatok, EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 71,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1349/20
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 8 462,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1350/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.VILIAM KUPEC -EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1351/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1352/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kosenie, strihanie krovín, čistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 66,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stankovič Pavol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1353/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tepovanie, čistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 429,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stankovič Pavol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1354/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Starostlivosť o interiérovú zeleň
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stankovič Pavol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1355/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1356/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - súkr.bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1357/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tech.bezp. služba 10/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 Trebatice 922 10
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1358/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1359/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1360/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1361/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1363/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.194/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač časopisu QUARK 11/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1364/20
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakt.čiastka faktúry
Hodnota fakturovaného plnenia 183,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MOLGOUP CARDS SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1365/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.211/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtov.odmeny vo veci výpočtu hodnoty vozidla MAZDY , E.Č:BA704UK ,znalecký posudok
Hodnota fakturovaného plnenia 79,65 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.PAVOL DROBNÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korytnická 1 821 07 Bratislava
IČO: 107367967Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1366/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.197C/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava a revíyia podlah.kúrenia , chem.čistenie výmena poist.vent.
Hodnota fakturovaného plnenia 3 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1367/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1368/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATKY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné oceľ.fliaš
Hodnota fakturovaného plnenia 459,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE, MESSER TATRAGAS,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 006858852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1369/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.172/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rok 2021 - predplatené periodiká podľa cenovej ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11 16200 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1370/20
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pozemok-október
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Studnička Development s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1371/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.181/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 10 ks telefónne prístroje MITEL, licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 989,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALISON SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 12735/64 831 04 Bratislava
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1372/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku -monitorovací systém
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1373/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1374/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 70,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bpjnická 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1375/20
Prináleží k zmluve/objednávke 196/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Autoservis. práce, hmlovka
Hodnota fakturovaného plnenia 1 131,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ContiTrade Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO: 36336556Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1377/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1378/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 81,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1379/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 55,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1380/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 88,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1381/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 87,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1382/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtujeme transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 107,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1383/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka a distribúcia
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1384/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebytové priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1385/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby ÚVT
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1386/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba- prev.podpora a údržba DMS
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1387/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1388/20
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mobil, internet
Hodnota fakturovaného plnenia 362,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II, 27, 1030 Brusel
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1389/20
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom- nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Patrizia Farankfurt Belgium
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10, 1000 Brusel
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1390/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 5 KAMPANÍ:pavlov engegament,quark výročie, TVT1, vnd ig fan, vnd instagram video feed
Hodnota fakturovaného plnenia 100,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FACEBOOK IRELAND LIMITED
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dublin 2 IRELAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1391/20
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technická podpora ČREPČ 1
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1392/20
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie tech.podpory CREPČ 2
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1393/20
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -26,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1394/20
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.- NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 14,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1395/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1397/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby so znakom DPH"VO"
Hodnota fakturovaného plnenia 17,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1398/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 13,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1399/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 88,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 71 042 091 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1400/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 7 058,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 71 042 091 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1401/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 523,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 71 042 091 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1402/20
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 104,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 34742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1403/20
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1404/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby upratovacie
Hodnota fakturovaného plnenia 8 732,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVCLEAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 35956526Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1405/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 2 165,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 71 042 091 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1406/20
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodika QUARK 11/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 373,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1407/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývoj.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1408/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno - vývoj.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠiCIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1409/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJEDNÁVKA MAIL.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) balík služieb CREDIT 30 obdobie: 12.11.2020 - 11.11.2021
Hodnota fakturovaného plnenia 1 678,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROFESIA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1410/20
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar -EL.STRAVOVACIE POUKAŽKY
Hodnota fakturovaného plnenia 20 561,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1411/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mes.kontrola syst.elektrickej pož.signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1412/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 591,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1413/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1414/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezentáia aktivít CVTISR -"festival vedy a techniky AMAVET"
Hodnota fakturovaného plnenia 7 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU AMAVET
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hagarova 4 831 52 Bratislava
IČO: 684040Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1416/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora a údržba MidPoint 01.-31.10.
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTIN SOLUTIONS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
IČO: 44253184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1417/20
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované dzaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1418/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks protokol 569/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1421/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.171/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 KS odborná literatúra NEW SCIENTIST -UK ED /ALL EXCEPT US CANADA/
Hodnota fakturovaného plnenia 222,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-Str.9 A -1210 Wien , A
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1422/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.171/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2KS odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 1 951,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-Str.9 A -1210 Wien , A
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1423/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.197B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamné predmety
Hodnota fakturovaného plnenia 1 876,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKETCH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 47024071Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1424/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, EKO prog., servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 21,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1425/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom za fľašu oceľovú
Hodnota fakturovaného plnenia 430,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE MESSER TATRAGAS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1426/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za dodané používateľmi uhradené kópie odbor.článkov a výpôžičky kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 13,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1427/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrnná čiastka faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 9,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MOLGROUP CARDS SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1428/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za príspevok na konferenciu "ICETA2020"
Hodnota fakturovaného plnenia 295,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELFA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7 040 01 Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1429/20
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava,konfigurácia, profylaktika
Hodnota fakturovaného plnenia 55,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 851 01 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1430/20
Prináleží k zmluve/objednávke 263/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.prístupu k softvérovému nástroju na analýzu a porovnávanie bibliom.údajov
Hodnota fakturovaného plnenia 82 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11 162 00 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1431/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP 11/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. SYSTEM -IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1432/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.214/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia plynovej kotolne ŠVS LM
Hodnota fakturovaného plnenia 220,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER POLEČ -PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/38 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1433/20
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické stravovacie poukážky
Hodnota fakturovaného plnenia 23,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
IČO: 470779690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1434/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.213/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softvérová podpora produktu MIETEL MX-ONE na 1 kal.rok
Hodnota fakturovaného plnenia 3 802,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALISON SOLVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 64 831 04 Bratislava
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1435/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 17 740,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1436/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vydanie a personalizácia bezkontaktných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 10,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1437/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.217/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 20 ks stojan FLEXI
Hodnota fakturovaného plnenia 1 569,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RESULT REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 93 040 01 Košice
IČO: 36189740Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1438/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakt.nákladov: teplo, el.en., vodné, stočné, zrážky, telefóny, hlas.služby, prip. na pult cent.ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Vesela 21 034 26 Ružomberoék
IČO: 319354156Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1439/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.227/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kan.potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 118,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovatwľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1440/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 1 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SYSTEMS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 5804/7 lLušenec 984 03
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1441/20
Prináleží k zmluve/objednávke 240/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Skartátor Securio B35
Hodnota fakturovaného plnenia 906,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datacomp s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice
IČO: 36212466Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1442/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF 2ks lampa o NP26LP
Hodnota fakturovaného plnenia 570,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AB COM CZECH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stěžerská 882 50004 Hradec Králové, CZ
IČO: 25974939Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1443/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis -fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 318,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE, MESSER TATRAGAS, spol,.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00385852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1444/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis -fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 339,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE, MASSER TATRAGAS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1445/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet - prehľad faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 1 035,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1446/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks telefónny prístroj APPLE iPHONE 12 PRO MAX 512GB PACIFIC BLUE ZF
Hodnota fakturovaného plnenia 1 599,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WESTECH, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava
IČO: 35796111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1447/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.256/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VIDEOFILMY Z DATABÁZY - PNS pre PVaV
Hodnota fakturovaného plnenia USS 599,00
Dátum doručenia faktúry 27.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTLIST Ltd
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Afikim 1514800 ISRAEL
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1448/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) celoslovenský terénny zber dát ZŠ a SŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 8 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGENTÚRA SOCIÁLNYCH ANALÝZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 36 811 06 Bratislava
IČO: 31396682Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1449/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 5 407,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIKOR TRADE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 304/9 034 01 Ľubochňa
IČO: 52391990Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1450/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikačné a syst.konzultácie - zvýšená sadzba
Hodnota fakturovaného plnenia 33,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1451/20
Prináleží k zmluve/objednávke 197/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 2 370,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ContiTrade Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO: 36336556