Objednávky a faktúry marec

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 50/20 / 2.3.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 1 629,71 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 82104
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51/20 / 2.3.2020
Popis objednaného plnenia Prichytenie komína k bleskozvodu
Hodnota objednaného plnenia 192,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľubomír Hluch ml. - IKS mont
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A. Šindelára 11, 92101 Piešťany
IČO: 36989541
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca oddelenia ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51A/20 / 2.3.2020
Popis objednaného plnenia Reklamný a propagačný materiál; položky podľa prílohy k objednávke
Hodnota objednaného plnenia 6 959,66 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DMC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riečna 2541/3, 94201 Šurany - Časť Nitriansky Hrádok
IČO: 36777455
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Jana Kováčová
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 52/20 / 3.3.2020
Popis objednaného plnenia Alkalické batérie
Hodnota objednaného plnenia 204,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martin Peti-Pextra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bernolákova 4, Košice, 040 11
IČO: 41508939
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53/20 / 3.3.2020
Popis objednaného plnenia letné pneumatiky Peugeot BA 240 XS, Golf BA 769 ZM
Hodnota objednaného plnenia cca 369,36 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M-Protektor s.r.o. ( morepneu.sk)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jelšová 26, 080 05 Prešov
IČO: 36470449
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53A/20 / 3.3.2020
Popis objednaného plnenia oprava a servis klimatizácie
Hodnota objednaného plnenia cca 2 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Benetech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavova 18, 98401 Lučenec
IČO: 47489812
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53B/20 / 3.3.2020
Popis objednaného plnenia oprava a servirs vzduchotechnických zariadení
Hodnota objednaného plnenia cca 2 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko 7, 984 03 Lučenec
IČO: 47368322
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 54/20 / 4.3.2020
Popis objednaného plnenia Vrecia do skartovačky
Hodnota objednaného plnenia 57,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datacomp s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská 49, Košice, 040 11
IČO: 36212466
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 55/20 / 9.3.2020
Popis objednaného plnenia výmena rozvodov stúpačiek
Hodnota objednaného plnenia 12 728,53 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIGO PETER Havarijná služba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ihrisková 22, 831 03 Bratislava
IČO: 11661917
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 56/20 / 9.3.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske kreslo Hawai, 9 ks
Hodnota objednaného plnenia 1 489,32 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SuperDISKONT s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4
IČO: 27222357
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57/20 / 9.3.2020
Popis objednaného plnenia 1 x PR článok (pred podujatím), 80000 zobrazení banneru 300x600 na hlavnej stránke webu, ktorý sa venuje IT a technológiám medzi 13. - 19. 4. 2020
Hodnota objednaného plnenia 1 170,-EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Petitpress
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08
IČO: 35790253
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57A/20 / 9.3.2020
Popis objednaného plnenia smartfóny
Hodnota objednaného plnenia 2 232,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57B/20 / 9.3.2020
Popis objednaného plnenia Ochranné rúška počas pandémie Covid -19
Hodnota objednaného plnenia 1 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orchidea PD spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nábr. Sv. Cyrila 18/4, 971 01 Prievidza
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58/20 / 12.3.2020
Popis objednaného plnenia Tonery Canon CLI-551
Hodnota objednaného plnenia 129,06R s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
InterNETmania SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie osloboditeľov 87/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50462164
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Art. Mária Pospíšilová, ArtD.
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58A/20 / 17.3.2020
Popis objednaného plnenia čistenie a dezinfekcia Fan Coilov, vzduchotechniky, zásobníka TUV
Hodnota objednaného plnenia Cca 4 175,00 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko 7, 984 03 Lučenec
IČO: 47368322
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 59/20 / 19.3.2020
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 706,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobooks, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul. Jesenského 5-9, Bratislava, 811 01
IČO: 36657701
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nir
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60/20 / 19.3.2020
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 2 523,57 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 3748/41, 851 01, Bratislava
IČO: 36699594
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60A/20 /19.3.2020
Popis objednaného plnenia Generický žiarič Prolux G 18W
Hodnota objednaného plnenia 229,44EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M+S Trading SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 12, 831 3 Bratislava
IČO: 35893001
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60B/20 / 19.3.2020
Popis objednaného plnenia UV žiarič Schott
Hodnota objednaného plnenia 219,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nay a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Túhovská 15, 830 06 Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 60C/20 / 19.3.2020
Popis objednaného plnenia Germicídny žiarič
Hodnota objednaného plnenia 915,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIZDRAV Prešov s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Františkánske námestie 3/A, 080001 Prešov
IČO: 36515388
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ján Kolenčík
Funkcia vedúci EOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61/20 / 20.3.2020
Popis objednaného plnenia periodíká
Hodnota objednaného plnenia 49,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61A/20 / 20.3.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 04 – APRÍL 2020
Hodnota objednaného plnenia 1 995,84 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia redaktorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61B/20 / 20.3.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 4 - apríl 2020
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 62/20 / 24.3.2020
Popis objednaného plnenia rúška
Hodnota objednaného plnenia 1 050,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OZETA NEO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dopravná 9, 955 32 Topoľčany
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ján Kolenčík
Funkcia vedúci EOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 62A/20 / 24.3.2020
Popis objednaného plnenia údržba zelene, exterier-interier
Hodnota objednaného plnenia 650,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, 82101 Bratislava
IČO: 34857575
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 63/20 / 25.3.2020
Popis objednaného plnenia číra folia (pre výrobu ochranných krytov pre lekárov)
Hodnota objednaného plnenia 1 080,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Raprint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášiková 26, Bratislava
IČO: 461585502
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64/20 / 25.3.2020
Popis objednaného plnenia Náhradný motor na Tepovací stroj
Hodnota objednaného plnenia 327,80 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nova Clean ( MB Prestige)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svornosti 41, 821 06 Bratislava
IČO: 45914320
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze
Hodnota objednaného plnenia 86 410,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 66/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze Knovel
Hodnota objednaného plnenia 215 000,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 67/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze ProQuest Central Package
Hodnota objednaného plnenia 314 030,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 68/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze Prístup k databáze ScienceDirect
Hodnota objednaného plnenia 1 095 766,39 EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 69/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze Scopus
Hodnota objednaného plnenia 561 030,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 70/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze "IEEE + PCA rights"
Hodnota objednaného plnenia 163 183,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz Käck-Strasse 9, 1210 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 71/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze
Hodnota objednaného plnenia 344 013,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze "SpringerLink"
Hodnota objednaného plnenia 240 155,-EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Prístup k databáze "Springer Nature"
Hodnota objednaného plnenia 649 573,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73A/20 / 27.3.2020
Popis objednaného plnenia Tlač materiálov k publicite
Hodnota objednaného plnenia 372,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Typografia plus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 108, 831 04 Bratislava
IČO: 35930560
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 300/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Tužinská
Hodnota fakturovaného plnenia 739,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 301/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kováčiková T.
Hodnota fakturovaného plnenia 739,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 302/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.47/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 562,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krátka 22 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36638137Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 303/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/2018/287/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doúčtovanie na platnú sumu
Hodnota fakturovaného plnenia 33,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná153/11 16200 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 500 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 305/20 / 2.3.2020
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 568,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 306/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 50,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108 Praha 101 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 307/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 708,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 308/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 536,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 309/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, natural spec., Eko program, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 339,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 310/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.42/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 4000 ks časopis QUARK 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhova 49 831 03 Bratislava
IČO: 3139088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 311/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo 02/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.VILIAM KUPEC -EKOPAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/20
Prináleží k zmluve/objednávke 392/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) klima, MG, UPS, EZS, SKV, EPS+SHZ
Hodnota fakturovaného plnenia 3 941,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 46650278Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 313/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.232/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) virtuálna prezentácia
Hodnota fakturovaného plnenia 11 880,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skyrorm s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 13 851 01 Bratislava
IČO: 44622988Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 314/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby pre ved,komunitu v prostredí IT
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 315/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie podielu nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 644,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 316/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.52/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 5 KS akumulátory PANASONIC ENELOOP RO3/AAA 750
Hodnota fakturovaného plnenia 204,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARTIN-PETI-PEXTRA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bernolákova 4 040 11 Košice
IČO: 41508939Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 317/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pozemku za obdobie 02/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 318/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie mesačnej klontrloly sys.el.požiarnej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 BRATISLAVA
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 319/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 110,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 320/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 321/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 322/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35615256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 323/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35615256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 324/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.50/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 624,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 325/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.51/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prichytenie komoru k bleskozvodu ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ĽUBOMÍR HLUCH-ml.- IKS MONT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A.Šindelára 11 921 01 Piešťany
IČO: 36989541Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 326/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANEER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 327/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 328/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam,systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 329/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba súkromnej bezpečnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 3 805,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 330/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a údržba kotolne v zmysle STN EN
Hodnota fakturovaného plnenia 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ĽUBOŠ ČECHO RSP SERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Snežienkova 637/42 971 01 Prievidza
IČO: 40652572Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 331/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby monitoring prevádzky systému
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 332/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby monitoring prevádzky systému
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 333/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomná zmluva za priestory CVTISR BELGIUM
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRIZIA FRANKFURT BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 334/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 13 764,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 335/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 224,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 336/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o nájme - prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 337/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 324,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 340/20
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2/2020 podpora informačného sysstému ISS CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTER WAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 341/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el,en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 342/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada energie
Hodnota fakturovaného plnenia 9 672,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 343/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 344/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 190,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOĆNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia licencií FABASOFT eGOV SUITE na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 346/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.53/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 8 ks tovar aecocontact 6
Hodnota fakturovaného plnenia 410,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M-PROTEKTOR,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jelišova 13824/26 080 05 Prešov
IČO: 36470449Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 347/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 44,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 69 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 348/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 69 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážnaq služba
Hodnota fakturovaného plnenia 7 958,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD SECURITY, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/20
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks osobná zodpovednosť a riziká
Hodnota fakturovaného plnenia 89,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberiniho 1 821 03 Bratislava
IČO: 27180271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 351/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 352/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.45/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamné matriály vrátane potlače
Hodnota fakturovaného plnenia 1 665,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KIWI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puškinova 6 811 04 Bratislava
IČO: 36776157Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353/20
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Quark -marec
Hodnota fakturovaného plnenia 353,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 9, Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 354/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevitech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71, Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 355/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Požiarna ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314, Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 356/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 75,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 357/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 72,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 358/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 66,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 359/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 360/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23, Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 361/20
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 7,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 362/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 56,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 363/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 255,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 364/20
Prináleží k zmluve/objednávke 58/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Canon-atrament
Hodnota fakturovaného plnenia 129,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
interNETmania SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.osloboditeľov65/6 Liptovský Mikuláš
IČO: 50462164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 367/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zimná údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 561,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34587575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 368/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tepovanie- Lamačská
Hodnota fakturovaného plnenia 562,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34587575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 369/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 1 495,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Chudý- EnviEcoEnergy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haanova 2 Bratislava
IČO: 52774171Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 370/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Skúška systému EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 371/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spolupráca-výskum a vývoj
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 372/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spolupráca -Výskum-vývoj
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 373/20
Prináleží k zmluve/objednávke 88/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inerakt.abeceda
Hodnota fakturovaného plnenia 288,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC Reklama s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná Úvrať 38 04022 Košice
IČO: 52448100Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 374/20
Prináleží k zmluve/objednávke č.obj. 44/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Menu
Hodnota fakturovaného plnenia 1113,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kociecka kamila
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstrat 69 3080 Tervuren
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 375/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.14/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 2.518,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita komenského v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafáriko ném. 440 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 376/20
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 1094,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Benefit Systems slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 377/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava a servis
Hodnota fakturovaného plnenia 2500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 378/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava a servis
Hodnota fakturovaného plnenia 2500EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENETECH s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavová 18 984 01 Lučenec
IČO: 47489812Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 379/20
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technická podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 282,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 380/20
Prináleží k zmluve/objednávke 56/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancelárske kreslo
Hodnota fakturovaného plnenia 1 241 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Superdiskont s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dobronická 986/35 Praha
IČO: 27222357Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 381/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nedoplatok-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 499,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 382/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nedoplatok-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 6 087,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 383/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nedoplatok-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 1 997,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 384/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nedoplatok-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 113,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 385/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 15 091,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 386/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S System - IPM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 387/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 715,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skytravel letecká agentúra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45, Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 389/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 900,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reiwag Facility Services SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíková 2 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 391/20
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Energie
Hodnota fakturovaného plnenia 167,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/48 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 392/20
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 404,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 394/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/87 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 395/20
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podpora a údržba systému
Hodnota fakturovaného plnenia 489,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
InterWay a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 396/20
Prináleží k zmluve/objednávke 298/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zimná služba
Hodnota fakturovaného plnenia 126,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Koptech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133 Banská Bystrica
IČO: 46655492Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 397/20
Prináleží k zmluve/objednávke 55/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rozvody - stúpačky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 607,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Rigo- Havarijná služba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ihrisková 22 Bratislava
IČO: 11661917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 401A/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odstránenie havarijného stavu
Hodnota fakturovaného plnenia 2 402,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982, Chorvátsky Grob 900 25
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 402A/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Index ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 5 200,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 403A/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Certifikát ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 496,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 404A/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Skúška ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 496,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská informačná spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 405/20
Prináleží k zmluve/objednávke 641/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytnutie práva
Hodnota fakturovaného plnenia 10 114,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 406/20
Prináleží k zmluve/objednávke 112/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telefónne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 0,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 407/20
Prináleží k zmluve/objednávke bez zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm Control
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smaragdova 9 851 10 Bratislava
IČO: 45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 408/20 Nay
Prináleží k zmluve/objednávke bez
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) horské slnko
Hodnota fakturovaného plnenia 219,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nay a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 15 830 6 Bratislava
IČO: 35739487Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 409/20
Prináleží k zmluve/objednávke bez
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technology Solutions Bene Slovakia
Hodnota fakturovaného plnenia 3675,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.03.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 410/20
Prináleží k zmluve/objednávke bez
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 410/20 Technology Solutions Bene Slovakia
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 411/20
Prináleží k zmluve/objednávke 369/cvtisr/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt 3D
Hodnota fakturovaného plnenia 4600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CUVO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatské nám. 7774/25 Bratislava
IČO: 51139995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 411/20 CUVO s.r.o.
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 162,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 412A/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Germicídny žiarič
Hodnota fakturovaného plnenia 915,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Unizdrav Prešov s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Františkánske nám. 3/A Prešov
IČO: 36515388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 413/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oceľové fľaše- nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 273,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 414/20
Prináleží k zmluve/objednávke 281/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Roll up standard
Hodnota fakturovaného plnenia 59,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Plotbase s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pečnianska 5, Bratislava
IČO: 45674515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 415/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Karty
Hodnota fakturovaného plnenia 128,36EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. slobody 11 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 416/20
Prináleží k zmluve/objednávke 17/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 1 283,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. J. Pavla II. 7, Nitra
IČO: 35593016Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 417/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikácie TVA
Hodnota fakturovaného plnenia 258,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus business
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Poi Albert II. 27-1030 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 418/20
Prináleží k zmluve/objednávke 63/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plastové fólie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 080,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Raprint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26, Bratislava
IČO: 46158502Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 419/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rúška
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ozeta Neo a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dopravná 2098/9 Topoľčany
IČO: 36329843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 420/20
Prináleží k zmluve/objednávke 57A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Xiaomi
Hodnota fakturovaného plnenia 2 232,- EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem Computers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42, Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 421/20
Prináleží k zmluve/objednávke 64/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Sací motor/Charis
Hodnota fakturovaného plnenia 328,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.32020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MB Prestige s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Toploľčianska 14 bratislava
IČO: 45914320Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 422/20
Prináleží k zmluve/objednávke 33/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obedy- tábor pre deti
Hodnota fakturovaného plnenia 415,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Ľuboš Beňo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 29, Banská Bystrica
IČO: 30574595Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 423/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronic library
Hodnota fakturovaného plnenia 163 183,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ebsco GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1210Wien, Ignaz-Kock-Strase 9, AT
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 424/20
Prináleží k zmluve/objednávke 72/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prístup do EIZ
Hodnota fakturovaného plnenia 240 155,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 425/20
Prináleží k zmluve/objednávke 71/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prístup do EIZ
Hodnota fakturovaného plnenia 344 013,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 426/20
Prináleží k zmluve/objednávke 73/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prístup do EIZ
Hodnota fakturovaného plnenia 649 573,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 427/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.68/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k údajom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 314 919,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 428/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.69/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k údajom
Hodnota fakturovaného plnenia 673 236,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
428/20 Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 429/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k údajom
Hodnota fakturovaného plnenia 103 692,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 430/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.66/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k údajom
Hodnota fakturovaného plnenia 258 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 431/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.67/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie prístupu k údajom
Hodnota fakturovaného plnenia 376 836,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 432/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telefónne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 960,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35897270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 434/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 100,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústredná vojenská nemocnica SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 435/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 125,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943, Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 436/20
Prináleží k zmluve/objednávke 42/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 31 092,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Groupama poisťovňa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 437/20
Prináleží k zmluve/objednávke 22/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Notebooky a príslušenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 17 849,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Flex-it s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26, Bratislava
IČO: 50603698Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 438/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Viliam Kupec- Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14, Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 31.3.2020
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Vaľo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70, Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 441/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Medaile, poháre
Hodnota fakturovaného plnenia 496,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
3G s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bartošovce 110, Hertník
IČO: 46936238Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 450/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.57B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) p.ING.KOLENČÍK, p.CHUDÝ -vec:rúška plátené bavlnené dvojvrstvové
Hodnota fakturovaného plnenia 1 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORCHIDEA PD, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nábr.Sv.Cyrila 18/4 971 01 Prievidza
IČO: 46827102