Objednávky a faktúry jún

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106/20 / 4.6.2020
Popis objednaného plnenia 1.objednávka - tlačoviny
Hodnota objednaného plnenia 4 166,04 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC Reklama, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná úvrať 38, 040 01 Košice
IČO: 52448100
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106A/20 / 4.6.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 98,64 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 107/20 / 5.6.2020
Popis objednaného plnenia Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v ŠVS L. Mikuláš
Hodnota objednaného plnenia 141,48 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 108/20 / 8.6.2020
Popis objednaného plnenia Diagnostika poruchy skenera DL-3003
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Branislav Jandorf
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NUPSESO, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Golianova 42, 949 01 Nitra
IČO: 36525791
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Branislav Jandorf
Funkcia Grafik DPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 109/20 / 8.6.2020
Popis objednaného plnenia Vzdialený prístup HAN
Hodnota objednaného plnenia 5 904,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
abib, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10, 831 03 Bratislava
IČO: 50690680
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jitka Dobbersteinová
Funkcia vedúca OPOVaVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 110/20 / 9.6.2020
Popis objednaného plnenia Predlžovacie káble - 85 ks
Hodnota objednaného plnenia 638,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 111/20 / 9.6.2020
Popis objednaného plnenia servis tlačiarenského stroja IP 850 (v záruke)
Hodnota objednaného plnenia 1 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 06 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 112/20 / 10.6.2020
Popis objednaného plnenia Prenájom exteriérových priestorov športoviska na podujatie Športový deň CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 441,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMAN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43, 811 04 Bratislava
IČO: 35853956
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 113/20 / 10.6.2020
Popis objednaného plnenia Prenájom osvetľovacej techniky
Hodnota objednaného plnenia 69,13 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Daylight Rental s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slovanské nábrežie 8, Bratislava 841 10
IČO: 35942941
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 113A/20 / 11.6.2020
Popis objednaného plnenia Tonery HP 973X, Epson C13T04 , 16 ks
Hodnota objednaného plnenia 1 013,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 114/20 / 15.6.2020
Popis objednaného plnenia vyhotovenie znaleckého posudku
Hodnota objednaného plnenia 190,- EUR s DPH
Garant objednávky JUDr. Beáta Strhanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Jozef Pavlík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnického 736/20, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 40979555
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko JUDr. Beáta Strhanová
Funkcia právnikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 114A/20 / 15.6.2020
Popis objednaného plnenia Oprava diskového poľa
Hodnota objednaného plnenia 984,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 115/20 / 16.6.2020
Popis objednaného plnenia poskytovnie webhostingových služieb
Hodnota objednaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Webhouse s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36743852
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana N. Hradská
Funkcia kurátorka MŠaP BratislavaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 116/20 /18.6.2020
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov na záverečné podujatie Robotickej ligy
Hodnota objednaného plnenia 258,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vedecký park
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovičova 8, Bratislava, 841 01
IČO: 00397865
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Wachter
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 117/20 / 18.6.2020
Popis objednaného plnenia Obed pre účastníkov záverečného podujatia Robotickej ligy
Hodnota objednaného plnenia 225,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delikanti s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46884033
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Wachter
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 117A/20 / 18.6.2020
Popis objednaného plnenia Predlžovacie káble - 70 ks
Hodnota objednaného plnenia 638,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alza.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 118/20 / 19.6.2020
Popis objednaného plnenia Drobné stavebné práce na budovách CVTI SR - Lamačská, Grunty, Múzeum
Hodnota objednaného plnenia 11 596,80 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 119/20 / 19.6.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 07 – JÚL 2020
Hodnota objednaného plnenia 1 860,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia redaktorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120/20 / 19.6.2020
Popis objednaného plnenia Zásobník na papierové utierky - 5 ks
Hodnota objednaného plnenia 214,22 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gastrolux s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bytčická 2, 010 01 Žilina
IČO: 36413186
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121/20 / 22.6.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 7 - júl 2020
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121A/20 / 23.6.2020
Popis objednaného plnenia Úprava a doplnenie web stránky www.een.sk
Hodnota objednaného plnenia 990,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HBF, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kutlíková 5, 851 02 Bratislava
IČO: 359504447
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lucia Dávidová
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122/20 / 24.6.2020
Popis objednaného plnenia Papierové utierky v rolkách TORK Matic zelené
Hodnota objednaného plnenia 409,68 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Zuzana Onderíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 45965340
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderíková
Funkcia vedúca ŠVS BAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122A/20 / 29.6.2020
Popis objednaného plnenia Tonery - 10 ks
Hodnota objednaného plnenia 90,93 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122B/20 / 29.6.2020
Popis objednaného plnenia Sitko do pisoára - 24 ks
Hodnota objednaného plnenia 114,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Style Plus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moravská 1259, 570 01 Litomyšl
IČO: 27545423
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122C/20 / 29.6.2020
Popis objednaného plnenia Dezinsekcia objektu CVTISR na Lamačskej ceste
Hodnota objednaného plnenia cca 2 160,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41, 903 01 Senec
IČO: 47786531
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 123/20 / 30.6.2020
Popis objednaného plnenia Batérie do diskového poľa
Hodnota objednaného plnenia 648,36 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 709/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTI/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 39,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108, Praha
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 710/20
Prináleží k zmluve/objednávke 100/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis, filter
Hodnota fakturovaného plnenia 172,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6. 2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autonovo a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská casta 40, Banská Bystrica
IČO: 35796693Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 711/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby, úpravy-požiadavky
Hodnota fakturovaného plnenia 14 760,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71, Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 712/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 596,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 713/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 714/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Viliam Kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14, Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 715/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Bezpečnostno-technické služby a PO
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314, Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 716/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887, Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 717/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.24/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 718/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, prev.poplatok, EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 204,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 719/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o nájme
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnuická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 720/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.101/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) na základe objednávky 101/20
Hodnota fakturovaného plnenia 679,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOUBLE P, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 3 821 04 Bratislava
IČO: 31384641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 721/20
Prináleží k zmluve/objednávke 317/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb súkromná bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 722/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 723/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 724/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 725/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 172,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 726/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 544,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 727/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 728/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 289,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER TATRAGAS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 729/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.97/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3000 KS výroba tlačovín QUARK -JÚN 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 730/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1456/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 224,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 731/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie -ochrana majetku máj/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 732/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.93/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks aplikácia mliečnej fólie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 713,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER BARTA -ABARTSYLE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krížna 4074/17 811 07 Bratislava
IČO: 45626073Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 733/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.76/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výdajníkový automat na vodu, 5ks barel 18,9 lit.
Hodnota fakturovaného plnenia 372,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AQUA COOL MARIÁN FARKAŠ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
č.119 94358 Kamenný Most
IČO: 43667708Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 734/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 428,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 735/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 15 612,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 736/2020
Prináleží k zmluve/objednávke 1881/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 7757,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD Security
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83 97901 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 737/2020
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Studnicka Development
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 738/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 739/20
Prináleží k zmluve/objednávke 17/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 2.štvrťrok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 283,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV SÍDELNÁ KAPITULA NITRA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Jána Pavla II 7 950 50 nITRA
IČO: 35593016Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 740/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 821 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 741/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) balík BIZZ MOBIL, úhrada za tel.účet mobil
Hodnota fakturovaného plnenia 241,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS,sa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II, 27, B -1030 Bruxelles BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 742/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) balík BIZZ MOBIL, úhrada za tel.účet mobil
Hodnota fakturovaného plnenia 142,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS, sa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II, 27, B -1030 Bruxelles BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 743/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 744/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie EKOS 4.6.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 164,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 745/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 746/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 747/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis.služby a opravy -prečalúnenei sedáku stoličky SWING
Hodnota fakturovaného plnenia 798,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cesta na Červený most 12 811 05 Bratislava
IČO: 31436919Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 748/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 01 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 749/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 750/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.super, EKO program, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 65,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 751/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.96/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mot.vozidlo BL-460 HH mot.olej, filtre, diagnostika
Hodnota fakturovaného plnenia 580,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STA-LA PREŇEK STANISLAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 394/22 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO: 33031061Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 752/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom za priestory BELGIUM
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRIZIA FRANKFURT BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 BRUXELLES
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 753/20
Prináleží k zmluve/objednávke 62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) starostlivosť o interiérovú zeleň
Hodnota fakturovaného plnenia 375,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 754/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 606,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 755/20
Prináleží k zmluve/objednávke 392/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) QTY klima, MG,UPS, EZS, SKV, EPS+SHZ
Hodnota fakturovaného plnenia 3 941,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 756/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.106A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby -atrament, papier color, poštové obálky C4s doručenkou, C5 s doručenkou
Hodnota fakturovaného plnenia 98,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 757/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzková podpora a údržba DMS
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 758/20
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodika
Hodnota fakturovaného plnenia 372,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 759/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb údržby a rozvoja
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 760/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPOLOK KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 1 816 14 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 763/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) previdelné upratovanie 05/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 764/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 05/20
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 765/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 59,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 766/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 75,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 768/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.45A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kotolne objekt LC, CHARKOVSKÁ 1, BA
Hodnota fakturovaného plnenia 1 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 769/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 85,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 770/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 113,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 771/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 772/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 71,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 773/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.317/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - pošta, balné
Hodnota fakturovaného plnenia 2,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazovná 9 975 58 Banská Bystrica
IČO: 35987006Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 774/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36127922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 775/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie TaTÚV ELI, vodné, stočné, služby -prev.náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 776/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.59/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy podľa priloženého zoznamu
Hodnota fakturovaného plnenia 664,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROBOOKS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 5-9 811 01Bratislava
IČO: 36657701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 777/20
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby - samofinancovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 664,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 778/20
Prináleží k zmluve/objednávke 62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vertikulácia, kosenie, strihanie krovín, čistenie plochy
Hodnota fakturovaného plnenia 528,80 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 779/20
Prináleží k zmluve/objednávke 017A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie433,311,tepovanie kanc.kresiel, čistenie podlahy - chodby
Hodnota fakturovaného plnenia 364,50 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 780/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena zdroja PTV v objekte CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 137,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 781/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakt.podielov nákladov za 05/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 392,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 783/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 6,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 784/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diagnostika klimatizačného zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M.F.TEAM, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 12 821 04 Bratislava
IČO: 17335281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 785/20
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie technickej podpory CENTRÁLNY REGISTER EVID.ČINNOSTI PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 786/20
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie technickej podpory CENTRÁLNY REGISTER EVID.ČINNOSTI PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 787/20
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 0,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 788/20
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -304,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 789/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en., 05/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 029,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 04291 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 790/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el. en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 5 023,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 04291 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 791/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el. en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 74,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 04291 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 792/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el. en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 513,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 04291 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 793/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie revízie el.požiarnej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 175,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 794/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis a údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevitech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71, Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 795/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS 05/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 17,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 796/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS 05/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 6,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 798/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 05/2020 za dodané a uhradené kópie odbor.článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 6,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1 B 30167 Hannover D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 799/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF vyhodnocovanie podmienok účasti pohľadom aktuálnej praxe,účastnícky poplatok za web
Hodnota fakturovaného plnenia 59,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
APUEN AKADÉMIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 8 811 01 Bratislava
IČO: 48282413Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 801/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za služby v období 01.05.2020 - 31.5.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 802/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP,ŠVS BB 06/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM -IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 803/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.109/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vzdialený prístup HAN obdobie: 12 mesiacov 8.6.2020-07.06.2021
Hodnota fakturovaného plnenia 5 904,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 804/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebytové priestory obd.05/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 17 920,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 805/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za dodané používateľmi uhradené odbor.články -kópie
Hodnota fakturovaného plnenia 27,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO eV.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-40713 Berlin D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 806/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada poplatkov nájomné -fľaša oceľová, prepravné
Hodnota fakturovaného plnenia 271,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER TATRAGAS -MESSER GASES FOR LIFE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 807/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.113/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom osvetlovacej techniky
Hodnota fakturovaného plnenia 69,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DAYLIGHT RENTAL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slovanské nábrežie 8 841 10 Bratislava
IČO: 35942941Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 808/20
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 55,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 809/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.113A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 16 farieb HP cartridge: žltá, purpurová, azúrová, čierna
Hodnota fakturovaného plnenia 1 013,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEDUM KAMARA SK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30 811 01 Bratislava
IČO: 48158836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 810/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava diskového poľa
Hodnota fakturovaného plnenia 984,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 811/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) starostlivosť o interiérovú zeleň
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 812/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.116/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) UK VED.PARK:refak.náklady spojené s organizáciou podujatia
Hodnota fakturovaného plnenia 258,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 813/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.117/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 46 ks obedové menu
Hodnota fakturovaného plnenia 225,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DELEKANTI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Hraničiarov 35 85103 Bratislava
IČO: 46884033Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 814/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF energie za obdobie 3Q 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 335,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 815/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.poplatky za 05/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 0,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 816/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia nákladov: teplo, el.en., vodné, stoč., zráž., telefóny, dát.a hlas.služby, prip.centrál.ochrany, refakturácia EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 1 892,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.,iloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 313936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 817/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.120/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 5 ks zásobník REFLEX MIDI STREDNÝ
Hodnota fakturovaného plnenia 214,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GASTROLUX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bytčická 2 010 01 Žilina
IČO: 36416186Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 818/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.115/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Webhouse s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paulínska 20 91701 Trnava
IČO: 36743852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 819/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za služby:obdobie 01.01.2020 - 31.03.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 724,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise -235 -Louizalaan Bruxelles 1050 BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 820/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný prenájom/ PRENIE ROHOŽÍ
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTRX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 821/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pož.ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER VAĽO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 822/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 164,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 823/20
Prináleží k zmluve/objednávke 389/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks vedecký balíček SLIZ
Hodnota fakturovaného plnenia 15,81 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GEORGE SCIENCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vodná 1130/8 949 01 Nitra
IČO: 52389642Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 824/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 825/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 110,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 826/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.107/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola PHP a hydrantov podľa DL Hurbanova 6,LM
Hodnota fakturovaného plnenia 145,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 827/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.60/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks odborná zahr.literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 24,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 41 85101 Bratislava
IČO: 36699594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 828/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 109,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 829/20
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodika
Hodnota fakturovaného plnenia 371,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 830/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,122/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 60 ks hyg.papier ut. rolka
Hodnota fakturovaného plnenia 409,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KAMIKO -HYGIENE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kremnička 5 974 03 Banská Bystrica
IČO: 45965340Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 831/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.117A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektro - predlžovacie káble
Hodnota fakturovaného plnenia 581,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALZA.SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 6654/7 81109 Bratislava
IČO: 36562939Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 832/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.117A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektroinšt. -predlžovacie káble
Hodnota fakturovaného plnenia 56,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALZA.SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 6654/7 81109 Bratislava
IČO: 36562939Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 833/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 792,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 834/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 616,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 835/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 572,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000