Objednávky a faktúry júl

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 124/20 / 2.7.2020
Popis objednaného plnenia servis tlačiarenského stroja IP 850 (v záruke)
Hodnota objednaného plnenia 1 530,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 06 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 125/20 / 14.7.2020
Popis objednaného plnenia 2. objednávka - tlačoviny
Hodnota objednaného plnenia 1 424,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC Reklama, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná úvrať 38, 040 01 Košice
IČO: 52448100
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 126/20 / 17.7.
Popis objednaného plnenia Obed pre účastníkov workshopu v rámci záverečného podujatia Robotickej ligy 2020, 2. časť
Hodnota objednaného plnenia 117,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Almanach s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušovská 8/A, Bratislava 821 07
IČO: 35825537
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Wachter
Funkcia projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 127/20 /20.7.2020
Popis objednaného plnenia Stavebnica 3D tlačiarne Original Prusa i3 MK3S
Hodnota objednaného plnenia 809,05 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Prusa Research a.s., Miroslav Boldiš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partyzánska 188/7a, 17000 Praha, Czech Republic
IČO: 06649114
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 128/20 / 20.7.2020
Popis objednaného plnenia Personalizovaná publikácia Čarovná Bratislava
Hodnota objednaného plnenia 4 125,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBS spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36754749
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 129/20 / 21.7.2020
Popis objednaného plnenia Oprava poruchy knižného skenera DL-3003
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Branislav Jandorf
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NUPSESO, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Golianova 42, 949 01 Nitra
IČO: 36525791
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Branislav Jandorf
Funkcia Grafik DPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 130/20 / 21.7.2020
Popis objednaného plnenia výmena a brúsenie noža do rezačky Perfecta 115
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava
IČO: 40770842
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 131/20 / 21.7.2020
Popis objednaného plnenia Servis klimatizačnej serverovej jednotky
Hodnota objednaného plnenia 685,20 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M.F.Team, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava
IČO: 17335281
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 132/20 / 22.7.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 08 – AUGUST 2020
Hodnota objednaného plnenia 1 860,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia redaktorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 133/20 / 22.7.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 8 - august 2020
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 134/20 / 27.7.2020
Popis objednaného plnenia Tonery
Hodnota objednaného plnenia 557,19 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 01, Bratislava
IČO: 48158836
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 135/20 / 28.7.2020
Popis objednaného plnenia Páska do tlačiarne čipových kariet
Hodnota objednaného plnenia 86,67 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eko Toner s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO: 47689650
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 136/20 29.7.2020
Popis objednaného plnenia servis ofsetového stroja Romayor 314
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vladimír Biščo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňadická 2, 851 06 Bratislava
IČO: 36908061
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 136A/20 / 29.7.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 112,96 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 137/20 / 30.7.2020
Popis objednaného plnenia Galerijný obrazový systém - dodanie komponentov a jeho inštalácia
Hodnota objednaného plnenia 1 066,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Jana Nenčevová Hradská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copex print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 31446779
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Nenčevová Hradská
Funkcia kurátorka MŠaP BratislavaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 836/20
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1ks GIGABYTE NVMeSSD 256GB, 1ks ND DELL MAINBOARD, oprava, konfigurácia, profylaktika
Hodnota fakturovaného plnenia 366,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 837/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obd.06/2020 nákup licencií k fotografiám
Hodnota fakturovaného plnenia 35,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108 Praha 10 -Vinohrady 101 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 838/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 696,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 839/20
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pozemku 06/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 840/20
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 8 260,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD SECURITY, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/23 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 841/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.122A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 10 ks tonerov HP /HP78A,HP 05A /
Hodnota fakturovaného plnenia 90,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEDUM KAMARA SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30 011 01 Bratislava
IČO: 48158836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 842/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.122B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF wc -pánske:24ks sítkov do pis..
Hodnota fakturovaného plnenia 114,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SANITINO STYLE PLUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moravská 1259 570 01 Litomyšl CZ
IČO: 27545423Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 843/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané používateľmi uhradené kópie odbor.článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO eV.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 844/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.119/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výroba tlačovín na objednávku, na základe objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 845/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo 6/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK -ING.V.KUPEC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 846/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.114/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) znalecký posudok na parcelu č.320/5 LM
Hodnota fakturovaného plnenia 190,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.JOZEF PAVLÍK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemníckeho 736/20 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 4079555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 847/20
Prináleží k zmluve/objednávke 392/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Klima , MG, UPS, EZS, SKV, EPS+SHZ
Hodnota fakturovaného plnenia 3 941,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 848/20
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o dielo č.BA 13012
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 45264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 849/20
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o dielo č.BA 13012 LC
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 850/20
Prináleží k zmluve/objednávke 391/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.prev. a údržby KIS DAWINCI
Hodnota fakturovaného plnenia 4 125,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 851/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 568,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
851/20 DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 852/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 197,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M.C.SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 853/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada tel.účet - 2 mobilných čísel operátora oragne slovensko
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 854/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce -monitor.systému pripojenia na PCOO
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 855/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 856/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 857/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technika BTS a PO
Hodnota fakturovaného plnenia 380,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MILAN BOJNANSKÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexiho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 858/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 859/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 860/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 861/20
Prináleží k zmluve/objednávke 317/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby 06/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 3 936,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 862/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 863/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.124/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SG -hlásenie závady stroja /CM odvoz dielov k zákazníkovi
Hodnota fakturovaného plnenia 1 447,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 864/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuwedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie nájomného -fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 271,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE MESSER TATRAGAS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 865/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom výstavných priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36296268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 866/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36296268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 867/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom užívania priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 01 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 868/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) štvrťročný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 83102 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 869/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 569,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 870/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového sys.
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 871/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykon.činnosti bezpečnostno -tech.služby za mesiac 06/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 Trebatice 922 10
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 872/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 873/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora a údržba DMS
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 874/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 875/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 308,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 876/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 15 392,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol., s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 877/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakt.podiel nákladov 6/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 770,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 878/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.sup., prev.poplatok, EKO program, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 166,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 879/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 452,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 880/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 77,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 881/20
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el,en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 44,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVESNKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51665467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 882/20
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en., PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -283,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51665467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 883/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doplatok fakturovanej sumy do 25,00 EUR
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR - PACK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 884/20
Prináleží k zmluve/objednávke 186/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) neobalové výrobky podľa prílohy
Hodnota fakturovaného plnenia 52,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR -PACK,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 885/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.106/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) potlač tričiek, vrecúšok, výriba postavičky EMILA- maskota, tlač odznakov
Hodnota fakturovaného plnenia 4 166,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PUNC REKLAMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšná Úvrať 38 04022 Košice
IČO: 52448100Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 886/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.1211/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úprava a doplnenie webovej stránky - programátorské práce
Hodnota fakturovaného plnenia 990,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HBF, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kutlíkova 5 851 02 Bratislava
IČO: 35950447Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 887/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Montáž klimat. jednotky, servis
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EL SERVICES s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drobného 6, Bratislava
IČO: 51651971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 888/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 62,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 357663469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 889/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 148,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 357663469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 890/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 60,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 357663469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 891/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 357663469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 892/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 70,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 357663469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 893/20
Prináleží k zmluve/objednávke MAIL
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práce na základe objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 183,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MENTON SK, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gbelská 19 84106 Bratislava
IČO: 35900903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/20
Prináleží k zmluve/objednávke 97/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Charkovská ul. sanácia vlhkosti suterénneho muriva a soklov
Hodnota fakturovaného plnenia 49 611,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FBT SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tešedíkova 77 841 06 Bratislava
IČO: 50114255Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 895/20
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb 7/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 740,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 896/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 507,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 897/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 898/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 13,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 899/20
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 900/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyk.mesačnej kontroly a funk.skúšky
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 901/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 902/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývoj.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 903/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -výv.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 904/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie, vertikulácia, odburiňovanie ručné, strihanie krovín, čistenie plochy
Hodnota fakturovaného plnenia 535,80 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 905/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.017A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie miestností:405,417,418,419,440,439,438,437,435,320,346,303,114,113,116,
Hodnota fakturovaného plnenia 514,88 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 906/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) staroslivosť o interiérovú zeleň
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 907/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 40,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARIUS PEDERSEN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská 1735 911 01 Trenčín
IČO: 34115901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 910/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 188,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.72020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 911/20
Prináleží k zmluve/objednávke 359/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 977,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 912/20
Prináleží k zmluve/objednávke 359/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 5 438,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 913/20
Prináleží k zmluve/objednávke 359/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 88,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 914/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 5,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 915/20
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie technickej podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 916/20
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie technickej podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 917/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pre p.Trgalu - poskytovanie prev.podpory a údržby modulu MIDPOINT
Hodnota fakturovaného plnenia 25 470,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTIN SOLUTIONS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
IČO: 44253184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 918/20
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO a BOZP 2.štvrťrok
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 919/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS - zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 0,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 920/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS - zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 4,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 922/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 271,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE- MESSER TATRAGAS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 923/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) "THE METHOD OF...."
Hodnota fakturovaného plnenia 65,00 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROZOROVSKY ALEXANDER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
11-th Parkovaya street,MOSCOW,105215 RUSSIA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 924/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) "THE METHOD OF...."
Hodnota fakturovaného plnenia 146,00 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROZOROVSKY ALEXANDER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
11-th Parkovaya street,MOSCOW,105215 RUSSIA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 925/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.51A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamné predmety podľa rozpisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 585,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DMC,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
J.Murgaša 100 94064 Nové Zámky
IČO: 36777455Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 926/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodu ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 87,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 927/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPPa BOZP 6/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 7 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 928/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 929/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt,priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 17 642,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 930/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 46,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 931/20
Prináleží k zmluve/objednávke 369/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt - 3D modely v mierke 1:100
Hodnota fakturovaného plnenia 5 350,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CUVO,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatské námestie 7774/25 831 06 Bratislava
IČO: 51139995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 932/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrnná čiastka faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M.CARDS SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 84212 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 933/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia: el.en., vodné, stoč., zrážky, telefóny, dátové a hlasové šlužby,prip.na pult centrálnej ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vessla 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 935/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba energií: vodné, stoč., teplá voda, tepl.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 3 322,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafarikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 936/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný výkaz -oprava stroja, náhrad.diely, práca technika,cesta,...SG
Hodnota fakturovaného plnenia 1 524,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35785889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 937/20
Prináleží k zmluve/objednávke 96/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) proj.PopVatII -podpora nár.systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
Hodnota fakturovaného plnenia 33 398,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLEX-IT,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 50603698Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 938/20
Prináleží k zmluve/objednávke 96/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt NITT SKII národ.infraštruk.pre podporu transferu tech.na Slovensku I
Hodnota fakturovaného plnenia 41 993,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLEX-IT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 50603698Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 939/20
Prináleží k zmluve/objednávke 96/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) proj.DC VaV II HORIZONTÁLNA IKT-podpora a centrál.infr.pre inštitúcie výsk.a výv.,
Hodnota fakturovaného plnenia 4 525,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLEX -IT,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 50603698Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 940/20
Prináleží k zmluve/objednávke 96/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) proj.EODOPEN -e.books
Hodnota fakturovaného plnenia 1 612,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLEX-IT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 50603698Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 941/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenské a konzultačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 049,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROTON, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zliechovská 341 018 64 Košeca
IČO: 36301868Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 942/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis k faktúre - spracovanie rohží
Hodnota fakturovaného plnenia -26,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 943/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spracovanie rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 944/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístup do portálu EZB 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 275,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERSITATS BIBLIOTHEK REGENSBURG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Universitatsstrase 31 D -93053 REGENSBURG
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 945/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 946/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 110,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 947/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 06/20020
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 948/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 06/20020
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 949/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ127/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF stavebnica 3D tlačiarne Original Prusa i3 MK3S
Hodnota fakturovaného plnenia 674,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRUSA RESEARCH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Patryzánska 188/7a 17000 Praha CZ
IČO: 06649114Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 950/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 0,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 951/20
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena ND+ test nastavenie
Hodnota fakturovaného plnenia 430,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 952/20
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena ND+ test nastavenie
Hodnota fakturovaného plnenia 181,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 953/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 966,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 954/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturujeme za 167ks OSVEDČENIE PODPISU
Hodnota fakturovaného plnenia 471,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NOTÁRSKY ÚRAD MGR.KUBOVSKÁ V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bárdošova 2/A 831 01 Bratislava
IČO: 36075442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 955/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.134/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF 6 ks tonery HP
Hodnota fakturovaného plnenia 557,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEDUM KAMARA SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30 811 01 Bratislava
IČO: 48158836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 956/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.135/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF toner
Hodnota fakturovaného plnenia 86,67EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKO TONER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kysucká cesta 3 01001 Žilina
IČO: 47689650Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 957/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.126/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obed pre 20 účastníkov workshop. ROBOTNÍCKA LIGA 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 117,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALMANACH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušovská 14025 821 07 Bratislava
IČO: 35825537Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 958/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zálohová platba
Hodnota fakturovaného plnenia 2 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CREATIVE BUSINESS STUDIO,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kynceľova 54 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36754749Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 959/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 250 ks knihy PARTNER MIERU
Hodnota fakturovaného plnenia 4 125,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CREATIVE BUSINESS STUDIO, spol.s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kynceľova 54 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36754749Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 960/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dezinsekčné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 2 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41 903 01 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 961/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 1 440,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 962/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.129/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava poruchy knižného skenera - grafická karta
Hodnota fakturovaného plnenia 426,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NUPSESO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Golianova 42 949 01 Nitra
IČO: 36525791Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 963/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1ks OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKÁ ŠTAT.ZÁSTUPCOV
Hodnota fakturovaného plnenia 89,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1 821 03 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 964/20
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.7.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701