Objednávky a faktúry december

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 257A/20 / 1.12.2020
Popis objednaného plnenia Predplatné časopisov: "Pamiatky a múzeá", "Múzeum" na rok 2021
Hodnota objednaného plnenia 46,56 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenské národné múzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 258/20 / 2.12.2020
Popis objednaného plnenia Revízia hasiacich systémov Dátového centra
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 259/20 / 2.12.2020
Popis objednaného plnenia Bezdrôtové slúchadlá
Hodnota objednaného plnenia 1 458,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datacomp s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská 49, Košice, 040 11
IČO: 36212466
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 260/20 / 3.12.2020
Popis objednaného plnenia záručný servis tlačiarenského stroja IPC850 (výmena opotrebovaných dielov)
Hodnota objednaného plnenia 1 560,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon - Slovenská republika, sro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 261/20 / 7.12.2020
Popis objednaného plnenia Germicídny žiarič Prolux G M30WA
Hodnota objednaného plnenia 383,15 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Human Pro s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Školská 3/3089, 934 01 Levice
IČO: 45459096
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 261A/20 / 7.12.2020
Popis objednaného plnenia Tonery HP - 18 ks
Hodnota objednaného plnenia 1 495,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 261B/20 / 7.12.2020
Popis objednaného plnenia Podporná statická konštrukcia pre uloženie vzduchotechnickej (VZT) jednotky v Zážitkovom centre vedy (ZCV) AURELIUM
Hodnota objednaného plnenia 1 490,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
floRajo, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82, 84106 Bratislava
IČO: 50228129
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Putalová
Funkcia riaditeľka NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 261C/20 / 7.12.2020
Popis objednaného plnenia Prekladateľské služby – titulky do dokumentárneho filmu Vo svetle noci
Hodnota objednaného plnenia 230,02 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Bučičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEXMAN, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 100/B, 831 04, Bratislava
IČO: 36810657
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 262/20 / 8.12.2020
Popis objednaného plnenia Odoborná prehliadka tlakových nádob stabilných teplovodných kotlov a teplovodnej kotolne CVTI SR ŠVS Hurbanova 6, 031 01 L. Mikuláš
Hodnota objednaného plnenia 165,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ján Beťko, revízny technik TZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bellova 3472/10, 031 01 Litpvský Mikuláš
IČO: 11939630
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 263/20 / 9.12.2020
Popis objednaného plnenia interaktívna tabuľa SET
Hodnota objednaného plnenia 3 540,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gotana.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nedanovce 301, 958 43
IČO: 46279491
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 264/20 / 9.12.2020
Popis objednaného plnenia Fotoaparát s príslušenstvom
Hodnota objednaného plnenia 3 301,-UR s DPH
Garant objednávky Mgr. Martina Ivičič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEGAFOTO.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lidická 19, Brno-Střed, 602 00 Brno
IČO: 8597332
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Ivičič
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 264A/20 / 14.12.2020
Popis objednaného plnenia Germicídny žiarič Prolux G M30WA
Hodnota objednaného plnenia 383,15 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Human Pro s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Školská 3/3089, 934 01 Levice
IČO: 45459096
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 265/20 / 16.12.2020
Popis objednaného plnenia Úhrada poplatku za podanie Európskej patentovej prihlášky (vo výške 75%)
Hodnota objednaného plnenia max. 4 000,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Jaroslav Noskovič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LITVÁKOVÁ a spol.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sliašska 1/A, 831 02 Bratislava
IČO: 36862398
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko RNDr. Jaroslav Noskovič
Funkcia vedúci OOKDVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 266/20 / 16.12.2020
Popis objednaného plnenia Vytvorenie sprievodcov hmatovou výstavou Po stopách Gotickej cesty – pre nevidiacich návštevníkov
Hodnota objednaného plnenia 695,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrova 36, 054 65 Levoča
IČO: 37780387
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 267/20 / 17.12.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka na ročný servis Škodovky cena za normohodinu- 140h/34,20€ na rok 2021
Hodnota objednaného plnenia 4 788,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Lamač, Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 13 , 841 03 Bratislava
IČO: 31347215
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 268/20 / 17.12.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka na ročný servis Peugeot cena za normohodinu na rok 30h/40,68€ na rok 2021
Hodnota objednaného plnenia 1 220,40 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Final CD- Lamač
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska cesta 11, 841 03 Bratislava
IČO: 45960470
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 269/20 / 17.12.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka na ročný servis Ford, cena za normohodinu - 30h/41€ na rok 2021
Hodnota objednaného plnenia 1 130,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Szilicar Partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová Rožnavská 134/a, 831 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 270/20 / 17.12.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka na ročný servis Volkswageny cena za normohodinu - 150h/27,22 € na rok 2021
Hodnota objednaného plnenia 4 083,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ContiTrade Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polianky 27, 841 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 271/20 / 17.12.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 1 – JANUÁR 2021
Hodnota objednaného plnenia 1 860,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 272/20 / 17.12.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 1 - január 2021
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273/20 / 17.12.2020
Popis objednaného plnenia 3D tlačiarne
Hodnota objednaného plnenia 1 420,- EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Krajčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DORMIN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rastislavova 1164/12, 020 01 Púchov
IČO: 45556601
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 274/20 / 17.12.2020
Popis objednaného plnenia HEPA filtre a nažehľovacie fólie
Hodnota objednaného plnenia 3 336,35 EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Krajčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALPHASET spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianská 19, 851 01 Bratislava
IČO: 31325611
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 275/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia antivírový program
Hodnota objednaného plnenia 1 647,-EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 276/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia software Office 2019
Hodnota objednaného plnenia 6 750,-UR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 277/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia software Visio 2019
Hodnota objednaného plnenia 93,12 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 278/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia software Slovník Lexikon 7
Hodnota objednaného plnenia 3 032,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 279/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia software Adobe Acrobat
Hodnota objednaného plnenia 7 452,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 280/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia software Adobe Photoshop
Hodnota objednaného plnenia 2 865,60UR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 281/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia software Adobe Indesign
Hodnota objednaného plnenia 716,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 282/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia software Adobe Ilustrator
Hodnota objednaného plnenia 2 965,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 283/20 / 22.12.2020
Popis objednaného plnenia software Adobe Creative Cloud
Hodnota objednaného plnenia 1 584,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1452/20
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Hardvér
Hodnota fakturovaného plnenia 467,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12. 2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1453/20
Prináleží k zmluve/objednávke 215/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náhradné diely
Hodnota fakturovaného plnenia 1 683,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1454/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hlásenie závady stroja - technik
Hodnota fakturovaného plnenia 70,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1455/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.246/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká 1-6/2020 kovové materiály
Hodnota fakturovaného plnenia 103,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STRJOV SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9/6319 845 13 Bratislava
IČO: 0049750Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1456/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.212A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) záznamník s prepisovacou sadou
Hodnota fakturovaného plnenia 692,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ISHOPS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
čSL. Armády 80/18 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 52884759Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1457/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 67,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108 Praha 10 Vinohrady 101 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1458/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistné 1.12.2020 do 31.12.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 164,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COLONNADE INSURANCE S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská cesta 8 B 042 80 Košice
IČO: 50013602Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1459/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) INES Working Party&INES LSO
Hodnota fakturovaného plnenia 20 128,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2.,rue André-Pascal,75775 Paris Codex16, FRANCE
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1460/18
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.sup., prev.poplatok, EKO prog., servis.p.,
Hodnota fakturovaného plnenia 134,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1461/20
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 8 059,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Curkovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1462/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kreditná karta
Hodnota fakturovaného plnenia USS 599,00
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Artgrid Artlist Ltd
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO Box 84, Afikim 1514800, Israel
IČO: 300026424Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1463/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podporné služby- IKT
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1464/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Viliam Kupec-EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14, Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1465/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytovanie služieb- bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 3 936,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA Security Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53, Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1466/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVat/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom, prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1467/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1468/20
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1469/20
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1470/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytovanie služieb- bezpečnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA Security Servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53, Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1471/2020 .
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) komponenty
Hodnota fakturovaného plnenia 17 739,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ineraktívna trieda s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanovská 94652 Imeľ
IČO: 50601971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1473/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.248/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF predplatné tituly na rok 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 243,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEWS&MEDIA HOLDING,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Eisteinova 25 85101 Bratislava
IČO: 47256281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1474/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.207/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné 1 ks odborného časopisu v aj.
Hodnota fakturovaného plnenia 40 957,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1475/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.206/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1Ks predplatné zahraničná tlač - odborný časopis/krabica
Hodnota fakturovaného plnenia 15 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABIB, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zátišie 10 831 03 Bratislava
IČO: 50690680Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1476/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislav a
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1477/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 275,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MOLGROUP CARDS - SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1478/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 3567270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1479/20
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 355,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1480/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora a údržba MidPoint 01.-30.11.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTIN SOLUTIONS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
IČO: 44253184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1481/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1482/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1483/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1484/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1486/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.3/2020/252
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 116,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šustekova 8 85104 Bratislava
IČO: 31356958Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1487/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.017A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie miestností 670m2
Hodnota fakturovaného plnenia 753,75 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1488/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.239/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2 KS podlahový stojan na teblet
Hodnota fakturovaného plnenia 386,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1489/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF predplatenie hospodárskych novín -online
Hodnota fakturovaného plnenia 377,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAFRA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 83605 Bratislava
IČO: 51904446Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1490/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.241/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 278,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPRESS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7 821 08 Bratislava
IČO: 31388671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1491/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.246/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodika na rok 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 126,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9/6319 845 13 Bratislava
IČO: 00490750Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1492/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) motorova nafta, doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 487,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RÓBERT PECKO - DIESELTRANS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lalinok 29 01331 Divina
IČO: 35119764Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1493/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.208/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TITUL elektronic library - emerald premier
Hodnota fakturovaného plnenia 16 667,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INVOICE HOWARD HOUSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wagon Lane, Bingley BD16 1 WA UNITED KINGDOM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1494/20
Prináleží k zmluve/objednávke 261/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Germicidný žiarič
Hodnota fakturovaného plnenia 383,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HUMAN PRO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Školská 3/3089, 934 01 Levice
IČO: 45459096Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1495/20
Prináleží k zmluve/objednávke 219/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stropné svietidlá, dodávka, montáž
Hodnota fakturovaného plnenia 880,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Roman Klačan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 5935/46, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 30560535Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1496/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.216/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia rozvodov plynu a tlakových nádob
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAFETY CONTROL - VTZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trstínska cesta 8/A 917 01 Trnava
IČO: 44078722Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1497/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba prev.podpora a údržba DMS
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1498/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a oprava hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 194,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM GROUP,s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňovského 5387/3 90501 Senica
IČO: 36241903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1499/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1500/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.23/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis QUARK 12/2020 3000 ks
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1501/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 239,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1502/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1503/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 70,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1504/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému 5.mesiac 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1505/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.199/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadky a skúšky elektro
Hodnota fakturovaného plnenia 720,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVONEC SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šveermova 53A 974 04 Banská Bystrica
IČO: 48121347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1506/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.192/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízie a servisné práce ŠVS BB
Hodnota fakturovaného plnenia 528,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STAVOMONTÁŽE INŠTALÁCIE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majerská cesta 36 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31628222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1507/20
Prináleží k zmluve/objednávke 205/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 35 723,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Taylor & Francis Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxton UK
IČO: 1072954Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1508/20
Prináleží k zmluve/objednávke 247/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO: 31380051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1509/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 62,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1510/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 143,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1511/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 81,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1512/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 63,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 26 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1513/20
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1514/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spracovanie rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1515/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ
Hodnota fakturovaného plnenia 46,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1516/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 31,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1517/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyk.činnosti bez.-technickej služb& 11/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 Trebatice 922 10
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1518/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.40/A/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) AURÉLIUM -rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1519/20
Prináleží k zmluve/objednávke 19,20,21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože pre:švs BB, PN
Hodnota fakturovaného plnenia 110,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1520/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SG ,Charkovská - upratovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 8 732,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVCLEAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 35956526Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1521/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.24/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia obsahu webu
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1522/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za uhradené kópie výpôžičky kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 38,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D -10713 Berlin D
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1523/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.5/2020/254
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) české tituly periodík na rok 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 1 338,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ,s.r..o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11 16200 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1524/20
Prináleží k zmluve/objednávke 220/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Revízia el. prenos. zariadení
Hodnota fakturovaného plnenia 112,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bc.Ing. Jozef Kamenický
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica Jána Francisciho 170/32, 054 01 Levoča
IČO: 37481207Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1525/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Balená stolová voda
Hodnota fakturovaného plnenia 16,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AQUA COOL Marián Farkaš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
č.119, 94358 Kamenný Most
IČO: 43667708Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1526/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu 1 sk na rok 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV INFORMATIKY SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 845 07 Bratislava
IČO: 17055555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1527/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zráž.,
Hodnota fakturovaného plnenia 421,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1528/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.295/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 5 ks bezdrôtových slúchadiel LOGITECH H600
Hodnota fakturovaného plnenia 364,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATACOMP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská cesta II 49/2413 040 11 Košice
IČO: 36212466Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1529/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.202/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kolekcia e-periodík na rok 2021 BioOne complete
Hodnota fakturovaného plnenia 2 981,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIOONE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
OX149J Abigdon,UK
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1530/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet, mobil,internet
Hodnota fakturovaného plnenia 175,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINNES
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Albert II ,27 B- 1030 Bruxelles BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1531/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OBSLUHA PLYNOVEJ KOTOLNE 11/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 440,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1532/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 32,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1533/20
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebyt. priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 17 299,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitmá 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1534/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka energie
Hodnota fakturovaného plnenia 519,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1535/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka energie
Hodnota fakturovaného plnenia 82,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1536/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka energie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 097,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1537/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka energie
Hodnota fakturovaného plnenia 6 291,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1538/20
Prináleží k zmluve/objednávke 45/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola systému DER
Hodnota fakturovaného plnenia 750,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D, Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1539/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola systému EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D, Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1540/20
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tech.podpora a odborné konz.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1541/20
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tech.kontrola a odbor.konz.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1542/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.239/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2ks stojan na tablet
Hodnota fakturovaného plnenia 386,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1543/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) p.Kurilak - platba
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FACEBOOK IRELAND LIMITED
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dublin 2 IRELAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1544/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.261A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonry HP
Hodnota fakturovaného plnenia 1 495,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1545/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vnútorná prehliadka tlakovej nádoby.školenie obsluhy ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 66,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAFETY CONTROL -VTZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trstínska cesta 8/A 917 01 Trnava
IČO: 44078722Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1546/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 15,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1547/20
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodika QUARK 12/2020 v mesiaci 11/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 369,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1548/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 6,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1549/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.ochrany majetku a osôb 1.11-30.11.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1550/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VÝSKUMNO - výv.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 468,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1551/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VÝSKUMNO - výv.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 81,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1552/20
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 167,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1553/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.262/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLYNOVÁ KOTOL. -PREHLIADKA
Hodnota fakturovaného plnenia 165,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁN BEŤKO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bellova 3472/10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 11939630Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1554/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DOBROPIS -VRÁT.DOD.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 430,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE,MESSER TATRAGAS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1555/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) samofivancovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 237,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 4805928Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1556/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola prenosných has.prístrojov, vyprac.potvrdenia o kontrole has.prístrojov,opravy
Hodnota fakturovaného plnenia 101,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROSTOP HULIAK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipeľská 615/20 010 01 Žilina
IČO: 36795488Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1557/20
Prináleží k zmluve/objednávke 239/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podlahový stojan na tablet
Hodnota fakturovaného plnenia 386,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestová 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1558/20
Prináleží k zmluve/objednávke 203/20, 204/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kolekcia e-periodík na 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 20 666,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Abertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1559/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/2020/251
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis dTest Plus na rok 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 32,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
dTest, o.p.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomorská 419/10, 101 00 Praha 10
IČO: 45770760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1560/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ref.nákladov: teplo,el.en.,vodné, stočné,zrážky, telefóny, dát.a hlas.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 892,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1561/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické stravovacie poukazy -vydané, zľava z poplatku z hodnoty ep
Hodnota fakturovaného plnenia 22 323,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1562/20
Prináleží k zmluve/objednávke 396/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná právnická literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 1 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalská 9 811 01 Bratislava
IČO: 46380434Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1563/20
Prináleží k zmluve/objednávke 220/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zabezpečenie k prístupu-InCites Benchmarking and Analysis
Hodnota fakturovaného plnenia 82 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha 6
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1564/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP aBOZP švs BB
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1565/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za telefóny
Hodnota fakturovaného plnenia 0,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1566/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.224/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízie OPaOS el.zariadení ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EZaB ALARM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
916 24 Horná Streda 372
IČO: 50055631Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1567/20
Prináleží k zmluve/objednávke 263/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zostavy Pro-board 89 s projektorom
Hodnota fakturovaného plnenia 3 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOTANA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nedanocve 301, 958 43
IČO: 46279491Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1568/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Havarijné poistenie vozidiel
Hodnota fakturovaného plnenia 1 615,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Groupama poisťovňa a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1569/20
Prináleží k zmluve/objednávke 42/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poistenie zodpovednosti za škodu
Hodnota fakturovaného plnenia 395,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Groupama poisťovňa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 47238060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1570/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytované služby- november
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita Košice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1571/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Knižný skener Bookkeye4
Hodnota fakturovaného plnenia 21 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microform s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 21, 851 02 Bratislava
IČO: 35903783Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1572/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) školenie - účastník M.Trgala - 14.-16.12.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 780,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TAYLLOR&COX SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žehliarska 6 821 08 Bratislava
IČO: 46256831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1573/20
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Osvedčenie podpisov
Hodnota fakturovaného plnenia 58,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Notársky úrad Mgr. Viktória Kubovská
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
IČO: 36075442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1574/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práca technika požiarnej ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER VAĽO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 071 01 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1575/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 101,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MOLGROUP CARDS SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1576/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupová správa
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PD Stratton Business Park, BIGGLESWADW, BEDFORDSHIRE, SG18 8TQ, UNITED KINGDOM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1577/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.265/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) správne poplatky za podanie prihlášky a rešeršný polatok
Hodnota fakturovaného plnenia 1 078,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LITVÁKOVÁ A SPOL., s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sliačska 1/A 831 02 Bratislava
IČO: 36862398Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1578/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mrmbership fee for SRVT to ESU for 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESU-THE EUROPEAN STUDENTS UNION aisbl
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue de la Charité 22,1210 Bruselles, BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1579/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) analýza požiadaviek CREPČ
Hodnota fakturovaného plnenia 148 176,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTER WAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1580/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 28 512,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTER WAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1581/20
Prináleží k zmluve/objednávke 261C/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Preklad, revízia
Hodnota fakturovaného plnenia 230,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEXMAN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 36810657Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1582/20
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Doplnenie knižničného fondu
Hodnota fakturovaného plnenia 89,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelství FORUM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1583/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.VILIAM KUPEC EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1584/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1585/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizácia a zabezpečenie služieb -podpora elektronickej správy
Hodnota fakturovaného plnenia 22 617,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlyn ské Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1586/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.374/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) partlice filer LN, PFX -Premium Flex,
Hodnota fakturovaného plnenia 3 336,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALPHASET, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 19 851 01 Bratislava
IČO: 31325611Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1587/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.373/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stavebnica PRUSA i3 mk3S
Hodnota fakturovaného plnenia 1 420,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DORMIN,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rastislavova 12 020 01 Púchov
IČO: 455556601Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1588/20
Prináleží k zmluve/objednávke 258/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ročná kontrola SHZ
Hodnota fakturovaného plnenia 2 986,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1589/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporná statická konštrukcia AURÉLIUM
Hodnota fakturovaného plnenia 1 490,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
floRajo, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnocká 82 ZB, Bratislava 841 06
IČO: 50228129Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1590/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.264A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) germicídny žiaič PROLUX G M30WA
Hodnota fakturovaného plnenia 383,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HUMAN PRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Školská 3/3089 934 01 Levice
IČO: 45459096Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1591/20
Prináleží k zmluve/objednávke POLATOK/ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) priestory -nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRIZIA FRANKFUTR BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1594/20
Prináleží k zmluve/objednávke 249/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 377,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAFRA Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 51904446Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1595/20
Prináleží k zmluve/objednávke 158/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prevádzkové náklady- november
Hodnota fakturovaného plnenia 2 518,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo námestie 6, P.O. Box 440, Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1596/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Aktualizácia web stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 84, 00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1597/20
Prináleží k zmluve/objednávke 258/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Doplnenie licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 49 273,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ANECT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35787546Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1598/20
Prináleží k zmluve/objednávke 594/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výskum a vývoj- spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 648,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1599/20
Prináleží k zmluve/objednávke 594/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výskum a vývoj- spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 81,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1600/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 004,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1602/20
Prináleží k zmluve/objednávke 138/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Brúsenie noža, výmena a servis
Hodnota fakturovaného plnenia 105,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 30.12.2020
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Demontáž a montáž záložného zdroja UPS
Hodnota fakturovaného plnenia 6 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IS-Industry Solutions, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.R. Štefánika 129, 010 01 Žilina
IČO: 47373288Všeobecné údaje
Evidenčné číslo
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO: