Objednávky a faktúry apríl

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 74/20 / 1.4.2020
Popis objednaného plnenia rúška s aktívnym striebrom, lieh
Hodnota objednaného plnenia 7 104,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martina s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Somolického 768, Turčianske Teplice
IČO: 46385541
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Milena Peeva
Funkcia riaditeľka SEPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75/20 / 2.4.2020
Popis objednaného plnenia „Modul: Rozšírená verifikácia dát v databáze evidencie publikačnej činnosti“
Hodnota objednaného plnenia 23 940,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75A/20 / 2.4.2020
Popis objednaného plnenia plexisklo
Hodnota objednaného plnenia 897,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Raprint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášiková 26, Bratislava
IČO: 461585502
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Eva Kalužáková
Funkcia projektový manažér ITAVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75B/20 / 2.4.2020
Popis objednaného plnenia Bezdotykový stojan 2ks, dezinfekčná náplň
Hodnota objednaného plnenia 1 802,00 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bavaris Facility Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšný Skálnik, 980 52, Vyšný Skálnik
IČO: Vyšný Skálnik, 980 52, Vyšný Skálnik
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 76/20 / 3.4.2020
Popis objednaného plnenia Kúpa výdajníkového automatu s vodou
Hodnota objednaného plnenia 372,50 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aqua COOL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kamenný Most 119, 943 58 Kamenný Most
IČO: 43667708
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77/20 / 6.4.2020
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 146,03 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS - vydavateľské centrum Žilinskej univerzity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, blok HB, 010 26, Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78/20 / 6.4.2020
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 111,10 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01, Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 79/20 / 6.4.2020
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 34,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grada Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 29, 811 08 Bratislava
IČO: 31346103
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 80/20 / 6.4.2020
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 159,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Spektrum STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 30, 811 07 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81/20 / 6.4.2020
Popis objednaného plnenia knihy
Hodnota objednaného plnenia 105,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UK Veda, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 45983658
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82/20 / 6.4.2020
Popis objednaného plnenia Úpravy registratúrneho systému Fabasoft na základe Rámcovej dohody
Hodnota objednaného plnenia 22 617,60 UR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31605052
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ SPVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82A/20 / 8.4.2020
Popis objednaného plnenia Balík ročného predplatného - fotodatabáza
Hodnota objednaného plnenia 1 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gallo Images Czech s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vinohradská 184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika
IČO: 3542378
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82B/20 / 6.4.2020
Popis objednaného plnenia Deratizačné práce v objektoch CVTI v zmysle zákona
Hodnota objednaného plnenia 1 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41, 903 01 Senec
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 83/20 / 9.4.2020
Popis objednaného plnenia Bezdotykový dávkovač tekutého mydla, 3 ks
Hodnota objednaného plnenia 110,26 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mgr. Marcela Smetanova - ADAXA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrašné 1, 916 14, Hrašné
IČO: 46728988
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 83A/20 / 14.4.2020
Popis objednaného plnenia Analytický modul importu dát z CREPČ1 do CREPČ2
Hodnota objednaného plnenia 23 880,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Ľudmila Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava
IČO: 30775264
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Ľudmila Hrčková
Funkcia vedúca odboruVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 84/20 / 15.4.2020
Popis objednaného plnenia Dávkovač na dezinfekciu - 3 ks
Hodnota objednaného plnenia 77,70 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 82104, Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 85/20 / 15.4.2020
Popis objednaného plnenia Dávkovač na dezinfekciu
Hodnota objednaného plnenia 25,90 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 82104, Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 86/20 / 20.4.2020
Popis objednaného plnenia Bezdotykový teplomer
Hodnota objednaného plnenia 273,60 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kvant spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina, 842 48, Bratislava
IČO: 31398294
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 86A/20 / 22.4.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 05 – MÁJ 2020
Hodnota objednaného plnenia 1 902,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia redaktorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 87/20 / 23.4.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 5 - máj 2020
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia redaktorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88/20 / 24.4.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 119,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 89/20 / 29.4.2020
Popis objednaného plnenia čistenie a umývanie okien Lamačská
Hodnota objednaného plnenia 5 946 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Július Gábriš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 442/20
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/A Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 443/20
Prináleží k zmluve/objednávke ramcová zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 1995,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 831 03 bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 444/20
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 70,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 445/20 Lindstrom s.r.o.
Prináleží k zmluve/objednávke obj.40/A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 28,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 446/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 27,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108 Praha
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 447/20
Prináleží k zmluve/objednávke 128/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Studnička development
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 451/20
Prináleží k zmluve/objednávke 376
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plexisklo-dodanie a narezanie
Hodnota fakturovaného plnenia 897,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Raprint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26, Bratislava
IČO: 46158502Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 452/20
Prináleží k zmluve/objednávke 639/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Náklady-marec
Hodnota fakturovaného plnenia 2 770,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Unniverzita Komenského v Ba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafáriko nám. 6, P.O. Box 440, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 453/20
Prináleží k zmluve/objednávke 901893
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 40,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS Slov. spoločnosť pre plat. karty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 454/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVaT/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 455/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/PopVaT/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3, Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 456/20
Prináleží k zmluve/objednávke 158/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 11,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slov. nár. múzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 457/20
Prináleží k zmluve/objednávke 200/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vývoz odpadu
Hodnota fakturovaného plnenia 40,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marius Pedersen a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská 1735, Trenčín
IČO: 34115901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 458/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola systému EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 459/20
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Strážna služba-marec
Hodnota fakturovaného plnenia 7 354,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD Security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 461/20
Prináleží k zmluve/objednávke 61/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 45,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestipná 153/11, Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 462/20
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vodné-stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 108,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10, Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 463/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2251/SVŠPN/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mynské nivy 44a, Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 464/20
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technická podpora, konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 465/20
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technická podpora, konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 282,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 466/20
Prináleží k zmluve/objednávke 75/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka modulu
Hodnota fakturovaného plnenia 23 940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 467/20
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technická podpora, konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 468/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 469/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 44,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 470/20
Prináleží k zmluve/objednávke Z201922064
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Balenie, distribúcia-Quark
Hodnota fakturovaného plnenia 356,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 471/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby- podpora- údržba DMS
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 Eur s dph
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71, Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 472/20
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 53,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 473/20
Prináleží k zmluve/objednávke 392/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 941,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 474/20
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
474/20 RIMI-SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17, Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 475/20
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vodné-stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 382,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 476/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 53,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 477/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oceľové fľaše- nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 291,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer Tatrags s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 478/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Karty
Hodnota fakturovaného plnenia 282,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. slobody 11 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 479/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 480/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 79,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 481/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 69,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 482/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 73,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 483/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovakia Online s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57, Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 485/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platby-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 486/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, Bratislava
IČO: 2020124513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 487/20
Prináleží k zmluve/objednávke OP-200527
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 654,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mihi.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 8, Bratislava
IČO: 36645095Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 488/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
488/20 Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 489/20 / 14.4.2020
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 13 032,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 490/20
Prináleží k zmluve/objednávke 186/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Neobalové výrobky
Hodnota fakturovaného plnenia 30,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Natur-Pack a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25, Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 491/20
Prináleží k zmluve/objednávke 186/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obaly
Hodnota fakturovaného plnenia 20,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Natur-Pack a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25, Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 492/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kosenie, strihanie, čistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 546,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 493/20
Prináleží k zmluve/objednávke 17/A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tepovanie- Lamačská
Hodnota fakturovaného plnenia 567,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 494/20
Prináleží k zmluve/objednávke 225C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pohotovostná služba, odpratávanie snehu, sekanie, posyp
Hodnota fakturovaného plnenia 661,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 495/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platby-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 2 037,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 496/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platby-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 494,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 498/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platby-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 5 404,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 499/20
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platby-elektrina
Hodnota fakturovaného plnenia 72,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 501/20
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vodné-stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 9,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48, Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 502/20
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 503/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Deratizačné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 576,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41, Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 504/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva o dielo BA13012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Revízia
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro Výťahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1, Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 505/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva o dielo BA13012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servis a údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro Výťahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1, Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 506/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Deratizačné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 324,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinská 41, Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 507/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/c, Bratislava
IČO: 35615256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 508/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/c, Bratislava
IČO: 35615256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 509/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 510/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Požiarna ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314, Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 511/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby technika
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnanský
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11, Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 512/20
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TPO a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 514/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ochrana objektu, monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger- ochrana osôb a majetku s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10, Liptovský Miluláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 515/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Scylla Security Servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53, Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 516/20
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servisné práce, odborná skúška, monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A, Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 517/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Viliam Kupec-Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14, Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 518/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reiwag Facility Services SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíková 2, Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 519/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výmena ventilu
Hodnota fakturovaného plnenia 777,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Benetech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavova 18, Lučenec
IČO: 47489812Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 520/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Preklady článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 50,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strese 53, Berlin D-10713
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 521/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 1785,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 521/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 1 785,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III, 2804/7, Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 522/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 46,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
?
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 522/20
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR//2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia elektriny
Hodnota fakturovaného plnenia 46,22EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 523/20
Prináleží k zmluve/objednávke 84/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dávkovač na dezinfekciu
Hodnota fakturovaného plnenia 77,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 524/20
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 17 175,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 525/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Montáž filtrov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 491,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solution Bene Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7, Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 527/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 620,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 528/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 21,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Majlingová and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budatínska 12, Bratislava
IČO: 35696532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 529/20
Prináleží k zmluve/objednávke 77/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 143,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 530/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 532,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 532/20
Prináleží k zmluve/objednávke 594/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výskum a vývoj- spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4. 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 533/20
Prináleží k zmluve/objednávke 594/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výskum a vývoj-spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 534/20
Prináleží k zmluve/objednávke 594/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výskum a vývoj- spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 535/20
Prináleží k zmluve/objednávke 0021/2012/FMF1
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spotreba energie
Hodnota fakturovaného plnenia 22 762,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6, P.O.Box. 440, Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 536/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reiwag Facility Services SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2, Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 539/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné ístky
Hodnota fakturovaného plnenia 544,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 540/20
Prináleží k zmluve/objednávke 86/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Teplomer
Hodnota fakturovaného plnenia 273,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kvant s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina 0, Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 541/20
Prináleží k zmluve/objednávke 85/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dávkovač na dezinfekciu
Hodnota fakturovaného plnenia 25,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1614/9, Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 542/20
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Označenie dodávky
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Patrizánska 3002/23, Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 544/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom- fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 273,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 544/20
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 545/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4, Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 546/20
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Profylaxia- prehliadka
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1, Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 547/20
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) EVO 95
Hodnota fakturovaného plnenia 42,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 548/20
Prináleží k zmluve/objednávke 82A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 1250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gettyimages
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Office 5.04, Vinohradská 184, Praha 3
IČO: 03542378Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 549/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 220,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravní lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 550/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola systému
Hodnota fakturovaného plnenia 68,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Deltech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 551/20
Prináleží k zmluve/objednávke 83A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dodávka modulu
Hodnota fakturovaného plnenia 23 880,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775864Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 552/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 42,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKL s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Malinová 2 Bratislava
IČO: 36831336Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 553/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 009,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35897270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 554/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rohože-prenájom, pranie
Hodnota fakturovaného plnenia 99,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943, Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 555/20
Prináleží k zmluve/objednávke 392/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Klima, MG, UPS, EZS
Hodnota fakturovaného plnenia 3 941,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 556/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 544,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 557/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Energie, tel. služby, ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústredná vojenská nemocnica SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 558/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Technické vybavenie- elektronika
Hodnota fakturovaného plnenia 7 845,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Centron Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podháj 107, Bratislava
IČO: 17333237Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 559/20
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tel. poplatky- marec
Hodnota fakturovaného plnenia 0,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 560/20
Prináleží k zmluve/objednávke 594/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Spolupráca -Výskum-vývoj
Hodnota fakturovaného plnenia 335,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 561/20
Prináleží k zmluve/objednávke 88/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Flipchart, zakladače
Hodnota fakturovaného plnenia 119,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1614/9, Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 562/20
Prináleží k zmluve/objednávke 75B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dezinfekčný prostriedok
Hodnota fakturovaného plnenia 1 188,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bavaris Facility Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vyšný Skálnik 75, 980 52
IČO: 45657084Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 566/20
Prináleží k zmluve/objednávke 78/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 111,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 567/20
Prináleží k zmluve/objednávke 59/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 263,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobooks s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 5-9, Bratislava
IČO: 36657701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 568/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 90,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UK Veda s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafáriko nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 45983658Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 569/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887, Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 570/20
Prináleží k zmluve/objednávke 4A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kancelárske kreslo, doprava-montáž
Hodnota fakturovaného plnenia 8 594,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Techo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cesta na Červený most 12, Bratislava
IČO: 31436919Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 571/20
Prináleží k zmluve/objednávke 40/A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 572/20
Prináleží k zmluve/objednávke 19,20,21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 110,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 573/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) germicidný žiarič- doplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 73,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M+S trading SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rybárska 1 Nové mesto nad Váhom
IČO: 35893001