Objednávky a faktúry október 2016

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 150/16 / 7.10.2016
Popis objednaného plnenia Náhradné stierače na autá CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia 138,37 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
E-Stierače, Peter Krivoš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Školská 209/74, 010 04 Žilina
IČO: 10957596
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia Referent autodopravyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151/16 / 12.10.2016
Popis objednaného plnenia Obnovenie predplatného pre Depozitnú knižnicu OECD na r. 2017
Hodnota objednaného plnenia 4 210,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Miroslav Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Turpin Distribution Services Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bedfordshire, United Kingdom
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Molnárová
Funkcia odborný pracovník OTTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151A/16 / 10.10.2016
Popis objednaného plnenia Sťahovanie knižničných priestorov
Hodnota objednaného plnenia 2 700,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Umne s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
900 68 Plavecký Štvrtok
IČO: 47454342
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151B/16 / 10.10.2016
Popis objednaného plnenia Demontáž a montáž knižničných regálov
Hodnota objednaného plnenia 4 980,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Umne s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
900 68 Plavecký Štvrtok
IČO: 47454342
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 152A/16 / 13.10.2016
Popis objednaného plnenia oprava a údržba stĺpov v garáži a na vonkajšom parkovisku
Hodnota objednaného plnenia 3 544,03 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnicka 758/82, 841 05 Bratislava
IČO: 36688843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 155/16 / 14.10.2016
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie občerstvenia
Hodnota objednaného plnenia 564,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 25, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Patrícia Stanová
Funkcia Vedúca odboru propagácie vedy a technikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 155A/16 / 14.10.2016
Popis objednaného plnenia oprava a údržba podlah. krytiny v garáži
Hodnota objednaného plnenia 5 964,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnicka 758/82, 841 05 Bratislava
IČO: 36688843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 156/16 / 19.10.2016
Popis objednaného plnenia Výmena čelného skla na mazdu Premacy BA 452 FP
Hodnota objednaného plnenia 385,62 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autosklo RT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská cesta 63, Banská Bystrica 974 11
IČO: 44736860
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia Referent autodopravyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 157/16 / 20.10.2016
Popis objednaného plnenia Nákup roll-upov
Hodnota objednaného plnenia 197,28 EUR s DPH
Garant objednávky Dominika Šipošová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LM reklama s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Arménska 1/A, 821 06 Bratislava
IČO: 46675477
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dominika Šipošová
Funkcia Asistentka projektu REinEU2016Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 158/16 / 24.10.2016
Popis objednaného plnenia Podlahové krytiny s montážou pre Redakčno-tlačiarenske odd.Staré grunty
Hodnota objednaného plnenia 5 583,49 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KORATEX,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krajinská 30, 830 06 Bratislava
IČO: 31332277
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr.Július.Gábriš
Funkcia Referát hospodárskej správyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 159/16 / 24.10.2016
Popis objednaného plnenia Maliarske-natieračské práce s vyspravením pre Redakčno-tlačiarenske odd. Staré grunty
Hodnota objednaného plnenia 4 991,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProCraft SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budapeštianska 2435/18 , 040 13 Košice
IČO: 50308726
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr.Július.Gábriš
Funkcia Referát hospodárskej správyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 160/16 / 24.10.2016
Popis objednaného plnenia Nákup potravín/pagáče, koláče (Utorok s chémiou TVT 2016 )
Hodnota objednaného plnenia 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lady gastro, Pachner, Fornetti
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 163/16 / 26.10.2016
Popis objednaného plnenia Zvoz zbierkových predmetov
Hodnota objednaného plnenia 150,- EUR s DPH
Garant objednávky Zuzana Kunšteková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Šalmík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mamateyova 10, 851 01 Bratislava
IČO: 32194099
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Zuzana Kunšteková
Funkcia múzejný pedagógVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 165A/16 / 28.10.2016
Popis objednaného plnenia mobilný telefón Huawei P9 lite a púzdro
Hodnota objednaného plnenia 268,90 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nay a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja
Funkcia vedúci Centra vedy AureliumVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 167/16 / 31.10.2016
Popis objednaného plnenia Foldre a zápisníky pre konferenciu SECID v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 690,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Daniel Straka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreoCom, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
IČO: 36691836
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Daniel Straka
Funkcia Vedúci kancelárie SLORD v BruseliFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1143/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vědecká show"světlo a zvuk"Košice, Žilina, Nitra
Hodnota fakturovaného plnenia 4 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADETO, z.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revúcká 1234/20 784 01 Litovel CZ
IČO: 22721088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1144/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.125/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hlásenie závady stroja/CM výr.číslo: VP2101
Hodnota fakturovaného plnenia 210,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1145/16
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK,Ing.V.Kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1146/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1147/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 990,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1148/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 635,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1149/16
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN PLUS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1150/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.144/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola stavu karosérie, pelový a olejový filter, tesnenia
Hodnota fakturovaného plnenia 432,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTO PALACE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1151/16
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za režjné náklady -služby
Hodnota fakturovaného plnenia 76,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBRE A.S.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Lloyd George 7 1000 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1152/16
Prináleží k zmluve/objednávke 227/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLATBA ZA NEHNUTEĽNOSŤ V BRUSELI SLOR&D
Hodnota fakturovaného plnenia 474,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boulevard Louis Schmidtlann 2 B31040Brussel, BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1153/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 150,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4 Modřany 14300 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1154/16
Prináleží k zmluve/objednávke platba za karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za karty - benzín
Hodnota fakturovaného plnenia 350,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1155/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vědecká show"světlo a zvuk"Trenčín, B.Bystrica, Bratislava
Hodnota fakturovaného plnenia 4 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ADETO,z.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revúcká 1234/20 784 01 Litovel CZ
IČO: 22721088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1156/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 152,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1157/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 618,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1158/16
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) previdelný dozor a pordenstvo BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1159/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytýčennie telekomunikačných sieti ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 51,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1160/16
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie servisných prác a odbor.skúške
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A 010 01Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1161/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technika BTS
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MILAN BOJNANSKÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
JANKA ALEXYHO 11 841 01 BRATISLAVA
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1162/16
Prináleží k zmluve/objednávke 37/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technickej podpory infor.systémov
Hodnota fakturovaného plnenia 7 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1163/16
Prináleží k zmluve/objednávke 35/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby tech.podpory" centrálny register záverečných prác"
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pos rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1164/16
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a tech.podpora"antiplagiátorský systém"
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1165/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3193/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a tech.podpora KIS DaWINCI
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1167/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis sekcionálnej brány -výmena motorčeky torzná spojka
Hodnota fakturovaného plnenia 280,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KRISTL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prídavkova 49 841 06 Bratislava
IČO: 43948341Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1168/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POPLATKY
Hodnota fakturovaného plnenia 834,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBRE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Lioyd Gerge 7 1000 Brusseles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1168/16
Prináleží k zmluve/objednávke 71/cvtisr/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby vyjadrenie k postupom o účtovníctve, autorské práva
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Pokorný ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1169/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.145/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava auta BL595AO
Hodnota fakturovaného plnenia 2 587,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠKODA AUTO LAMAČ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 13 841 03 Bratislava
IČO: 31327931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1170/16
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skúška elektrickej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18 D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1171/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby vrátnik -informátor
Hodnota fakturovaného plnenia 3 332,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota 1
IČO: 36034762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1172/16
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkon revízie číslo BA 13012
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1173/16
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis a údržba číslo BA 13012
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1174/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1991/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb mestský poplatok, prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 60 118,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TEHELNÉ POLE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 27/A 831 04 Bratislava
IČO: 36361666Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1175/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/cvtisr/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 314,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1176/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 635,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1177/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez uvedenia na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clenske
Hodnota fakturovaného plnenia 2000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
textRelease
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Javastraat 194-HS 1095 CP Amsterdam
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1180/16
Prináleží k zmluve/objednávke konfer.poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIGIT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 18 900 21 Svaty Jur
IČO: 35765682Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1181/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 93,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1182/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 45,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1183/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 86,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1184/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 64,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1185/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 883,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1186/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sluzieb
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevitech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1187/16
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plynova kotolna
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1189/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 42,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1190/16
Prináleží k zmluve/objednávke 921190/16 Slovak telecom a.s.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 108,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 81762 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1191/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/ CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 502,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1193/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 443,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1194/16
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Muzejna 208/4 929 01 Dunajska Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1196/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač a distribúcia časopisu QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 662,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PREFEKT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1197/16
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výstavné priestory, konferenčná miestnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1198/16
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1199/16
Prináleží k zmluve/objednávke PREDPIS 113/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) miestny poplatok Lamačská cesta, Staré Grunty
Hodnota fakturovaného plnenia 348,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1200/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady za energie
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1201/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 3 189,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1202/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej čiastky faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 638,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1203/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zálohová FA za predplatné PORADCA 2017
Hodnota fakturovaného plnenia 49,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1204/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie doplnkovej služby - ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1205/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.148/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencia pre 5 mobilných zariadení na 2roky
Hodnota fakturovaného plnenia 42,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESET, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 31333532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1206/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.146/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) koberec NEW ORLEANS 672/4G 9,10BM, ŠVS MICHALOVCE
Hodnota fakturovaného plnenia 247,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kukučínova 23 040 01 Košice
IČO: 36190381Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1207/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preh. zákl.TYPIIkompex.očné Kubánová, Vaško Šándor,Miškovský
Hodnota fakturovaného plnenia 268,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 10 81250 Bratislava
IČO: 35861462Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1208/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.150/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a servis áut
Hodnota fakturovaného plnenia 138,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KRIVOŠ PETER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Školská 209/74 01004 Žilina
IČO: 10957596Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1209/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roll up s banerom a grafikou
Hodnota fakturovaného plnenia 744,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STAR DESING, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štvrť SNP 997/13 924 01 Galanta
IČO: 47631805Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1210/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dan
Hodnota fakturovaného plnenia 743,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Triuva Belgium
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 1000 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1211/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.134/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) osoba tlmočníka-tlmočenie, tlmočnícka technika
Hodnota fakturovaného plnenia 794,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOP PREKLADY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pražská 35 811 04 Bratislava
IČO: 35972351Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1212/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 18,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.216
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1213/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 732,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Safarikovo nam.6 81499 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1214/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.149/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 373,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grafitec Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 199 831 06 Bratislava
IČO: 45262543Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1215/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vzelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi
Hodnota fakturovaného plnenia 55,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDOS - SMART, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 4 851 05 Bratislava
IČO: 50288334Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1216/16
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zariadenie vodovodnej a kanaliz.prípojky ŠVS PN
Hodnota fakturovaného plnenia 50,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1217/16
Prináleží k zmluve/objednávke 96/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) údržba výťahu Staré Grunty
Hodnota fakturovaného plnenia 91,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROVA SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plátenícka 18 82109 Bratislava
IČO: 35934247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1218/16
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana osôb a majetku monitorovacím zariadením
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1219/16
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba elektrickej enerie
Hodnota fakturovaného plnenia 50,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4 B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1220/16
Prináleží k zmluve/objednávke 30/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom za dočasné užívanie cesty
Hodnota fakturovaného plnenia 977,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS CESTY, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1220/A/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.153/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) robotické rameno DOBOT MAGICIAN EDU VERSION pre FabLab
Hodnota fakturovaného plnenia 927,20 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOBOT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
TAOYUAN STREET N.D.SHENZHEN CHINA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1221/16
Prináleží k zmluve/objednávke 207/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1222/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 644,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1223/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.142/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pracovná večera cca 40 osôb konfer.ICT PROPOSERS DAY 2016
Hodnota fakturovaného plnenia 510,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GASTRO EUROVEA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 8 811 09 Bratislava
IČO: 45236381Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1224/16
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie EKOS
Hodnota fakturovaného plnenia 99,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 bRATISLAVA
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1225/16
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1226/16
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 089,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1227/16
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú en. -preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -257,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4 B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1228/16
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elek.en.-nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 28,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4 B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1229/16
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 57,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1230/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktúra-dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 7,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1231/16
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie - poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1232/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktúra -dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 1,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1233/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra - knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 121,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PARTNER TECHNIC, spols.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1234/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava, konfigurácia profylaktika -HW zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1235/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) miestny poplatok, ubytovanie, strava, parkovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 12 120,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie 1.mája 5 811 08 Bratislava
IČO: 31382711Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1236/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturácia pomernej časti mesačného paušálu 9/2016
Hodnota fakturovaného plnenia 3 161,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1237/16
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM -IPM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banaská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1238/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia
Hodnota fakturovaného plnenia 10 909,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1239/16
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za energie: teplo, elektrická energia, vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1240/16
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu a prevádzkových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1241/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi
Hodnota fakturovaného plnenia 55,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDOS-SMART,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 4 851 05 Bratislava
IČO: 50288334Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1242/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1243/16
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 90,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1244/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky - Hermanovska
Hodnota fakturovaného plnenia 441,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1245/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky - Hanzelová
Hodnota fakturovaného plnenia 421,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 12457/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.151/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikacia online
Hodnota fakturovaného plnenia 4,210 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pegasus Drive, Stratton Business Park UK
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1246/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky -Beno P.
Hodnota fakturovaného plnenia 421,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1247/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Beno
Hodnota fakturovaného plnenia 478,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1248/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky -Bohmerová P.
Hodnota fakturovaného plnenia 663,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1249/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky - Beno P.
Hodnota fakturovaného plnenia 663,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1250/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.132/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZAB.PODUJATIA"KONF. O PODPORE A ROZVOJI TALENTU"
Hodnota fakturovaného plnenia 3 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STRED. UMEL.Š.SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sklenárova 7 824 89 Bratislava
IČO: 17314909Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1252/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) voda z povrchového odtoku
Hodnota fakturovaného plnenia 440,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1253/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stočné, vodné
Hodnota fakturovaného plnenia 26,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1253/A/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VARTA -alkalické batérie,digitus MHL kábel,CONNECT IT USB,
Hodnota fakturovaného plnenia 174,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATACOMP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 37 04001 Košice
IČO: 36212466Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1254/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizačné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veterná Poruba 109 03104 Veterná Poruba
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1255/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizačné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veterná Poruba 109 03104 Veterná Poruba
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1256/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.126/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné nadstavenie plyn. kotla HOVAL a revízia
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STAVOMONTÁŽE INŠTALÁCIE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majerská cesta 36 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31628222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1259/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za kópie odborných článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 442,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO DOCUMENTS from LIBRARIES
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berlinerstrasse 53 D-10713 Berlin GERMANY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1260/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané a používateľmi uhradené kópie článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 12,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHEK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1B 30167 Hannover GERMANY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1261/16
Prináleží k zmluve/objednávke 896/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelná kontrola EZS
Hodnota fakturovaného plnenia 45,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DELTECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1262/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnnej čiastky faktúr - poh.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 80,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1263/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie spotreby energií:teplá voda, vodné, stočné, tepelná energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 505,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo námestie 6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1264/16
Prináleží k zmluve/objednávke 2067/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup a refundácia nákladov - konferencia - SLORD
Hodnota fakturovaného plnenia 270,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PERMANENT R.OF THE SLOVAK REPUBLIK TO THE EU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue de Cortenbergh 79 B- 1000 BRUSSELS ,BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1266/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis k faktúre - zľava
Hodnota fakturovaného plnenia 3,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1267/16
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1269/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.155/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcersvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 564,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sintavska 26 851 05 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1270/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 921,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠEVT,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 6 821 09 Bratislava
IČO: 31331131Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1271/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.156/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mazda Premacy - tesnenie čelného skla
Hodnota fakturovaného plnenia 385,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOSKLO RT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská cesta 63 974 11 Banská Bystrica
IČO: 44736860Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1272/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrúsenie noža na polygrafickú rezačku
Hodnota fakturovaného plnenia 83,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOMÁŠ GRAMBLIČKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1273/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.157/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roll-upy s rozmerom 85y200cm, mechanický s polyesterovým ob., plnofar.graf.
Hodnota fakturovaného plnenia 197,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LM REKLAMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Arménska 1/A 821 06 Bratislava
IČO: 46675477Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1274/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.145A/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tech.zabezp.zosilnenie internet prip.wifi, projektory, pc, notebooky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 575,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOOSEBERRG, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jakubovo námestie 14 811 09 Bratislava
IČO: 44957521Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1275/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za domény
Hodnota fakturovaného plnenia 378,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1276/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TELEFÓNNE POPLATKY
Hodnota fakturovaného plnenia 9,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1277/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 336,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1277/A/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - priestory študentskej konferencie
Hodnota fakturovaného plnenia 927,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mgr.Jozef Barna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Včelárska 2520/26 821 05 Bratislava
IČO: 35169117Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1278/16
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platby za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 470,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mozartova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1279/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rezanie špár príjazdivej cesty a uloženie kabeláže a betónovanie podkladu
Hodnota fakturovaného plnenia 391,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budapeštianska 2435/18 040 13 Košice
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1280/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž potrubia s vytvorením prestupu - dodávka vodoinštalačného materiálu
Hodnota fakturovaného plnenia 275,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1281/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačiareň HP LJ Pro 500 MFP M570dn
Hodnota fakturovaného plnenia 864,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IKARO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okružná 32 080 01 Prešov
IČO: 31656544Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1282/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitor BenQ BL.3201PT
Hodnota fakturovaného plnenia 765,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITSK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zelená 29 949 05 Nitra
IČO: 36556050Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1283/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 94,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1284/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/201631.10.2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 602,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1285/16
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam Kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1286/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 532,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000