Objednávky a faktúry máj 2016

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88/16 / 3.5.2016
Popis objednaného plnenia Rozšírenie softwaru Bach
Hodnota objednaného plnenia 310,- EUR s DPH
Garant objednávky Čierny Ľubomír
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bach systems, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III/54, 984 03 Lučenec
IČO: 36620203
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Čierny Ľubomír
Funkcia reštaurátorVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 89/16 / 5.5.2016
Popis objednaného plnenia Nákup zbierkových predmetov
Hodnota objednaného plnenia 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Michaela Gallusová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vykup.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
IČO: 46683917
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia Generálny riaditeľ CVTI SRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 89A/16 / 9.5.2016
Popis objednaného plnenia Oprava auta Škoda SuperB
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stanislav Prenek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
S. Viatora 1463-7, 03401 Ružomberok
IČO: 43891179
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia Referent autodopravyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 90/16 / 18.5.2016
Popis objednaného plnenia Servis stroja OCÉ 665
Hodnota objednaného plnenia 2 455,- EUR bez DPH
Garant objednávky Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon, Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičová 8 ,821 08 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Aichová
Funkcia Vedúca RTOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 91/16 / 23.5.2016
Popis objednaného plnenia Realizácia edukačného programu pre deti
Hodnota objednaného plnenia 180,- EUR s DPH
Garant objednávky Kunšteková Zuzana
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentúra MaKiLe, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobáková 22, 851 02 Bratislava
IČO: 47955543
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia Generálny riaditeľ CVTI SRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 92/16
Popis objednaného plnenia Webové služby
Hodnota objednaného plnenia 62,- EUR s DPH
Garant objednávky Kunšteková Zuzana
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WebHouse, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36743852
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia Generálny riaditeľ CVTI SRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 93/16 / 27.5.2016
Popis objednaného plnenia Pojazd na žalúzie na okná
Hodnota objednaného plnenia 2 023,- EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Somfy spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Radosti 413, 155 21 Praha
IČO: 25070941
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia Referent autodopravyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 94/16 / 27.5.2016
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Divadlo Malá scéna STU, občianske združenie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevského rad 7, 811 09, Bratislava
IČO: 42177405
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Pitlová
Funkcia odborná pracovníčkaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 569/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 630,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 570/16
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) informačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN plus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 83103 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 571/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.76/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizácia plagátovej výstavy "športovci v školských laviciach"
Hodnota fakturovaného plnenia 837,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COPEX Ing.M.Boroš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svätoplukova 14 B 90301 Senec
IČO: 34401067Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 573/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.79/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizačné práce Lamačská cesta a Staré Grunty
Hodnota fakturovaného plnenia 840,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veterná Poruba 109 03104 Veterná Poruba
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 574/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 575/16
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 576/16
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 990,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 577/16
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Pokorný ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
aNENSKá 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 578/16
Prináleží k zmluve/objednávke n
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stanely boxy na kolieskach - na náradie
Hodnota fakturovaného plnenia 214,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ABC FACHCENTRUM , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
D.Makovického 4573 03401 Ružomberok
IČO: 44822715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 579/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služby vrátnik -informátor
Hodnota fakturovaného plnenia 3 332,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36034762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 580/16
Prináleží k zmluve/objednávke platobné karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za platobné karty
Hodnota fakturovaného plnenia 495,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 581/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NÁKUP LICENCIÍ
Hodnota fakturovaného plnenia 60,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha - Modŕany CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 582/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 644,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 583/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby -hrebene, fólie lamino.
Hodnota fakturovaného plnenia 3 518,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GC TECH Ing.Peter Gerši
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemníckeho 6 91101 Trenčín
IČO: 36880574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 584/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 415,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAXTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhradnícka 20 811 07 Bratislava
IČO: 31340571Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 585/16
Prináleží k zmluve/objednávke 18/oht/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 586/16
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie EKOS
Hodnota fakturovaného plnenia 78,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynáresnká 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 587/16
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 588/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 45,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Redi Tour
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka ul.18 81101 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 589/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.c.5/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 822,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Koratex a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krajinska 30 830 06 Bratislava
IČO: 003132277Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 590/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 193,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynska 31 042 91 Kosice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 591/16
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelny dozor
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 592/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 393,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 593/16
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 594/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 975 99 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 595/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 81,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotech.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 596/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priem.skola
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 597/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 832,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 598/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 339,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOURLUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 599/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 982,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 600/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.66/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) údržba a oprava podlahy a podlahovej krytiny
Hodnota fakturovaného plnenia 10 260,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 601/16
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 602/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za benzín
Hodnota fakturovaného plnenia 461,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie Hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 603/16
Prináleží k zmluve/objednávke PREDPIS 113/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDPIS- MIESTNY POPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 331,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 604/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) posúdenie projektovej dokumentácie
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY š.p.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany
IČO: 00057380Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 605/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 159,80 LIBRY s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERSITY of St.ANDREWS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ASC 79 North Street St.Andrews,Fife KY 16 9AL
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 608/16
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVat/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strezenicka cesta 45 020 01 Puchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 609/16
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23/A 01001 Zilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 610/16
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacna kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 611/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu -preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -802,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENRGIA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 612/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu - preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -319,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENEGRIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 613/16
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluvy o poskytovaní služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 614/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.66/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava bleskozvodu a uzemnenia
Hodnota fakturovaného plnenia 670,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MIHALOVIČ Pavol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Topoľčianska 31 851 05Bratislava
IČO: 22667989Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 615/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za doménu
Hodnota fakturovaného plnenia 201,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 616/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 39,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalsá 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 617/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 80,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.216
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 618/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 72,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
16 SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalsá 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 619/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 49,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalsá 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 620/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 492,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalsá 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 621/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 98,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 622/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 69,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalsá 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 623/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 789,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalsá 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 624/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 19 800,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 10.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVDIDAC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vodná 23 94901 Nitra
IČO: 31870341Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 626/16
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú enegriu - preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -139,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 627/16
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú enegriu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 58,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 628/16
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 629/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MATERIÁL PRE DVD
Hodnota fakturovaného plnenia 55,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FREMANTLE MEDIA I. A. D. F.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1 Stehen Street London W1T 1AL UNITED KINGDOM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 630/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LICENCE FEE - UPON SIGNATURE OF CONTRACT
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FREMANTLE MEDIA I.A.D.F.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1 Stehen Street London W1T 1AL UNITED KINGDOM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 631/16
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu - preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -3,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 632/16
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DOPLATOK ZA PERNÁJOM -ÚPRAVA
Hodnota fakturovaného plnenia 127,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA BELGIUM S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bld du Souverain 25-B-1170 BRUXELLES
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 633/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 2 657,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BONUL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Novozámocká 224 949 05 Nitra
IČO: 36528170Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 634/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) propagácia na podujatí NOC MÚZEI
Hodnota fakturovaného plnenia 150,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 635/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 8,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 636/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktúra dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 2,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 637/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 501,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 638/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 604,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 639/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 507,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 640/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 759,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 641/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 157,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS SA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II, 27,8-1030 Brusels,Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 642/16
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia časopisu quark
Hodnota fakturovaného plnenia 666,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PERFEKT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 643/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom a služby
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 644/16
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlačiarenské služby č.quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 645/16
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM- IPM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 646/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie, občerstvenie - valné zhrom ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 61,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TATRA UNITED CORPORATION a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie 1 mája 5 811 06 Bratislava
IČO: 31382711Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 647/16
Prináleží k zmluve/objednávke SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za dodané a používateľmi uhradené kópie odbor.článkov a kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 338,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53D -10713 Berlin D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 648/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia programu ASPI
Hodnota fakturovaného plnenia 495,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava
IČO: 31348262Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 649/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.74/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce PSZ 36001043
Hodnota fakturovaného plnenia 901,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 650/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.74/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce podľa PSZ 3600976
Hodnota fakturovaného plnenia 318,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 651/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné, zrážky,
Hodnota fakturovaného plnenia 448,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 652/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.86/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola hydrantov PHP podľa DL
Hodnota fakturovaného plnenia 64,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 653/16
Prináleží k zmluve/objednávke 634/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 141,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 654/16
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 32,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 655/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj,104/4,119/5,82/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brúsenie nožov na polyg.rezačku
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAMBLIČKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 656/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za kópiu odbor.článku
Hodnota fakturovaného plnenia 6,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIE TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHEK TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1B30167 Hannover D.,
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 657/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.84/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rebríky 5kusov
Hodnota fakturovaného plnenia 175,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FEREX s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vodná 23 94901 Nitra
IČO: 17682258Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 658/16
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzervatorske karty
Hodnota fakturovaného plnenia 309,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bach systems s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54, 984 03 Lucenec
IČO: 36620203Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 659/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) školenie PRINCE 2 FOUNDATION p.Footová
Hodnota fakturovaného plnenia 744,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TAYLLOR&COX SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretská 23 811 09 Bratislava
IČO: 46256831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 660/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práca a doprava CP 16063
Hodnota fakturovaného plnenia 458,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 661/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CP16059 práca demontáž a montáž
Hodnota fakturovaného plnenia 155,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 662/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.67/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TUV INŠPEKTOR - opakované skúšky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 020,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 663/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.67/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) asistencia doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 855,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 664/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada čiastky 55,17 EUR
Hodnota fakturovaného plnenia 55,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie Hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 665/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 939,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 666/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 656,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 667/16
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie -úhrada
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTRED.VOJ.EMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 03426 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 668/16
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehlidka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 669/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.BEZ číSLA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstránenie havárijného stavu potrubia WC príz.SG.-BA
Hodnota fakturovaného plnenia 204,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER RIGO - HAVÁRIJNÁ SLUŽBA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ihrisková 22 83105 Bratislava
IČO: 11661917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 670/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.74/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce PSZ36001333
Hodnota fakturovaného plnenia 70,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 671/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 10 964,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 672/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.87/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie a montáž dverí
Hodnota fakturovaného plnenia 1 294,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LOCK SERVICE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Suvorovova 42 902 01 Pezinok
IČO: 44674902Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 673/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 402,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 674/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POPLATKY ZA TEL.ÚČET
Hodnota fakturovaného plnenia 3,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 675/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) objednávateľ p.Kévely - operátor výp.strediska
Hodnota fakturovaného plnenia 70,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROFESIA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 676/16
Prináleží k zmluve/objednávke 7/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) WEB - obnovenie 3D návštevy
Hodnota fakturovaného plnenia 172,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIATEL spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 677/16
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 98,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 678/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery cacon, minolta
Hodnota fakturovaného plnenia 351,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JURIGA spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 851 01 Bratislava
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 679/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 375,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 680/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 119,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 681/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby -ubytovanie, stravovanie ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 849,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HOTELY MLÁDEŽE SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pražská 11 811 04 Bratislava
IČO: 31347771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 683/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) archívne boxy,etikety, lepiace pásky - kan.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 794,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OFFICE STAR , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šancova 63 831 04 Bratislava
IČO: 46323546Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 684/16
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 733,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 621 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 685/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 479,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXXspol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 686/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 647,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 687/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 511,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 693/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuved.na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Centralis Uno
Hodnota fakturovaného plnenia 2.023,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.5.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Somfy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Radosti 413 155 21 Praha
IČO: 25070941