Objednávky a faktúry jún 2016

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 100/16 / 10.6.2016
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc v Berlíne, pre potreby projektu VIP4SME
Hodnota objednaného plnenia 138,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motel One Berlin Spittelmarkt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leipziger Strasse 50, 10117 Berlín, Nemecko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca odboru medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 100A/16 / 13.6.2016
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v Ríme na 3 noci v júni 2016, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 446,40 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Nord Nuova Roma
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via G. Amendola, 300185 Roma
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 101/16 / 20.6.2016
Popis objednaného plnenia nákup techniky - 1 x mikroportový set
Hodnota objednaného plnenia 884,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bulk Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krátka 22, 974 05, Banská Bystrica
IČO: 36638137
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Antónia Germanovová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 102A/16 / 21.6.2016
Popis objednaného plnenia Reštaurovanie školskej lavice
Hodnota objednaného plnenia 1 380,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Čierny
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rest&Ferrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava
IČO: 47374560
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Čierny
Funkcia reštaurátorVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 102B/16 / 21.6.2016
Popis objednaného plnenia Upgrade softvéru BACH
Hodnota objednaného plnenia 180,- EUR s DPH
Garant objednávky Ľubomír Čierny
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bach systems spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III/54, 984 03 Lučenec
IČO: 36620203
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ľubomír Čierny
Funkcia reštaurátorVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106/16 / 30.6.2016
Popis objednaného plnenia 600GB Seagate Cheetah 15K7
Hodnota objednaného plnenia 288,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 3638431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 95/16 / 2.6.2016
Popis objednaného plnenia Catering pre cca 50 osôb v rámci podujatia IGLO Open v Bruseli organizovaného kanceláriou SLORD
Hodnota objednaného plnenia 355,75 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Terézia Lesayová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Energie resto-traiteur
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Place de Londres 9, 1050 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Terézia Lesayová
Funkcia Odborný pracovník Odbor medzinárodnej spolupráce, Kancelária SlordVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 96/16 / 6.6.2016
Popis objednaného plnenia Kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hadíc
Hodnota objednaného plnenia 20,14 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elpo Slovakia, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 2900, 058 01 Poprad
IČO: 36846414
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 97/16 / 3.6.2016
Popis objednaného plnenia Vetracie mriežky na dvere
Hodnota objednaného plnenia 723,60 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bezanex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gabčíkovská cesta 28, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 45512965
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 98/16 / 6.6.2016
Popis objednaného plnenia Ukážky prvej pomoci
Hodnota objednaného plnenia 60,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenský Červený kríž
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grösslingová 24, Bratislava 81446
IČO: 00177466
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Hrabinský Miloš
Funkcia Odborny pracovnik VOVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 99/16 / 10.6.2016
Popis objednaného plnenia 18 balení čokoládových praliniek pre potreby konferencie Young Researchers Conference (kancelária SLORD)
Hodnota objednaného plnenia 121,05 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Daniel Straka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leonidas
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boulevard Jules Graindor 41-43, 1070, Brusel, Belgicko
IČO: BE 0407.824.919
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Daniel Straka
Funkcia Vedúci Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v BruseliFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 688/16
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK Ing.Viliam Kupec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 690/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 22,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha -Modřany 143 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 691/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 563,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 692/16
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 899,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan Pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 694/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.89/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predaj
Hodnota fakturovaného plnenia 600.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vykup sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodna 39 81106 Bratislava
IČO: 46683917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 695/16
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NPC/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN plus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 696/16
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 0,31 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 697/16
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 990,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 698/16
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.20106
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 699/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 635,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 700/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 562,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 701/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 32,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 702/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 657,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 703/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 218,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 704/16
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP servis, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 705/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 706/16
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT M.Danada
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 707/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 916,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 708/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba vrátnik infor.
Hodnota fakturovaného plnenia 3 332,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36034762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 709/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 369,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 710/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) policovy regal
Hodnota fakturovaného plnenia 1 299,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AJ produkty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
galvaniho 7/B 820 16 Bratislava
IČO: 36268518Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 712/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 237,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 713/16
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 366888843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 714/16 Quark
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Muzejna 208/4 929 01 Dunajska Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 715/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 19,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 716/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zber empirických dát - výchova ľudských práv v rodine a v škole
Hodnota fakturovaného plnenia 7 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGENTÚRA PRE VÝSKUM VEREJNEJ MIENKY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamač 6680 841 03 Bratislava
IČO: 35913215Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 717/16
Prináleží k zmluve/objednávke 2933/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie služby - SLORD V BRUSELI
Hodnota fakturovaného plnenia 210,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Alfred Orban 26 1190 BRUSEL, BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 718/16
Prináleží k zmluve/objednávke platba za karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za karty - benzín
Hodnota fakturovaného plnenia 473,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 719/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 720/16
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 721/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLATBA - PROFORMAFAKTÚRA ZÁLOHA
Hodnota fakturovaného plnenia 2 946,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 722/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.91/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) interaktívne divadlo "školské predmety v múzeu ožívajú"
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGENTÚRA MaKiLe, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 2480/22 851 02 Bratislava
IČO: 47953543Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 723/16
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 724/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 54,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 725/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 78,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 726/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 535,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 727/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 73,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 728/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 779,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 729/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 40,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 730/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 62,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 731/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 72,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 734/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 814,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 735/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 643,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 737/16
Prináleží k zmluve/objednávke PREDPIS 113/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDPIS
Hodnota fakturovaného plnenia 348,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 738/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 2 657,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BONUL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Novozámocká 224 949 05 Nitra
IČO: 36528170Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 739/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 740/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.90/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stroj CS665 W2100036
Hodnota fakturovaného plnenia 298,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 741/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohonné látky - úhrada
Hodnota fakturovaného plnenia 433,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 742/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 644,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 743/16
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Hodnota fakturovaného plnenia 17,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4 B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 744/16
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 02001 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 745/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.97/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) meterial
Hodnota fakturovaného plnenia 358,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bezanex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gabcikovska cesta 1208/28 92901 Dunajska Streda
IČO: 45512965Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 746/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 183,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 747/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 289,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GC TECH Ing.P.Gerši
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemníckeho 6 911 01 Trenčín
IČO: 36880574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 748/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.71/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konf.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 760,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
multidata s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
K Beranu 1181/11 184 00 praha
IČO: 25611747Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 749/16
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyuctovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 19,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 751/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 752,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 752/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 240,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTETR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 753/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 491,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 754/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 655,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
16 REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 755/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 392,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 756/16
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 757/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada - dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 410,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
16 SLOVENSKÁ POŠTA a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 759/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 19,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 760/16
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú en. - preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -239,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4 B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 761/16
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú en.
Hodnota fakturovaného plnenia 58,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4 B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 762/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZÁLOHA PREDPLATNÉ "PORADCA"
Hodnota fakturovaného plnenia 49,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 763/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 028,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIA TIP SK.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 432/7 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36013978Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 764/16
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady spojené s distribúciou čas.QUARK
Hodnota fakturovaného plnenia 673,61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PERFEKT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 765/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.OKF/97
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha - nákup
Hodnota fakturovaného plnenia 109,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SIMPLICISSIMUS VYDAVATEĽSTVO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čelakovského 16 811 03 Bratislava
IČO: 35854146Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 766/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencia -"škola ako zamestnávateľ a partner"
Hodnota fakturovaného plnenia 19 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARMSTRONG CC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vansovej 2 811 30 Bratislava
IČO: 35892391Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 768/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom, služby spojené s užívaním priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 769/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kábel F/UTP pre PC
Hodnota fakturovaného plnenia 101,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUP PC TEAM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pifflova 3 851 01 Bratislava
IČO: 35899999Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 770/16
Prináleží k zmluve/objednávke SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhradené kópie odborných článkov a výpôžičky kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 267,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berlinerstrasse 53 D-10713 Berlin GERMANY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 771/16
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVS BB vykonanie kontroly alkoholu v dychu
Hodnota fakturovaného plnenia 71,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banaská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 772/16
Prináleží k zmluve/objednávke TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhradené kópie odborných článkov a výpôžičky kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 19,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2016TE
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHEK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1B 30167 Hannover GERMANY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 773/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 40,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 774/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) materiál - dotykový spínač, krytka
Hodnota fakturovaného plnenia 191,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NEFRIS s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 64 085 01 Bardejov
IČO: 43814123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 775/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brúsenie noža na polygrafickú rezačku
Hodnota fakturovaného plnenia 83,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOMÁŠ GRAMBLIČKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 777/16
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za konferenciu
Hodnota fakturovaného plnenia 362,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBER HELSINKI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
c/o Tavicon Ltd. P.O.BOX 163 33901Tampere
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 778/16
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za pohonné látky
Hodnota fakturovaného plnenia 49,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 779/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.92/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie webových služieb stránky msap.sk
Hodnota fakturovaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WEBHOUSE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Paulínska 20 917 01 Trnava
IČO: 36743852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 781/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.energia - nebytové priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 11 313,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 783/16
Prináleží k zmluve/objednávke 83/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) trolejový kufrík DWT3
Hodnota fakturovaného plnenia 173,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GUDE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Roveň 208 033 01 Podtureň
IČO: 36389862Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 784/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 129,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 785/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práca technika požiarnej ochrany a bezpečnotechnické služby
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER VAĽO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 701 01 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 786/16
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 98,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3, 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 787/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 16,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 003697563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 788/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 40,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Redi Tour s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka 811 01 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 789/16
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 790/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohozky
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 791/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 229,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.62016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS SA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
R du Luxemburg 3 1000 Breuselles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 792/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - účasť na školení
Hodnota fakturovaného plnenia 114,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OTIDEA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Astrová 2/A 821 01 Bratislava
IČO: 47139200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 793/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar pc
Hodnota fakturovaného plnenia 2 499,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 842 48 Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 794/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.96/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie kontroly prenosných a poj.hasiacich prístrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 20,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELPO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 2900 058 01 Poprad
IČO: 36846414Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 795/16
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 809,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 796/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez objednavky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POPLATKY
Hodnota fakturovaného plnenia 1.309,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBRE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Lioyd George 7 1000 Brussels
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 797/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za energie
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 798/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom 3q
Hodnota fakturovaného plnenia 3 189,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 799/16
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za nehnuteľnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 1 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
B.L.Schmidtlaan2 83 1040 Brussel, BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 800/16
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za nehnuteľnosť 1-3.q.
Hodnota fakturovaného plnenia 163,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBRE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Auvenue I.George 7 1000 BRUSSELS BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 801/16
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov 07-09
Hodnota fakturovaného plnenia 4 627,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRIUVA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 BRUSEL BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 802/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a čistenie komína
Hodnota fakturovaného plnenia 25,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOMINÁR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24 851 01 Bratislava
IČO: 47229632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 803/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 553,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 805/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sennheiser - bezdrôtový set na kameru IV, mktoport
Hodnota fakturovaného plnenia 884,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BULÍK SLOVAKIA s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krátka 22 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36638137Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 806/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 371,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 807/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služby vrátnik - informátor
Hodnota fakturovaného plnenia 3 332,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota 1
IČO: 36034762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 808/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 451,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 809/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 437,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 810/16
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. POKORNÝ - advokát
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292