Objednávky a faktúry júl 2016

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106A/16 / 1.7.2016
Popis objednaného plnenia výmena merača tepla na výmenníkovej stanici VS3
Hodnota objednaného plnenia 229,08 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marek Eliaš - EMAR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Andreja Hlinku , 962 01 Sereď
IČO: 30464251
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia správca budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 107/16 / 6.7.2016
Popis objednaného plnenia Umývanie okien v budove ŠVS Piešťany
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gabrielle Interiérový servis firiem a domácností
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sadová 117/9, 921 01 Piešťany
IČO: 47399155
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia Vedúca odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 108/16 / 1.7.2016
Popis objednaného plnenia Prevoz zbierkových predmetov zaistených teréne v rámci zbierkotvornej činnosti
Hodnota objednaného plnenia 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Michaela Gallusová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Šalmík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mamateyova 10, 851 01 Bratislava
IČO: 32194099
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Michaela Gallusová
Funkcia kurátorVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 110/16 / 13.7.2016
Popis objednaného plnenia Ubytovanie vo Varšave na 3 noci v júni 2016, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 224,58 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO Apartments
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kolejowa 45a, 01-210 Warsaw
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 112/16 / 21.7.2016
Popis objednaného plnenia Hlásiče požiaru S54310-F11-A1 FDOOT241-A9, Komb. hlásič požiaru kolek. pre AlegroRex a CZ10
Hodnota objednaného plnenia 780,34 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutios and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 4 , 841 04 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 113/16 / 21.7.2016
Popis objednaného plnenia IBM LTO-6 Ultrium 6,25 TB
Hodnota objednaného plnenia 190,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
InterStore Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemská cesta 3, 851 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 114/16 / 22.7.2016
Popis objednaného plnenia ročná aktualizácia 70 ks licencií Fabasoft eGov Suite
Hodnota objednaného plnenia 2 940,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71
IČO: 31605052
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia Riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 115/16 / 25.07.2016
Popis objednaného plnenia Počítačový kurz
Hodnota objednaného plnenia 149,99 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IT Academy s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionierska 15, 81302 Bratislava
IČO: 46759786
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. art. Ján Michálik
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 117/16 / 25.7.2016
Popis objednaného plnenia Servis znášacieho stroja HORIZON
Hodnota objednaného plnenia 320,- EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
firmaVladimír Biščo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňadická 2, 851 06 Bratislava
IČO: 36908061
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Aichová
Funkcia Vedúca RTOFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 811/16
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj. 98/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ukazky 1 pomoci
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovensky cerveny kriz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 59 821 09 Bratislava
IČO: 00584410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 812/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 398,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 813/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 304,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 814/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 655,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 815/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 856,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 816/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 493,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 818/16
Prináleží k zmluve/objednávke platba za karty
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za karty - benzín
Hodnota fakturovaného plnenia 540,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 819/16
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízie výťahov - revízia 09/2016
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
16 EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 820/16
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis a údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 821/16
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOMSUBYT MILOŠ DANADA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 822/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 090,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 823/16
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana osôb a majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 824/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 635,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 825/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 990,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 826/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 827/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOP KRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A 010 01Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 828/16
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN PLUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 829/16
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKOPRAKTIK Ing.Kupec V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 830/16
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 831/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technika BTS
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MILAN BOJNANSKÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
JANKA ALEXYHO 11 841 01 BRATISLAVA
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 832/16
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 833/16
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis quark - tlačiarenské služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 834/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 7 644,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 835/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb údržby a rozvoja
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 836/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovanie - Brusel -SLORD
Hodnota fakturovaného plnenia 121,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Alfred Orban, 26 1190 Bruxelles BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 837/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 464,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 838/16
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava CP16079 Lamačská cesta
Hodnota fakturovaného plnenia 2 598,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 48264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 839/16
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CP 16080 oprava - Lamačská cesta
Hodnota fakturovaného plnenia 176,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 48264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 840/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 245,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 841/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MICROSOFT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
LONDON, UK
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 842/16
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za energie el, vody, teplo,
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 843/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba- ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 844/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné, zrážky,
Hodnota fakturovaného plnenia 25,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSť a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 845/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 111,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 846/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 443,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 847/16
Prináleží k zmluve/objednávke miestny poplatok 13/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) miestny poplatok - komunálny odpad
Hodnota fakturovaného plnenia 398,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 848/16
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť TPO BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 849/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za telef.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 70,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 850/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telef.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 46,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
16 SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 851/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telef.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 548,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 852/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telef.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 74,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 853/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telef.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 39,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 854/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telef.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 728,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 855/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telef.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 72,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 856/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka a montaz zaluzii
Hodnota fakturovaného plnenia 481,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Magula -MIMA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Husova 4 831 01 Bratislava
IČO: 13981706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 856/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telef.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 69,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 857/16
Prináleží k zmluve/objednávke 185/popVat/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
matador holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strezenicka cesta 45 020 01 Puchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 12.7.2016
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 23.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 91721 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 860/16
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 1,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri rajcanke 8591/4B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 861/16
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVat/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Matador Holding
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strezenicka cesta 45 020 01 Puchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 862/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Divadlo mala scena
Hodnota fakturovaného plnenia 1 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Divadlo mala Scena
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevske ho rad 7 81109 Bratislava
IČO: 42177405Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 863/16
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia -255,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanske 8591/4B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 864/16
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 58,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 866/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 720,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Redi Tour
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 867/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 18,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 975 99 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 869/16
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) voda
Hodnota fakturovaného plnenia 534,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Liptovska vod.spolocnost
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
revolucna 595 031 05 Liptovsky mikulas
IČO: 366672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 870/16
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom cesty
Hodnota fakturovaného plnenia 977,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vuis cesty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
lamacska cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 871/16
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhrada transakcii
Hodnota fakturovaného plnenia 808,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 872/16
Prináleží k zmluve/objednávke 831/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba energii
Hodnota fakturovaného plnenia 4 757,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Safarikovo nam.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 873/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia -759,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 874/16
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revizia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 175,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18/D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 875/16
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 189,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Janik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palkovicova 15 821 08 Bratislava
IČO: 34559671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 876/16
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skuska signalizacie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 877/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Quark
Hodnota fakturovaného plnenia 670,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 878/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 70,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 810 00 BRATISLAVA
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 879/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 341,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
redi Tour s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka 18 81101 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 880/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 720,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REdi Tour
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka 18 81101 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 881/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 197,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 882/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuved.na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 495,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sintavska 260 851 05 Bratislava
IČO: 48000426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 883/16
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 2.091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.78.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TU v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 04200 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 884/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Okolog.ustav sv.Alzbety
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 10 Bratislava
IČO: 35681462Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 885/16
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.108/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 391,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef salmik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mamateyova 10 851 04 Bratislava
IČO: 32194099Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 887/16
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 261,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 888/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez objednavky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CCS
Hodnota fakturovaného plnenia 149,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 889/16
Prináleží k zmluve/objednávke EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 858,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
3D- grop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veternicova 1 841 05 Bratislava
IČO: 44101414Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 890/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.102/B/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikacny modul
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bach system spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 36620203Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 891/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. system
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 892/16
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 893/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 657,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2116
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BONUL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Novozamocka 224 949 05 Nitra
IČO: 36528170Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/16 BVS
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 427,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratslava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 897/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 25,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 898/16
Prináleží k zmluve/objednávke 204/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Zilinska univerzita
Hodnota fakturovaného plnenia 4,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 899/16
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 94,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresanska 3 917 01 Trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 900/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lekárnička drevená, náplň do lekárničky
Hodnota fakturovaného plnenia 139,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIO G MEDIPHARMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cintorínska 3/a 811 08 Bratislava
IČO: 35803509Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 901/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia
Hodnota fakturovaného plnenia 11 027,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 902/16
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 904/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Hodnota fakturovaného plnenia 188,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert 27,B -1030 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 905/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.74/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) celoročný servis -rámcová dohoda č.729/2013
Hodnota fakturovaného plnenia 426,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 906/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DOMÉNY
Hodnota fakturovaného plnenia 426,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 907/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 908/16
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada telefónneho účtu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 654,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVAKIA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 910/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.116/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dezinsekčné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 840,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.7.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veterná Poruba 109 03104 Veterná Poruba
IČO: 47786531