Objednávky a faktúry február 2016

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18/16 / 2.2.2016
Popis objednaného plnenia Oprava projektora 3M
Hodnota objednaného plnenia 485,09 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AP MEDIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré Grunty 7, 84104 Mesto Bratislava
IČO: 35691883
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18A/16 / 1.2.2016
Popis objednaného plnenia Účastnícky poplatok
Hodnota objednaného plnenia 225,- EUR s DPH
Garant objednávky Miroslav Klucho
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stichting ESC 2016
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Amsterdam
IČO: 00895709
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Miroslav Klucho
Funkcia tajomník pre fin. záležitosti ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18B/16 / 2.1.2016
Popis objednaného plnenia Účastnícky poplatok
Hodnota objednaného plnenia 160,- EUR s DPH
Garant objednávky Miroslav Klucho
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESU - ESIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brussels, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Miroslav Klucho
Funkcia tajomník pre fin. záležitosti ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 19/16 / 3.2.2016
Popis objednaného plnenia Odborná skúška a prehliadka el. zariadení
Hodnota objednaného plnenia 460,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Mihalovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Topoľčianska 31, 851 01 Bratislava
IČO: 22667989
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20/16 / 8.2.2016
Popis objednaného plnenia Oprava závad na aute Mazda Premacy
Hodnota objednaného plnenia 121,- EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Centrum, Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 13, 841 03 BA
IČO: 45339511
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia Referent autodopravyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20A/16 / 8.2.2016
Popis objednaného plnenia Kontrola pred STK a vykonanie STK a EK kontroly
Hodnota objednaného plnenia 78,94 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Centrum ,Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11, 841 03 BA
IČO: 45339511
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia Referent autodopravyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 21/16 / 9.2.2016
Popis objednaného plnenia Predplatné časopisu Psychológia a patopsychológia na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 25,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cyprichová 42, 831 05 Bratislava
IČO: 681385
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22A/16 / 11.2.2016
Popis objednaného plnenia Zverejnenie pracovnej ponuky
Hodnota objednaného plnenia 82,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Putalová
Funkcia riaditeľka NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 23/16 / 15.2.2016
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 206,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Motel One Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca odboru medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 23A/16 / 15.2.2016
Popis objednaného plnenia Mobilné telefóny 2 ks (J. Turňa + Ľ. Bilský)
Hodnota objednaného plnenia 797,95 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ľubomír Bilský
Funkcia riaditeľ sekcie podpory vedyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24/16 / 16.2.2016
Popis objednaného plnenia 25 x sedací vak
Hodnota objednaného plnenia 2 940,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tuli.sk. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 97, Most pri Bratislave
IČO: 45248451
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Vedúca odboru propagácie vedy a technikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25/16 / 16.2.2016
Popis objednaného plnenia Grafický návrh a spracovanie podkladov pre výstavu
Hodnota objednaného plnenia 750,- EUR s DPH
Garant objednávky Vaněková Daniela
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A81 s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 50, 811 06 Bratislava
IČO: 35757612
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia Generálny riaditeľ CVTI SRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27/16 / 19.2.2016
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie občerstvenia
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 25, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Vedúca odboru propagácie vedy a technikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 28/16 / 22.2.2016
Popis objednaného plnenia Nákup sedacích vakov – do zrekonštruovanej stálej expozície
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMI-Sabinov s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ovocinárska 55, 083 01 SABINOV
IČO: 46726608
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 29/16 / 29.2.2016
Popis objednaného plnenia ASUS 8xGiga ports switch GX-D1081
Hodnota objednaného plnenia 285,90 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRATEX INTERNATIONAL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul.17/C, Bratislava
IČO: 35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 32/16 / 24.2.2016
Popis objednaného plnenia HP LaserJet Pro M201dw 20ks
Hodnota objednaného plnenia 3 160,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean-tonery, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 34/16 / 24.2.2016
Popis objednaného plnenia Reštaurovanie historických zbierkových predmetov
Hodnota objednaného plnenia 748,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Oblastný reštaurátorský ateliér
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová 55, 054 01 Levoča
IČO: 31755194
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 35/16 / 29.2.2016
Popis objednaného plnenia Spotrebný materiál na tepelnú väzbu
Hodnota objednaného plnenia 4 323,45 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Eva Kalužáková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COMPLET-SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pasienková 9/D, 821 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia KnihárkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 35A/16 / 29.2.2016
Popis objednaného plnenia Daňové centrum ročný prístup
Hodnota objednaného plnenia 188,78 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ján Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ján Kolenčík
Funkcia Vedúci oddelenia sekcie ekonomiky a prevádzkyFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 145/16
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 146/16
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STRAVNÉ LÍSTKY
Hodnota fakturovaného plnenia 549,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 148/16
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 149/16
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 444,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 150/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.17/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SPOTREBNÝ MATERIÁL A VÝMENA CHLADIČA
Hodnota fakturovaného plnenia 630,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTO CENTRUM Bratislava , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska cesta 11 841 03 Bratislava
IČO: 45339511Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 151/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) AUDIOVIZUALIZÁCIA
Hodnota fakturovaného plnenia 14 088,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FURIA FILM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ferienčíkova 1 811 08 Bratislava
IČO: 36681971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 152/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup tonerov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891856Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 154/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESU ESIB The National Unions of Students in Europe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Marnixlaan 31,1000 Brusells, Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 155/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 225,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROPEAN STUDENTS CONVENTION AMSTREDAM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Platanenweg 8H 1091 KR Amsterdam The Netherlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 156/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3295/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektromontáže
Hodnota fakturovaného plnenia 4 540,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GREBS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica
IČO: 48036781Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 157/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POČÍTAČOVÁ SLUŽBA - POPIS WEBHOSTING
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreativeShop, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyrovského 8 841 03 Bratislava
IČO: 44036841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 158/16
Prináleží k zmluve/objednávke PLATOBNÉ KARTY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za pohonné hmoty,služby- ccs
Hodnota fakturovaného plnenia 384,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 82104 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 159/16
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/C 825 17 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 160/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/pk/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) špecifické podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 8 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 161/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 143,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 143 00 Praha CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 162/16
Prináleží k zmluve/objednávke ČLENSKÝ POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ČLENSKÝ POPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 33,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SANET
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5811 07 Bratislava
IČO: 17055270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 163/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VYÚČT. ELEK.EN.
Hodnota fakturovaného plnenia 48,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 164/16
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) informačné služby - monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin plus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 83103 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 165/16
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 166/16
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Viliam Kupec -EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 167/16
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 86,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 168/16
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 495,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIBER Association of European Research Libraries
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wilem Alexanderhof 5 2595 BE The Hague The Netherlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 169/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 170/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) posúdenie pracovného prostredia a zdrav.rizika prot.cent.
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GHP Medical Services, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okružná 1267/52 07101 Michalovce
IČO: 36766542Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 171/16
Prináleží k zmluve/objednávke 4/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 14 304,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Furia film s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Feriencikova 1 811 08 Bratislava
IČO: 36681971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 172/16 vyhotovenie diela
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 14 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Furia film s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Feriencikova 1 811 08 Bratislava
IČO: 36681971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 173/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 14 016,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Furia film s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Feriencikova 1 811 08 Bratislava
IČO: 36681971Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 174/16
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 92,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 175/16
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 PREDPIS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predpis miestny poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 331,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto Bratislava SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 176/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 1 159,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 177/16
Prináleží k zmluve/objednávke 45/NIT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STN-ONLINE predplatné 2016
Hodnota fakturovaného plnenia 590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava
IČO: 30810710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 178/16
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 179/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 156,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 181/16
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 182/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1247/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - zimná údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 2 847,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 183/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Hodnota fakturovaného plnenia 557,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
1.Hasičská, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrova 61 821 04 Bratislava
IČO: 45445184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 184/16
Prináleží k zmluve/objednávke 7/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uverejnenie inzercie
Hodnota fakturovaného plnenia 444,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIATEL spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 185/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 55,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 186/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 85,85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hospod.noviny
Hodnota fakturovaného plnenia 199,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mafra Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 836 05 Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 188/16
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za pripojenie
Hodnota fakturovaného plnenia 216,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35910739Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 190/16
Prináleží k zmluve/objednávke 60/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS bezpecnost s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 192/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ROHOŽE
Hodnota fakturovaného plnenia 133,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92 85203 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLATBA ZA TEL.ÚČET
Hodnota fakturovaného plnenia 483,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 194/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLATBA ZA TEL.ÚČET
Hodnota fakturovaného plnenia 42,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 195/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 69,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35673469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 196/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 49,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 197/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 77,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 74,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 199/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 749,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 200/16
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 552,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 201/16
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DODÁVKA ENERGIÍ
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústredná vojenská nemocnica -SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 202/16
Prináleží k zmluve/objednávke 68/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 594,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada - Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 203/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 1 189,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 204/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 809,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 205/16
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 206/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) voda z povrchového odtoku - zrážkový úhrn
Hodnota fakturovaného plnenia 48,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 207/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia elektrickej energie
Hodnota fakturovaného plnenia 193,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 208/16
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/13/2015/347
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborný časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 63,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav vied o zemi SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 845 07 Bratislava
IČO: 00586943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 209/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kreditný poplatok EVROFIN
Hodnota fakturovaného plnenia 142,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN Int.spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 831 03 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 210/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 790,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 211/16
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola systému elektrickej požiarnej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 212/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ. 20/A/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) príprava na STK a EK
Hodnota fakturovaného plnenia 121,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOCENTRUM BRATISLAVA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11 841 03 Bratislava
IČO: 45339511Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 213/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.20/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena semeringu,tesniaci kúžok
Hodnota fakturovaného plnenia 78,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOCENTRUM Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11 841 03 Bratislava
IČO: 45339511Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 214/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ELEKTRICKÁ ENERGIA - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 29,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energerika,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 215/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 649,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 216/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.19/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná prehliadka elektroinštalácií
Hodnota fakturovaného plnenia 460,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Mihalovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Topoľčianska 31 851 05 Bratislava
IČO: 22667989Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 217/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sťahovanie a preprava stolov a skriniekCVTI a S. Grunty
Hodnota fakturovaného plnenia 287,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľuboš Hanke - HANKE AUTODOPRAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30 821 07 Bratislava
IČO: 43487807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 218/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 213,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energerika,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 218/A
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.11/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) simering, poistný krúžok
Hodnota fakturovaného plnenia 1 471,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPOLIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 219/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 58,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energerika,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 220/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 221/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stočné, vodné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 380,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 222/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 223/16
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firemné karty Diners Club
Hodnota fakturovaného plnenia 650,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 224/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.21/2015/357
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročné predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 28,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9 140 00 Praha CZ
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 225/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 38,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 226/16
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady spojené s distribúciou čas.quark
Hodnota fakturovaného plnenia 649,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PREFEKT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 227/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 756,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NADOSAH.SK, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Weberova 6967/2 08001 Prešov
IČO: 45329753Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 228/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 812,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 230/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovací stroj - dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 35,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 231/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovací stroj - dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 0,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 232/16
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhradené kópie článkov a výpožičky kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 524,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO Documents from libraries
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strase 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 233/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 234/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia
Hodnota fakturovaného plnenia 11 979,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 235/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inzerát
Hodnota fakturovaného plnenia 82,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 236/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.23/2015/359
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 18,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.1.mája 32 010 01 Žilina
IČO: 31929389Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.21/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 10,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÚ detskej psychológie a patopsychológie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cyprichova 42 831 05 Bratislava
IČO: 00681385Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 238/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.21/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 12,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÚ detskej psychológie a patopsychológie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cyprichova 42 831 05 Bratislava
IČO: 00681358Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 239/16
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA KARTOU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POHONNÉ HMOTY
Hodnota fakturovaného plnenia 279,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 82104 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 240/16
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia - 4 878,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 241/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV
Hodnota fakturovaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REGULATEM CONTROL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smaragdová 9 851 10 Bratislava
IČO: 45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 242/16
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREHLIADKA KAM.SYSTÉMU
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 243/16
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OOP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 244/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 35,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOPTRANS EU, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Priehon 50 94901 Nitra
IČO: 36703923Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 245/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF -predplatné odborného časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 58,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 246/15
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady február
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 020 01 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 247/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za benzín EVO
Hodnota fakturovaného plnenia 48,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 248/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3265/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 1 272,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 249/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3290/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POISTENIE MAJETKU
Hodnota fakturovaného plnenia 7 452,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 250/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3291/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POISTENIE MAJETKU
Hodnota fakturovaného plnenia 683,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUPAMA POISŤOVŇA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 251/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar- tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 889,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TOWDY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Planckova4 851 01 Bratislava
IČO: 44801777Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 252/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 868,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marisell, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halalovka 2345/41 911 08 Trenčín
IČO: 46905316Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 253/16
Prináleží k zmluve/objednávke obj.OKF/381/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DATABÁZA
Hodnota fakturovaného plnenia 2 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vienna, Ignaz-Kock- Sts.9, 1210 Wien Osterreich
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 254/16 EBSCO
Prináleží k zmluve/objednávke okf/380/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza online
Hodnota fakturovaného plnenia 61,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vienna ,Ignaz-kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 255/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.12/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Sklenená priečka - výmena, montáž
Hodnota fakturovaného plnenia 2 229,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TATRASKLO Miroslav Baran
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budovateľská 2883/151 05801 Poprad
IČO: 35415983Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 256/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar - tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 8 140,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 257/16
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fak.-poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 797,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 109,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKY TRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístup do portálu EZB
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Regensburg E.Z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
93042 Regensburg DE
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 260/16
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 990,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlaynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/16
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLN-PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia - 1 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 262/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 140,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 263/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar - čistiace potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 467,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BANCHEM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rybný trh 332/9 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 264/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.18/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava projektora 3M a výmena výbojky
Hodnota fakturovaného plnenia 485,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AP MEDIA. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré Grunty 7 841 04 Bratislava
IČO: 35691883Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 265/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 325,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/16
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/2015/348
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 1 497,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11 1 62000 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/16
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 2 290,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 268/16
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/2015/348
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 1 330,00 CZK s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEDIA CALL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Špitálska 885/2a 190 00 Praha CZ
IČO: 24198013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/16
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné,stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 79,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/16
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ELEKTRICKÁ ENERGIA - NEDOPLATOK 2015
Hodnota fakturovaného plnenia 57,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energerika,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 591,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 472,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 416,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 274/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF -daňové centrum - ročný prístup
Hodnota fakturovaného plnenia 188,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.2.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A 01001 Žilina
IČO: 31592503