Objednávky a faktúry apríl 2016

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75/16 / 7.4.2016
Popis objednaného plnenia Prenájom mobiliáru
Hodnota objednaného plnenia 72,- EUR s DPH
Garant objednávky Kunšteková Zuzana
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tuli.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave
IČO: 45248451
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia Generálny riaditeľ CVTI SRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75A/16 / 5.4.2016
Popis objednaného plnenia Odvoz a likvidácia starého nábytku
Hodnota objednaného plnenia 480,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hanke autodoprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30, 821 07 Bratislava
IČO: 43487807
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 76/16 / 7.4.2016
Popis objednaného plnenia Realizácia – tlač plagátov výstavy
Hodnota objednaného plnenia 837,60 EUR s DPH
Garant objednávky Vaněková Daniela
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOROŠ – COPEX Reprografia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14. 813 39 Bratislava
IČO: 22658858
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Funkcia Generálny riaditeľ CVTI SRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77/16 / 7.4.2016
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 4 osoby na 4 noci
Hodnota objednaného plnenia 5000,- CZK s DPH
Garant objednávky Patricia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzion v Jízdárně Olomouc
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazecká 576/81, Olomouc 779 00
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martina Pitlová
Funkcia odborny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78/16 / 7.4.2016
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 64,- EUR s DPH
Garant objednávky Patricia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ubytovňa Nitran
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sládkovičova 7, 949 01 Nitra
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martina Pitlová
Funkcia odborny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78A/16 / 8.4.2016
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v Bruseli na 1 noc v apríli 2016, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 140,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B&B Les Clarisses
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue de ľeclipse 5, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 79/16 / 12.4.2016
Popis objednaného plnenia Deratizácia
Hodnota objednaného plnenia 450,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veterná Poruba 109, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 80A/16 / 13.4.2016
Popis objednaného plnenia Ubytovanie vo Varšave na 2 noci v apríli 2016, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 396,06 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radisson Blu Sobieski Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81A/16 / 15.4.2016
Popis objednaného plnenia Filtre, rozšírenie LilyPad
Hodnota objednaného plnenia 2 499,90 EUR s DPH
Garant objednávky Hana Kubánová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI, Mlynská dolina, 84248, Bratislava
IČO: 31398294
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Hana Kubánová
Funkcia odborny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82/16 / 25.4.2016
Popis objednaného plnenia Servis a brúsenie nožov v rezačke
Hodnota objednaného plnenia 1 000,- EUR s DPH/rok
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš GRAMBLIČKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 83/16 / 24.04.2016
Popis objednaného plnenia box na naradie
Hodnota objednaného plnenia 173,47 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobucnik
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gude Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Roveň 033 01 Podtureň Slovenská republika
IČO: 36389862
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobucnik
Funkcia sprava budovyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 84/16 / 27.4.2016
Popis objednaného plnenia Nákup rebríkov 5ks
Hodnota objednaného plnenia 175,40 EUR s DPH
Garant objednávky Robert Klobučník
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ferex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vodná 23, 94901 Nitra
IČO: 17682258
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia Referent autodopravyFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 446/16
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LICENCIE -vytvorenie dokumentárneho filmu
Hodnota fakturovaného plnenia 13 842,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MONARCH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotárska cesta 56 811 02 Bratislava
IČO: 31325645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 447/16
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LICENCIE -vytvorenie dokumentárneho filmu
Hodnota fakturovaného plnenia 13 952,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MONARCH a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotásrska cesta 56 811 02 Bratislava
IČO: 31325645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 448/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDPLATNÉ
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROCRIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anna van Sakseniaan 51 2593 HW Den Haag THE NETHERLANDAS
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 449/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 556,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 450/16
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) informačné služby - monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STORIN PLUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 83103 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 451/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 452/16
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada -plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 990,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 453/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 650,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 454/16
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OOP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP servis ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 455/16
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana osôb a majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 456/16
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 120,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 457/16
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SERV.PRÁCE A ODB.SKÚŠKY
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23/A 01001 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 458/16
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.V.KUPEC - EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 459/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ROHOŽE
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92 85203 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 460/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technika BTS
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MILAN BOJNANSKÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexiho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 461/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 11,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOV.NÁR.MÚZEUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 462/16
Prináleží k zmluve/objednávke 1/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - zimná údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 2 721,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 463/16
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 464/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3193/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb tech,podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 465/16
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 94,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 466/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strané lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 616,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 467/16
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Právne sllužby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.POKORNÝ ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 468/16
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 469/16
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - vrátnik -informátor
Hodnota fakturovaného plnenia 3 332,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36034762Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 470/16
Prináleží k zmluve/objednávke 68/cvtisr/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dosubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 821 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 471/16
Prináleží k zmluve/objednávke 80/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 36 345,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gropama a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 472/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez objednavky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 439,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 473/16
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLUŽBY
Hodnota fakturovaného plnenia 7 644,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 474/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada fran.stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 1 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 475/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zrážky - voda z povrchového odtoku
Hodnota fakturovaného plnenia 23,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 476/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 233,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie Hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 477/16
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 726,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Euro vytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 478/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 772,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 479/16
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za energie teplo, elek.en., voda
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 480/16
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zrážkový úhrn - voda z povrch.odtoku
Hodnota fakturovaného plnenia 285,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 482/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 587,50 s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 483/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú energiu
Hodnota fakturovaného plnenia 393,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 484/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 78,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 485/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 486/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platby za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 82,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 487/16
Prináleží k zmluve/objednávke 82/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 59,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 488/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 489/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NÁKUP LICENCIÍ
Hodnota fakturovaného plnenia 62,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4 - Modřany 143 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 490/16
Prináleží k zmluve/objednávke 73/16,43/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 484 461,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 4 841 04 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 491/16
Prináleží k zmluve/objednávke 72/16, 43/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 500 027,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 4 841 04 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 492/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 8 939,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 493/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.493/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 11,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 494/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.25/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizácia plagátovej výstavy Športovci v školských laviciach
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A81 s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 50 811 06 Bratislava
IČO: 35757612Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 496/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 494,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 497/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za energie
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 498/16
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NÁJOM
Hodnota fakturovaného plnenia 3 189,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 499/16
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtovanie transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 445,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 011 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 500/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 452,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 501/16
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 PREDPIS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDPIS- MIESTNY POPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 414,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 502/16
Prináleží k zmluve/objednávke clensky preukaz
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zvaz muzei na SR
Hodnota fakturovaného plnenia 18,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zvaz muzei na Slovensku
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 23 97401 Banska Bystrica
IČO: 42013143Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 503/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) JRC SK
Hodnota fakturovaného plnenia 1 599,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JRC SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12-14 811 08 Bratislava
IČO: 46818995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 504/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Agentura UHAL
Hodnota fakturovaného plnenia 1 533,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentura Uhal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pozdisovce 247 072 01
IČO: 32683219Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 505/16
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LICENČNÁ ZMLUVA
Hodnota fakturovaného plnenia 13 881,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MONARCH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotárska cesta 56 811 02 Bratislava
IČO: 31325645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 506/16
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LICENČNÁ ZMLUVA
Hodnota fakturovaného plnenia 14 911,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MONARCH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drotárska cesta 56 811 02 Bratislava
IČO: 31325645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 507/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.65/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) perglejka - formátovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 378,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAUDA VLADIMÍR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Novohradská 42 831 06 Bratislava
IČO: 32127936Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 508/16
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VALEUR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 509/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu - preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia - 742,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 510/16
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 511/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 50,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 512/16
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 69,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 513/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 020 01 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 514/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výstava v konferenčnej miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 020 01 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 515/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby útv
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 516/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3200/CVTI/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za elektrickú energiu - preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -2,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 517/16
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/380/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publ.TECHNOLOGY ON YOUR TIME - dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 61,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock .St.9 A -1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 518/16
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/380/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publ.TECHNOLOGY ON YOUR TIME
Hodnota fakturovaného plnenia 51,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock .St.9 A -1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 519/16
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 40,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 520/16
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 34,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 521/16
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za elektrickú energiu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 58,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 522/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.48/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) regál
Hodnota fakturovaného plnenia 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MERCATOR DMS spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jasovská 3/A 851 07 Bratislava
IČO: 17327547Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 523/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.46A/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelná údržba-výmena valca,fólií
Hodnota fakturovaného plnenia 407,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CANON SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 524/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce na dverách
Hodnota fakturovaného plnenia 222,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LOCK SERVICE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Suvorovova 42 902 01 Pezinok
IČO: 44674902Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 525/16
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady spojené s distribúciou tlače quark
Hodnota fakturovaného plnenia 660,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PERFEKT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 526/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada frank.sroj -dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 8,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 527/16
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NECTEL spol.s.r.o
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL spol.s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18 D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 528/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.75/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom vakov - 4 kusy
Hodnota fakturovaného plnenia 72,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TULI sk, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 97 90046 Most pri Bratislave
IČO: 45248451Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 529/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada frank.sroj -dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 9,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 530/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 LIBRY s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERSITY of St.ANDREWS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
St.Andrews,Fife,KY16 9 LB GB 607 6064 48
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 531/16
Prináleží k zmluve/objednávke 30/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom a nájom za dočasné užívanie pozemku
Hodnota fakturovaného plnenia 977,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VUIS CESTY spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 532/16
Prináleží k zmluve/objednávke SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhradené kópie článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 439,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53D -10713 Berlin D.
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 533/16
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 534/16
Prináleží k zmluve/objednávke 3/PopVaT/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady 1.q.2016
Hodnota fakturovaného plnenia 42 671,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING a.s..
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 020 01 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 535/16
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis - skutočné náklady za rok 2015
Hodnota fakturovaného plnenia - 2 383,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 536/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba energií za 1.q.2016
Hodnota fakturovaného plnenia 20 309,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 537/16
Prináleží k zmluve/objednávke 869/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisná činnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 45,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DELTECH a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1 031 01Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 21.4.2016
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 25,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent NOVA s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 974 01 Banska Bystrica1
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 540/16
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PMMA dosky
Hodnota fakturovaného plnenia 768,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TITAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bystricka cesta 2761 03401 Ruzomberok
IČO: 36440124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 541/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 542/16
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 544/16
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 28,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 545/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 747,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 546/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 665,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 547/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 743,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35791992Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 548/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 711,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 549/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ELEKTRICKÁ ENERGIA
Hodnota fakturovaného plnenia 11 732,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 550/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.68/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.servsná prehliadka -a výmena dieselagregátu,čerpadla
Hodnota fakturovaného plnenia 427,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZEPPELIN SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenskácesta 50 974 05 Banská Bystrica -Kráľová
IČO: 31579710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 552/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez objed. a zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POPLATKY
Hodnota fakturovaného plnenia 176,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
R du Luxembourg 34 1000 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 553/16
Prináleží k zmluve/objednávke 59/Pk/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telef.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 4,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 555/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 143,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 556/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 423,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 557/16
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 809,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 558/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 147,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 559/16
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.66B/16
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola hydrantov , hadíc a taková škúška
Hodnota fakturovaného plnenia 972,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.FÁBRY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohrova 9 851 01 Bratislava
IČO: 37412434Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 560/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS/DIGI
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) unlimited hosting RT2 od 24.6.2016-do 22.9.2016
Hodnota fakturovaného plnenia 47,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WEBSUPPORT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré Grunty 12 841 04 Bratislava
IČO: 36421928Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 561/16
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sklad matador - Zohor - naloženie a odvoz nábytku
Hodnota fakturovaného plnenia 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HANKE AUTODOPRAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30 821 07 Bratislava
IČO: 43487807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 562/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 292,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REDI TOUR LUFTHANSA CITY CENTER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 18 811 01 Bratislava
IČO: 35719192Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 563/16
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 98,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 971 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 564/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 455,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 565/16
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kohi-Market SK
Hodnota fakturovaného plnenia 375,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOHI-MARKET SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Potocna 162/101 909 01 Skalica
IČO: 44796064Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 566/16
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čistiace prostriedky
Hodnota fakturovaného plnenia 157,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Anton Ferenc -TOPO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Železničiarska 19 080 01 Prešov
IČO: 32923244Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 567/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 518,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 568/16
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 490,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2016
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000