Objednávky a faktúry september 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 223/15 / 2.9.2015
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov pre potreby usporiadania workshopu
Hodnota objednaného plnenia 47,- EUR s DPH
Garant objednávky Zuzana Smatanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ekonomická fakulta UMB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
IČO: 30232295
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Zuzana Smatanová
Funkcia Pracovník Oddelenia projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 223B/15 / 2.9.2015
Popis objednaného plnenia Filmová licencia
Hodnota objednaného plnenia 340,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORF-ENTERPRISE GmbH & Co KG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wurzburggasse 30, A-1136 Viedeň, Rakúsko
IČO: 0830224
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. art. Ján Michálik
Funkcia Odborný referent, NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226/15 / 7.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Búciovú v Bruseli na 2 noci v októbri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 192,50 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Apartments European Union Flat
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Veronese 85, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 227/15 / 7.9.2015
Popis objednaného plnenia Filmová licencia
Hodnota objednaného plnenia 150,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr.art. Ján Michálik
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
La Huit Production, SAS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
218 bis rue de Charenton, 75012 Paris
IČO: 384 964 326 00019
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr.art. Ján Michálik
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno k zmluve č. 397/CVTI SR/2015
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 228/15 / 9.9.2015
Popis objednaného plnenia Tlač propagačných materiálov
Hodnota objednaného plnenia 259,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 230/15 / 9.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Birku v Bruseli na 2 noci v októbri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 127,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlas Hotel Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Du Vieux Marché Aux Grains 30, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 231/15 / 10.9.2015
Popis objednaného plnenia Hotelové služby
Hodnota objednaného plnenia 270,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurostars Budapest Center
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1053 Budapešť, Kossuth Lajos U. 7-9, Maďarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nina Bratková
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve Áno (č. 395/CVTISR/2015)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 232/15 / 11.9.2015
Popis objednaného plnenia Služby súvisiace s výstavou BENEFÍCIUM PRE TADEÁŠA
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6, 831 02 Bratislava
IČO: 31320597
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 233/15 / 11.9.2015
Popis objednaného plnenia Tlačiarenské služby
Hodnota objednaného plnenia 667,20 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr.Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Xprint, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr.Daniela Birová
Funkcia vedúca PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 234A/15 / 16.9.2015
Popis objednaného plnenia Balík služieb CV 20 na Profesia.sk
Hodnota objednaného plnenia 58,80 EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia Vedúci odboru rozvoja ISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 235/15 / 17.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hermanovskú v Prahe na 1 noc v októbri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 79,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Ankora
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Katerinská 42, 120 00 Praha
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 237/15 / 17.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hermanovskú v Bruseli na 1 noc v októbri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 103,50 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Midi-Zuid
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boulevard Jamar 11, 1060 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovskáa
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 238/15 / 17.9.2015
Popis objednaného plnenia Kávovar SAECO HD8423/29 POEMIA
Hodnota objednaného plnenia 179,80 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAY a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 15, P.O.Box 10
IČO: 35739487
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúci odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 239/15 / 18.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Birku v Bruseli na 1 noc v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 152,10 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Best Western Hotel Royal Centre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 160, 1000 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 240/15 / 18.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Birku v Brne na 1 noc v októbri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 44,10 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VV Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlýnská 8a, 60 200 Brno
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 242/15 / 21.9.2015
Popis objednaného plnenia tlačiarenské služby
Hodnota objednaného plnenia 748,80 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Birová
Funkcia vedúca PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 243/15 / 21.9.2015
Popis objednaného plnenia panely
Hodnota objednaného plnenia 2 086,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A-Tech Service, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chlumová 17, 130 00 Praha, Česká republika
IČO: 4837016
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Vedúca odboru EMaM NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 244/15 / 22.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Petrášovú v Bruseli na 1 noc v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 98,10 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
pentahotel Brussels City Centre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chaussee de Charleroi 38, 1060 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko s
Funkcia aVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 245/15 / 22.9.2013
Popis objednaného plnenia Objednávka ubytovania na PC
Hodnota objednaného plnenia 202,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Sorea MÁJ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
032 03 Liptovský Ján
IČO: 31339204
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia vedúca OPDVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 247/15 / 23.9.2015
Popis objednaného plnenia Poskytnutie zahraničnej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 660,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia účtovník Odbor projektov/Oddelenie projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 248/15 / 23.9.2015
Popis objednaného plnenia Poskytnutie zahraničnej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 1 780,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia účtovník Odbor projektov/Oddelenie projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 250/15 / 23.9.2015
Popis objednaného plnenia ubytovanie na TPC
Hodnota objednaného plnenia 27,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzion Maják
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okružná, 974 04 Banská Bystrica
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Prikryl
Funkcia redaktorVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 254/15 / 25.9.2015
Popis objednaného plnenia ubytovanie na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 39,- EUR s DPH
Garant objednávky Patricia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Košice Hostel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 20, 040 01 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martina Pitlová
Funkcia NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 256/15 / 28.9.2015
Popis objednaného plnenia Tlačiarenské služby
Hodnota objednaného plnenia 153,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Birová
Funkcia vedúca PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 257/15 / 28.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hurtovú v Ríme na 2 noci v októbri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 86,50 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Domus Nova Bethlem
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Cavour 85/A, 184 Roma
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 258/15 / 29.9.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Tomkovú v Bruseli na 1 noc v októbri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 99,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B&B Place Jourdan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Général Leman 97, 1040 Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1443/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická pož.sygnalizácia
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1444/15
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Viliam Kupec-Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1445/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STRAV.LÍSTKY
Hodnota fakturovaného plnenia 360,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1446/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1447/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná lit.
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus .sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.R.Stefanika 58 036 01 Martin
IČO: 36440531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1448/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 761,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy44/c 825 17 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2/NCP/09
Prináleží k zmluve/objednávke 1449/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1450/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1451/15
Prináleží k zmluve/objednávke 430/Pop/VaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopisy Príroda
Hodnota fakturovaného plnenia 9 448,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 1 03601 Martin
IČO: 36418404Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1452/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 780,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Europaiches Patentamt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 90 1031 Vienna Austria
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1453/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 680,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Europaiches Patentamt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 90 1031 Vienna Austria
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1455/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 599,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marisell s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halalovka 2345/41 91108 Trenčín
IČO: 46905316Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1456/15
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1457/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 117,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Luxembourg 3 1000 Bruxelles Belgique
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1458/15
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný advokát
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1459/15
Prináleží k zmluve/objednávke 121/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada - DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1460/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba poh,hmôt
Hodnota fakturovaného plnenia 419,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1461/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kan.a čistiace prostriedky
Hodnota fakturovaného plnenia 588,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1462/15
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana osôb a majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger - ochrana osôb a majetku s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1463/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 570,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1464/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ENERGIE
Hodnota fakturovaného plnenia 366,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1465/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 38,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1466/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1467/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 446,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1468/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 747.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1469/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 5 883.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1470/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kaštieľ Mojmírovce sro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
951 15 Mojmírovce 919
IČO: 34104780Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1471/15
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1472/15
Prináleží k zmluve/objednávke 180/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízie bleskozvodu elektroin.
Hodnota fakturovaného plnenia 677,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Livonec, sro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53A 974 04 Banská Bystrica
IČO: 31730671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1473/15
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predpis m.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 345,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1474/15
Prináleží k zmluve/objednávke 271/morory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pren.neb.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 170,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Národná 12 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1475/15
Prináleží k zmluve/objednávke 205/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom nebyt.p.
Hodnota fakturovaného plnenia 870,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Národná 12 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1476/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom mot.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1477/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stoč.
Hodnota fakturovaného plnenia 78,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1478/15
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné a systém.služ. IS Fabasoft
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 82105 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1479/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.194/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 117,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Uniknihy.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gajova 4 81109 Bratislava
IČO: 36683132Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1480/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.
Hodnota fakturovaného plnenia 49,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1481/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.
Hodnota fakturovaného plnenia 756,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1482/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POHONNÉ HMOTY
Hodnota fakturovaného plnenia 486,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1483/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preplatok energie
Hodnota fakturovaného plnenia -223,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1484/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ENERGIE
Hodnota fakturovaného plnenia 1 299,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1485/15
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.sys.
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1486/15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 844,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy44/a 82511 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1487/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 464,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovska cesta 14 040 01 Kosice
IČO: 45575771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1488/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.
Hodnota fakturovaného plnenia 75,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1489/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLATBA ZA TEL.
Hodnota fakturovaného plnenia 61,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1490/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.
Hodnota fakturovaného plnenia 67,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1491/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLATBA ZA TEL.
Hodnota fakturovaného plnenia 39,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1492/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platby zatel.
Hodnota fakturovaného plnenia 76,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1493/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PRENÁJOM AUTOM.
Hodnota fakturovaného plnenia 89,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PP Rent Cars, sro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhradnícka 46 Bratislava 821 08
IČO: 35869992Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1494/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom neb.priest.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 764,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1495/15
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenáj.p.Brusel
Hodnota fakturovaného plnenia 4 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA Belgium S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bld du Souverain 25 B-1170 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1496/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 8 589,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1497/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brožúry k výstavám
Hodnota fakturovaného plnenia 5 880,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Xprint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1498/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom doprav.prostriedkov
Hodnota fakturovaného plnenia 81.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autopolis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1499/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom doprav.prostriedkov
Hodnota fakturovaného plnenia 575.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autopolis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1500/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom doprav.prostriedkov
Hodnota fakturovaného plnenia 85.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autopolis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1501/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STRAV.LÍSTKY
Hodnota fakturovaného plnenia 1 935,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1502/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné ,stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 25,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1503/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rohožky pren.a čist.
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1504/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 543,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 62108 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1505/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1506/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 552,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1507/15
Prináleží k zmluve/objednávke 223A/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čist. odpad potrubie
Hodnota fakturovaného plnenia 193,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Rigo-havarijna sluzba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ihriskova 22 83105 Bratislava
IČO: 11661917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1508/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.139/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vstup.obhliadka pracoviska dokum.
Hodnota fakturovaného plnenia 336,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 10 812 50 Bratislava
IČO: 35681462Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1509/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) klimatizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľubomír Antol AL Klima -Klimatizácie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tatranská 4 040 01 Košice
IČO: 40442381Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1510/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1290/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby tech.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1511/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1290/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služ.tech podpory a servisu IS
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1512/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1290/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba tech.podp. a servisu IS
Hodnota fakturovaného plnenia 7 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1513/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tireda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1514/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 710,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1515/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 597,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1516/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náj.z. zab.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 142,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rai-international s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 2 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36629855Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1517/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.177/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kurz lektor
Hodnota fakturovaného plnenia 1 050,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YSC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Saleziánska 42 917 01 Trnava
IČO: 46907840Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1518/15
Prináleží k zmluve/objednávke 208/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Študentská 2 911 50 Trenčín
IČO: 31118259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1519/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup tonerov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 804,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cinema+ spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5564/77 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31586457Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1520/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.13/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) záloha časopisu predplatné rok 2016
Hodnota fakturovaného plnenia 49,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1521/15
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 31,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť , spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/ B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1522/15
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rádiokomunikátora
Hodnota fakturovaného plnenia 9,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť 1, spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/ B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1523/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Výmena SM ,čistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 140,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1524/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1525/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 369,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1526/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 552,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1527/15
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firemné karty
Hodnota fakturovaného plnenia 1 650,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1528/15
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač.služby quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1529/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 329,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1530/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2418/NITTSK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 10 768,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1531/15
Prináleží k zmluve/objednávke 457/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 79 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1532/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 153/A 831 54 Bratislava
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1532/A
Prináleží k zmluve/objednávke 457/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 31.104,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1533/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovené nadlim.kópie
Hodnota fakturovaného plnenia 84,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1534/15
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia čas.quark
Hodnota fakturovaného plnenia 621,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1535/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba kartou PHM
Hodnota fakturovaného plnenia 39,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/B 82109 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1536/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kópie článkov,vypôžička knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 94,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berlinger strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1537/15
Prináleží k zmluve/objednávke 275/PopVaT2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup med.priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 325 142,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leopard production, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Srznevského 3 831 03 Bratislava
IČO: 44387407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1538/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 218,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tibor Varga TSV Papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Adyho 14 984 01 Lučenec
IČO: 32627211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1539/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nože polyg. rez.
Hodnota fakturovaného plnenia 109,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1540/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 531,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1541/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 531,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1542/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skúška elektrických spotr.
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EZaB Alarm M.Ševcech
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
916 24 Horná Streda 372
IČO: 47957531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1543/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) phonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 116,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie Hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1543A/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.227/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DVD
Hodnota fakturovaného plnenia 137,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LA HUIT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
218 bis rue de charenton 750 12 France
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1544/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2918/NITTSK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doména
Hodnota fakturovaného plnenia 225,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1545/15
Prináleží k zmluve/objednávke 885/MOTORY/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 435 619,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PWC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie 1.mája 18 815 32 Bratislava
IČO: 35739347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1546/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za účasť
Hodnota fakturovaného plnenia 225,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESIB The National Unions of Students in Europe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue de l´industrie 1D 1000 BRUSSELS, Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1547/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čistiace prostriedky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 498,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trend hygiena, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Višňová 463/23 930 12 Ohrady
IČO: 44783892Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1548/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 1 527,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1549/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom dopravných prostriedkov
Hodnota fakturovaného plnenia 99,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Quatro financie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1633/1 851 02 Bratislava
IČO: 35745631Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1550/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom inf.plôch
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre sent, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažná 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1551/15
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- TPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1552/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 531,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1553/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FRANKOVACÍ STROJ
Hodnota fakturovaného plnenia 12,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1554/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom neb.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1555/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1556/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 0,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1557/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.238/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup pák.espreso kávovary
Hodnota fakturovaného plnenia 179,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NAY a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 15 830 06 Bratislava
IČO: 35739487Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1558/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 677,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1559/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dokumentrárne filmy
Hodnota fakturovaného plnenia 58 179,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
I.N.P. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jamnického 20 841 05 Bratislava
IČO: 35819634Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1560/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 186,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 Praha 4 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1561/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský príspevok
Hodnota fakturovaného plnenia 2 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES Česká republika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Belidle 64/3 150 00 Praha CZ
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1562/15
Prináleží k zmluve/objednávke 210/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 1 510,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1568/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3096/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 15 226,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gropama poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1564/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 479.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovska cesta 14 040 01 Kosice
IČO: 45575771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1565/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3096/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POISTENIE MAJETKU DC
Hodnota fakturovaného plnenia 291,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Groupama a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 47236060Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1566/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka stroja NEOPOST
Hodnota fakturovaného plnenia 84,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN Int.spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 831 03 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1567/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preplatok el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia -188,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1568/15
Prináleží k zmluve/objednávke 641/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Brtaislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1569/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.p.
Hodnota fakturovaného plnenia 12 537,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1570/15
Prináleží k zmluve/objednávke 56/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 105,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1571/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/CVTIST/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) propagačné matriály
Hodnota fakturovaného plnenia 1 153,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X PRINT s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1572/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/CVTIST/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) propagačné mat.
Hodnota fakturovaného plnenia 667,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X PRINT s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1573/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/CVTIST/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PROPAGAČNÉ MAT.
Hodnota fakturovaného plnenia 748,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X PRINT s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1574/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/CVTIST/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) porpagačné mat.
Hodnota fakturovaného plnenia 259,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X PRINT s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1575/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2936/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 53 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1576/15
Prináleží k zmluve/objednávke 126/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 12 811,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Expres media k.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrútocká 48 821 04 Bratislava
IČO: 35792094Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1577/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom dopravných p
Hodnota fakturovaného plnenia 99,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Quatro financie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1633/1 851 02 Bratislava
IČO: 35745631Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1578/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom dopravných p.
Hodnota fakturovaného plnenia 49,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Quatro financie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1633/1 851 02 Bratislava
IČO: 35745631Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1579/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ENERGIE
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1580/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/MOTORY/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom mot.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1581/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 499,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripex, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská cesta 14 040 01 Košice
IČO: 45575771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1582/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 536,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripex, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská cesta 14 040 01 Košice
IČO: 45575771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1583/15
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1584/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 276,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pemic, knižný veľkoobchod , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60 821 06 Bratislava
IČO: 35896931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1585/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 545,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1586/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3031/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 12 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rádio Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava
IČO: 00603686Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1587/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 133,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1588/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pobyt v hoteli
Hodnota fakturovaného plnenia 160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Travel&Tourism group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bořivojova 53 130 00 Praha CZ
IČO: 24227811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1589/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 4 560,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko, a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 06 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1590/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.245/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia asociácia kniž.
Hodnota fakturovaného plnenia 33,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sorea, pol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odborárske n. 3 815 70 Bratislava
IČO: 31339204Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1591/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 639,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1592/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektrická pož.signalizácia
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel, spol.s.r .o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18 D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1593/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3022/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 7 992,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1594/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3029/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 6 294,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1595/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 430,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1596/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 647,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1597/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STRAV.LÍSTKY
Hodnota fakturovaného plnenia 367,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1598/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 556,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1599/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 545,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1600/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 559,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tory Tour s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 2/A 04001 Košice
IČO: 31726704Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1601/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 114,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tory Tour s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Južná trieda 2/A 04001 Košice
IČO: 31726704Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1602/15
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Graf.tlač.vizitiek
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6 831 02 Bratislava
IČO: 31320597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1603/15
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) graf.letáky a plagáty
Hodnota fakturovaného plnenia 589,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6 831 02 Bratislava
IČO: 31320597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1604/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3029/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 6 294,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1605/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 497,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1606/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 469,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000