Objednávky a faktúry marec 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 100/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia 130,- EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inštitút vzdelávania veterin. lekárov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
IČO: 00493546
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 101/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia 252,- EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UK v Bratislave, rektorát
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440 814 99 Bratislava 1
IČO: 0039786590
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 102/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia 475,- EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPU, redakcia čas. Poľnohospodár
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397482
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 103/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia 0 EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TU Zvolen, Úsek vzťahov s verejn.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
IČO: 37954865
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 104/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia 0 EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SjF TUKE, red. čas. Transfer inovácií
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mäsiarska 74, 042 00 Košice
IČO: 00397610
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 105/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia 0 EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita, redakcia Spravodajca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia 0 EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
red. časopisu Akademik, AOS LM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37910337
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 107/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia ,- EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fakulta architektúry STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65/15 / 2.3.2015
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 692,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65A/15 / 2.3.2015
Popis objednaného plnenia Spiatočná letenka pre Teréziu Lesayovú pre účely Slord / Brusel – Bratislava - Brusel
Hodnota objednaného plnenia 161,98 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Terézia Lesayová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO BOX 11451, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Republic of Ireland
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Terézia Lesayová
Funkcia Výskumný poradca, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v BruseliVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 65B/15 / 2.3.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 102,15 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia gVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 66/15 / 3.3.2015
Popis objednaného plnenia papier
Hodnota objednaného plnenia 4 145,12 EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 69A/15 / 5.3.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Beňo
Hodnota objednaného plnenia 279,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 71/15 / 09.03.2015
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 1 569,24 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eurobus, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničné námestie 9, 042 04 Košice
IČO: 36211079
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia účtovníčka - Odbor projektovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72/15 / 9.3.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 245,15 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PARTNER TECHNIC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava
IČO: 17337879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Renáta Machálková
Funkcia odd. projektu VŠ ako motory...Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73/15 / 9.3.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 166,19 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MEGABOOKS CZ, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10 Strašnice
IČO: 48117196
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Renáta Machálková
Funkcia odd. projektu VŠ ako motory...Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 74/15 / 9.3.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 655,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Oxford Encyclopedia, NK Business Srvicess, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75/15 / 10.3.2015
Popis objednaného plnenia Hotelové služby
Hodnota objednaného plnenia 966,- EUR s DPH
Garant objednávky Nina Bratková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Gran Duca Di York
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Moneta 1/A, Milan City Centre, 20123, Miláno, Taliansko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nina Bratková
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 76/15 / 11.3.2015
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 2 322,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77/15 / 11.3.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka nájmu nehnuteľností v rozsahu: - prednášková miestnosť - foyer pod aulou
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica30232295
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Tomáš Sokol
Funkcia Odborný pracovník pre popularizáciuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78A/15 / 11.3.2015
Popis objednaného plnenia ubytovanie Brusel /Petrášová
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78B/15 / 12.03.2015
Popis objednaného plnenia ubytovanie Brusel /Hermanovská
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78C/15 / 12.03.2015
Popis objednaného plnenia ubytovanie Brusel /Janičkovič
Hodnota objednaného plnenia 95,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Matignom, Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
10, rue de la Bourse, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78D/15 / 12.3.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 158,50 EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelova
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 79/15 / 16.3.2015
Popis objednaného plnenia Vysielanie v zmysle Rámcovej zmluvy s MŠVVaŠ SR s MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. v rámci relácie Moderná škola u Vás objednávame vysielanie na mesiac Apríl 2015
Hodnota objednaného plnenia 8 124,36,- € bez DPH
Garant objednávky Mgr. Soňa Futóová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, Slovensko
IČO: 31444873
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Monika Vozárová
Funkcia Manažérka publicityVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 80/15 / 16.3.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie/Brusel/Birka
Hodnota objednaného plnenia 99,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Cascade Louise
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Becksmansstraat 128, 1060 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81/15 / 16.3.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie/Brusel/Hermanovská
Hodnota objednaného plnenia 358,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Novotel Brussels off Grand Place
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
120 Rue Deu Marche Aux Herbes, 1060 Brusel
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82/15 / 16.3.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka nájmu nehnuteľností v rozsahu: - prednášková miestnosť
Hodnota objednaného plnenia 290,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Účelové zariadenie – Hotel Bôrik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bôrik 15, 841 08 Bratislava
IČO: 00151513
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Tomáš Sokol
Funkcia Odborný pracovník pre popularizáciuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 87/15 / 26.3.2015
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 3 289,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 87A/15 / 20.3.2015
Popis objednaného plnenia Jednosmerná letenka Bratislava – Brusel, cestujúci Pavol Sabela, pre účely Slord
Hodnota objednaného plnenia 188,99 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO BOX 11451, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Republic of Ireland
IČO: 104547
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Finančný manažér a odborný pracovník Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 92/15 / 24.3.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 93/15 / 30.3.2015
Popis objednaného plnenia Sťahovacie služby nábytku kancelárie SLORD v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 609,25 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RS Transports & Déménagements
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Général Michel 11, 1120, Brusel, Belgické kráľovstvo
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Finančný manažér a odborný pracovník Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 95/15 / 30.3.2015
Popis objednaného plnenia Úradný preklad dokumentu - Dohoda o prenájme administratívnych priestorov -z francúzskeho do slovenského jazyka pre potreby SLORD
Hodnota objednaného plnenia 79,68 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr. Viera Petrášová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Javorová 7, 960 01, Zvolen
IČO: Ev. číslo 971201
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca odboru medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 94/15 / 30.3.2015
Popis objednaného plnenia Nákup softvéru
Hodnota objednaného plnenia 97 164,42 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A , 821 04 Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Tamášová
Funkcia Pracovník Oddelenia projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 99/15 / 31.3.2015
Popis objednaného plnenia inzercia súťaže Cena za transfer technológií 2015
Hodnota objednaného plnenia 249,- EUR s DPH
Garant objednávky Adriana Shearman
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vyd. čas. VH Spravodajca, ZZVH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica
IČO: 30841721
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Adriana Shearman
Funkcia odborná pracovníčkaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 626.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 351/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 483.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 352/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 549.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 56.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 354/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cateringove sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sanktum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sanktum s.r.o.
IČO: 46911278Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 355/15
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 94.15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 356/15
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 85.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stredoslovenska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 357/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 469.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 358/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 4 515.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 359/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9685.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry Infokey s.r.o.
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 360/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1087.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 361/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 506.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 362/15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 844.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 363/15
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 364/15 prenajom rohozi
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 106.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 365/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 8 784.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 366/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hardware
Hodnota fakturovaného plnenia 21 330.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juriga s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 31344194
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 367/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenska sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 1 176.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1.maja 709 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 46862439Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 368/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) webhosting
Hodnota fakturovaného plnenia 90.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreativeShop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyrovskeho 8 841 03 Bratislava
IČO: 44036841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 369/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 80.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 370/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 86.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tenis centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Neresnicka cesta 13 960 01 Zvolen
IČO: 36029751Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 371/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 160.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tenis centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Neresnicka cesta 13 960 01 Zvolen
IČO: 36029751Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 372/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 930.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Europaiches Patentamt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 90 1031 Vienna
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 373/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3D pero..
Hodnota fakturovaného plnenia 114.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Towdy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Planckova 4 851 01 Bratislava
IČO: 44801777Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 3.3.2015
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prepravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 375/15
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 376/15
Prináleží k zmluve/objednávke clensky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clensky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 166.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok knihovnikov a kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalska 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 378/15
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 720.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Businees Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 379/15
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 61.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.Stefana Moysesa 9 974 01 Banska Bystrica
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 380/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) professional services
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Standley Law group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
6300 Riverside Drive Dublin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 381/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/6/15/51
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 339.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 382/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/7/15/52
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 71.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Anna Dekysova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
dolna Trnavka 94 966 21 Bratislava
IČO: 33995354Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 383/15
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby informatora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 384/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1761.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 385/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -2 506.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 386/15
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 387/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 703.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 388/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 389/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 390/15
Prináleží k zmluve/objednávke clensky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clensky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 33.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sanet
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 17055270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 391/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 392/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 393/15
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) havar.oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 570.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 394/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 402.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 395/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 332.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 396/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univer Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mokran zahon 4 821 04 Bratislava
IČO: 35771879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 397/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 406.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 398/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 128.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Belgacom SA de droit public
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 399/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/4/2015/518
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 1675.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MediaCall s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Spitalska 885/2a 190 00 Praha 9
IČO: 24198013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 400/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 91.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O2 Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 401/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 475.33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 402/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 366.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 403/15
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 404/15
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 146.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 405/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 406/15
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ?
Hodnota fakturovaného plnenia 31,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mail Boxes ETC.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Viichgasse 7 53177 Bonn
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 407/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 398.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 408/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 63.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Geologicky ustav SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta SAV
IČO: 00586943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 409/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2386.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 410/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.prava
Hodnota fakturovaného plnenia 6 973.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 411/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.prava
Hodnota fakturovaného plnenia 356.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 412/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 639.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 413/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 833.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 414/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.43/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 937.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavsky Mestiansky pivovar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara Vajnorska 37 831 04 Bratislava
IČO: 44436475Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 415/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.26/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 416/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 651.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 417/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.62/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kominarske sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 23.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juraj Gal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavska 773 925 32 Velka Maca
IČO: 22800816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 418/15
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firem.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 472.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 419/15
Prináleží k zmluve/objednávke registracny poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) registracny poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 262.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vzdelavacia Akademia Zilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Agatova 183/14 010 01 Zilina
IČO: 46785698Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 420/15
Prináleží k zmluve/objednávke registracny poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) registracny poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vzdelavacia Akademia Zilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Agatova 183/14 010 01 Zilina
IČO: 46785698Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 421/15
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 422/15
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 12.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 422/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 423/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.2/2014/453
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atoz marketing services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holeckova 29 150 95 Praha
IČO: 48117706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 424/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 655.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.SNP 23 974 75 Banska Bystrica
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 425/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 667.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Benadicka 20 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 426/15
Prináleží k zmluve/objednávke 65/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 2 804.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 426/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotrebny material
Hodnota fakturovaného plnenia 105.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autovero s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 151 834 16 Bratislava
IČO: 35953047Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 427/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 332.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 428/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 402.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 429/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 430/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zostava
Hodnota fakturovaného plnenia 13 743.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autocont
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 3639222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 431/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 81.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 432/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 58.73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 433/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 931.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 434/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 1 116.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 435/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 89.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 436/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 40.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 437/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) slovak telecom
Hodnota fakturovaného plnenia 102.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 438/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 76.39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 439/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 53.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 440/15 najomne
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 99.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazykova skola Palisady BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 17319145Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 441/15 za pracu
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za pracu
Hodnota fakturovaného plnenia 150.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Michalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heckova 2 831 51 Bratislava
IČO: 34458042Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 442/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 19704.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Centire s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zahradnicka 72 821 08 Bratislava
IČO: 36866857Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 443/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konsolid.databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 19 599.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ActiviT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kyjevske namestie 6 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36043532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 444/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 23.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 445/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 401.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GHP Medical services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okruzna 1297/52 07101 Michalovce
IČO: 36766542Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 446/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 345.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne nam.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 447/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 448/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 120.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pedro Plus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 27 811 07 Bratislava
IČO: 47039817Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 449/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 669.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 450/15
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 403.11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 451/15
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia -0.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 453/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/1/15/46
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 153.21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenskeho 7 040 01 Kosice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 454/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 34 295.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/A 843 56 Bratislava
IČO: 3144873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 455/15
Prináleží k zmluve/objednávke 738/popvaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 36 089.82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brectanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 457/15 prenajom radiokomunikatora
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom radiokomunikatora
Hodnota fakturovaného plnenia 9.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 458/15 ochrana objektu
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 459/15
Prináleží k zmluve/objednávke ochrana objektu
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 23.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 460/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 595.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 461/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.64/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ekopark s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bzovicka 32 851 07 Bratislava
IČO: 35718889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 463/15
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 5 544.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PWC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie 1.maja 18 815 32 Bratislava
IČO: 35739347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 464/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.68/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) znalecne
Hodnota fakturovaného plnenia 475.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Jozef Pavlik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnickeho 736/20 Liptovsky Mikulas
IČO: 44979555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 465/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 466/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 744.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 467/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 175.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASC spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ludovita Starka 18 911 05 Trencin
IČO: 31432981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 468/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 2 652.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 469/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 573.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 470/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia -1.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 471/15 vyplatny stroj
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 975 99 Banska Bystrica
IČO: 2021879959Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 472/15 stravne listky
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 450.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 473/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.83/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykony paten.zastupcov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 704.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum Plus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivova 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 474/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Ella Cheong
Hodnota fakturovaného plnenia 2 405.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ellla Cheong
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
5001 Hopewell centre ,183 Queens Roads East, Hong Kong
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 475/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CHadha and CHadha
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
F-46 Himalaya house,23 K.G. Marg, New Delhi -110001 India
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 476/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 1 610.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Presovska univerzita v Presove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.17.novembra 080 01 Presov
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 477/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.63/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dmena za znalecky posudok
Hodnota fakturovaného plnenia 250.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Ladislav Mac
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odeska 62 821 06 Bratislava
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 478/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.63/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odmena za znalec.posudok
Hodnota fakturovaného plnenia 250.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Ladislav Mac
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odeska 62 821 06 Bratislava
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 479/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.63/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odmena za znalec.posudok
Hodnota fakturovaného plnenia 250.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Ladislav Mac
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odeska 62 821 06 Bratislava
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 480/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 881.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 481/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.64/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predaj makadamu
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ekopark s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bzovicka 32 851 07 Bratislava
IČO: 35718889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 482/15 uhrada poistneho
Prináleží k zmluve/objednávke 4/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhrada poistneho
Hodnota fakturovaného plnenia 75.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Union poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 29/A 813 60 Bratislava
IČO: 31322051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 483/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 658.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 484/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 25.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 975 99 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 485/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.5/15/50
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 262.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 486/15 uryvky clankov
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 146.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 487/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 73.81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 488/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 717.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 489/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 76.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi Forum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zahradnicka 46 821 08 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 490/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 248.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 491/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.65/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 691.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 492/15
Prináleží k zmluve/objednávke TIB/Hanover
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 7.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB/HANNOVER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080, 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 493/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 235.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 494/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stahovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 378.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Famont s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pupavova 11 841 04 Bratislava
IČO: 47632437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 495/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 649.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentura Albatros s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavna 18 040 01 Kosice
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 496/15
Prináleží k zmluve/objednávke 122/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 7 992.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 497/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 2 681.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 498/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/391
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 764.77 UR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 499/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) encyklopedia
Hodnota fakturovaného plnenia 655.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Oxford Encyklopedia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
72 Great Suffolk street London
IČO: 08659692Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 500/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 501/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 323.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 502/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hardware
Hodnota fakturovaného plnenia 26 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 503/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 10 631.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 504/15
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hospodarske noviny
Hodnota fakturovaného plnenia 198.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mafra Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 836 05 Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 505/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 498.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 506/15
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 154.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 507/15
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2014 obj.67/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 240.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 508/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Valo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 509/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborny mesacnik
Hodnota fakturovaného plnenia 58.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolozke 40 010 01 Zilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 510/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.60/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) texty
Hodnota fakturovaného plnenia 422.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Impa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmaniho 12 811 06 Bratislava
IČO: 35761768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 511/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/10/2015/64
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 55.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 512/15
Prináleží k zmluve/objednávke 12/NCP/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom infor.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 513/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 12 330.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr.Vl.Clementisa 10 821 02 Bratislava
IČO: 00603686Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 514/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 11.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenske narodne muzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanskeho nabrezie 2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 515/15
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava vody
Hodnota fakturovaného plnenia 753.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene- Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 516/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.483/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 5 155.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene- Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 517/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.484/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revizia spotrebicov
Hodnota fakturovaného plnenia 23 961.59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tom Ers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
velky Leg 85 930 37 Lehnice
IČO: 45632405Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 518/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 1651.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 519/15
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sluzieb
Hodnota fakturovaného plnenia 52 590.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 520/15
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) historicky casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 4.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 521/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 503.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 522/15 nakup vysielacieho casu
Prináleží k zmluve/objednávke 123/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 4 992.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 523/15
Prináleží k zmluve/objednávke 124/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 21 964.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 525/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 527/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia -0.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 528/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vymena dielov
Hodnota fakturovaného plnenia 164.71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autovero s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 151 834 16 Bratislava
IČO: 35953047Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 530/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.493/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 11.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenske narodne muzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanskeho nabrezie 2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 531/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.197A/13 a 378B/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 11906.71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustredna vojenska nemocnica SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Milosa Vesela 21 034 26 Ruzomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 532/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.61/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podlah.krytiny
Hodnota fakturovaného plnenia 3 388.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Koratex a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krajinska 30 830 06 Bratislava
IČO: 0031332277Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 533/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 380.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 534/15
Prináleží k zmluve/objednávke 67/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencia na používanie systému Fabasoft
Hodnota fakturovaného plnenia 630,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 535/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64B/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) grafické návrhy a príprava pre tlač
Hodnota fakturovaného plnenia 355,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vanoku s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ferka Urbánka , 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36612758Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 536/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/53
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Reconstructing The Regional Economy
Hodnota fakturovaného plnenia 119,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Megabooks SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava
IČO: 36699594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 537/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky - Levoča
Hodnota fakturovaného plnenia 136,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 256, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 538/15
Prináleží k zmluve/objednávke Z20152149
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 293,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
538/15 GO travel Slovakia,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 539/15
Prináleží k zmluve/objednávke 78/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sťahovanie výpočtového strediska
Hodnota fakturovaného plnenia 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FAmont s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Púpavova 11, 841 04 Bratislava
IČO: 47632437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 540/15
Prináleží k zmluve/objednávke 119/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technická podpora Kis Dawinci
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava 4
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 541/15
Prináleží k zmluve/objednávke 624/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba tech. podpory a servisu inf. systému
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59, 841 04
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 542/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 542/15
Prináleží k zmluve/objednávke 622/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba tech. podpory a servisu inf. systému
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59, 841 04
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 643/15
Prináleží k zmluve/objednávke 623/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba tech. podpory a servisu inf. systému
Hodnota fakturovaného plnenia 7 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Líščie údolie 59, 841 04
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 544/15
Prináleží k zmluve/objednávke 57/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabez. občerstvenia počas konferencie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 197,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO - ing. Peter Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematínska 2, 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 545/15
Prináleží k zmluve/objednávke 641/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie semináru PAM
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 546/15
Prináleží k zmluve/objednávke 125/23/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka kancelárskeho papiera
Hodnota fakturovaného plnenia 4 145,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP Papier s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 29, Ružomberok 034 01
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 547/15
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 31,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 548/15
Prináleží k zmluve/objednávke 763/MOTORY/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 68,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienová 3, 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 549/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky - Michalovce
Hodnota fakturovaného plnenia 371,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx - Stravné lístky, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 550/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/3/15/48
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 421,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M:R:Štefánika 58, 036 01 Martin
IČO: 36440531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 551/15 dobropis k fa
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis k fa
Hodnota fakturovaného plnenia -420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 552/15 fa-dobropis
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fa-dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia -420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 553/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky - Banská Bystrica
Hodnota fakturovaného plnenia 549,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx - Stravné lístky, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 554/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) webhosting
Hodnota fakturovaného plnenia 70.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hugo media s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Varsavska 13 040 13 Kosice
IČO: 45634823Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 555/15
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky-Bratislava
Hodnota fakturovaného plnenia 455,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx - Stravné lístky, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 556/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/ - 46/ CVTISR - SG/ 2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 512,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 557/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -0.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 558/15
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 94,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrem s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 559/15
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 76,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
StVPS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 560/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92, 852 03, Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 561/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom motorového vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 562/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom motorového vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 563/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj. a zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 133.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Belgacom SA de droit public
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo literatura
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 50.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
regionalne vzdelavacie centrum Senica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Nespora 925/8 905 01 Senica
IČO: 37986635Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 565/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky - Liptovský Mikuláš
Hodnota fakturovaného plnenia 437,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx - Stravné lístky, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 566/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) receiving,checking...
Hodnota fakturovaného plnenia 80.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Millman IP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
401 Bay Street,Suite 1220 Toronto Canada
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 567/15
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - vrátnik
Hodnota fakturovaného plnenia 1880,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svornosti 50, 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 570/15
Prináleží k zmluve/objednávke 67/popVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 52 603.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brectanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624