Objednávky a faktúry máj 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 132/15 / 6.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Búciovú v Bruseli na 1 noci v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 79,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel-One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 133/15 / 7.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Búciovú v Bruseli na 1 noci v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel-One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 135/15 / 12.5.2015
Popis objednaného plnenia Zdroj HP – DPS–800GB
Hodnota objednaného plnenia 166,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul. 17/C, 821 04, Bratislava
IČO: 35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ján Strešňák
Funkcia Oddelenie prevádzky výpočtovej technikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138A/15 / 13.5.2015
Popis objednaného plnenia Letenka pre p. Hanzelovú Viedeň-Brusel-Viedeň pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 658,86 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Katarína Šimková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur Travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. SNP 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Katarína Šimková
Funkcia Národné kontaktné body pre H2020 Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 140/15 / 14.5.2015
Popis objednaného plnenia ubytovanie v hoteli
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Golden City garni
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Taboritska 3/193, 130 00 Praha 3
IČO: 411 95 043
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 142/15 / 18.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hanzelovú v Bruseli na jednu noc v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 103,50 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Veronika Hanzelová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Veronika Hanzelová
Funkcia Národné kontaktné body pre H2020 Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 143A/15 / 18.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hanzelovú v Berlíne na jednu noc v júni 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 119,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Veronika Hanzelová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mercure Hotel & Residenz Berlin Checkpoint Charlie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Schuetzenstrasse 11, 10117, Berlin, Nemecko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Veronika Hanzelová
Funkcia Národné kontaktné body pre H2020 Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 145/15 / 20.5.2015
Popis objednaného plnenia Umývanie okien v budove ŠVS Piešťany
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gabrielle Interiérový servis firiem
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sadová 117/9, 921 01 Piešťany
IČO: 47399155
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Miriam Rajčanová
Funkcia vedúci odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 146/15 / 20.5.2015
Popis objednaného plnenia Trvalo vysvetľujúca tabuľa
Hodnota objednaného plnenia 1 320,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mouton, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 31 , 010 01, Žilina
IČO: 45727074
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Birová
Funkcia Vedúca projektovej kancelárieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 750/PK/2014
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 147/15 / 20.5.2015
Popis objednaného plnenia Prístupové práva k službe SciFinder
Hodnota objednaného plnenia 280 061,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno (269/Motory/2015)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 149/15 / 20.5.2015
Popis objednaného plnenia Softvér pre kreslenie (AutoCAD)
Hodnota objednaného plnenia 19,86 EUR s DPH
Garant objednávky Jozef Vaško
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul. 17/A, 821 04, Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jozef Vaško
Funkcia Oddelenie FabLabVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 150/15
Popis objednaného plnenia Workshop Google Analytics pre 4 osoby
Hodnota objednaného plnenia 597,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Stránsky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pricemania s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava
IČO: 43860559
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Stránsky
Funkcia Vedúci oddelenia vývoja a správy WEB aplikáciíVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151/15 / 22.5.2015
Popis objednaného plnenia Celoročné cestovné poistenie v neobmedzenej výške krytia liečebných nákladov pre zamestnanca SLORD - Terézia Lesayová
Hodnota objednaného plnenia 144,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevského rad 4, 815 74, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 151A/15 / 22.5.2015
Popis objednaného plnenia 16 balení čokoládových praliniek pre potreby konferencie Visegrad 4 for Secure Data (SLORD)
Hodnota objednaného plnenia 104,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Daniel Straka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leonidas
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boulevard Jules Graindor 41-43, 1070, Brusel, Belgicko
IČO: BE 0407.824.919
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Daniel Straka
Funkcia Vedúci Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v BruseliVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 153/15 / 23.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Beňa v Ríme na 2 noci v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 3206,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Nord Nuova Roma
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Giovanni Amendola 3, 001 85, Rím, Taliansko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154/15 / 25.5.2015
Popis objednaného plnenia Kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hadíc
Hodnota objednaného plnenia 14,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elpo Slovakia, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okružná 25, 058 01 Poprad
IČO: 36846414
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154B/15 / 25.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Ftáčnikovú v Bruseli na 1 noc v júni 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 108,50 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154C/15 / 25.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Birku v Bruseli na jednu noc v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 105,08 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Jakub Birka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Le Berger
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Berger 24, 1050, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jakub Birka
Funkcia Národné kontaktné body pre H2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154D/15 / 25.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Birku v Bruseli na jednu noc v júni 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 88,50 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Jakub Birka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jakub Birka
Funkcia Národné kontaktné body pre H2020 Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 154E/15 / 25.5.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Šimkovú vo Wesslingu/Mníchov na 3 noci v júni 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Katarína Šimková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Seehof Wessling am See
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seeweg 4, D-82234 Wessling – Mníchov, Nemecko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Katarína Šimková
Funkcia Národné kontaktné body pre H2020 Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 155A/15 / 27.5.2015
Popis objednaného plnenia Večera pre rečníkov v rámci konferencie Visegrad 4 for Secure Data (SLORD)
Hodnota objednaného plnenia 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Daniel Straka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Les Caprices d´Harmony
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Noyer 236, 1030 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Daniel Straka
Funkcia Vedúci Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v BruseliVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 158/15 / 28.5.2015
Popis objednaného plnenia Mokro-suchý vysávač
Hodnota objednaného plnenia 396,30 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEANSTAR,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Hraničiarov 18, 85l 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Vaněková
Funkcia vedúca MŠaP v BratislaveVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 159/15 / 29.5.2015
Popis objednaného plnenia Lepidlo Duvilax BD 20
Hodnota objednaného plnenia 175,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr.Július Gabriš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EFARBY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bánová – K cintorínu 51/97, 010 04 Žilina
IČO: 44204949
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr.Július Gabriš
Funkcia OSBFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 779/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 500.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mendelova univerzita v Brne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zemedelska 1 613 00 Brno
IČO: 62156489Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 780/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 434.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 781/15
Prináleží k zmluve/objednávke nie je zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 987.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 782/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vzdelavaci program
Hodnota fakturovaného plnenia 2 478.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Komunikacia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vysehradska 5 85106 Bratislava
IČO: 35950811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 783/15
Prináleží k zmluve/objednávke 73/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 784/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 834.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 9 917 01 trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 785/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grand hotel Permon s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
03242 Pribylina 1486
IČO: 44130651Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 786/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 282.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Standley Law group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
6300 Riverside Drive Dublin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 787/15
Prináleží k zmluve/objednávke 65/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 4 072.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 788/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.10/2013/246
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Magnet Press s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sustekova 8 851 04 Bratislava
IČO: 31356958Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 789/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.101/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) graf.navrh
Hodnota fakturovaného plnenia 252.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Safarikovo nam.6 814 99 Brtaislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 790/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tablet
Hodnota fakturovaného plnenia 580.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mikotech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hybesova 33 831 06 Bratislava
IČO: 35917351Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 791/15
Prináleží k zmluve/objednávke uhrada vlozneho
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhrada vlozneho
Hodnota fakturovaného plnenia 900.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univeritat Wien
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Universitatsring 1 A-1010 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 792/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 395.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 793/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 794/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nahrady autor.odmien
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lita a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mozartova 9 811 02 Bratislava
IČO: 0000420166Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 795/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softver
Hodnota fakturovaného plnenia 1 786.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slavicie udolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 796/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cistenie komina
Hodnota fakturovaného plnenia 25.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kominar s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24 851 01 Bratislava
IČO: 47229632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 797/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 201.03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 798/15
Prináleží k zmluve/objednávke 763/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom WC
Hodnota fakturovaného plnenia 98.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 799/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NB Lenovo
Hodnota fakturovaného plnenia 2 196.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PC SEMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Boricka cesta 103 010 01 Zlilina
IČO: 36426041Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 800/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 801/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 802/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklama
Hodnota fakturovaného plnenia 120.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ares spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sportova 5 831 04 Bratislava
IČO: 31363822Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 803/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.42/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizacne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 700.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vet.poruba 109 030 01 Liptovsky mikulas
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 804/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 805/15
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 807/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.79/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava a kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 1000.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Milan Fabry
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohrova 9 85101 Bratislava
IČO: 37412434Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 808/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1348/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 2,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 809/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1349/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 5,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry Kooperativa poisťovna
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 810/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1349/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 25,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 811/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1349/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 29,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 812/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1349/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 478,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 813/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1349/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 688,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 814/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1349/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 129,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 815/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1349/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 20,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 816/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1349/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 12,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 817/15
Prináleží k zmluve/objednávke 68/cvtisr/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plynkotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 818/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 590.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 819/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 290.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 820/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 190.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 823/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhrom.vys.skol
Hodnota fakturovaného plnenia 569.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tatra United corporatio a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie 1.maja 18 815 32 Bratislava
IČO: 31382711Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 824/15
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 825/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 3 400.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mikotech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hybesova 33 831 06 Bratislava
IČO: 35917351Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 826/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 370.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.SNP 23 974 75 Banska Bystrica
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 827/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 649.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.SNP 23 974 75 Banska Bystrica
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 828/15
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 99.13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stredoslovenska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 829/2015
Prináleží k zmluve/objednávke Z20155395_Z
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 165,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gabriela Spišiaková, Majster Papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 33768897Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 830/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Egencia belgium
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue des Arts 10/kunstlaan 10 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 831/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 110-15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 7 873,84EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 832/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 113-15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 2 362,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 834/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka energií
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16, 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 835/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 836/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 38,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 810 00 , Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 837/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka zemného plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 761 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 838/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1207/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájmom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tech. Univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T:G: Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 839/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 5/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brúsenie nožov na polygrafickú rezačku
Hodnota fakturovaného plnenia 52, 00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobáková 1, 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 840/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné a systémové sluby
Hodnota fakturovaného plnenia 420 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 842/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Dozor a poradenstvo v BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 , 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 843/2015
Prináleží k zmluve/objednávke predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odvoz smetí
Hodnota fakturovaného plnenia 411,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné Mesto SR Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 844/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup PHM
Hodnota fakturovaného plnenia 855,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 845/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 207/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 764,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tech. Univerzita Košice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 846/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 62,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 847/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 66,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 848/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 76,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 849/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 923,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 850/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie práce
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnicka 7583/82, 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 851/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola PHP a hydrantov
Hodnota fakturovaného plnenia 64,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajdoš s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Pišúta 4022, 031 01 L. Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 852/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 570,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 810 00 , Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 853/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 366,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 810 00 , Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 854/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 2/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 16,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O2 Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 35848863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 5 019,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 856/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 942,50EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 857/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 704/PopVat/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenské služby
Hodnota fakturovaného plnenia 588,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultimo Ratio s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 1 Mája 709, 031 01 L. Mikuláš
IČO: 46862439Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 858/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1340/PopVat/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 8 425,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Expres Media k.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
IČO: 35792094Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 859/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 139.00 KC
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Filosoficky ustav AV CR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilska 361/1 110 00 Praha
IČO: 67985955Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 860/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 357/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 1 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Adeto občianske združenie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revúcka 1234/20, 784 01 Litovel ČR.
IČO: 22721088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 861/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 212/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájmom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 119,56EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univ. Pavla Jozefa Štefánika v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobákova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 863/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rádiokomunikátora
Hodnota fakturovaného plnenia 9,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 864/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 24,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 865/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 867/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 50,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 868/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 40,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 869/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 80,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 870/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 2/2003
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 871/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka zemného plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 2 844,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 872/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 64/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 45 059,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markíza - Slovakia, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhorská Bystrica 48, 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 873/2015
Prináleží k zmluve/objednávke Z20156241_Z
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 651,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GlobAmerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 874/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 66/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom motorového vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 875/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 66/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom motorového vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 876/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 136/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby v rámci projektu NITT
Hodnota fakturovaného plnenia 474,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mária Holubková, patentová zástupkina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kubániho 3639/6, 811 04 Bratislava
IČO: 31817475Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 877/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.138/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 183.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Europaiches Patentamt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mariahilfplatz 3 D-81541 Munchen
IČO: DE130488525Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 877/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 138/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby patentového zástupcu
Hodnota fakturovaného plnenia 183,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustav polymérov SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 879/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1195/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom miestností
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slov. Polnohospodárska Univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A. Hlonku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 880/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 90/2015/SPU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom učebne
Hodnota fakturovaného plnenia 705,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slov. Polnohospodárska Univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A. Hlonku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 881/2015
Prináleží k zmluve/objednávke Z20156246
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 653,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Benadická 20, 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 882/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 545,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 883/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 87,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 884/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.129/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
.Ladislav Suba-ATESO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1.Maja 2590/41 902 01 Pezinok
IČO: 44756054Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 884/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 16,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 810 00 , Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 885/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 673.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Benadicka 20 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 885/2015
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 673,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Benadická 20, 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 886/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 79/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 9 749,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markíza - Slovakia, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhorská Bystrica 48, 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 887/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 91/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 18 758,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markíza - Slovakia, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhorská Bystrica 48, 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 888/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 53.57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 889/15
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcia fir.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 358.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 890/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 49/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájmom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 891/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 66/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 3 774,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 892/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 893/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 652.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Benadicka 20 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 894/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 895/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 11 235.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 896/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) conferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 13.727.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mendelova univerzita v Brne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zemedelska 1 613 00 Brno
IČO: 62156489Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 897/15
Prináleží k zmluve/objednávke 819/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 57.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 898/15
Prináleží k zmluve/objednávke 819/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 899/15
Prináleží k zmluve/objednávke 819/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 55.86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 900/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 957.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivova 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 901/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.134/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) precistenie potrubia
Hodnota fakturovaného plnenia 719.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Rigo-havarijna sluzba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ihriskova 22 83105 Bratislava
IČO: 11661917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 902/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 658.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Papageno s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Ponicana 3 841 08 Bratislava
IČO: 36793205Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 903/15
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 6.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 10 921 79 Piestany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 904/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 24.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 905/15
Prináleží k zmluve/objednávke 419/cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizacia stranok
Hodnota fakturovaného plnenia 50.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Decus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svermova 53/A 6971/53 97404 Banska Bystrica
IČO: 31604447Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 906/15
Prináleží k zmluve/objednávke 357/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vedecka show
Hodnota fakturovaného plnenia 2500.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O.Z. Adeto
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revucka 1234/20 784 01 Litovel
IČO: 22721088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 907/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 106.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 908/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 3 166.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 909/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 4 918.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 910/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 658.89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 911/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1095/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 684.178.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elsevier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.Bobx 211 1000 AE,Amsterdam
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 912/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1095/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 691.755 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Esevier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.Bobx 211 1000 AE,Amsterdam
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 913/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1095/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 95.569.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elsevier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.Bobx 211 1000 AE,Amsterdam
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 914/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1529.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 915/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 169.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 916/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.123/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prac.seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 260.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urad vlady SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Borik 15 814 08 Bratislava
IČO: 151513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 917/15
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 317.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 918/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 48.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 919/15
Prináleží k zmluve/objednávke 340/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 8 484.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Megabooks
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na vratkach 3410/1C 841 01 Bratislava
IČO: 36699594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 920/15
Prináleží k zmluve/objednávke 162/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 608,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 921/15
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 31.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 922/15
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Muzejna 208/4 92901 Dunajska Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 923/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia -10.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 924/15
Prináleží k zmluve/objednávke vlozne za skolenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vlozne za skolenie
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Centrum ucelovych zariadeni
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rekreacna 13 92101 Piestany
IČO: 42137004Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 925/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.95/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad
Hodnota fakturovaného plnenia 79.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Viera Petrasova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Javorova 7 960 01 Zvolen
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 926/15
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTI/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 927/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vstupne na konferenciu
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stepanska 16 110 00 Praha
IČO: 49612158Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 929/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 357.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 930/15
Prináleží k zmluve/objednávke 12/NCP/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 931/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 239.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene- Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 932/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborna demontaz
Hodnota fakturovaného plnenia 979.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene- Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 933/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 106.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 934/15
Prináleží k zmluve/objednávke polatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 259.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok knihovnikov a kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalska 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 935/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 159.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok knihovnikov a kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalska 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 936/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia -393.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 937/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 393.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 938/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia -344.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 939/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia -344.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 940/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 344.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 941/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 344.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 942/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacna kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 943/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 446.93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 943/A
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 750.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stankaHollo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Francisciho 18 05401 Levoca
IČO: 46522425Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 944/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 443.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 945/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 6.420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Softline services a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
J.Hagaru 9 831 51 Bratislava
IČO: 0035826304Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 946/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 361.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Impa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 23 Bratislava
IČO: 35731851Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 947/15
Prináleží k zmluve/objednávke 210/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 1510.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 948/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom ucebne
Hodnota fakturovaného plnenia 870.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Narodna 12 974 01 Banska Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 949/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 170.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Narodna 12 974 01 Banska Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 950/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 209.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Papageno s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Ponicana 3 841 08 Bratislava
IČO: 36793205Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 951/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) import dat
Hodnota fakturovaného plnenia 88.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 952/15
Prináleží k zmluve/objednávke 125/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 11 610.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr.Vl.Clementisa 10 821 02 Bratislava
IČO: 00603686Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 953/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 2 323.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ruzomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 954/15
Prináleží k zmluve/objednávke 750/PK/20147
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prist.prava k databazam
Hodnota fakturovaného plnenia 280 061.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 955/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.152/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 957.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivova 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 956/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) chlorecnan sodny
Hodnota fakturovaného plnenia 22.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AFT Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Morusova 17 851 10 Bratislava
IČO: 35836679Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 957/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.135/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) HP Power Supply
Hodnota fakturovaného plnenia 166.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 958/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 126.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 959/15 prenajom rohozi
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 94.15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 960/15
Prináleží k zmluve/objednávke 89//CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) WEB
Hodnota fakturovaného plnenia 172.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 21 821 08 Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 961/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.154/A/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 341.00 KC
Dátum doručenia faktúry 27.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Arte corporation s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Munkova 648/25 664 41 Troubsko
IČO: 03047849Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 961/A
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tabula
Hodnota fakturovaného plnenia 1 320.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mouton s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 31 010 01 Zilina
IČO: 45727074Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 962/15
Prináleží k zmluve/objednávke 409/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 998.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Thomson Reuters
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1500 spring garden
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 963/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 572.71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 964/15
Prináleží k zmluve/objednávke 763/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 103.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 965/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 4.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 966/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 759.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Benadicka 20 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 967/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.112/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava autobus
Hodnota fakturovaného plnenia 514.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam Turan Turancar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 29 94901 Nitra
IČO: 22679057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 968/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 398.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Papageno s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Ponicana 3 841 08 Bratislava
IČO: 36793205Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 969/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 651.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 970/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 668.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 971/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup prezentacnych panelov
Hodnota fakturovaného plnenia 4 980.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mouton s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 31 010 01 Zilina
IČO: 45727074Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 972/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 224.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 973/15
Prináleží k zmluve/objednávke 122/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielaci cas
Hodnota fakturovaného plnenia 6 609.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 974/15
Prináleží k zmluve/objednávke 74/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 975/15 letenky
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 286.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200