Objednávky a faktúry február 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24/15 / 3.2.2015
Popis objednaného plnenia Revízia HP a hydrantov
Hodnota objednaného plnenia 78,45 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Marek Mazur
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Cyril Ciganoc
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oreské 157, 072 23 Staré
IČO: 35025638
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia Vedúci odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24A/15 / 3.2.2015
Popis objednaného plnenia Materiál do tlačiarne
Hodnota objednaného plnenia 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AMPLA Polygrafia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kúkoľova 1, 831 07 Bratislava
IČO: 00895709
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Aichová
Funkcia Vedúca TROVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25/15 / 3.2.2015
Popis objednaného plnenia Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania
Hodnota objednaného plnenia 5,90 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠEVT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cementárenská 15, 974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Milena Peeva
Funkcia FM projektuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26/15 / 3.2.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka nájmu nehnuteľností v rozsahu: - prednášková miestnosť B3 - foyer pred prednáškovou miestnosťou B3
Hodnota objednaného plnenia 380,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
IČO: 00397440
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Tomáš Sokol
Funkcia Odborný pracovník pre popularizáciuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27/15 / 3.2.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka nájmu nehnuteľností v rozsahu: - prednášková miestnosť - foyer pod aulou SPU
Hodnota objednaného plnenia 744,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397482
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Tomáš Sokol
Funkcia Odborný pracovník pre popularizáciuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 28/15 / 4.2.2015
Popis objednaného plnenia Výmena čelného skla na aute Ford Focus - BL 855 CO
Hodnota objednaného plnenia 310,- EUR s DPH
Garant objednávky Klobučník Robert
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AutoSklo Hornet s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvániho 7/A, 821 04 BA
IČO: 31660476
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia Referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 30/15 / 5.2.2015
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov pre potreby usporiadania národnej konferencie
Hodnota objednaného plnenia 900,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Účelové zariadenie Hotel Bôrik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bôrik 15, 814 07 Bratislava
IČO: 00151513
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Renáta Józsová
Funkcia Pracovník Oddelenia projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31/15 / 5.2.2015
Popis objednaného plnenia Catering počas národnej konferencie
Hodnota objednaného plnenia 2 741,- EUR s DPH
Garant objednávky Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Účelové zariadenie Hotel Bôrik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bôrik 15, 814 07 Bratislava
IČO: 00151513
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Renáta Józsová
Funkcia Pracovník Oddelenia projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31A/15 / 5.2.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Tomková
Hodnota objednaného plnenia 95,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BnB Longue Vie, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Longue Vie 38, 1050 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 32/OKF/10/15 / 9.2.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka prístupu do ebrary
Hodnota objednaného plnenia 3 000,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 34/15 / 10.2.2015
Popis objednaného plnenia Výpočet emisných látok
Hodnota objednaného plnenia 70,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Stanislav Slačka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LPG sro, Mgr. Pavol Blaha
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šalgotariánska 10, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 00039691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Stanislav Slačka
Funkcia Vedúci odd. ŠVS Banská BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 37/15 / 10.2.2015
Popis objednaného plnenia Oprava kopírovacieho rámu
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Jozef Michalík JAMO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hečkova 2, 831 51 Bratislava
IČO: 34458042
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Aichová
Funkcia Vedúca TROVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 38/15 / 10.2.2015
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 1 707,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 39/15 / 10.2.2015
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 1 155,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 40/15 / 11.2.2015
Popis objednaného plnenia Sprievodcovské služby
Hodnota objednaného plnenia 40,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zdenka Hamerlíkova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 57, 831 02 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 41/15 / 11.2.2015
Popis objednaného plnenia ubytovanie Nitra/ Tomková + 4 osoby
Hodnota objednaného plnenia 185,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Atrium, Nitra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefániková 8, 94901 Nitra
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 42/15 / 11.2.2015
Popis objednaného plnenia Občerstvenie pre projekt pre 25 osôb od 18.-20.2.2015
Hodnota objednaného plnenia 926,40 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 85105 Bratislava
IČO: 44436475
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 43/15 / 16.2.2015
Popis objednaného plnenia Večera formou bufetu pre 25 osôb
Hodnota objednaného plnenia 32,84 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavský meštiansky pivovar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drevená 8, Bratislava
IČO: 44436475
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 44/15 / 16.2.2015
Popis objednaného plnenia Večera formou bufetu pre 22 osôb
Hodnota objednaného plnenia 26,60 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SANKTUM s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dunajská 4, Bratislava
IČO: 46911278
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 45/15 / 16.2.2015
Popis objednaného plnenia Preprava pre 20 -25 osôb do 3 hodín
Hodnota objednaného plnenia 115,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Synerta Transport s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jaroslavova 23, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 46/OKF/1/15 / 18.2.2015
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 168,70 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 47/OKF/2/15 / 18.2.2015
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 48,55 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO: 35896931
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 48/OKF/3/15 / 18.2.2015
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 454,60 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo Martinus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 26, 811 06 Bratislava
IČO: 36440531
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 50/OKF/5/15 / 18.2.2015
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 250,54 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 36408751
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 51/OKF/6/15 / 18.2.2015
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 339,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU v Bratislave, Nakladateľstvo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 52/OKF/7/15 / 18.2.2015
Popis objednaného plnenia Knihy
Hodnota objednaného plnenia 71,54 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Anna Dekýšová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná Trnávka 94, 966 21 (prevádzka: Kníhkupectvo, Mlynská dolina, PriF UK, Bratislava)
IČO: 33995354
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník - odd. neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 53/15 / 19.2.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 119,17 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Megabooks SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 56/15
Popis objednaného plnenia Letenky pre 3 osoby/Berlin/Janušová, Bratková, Bilský
Hodnota objednaného plnenia 462,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 57/15 / 24.2.2015
Popis objednaného plnenia Catering na konferenciu Open Access dňa 25. 3. 2015
Hodnota objednaného plnenia 1 197,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 85105 Brtislava
IČO: 32198213
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Mária Vajgelová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 58/15 / 24.2.2015
Popis objednaného plnenia Tlmočenie a tlmočnícka technika na konferenciu Open Access
Hodnota objednaného plnenia 940,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Miroslav Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agenturis.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrančovičova 62, 841 03 Bratislava
IČO: 35905280
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Mária Vajgelová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 59/15 / 24.2.2015
Popis objednaného plnenia Hotelové služby
Hodnota objednaného plnenia 264,- EUR s DPH
Garant objednávky Nina Bratková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
arcona LIVING Goethe87 Berlin
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Goethestr. 87, Charlottenburg-Wilmersdorf, 10623, Berlín, Nemecko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nina Bratková
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 61A/15 / 26.2.2015
Popis objednaného plnenia Dodanie špeciálneho stolárskeho tovaru na zákazku spojené s montážnymi službami
Hodnota objednaného plnenia 4 648,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Štefan Fľak, stolárstvo FĽAK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomnická 16, 054 01 Levoča
IČO: 45956324
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 62A/15 / 27.2.2015
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Kolin/Bonn a späť/Birka
Hodnota objednaného plnenia 406,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 63/15 / 27.2.2015
Popis objednaného plnenia Večera pre účastníkov konferencie Open Access
Hodnota objednaného plnenia 894,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Patrónsky pivovar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brnianska 57 811 04 Bratislava
IČO: 45554846
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Mária Vajgelová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64/15 / 27.2.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka časopisu
Hodnota objednaného plnenia 55,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Services, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52 110 00 Praha
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 64B/15 / 27.2.2015
Popis objednaného plnenia Služby súvisiace s organizačno-technologickým zabezpečením výstavy s názvom ŠKOLA V RETROSPEKTÍVE
Hodnota objednaného plnenia 355,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VANOKU, s. r. o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36612758
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 184/15
Prináleží k zmluve/objednávke 15/Popvat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 5640.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TNS Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 4/D 821 09 Bratislava
IČO: 31406246Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 185/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuverejnena
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
informacni centru CKAIT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolska 1498/15 120 00 Praha
IČO: 25930028Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 186/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 1438.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 187/15
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Viliam Kupec-Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 188/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 189/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1195/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 190/15
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby informatora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 191/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.21/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) varta 1
Hodnota fakturovaného plnenia 123.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
InterStore Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 62/D 831 02 Bratislava
IČO: 36675130Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 192/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.12/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 566.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 192A/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 2/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 75.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O2 Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 35848863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 427.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 193A/2015
Prináleží k zmluve/objednávke 2/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia -6.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O2 Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 35848863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 194/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 136.13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 195/15
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopvaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Striezenecka cesta 45 020 01 Puchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 196/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 4 668.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 197/15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2844.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 794.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Businees Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 199/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 657.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.SNP 23 974 75 Banska Bystrica
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 200/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 427.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 201/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 423.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 202/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1191/popVat/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) portal
Hodnota fakturovaného plnenia 15 840.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sabongi AG s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grosslingova 17 811 09 Bratislava
IČO: 45638438Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 203/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 204/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 434.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 205/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 98.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 206/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) temeticky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 207/15
Prináleží k zmluve/objednávke 58/PK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 21.582.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vysoka skola muzickych umeni
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Venturska 3 813 01 Bratislava
IČO: 00397431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 208/15
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsuha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 209/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 495.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Liber OFFice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2509 LK The Hague The Nederlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 210/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1352//CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pocitacove sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 6000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DiEnt s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sumracna 3257/3 82102 Bratislava
IČO: 46889612Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 211/15
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 212/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 213/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 366.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 214/15
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.pristrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 597.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
1.hasicska s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencurova 61 821 04 Bratislava
IČO: 45445184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 215/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.25/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) osvecenie
Hodnota fakturovaného plnenia 6.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cementarska cesta 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 31331131Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 216/15
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 1738292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 217/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 423.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 218/15
Prináleží k zmluve/objednávke 48/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 219/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 220/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 424.66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 221/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hosp.noviny
Hodnota fakturovaného plnenia 198.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mafra Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 836 05 Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 222/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 346.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 223/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 524.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 224/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 70.69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 225/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 70.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 226/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 561.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 227/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 650.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.SNP 23 974 75 Banska Bystrica
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 228/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF6/2015/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 42.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 9 845 27
IČO: 17055555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 229/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 230/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 699.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GHP Medical services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okruzna 1297/52 07101 Michalovce
IČO: 36766542Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 231/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 232/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 570.39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 233/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.OKF/7/2015/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodika
Hodnota fakturovaného plnenia 103.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UMMS SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 75 831 02 Bratislava
IČO: 00490750Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 234/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 235/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zimna udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 3 146.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 236/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca
Hodnota fakturovaného plnenia 110.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/1/2015/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisov
Hodnota fakturovaného plnenia 172.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPress s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzova 7 821 08 Bratislava
IČO: 31388671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj. OKF/2015/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 172.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEPress s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajzava 7 821 08 Bratislava
IČO: 31388671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 238/15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 367.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 239/15
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 240/15
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 122.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 241/15
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 108.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 242/15
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 243/15
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 468.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 244/15
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne nam.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 245/15
Prináleží k zmluve/objednávke 897/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 230.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 247/15
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 248/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 651.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Benadicka 20 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 249/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 187.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 250/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 768.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 251/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.126/B
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 334.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripsy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fucikova 462 925 21 Sladkovicovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 252/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 199.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 253/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 590.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urad pre normalizaciu a skusobnictvo SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 3 816 23 Bratislava
IČO: 30810710Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 254/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 166.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vychodoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynska 31 042 91 Kosice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 255/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 25.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 256/15
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 257/15
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom radiokomunikatora
Hodnota fakturovaného plnenia 9.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/15
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 47.21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 50.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 260/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 41.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 79.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 262/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 885.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 263/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 93.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 264/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 95.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 265/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2 650.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 1116.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/9/2015/23
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodikum
Hodnota fakturovaného plnenia 156.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vyskumny ustav papiera a celulozy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamacska cesta 3 841 04 Bratislava
IČO: 31380051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 268/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektr.komun.nastroj
Hodnota fakturovaného plnenia 1 140.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ActiveNet s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 1 831 03 Bratislava
IČO: 36773760Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/15
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 554.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9 345.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1053.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.33/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) priprava podkladov
Hodnota fakturovaného plnenia 1044.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivova 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 274/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1195/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 275/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.24/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 331.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ampla Polygrafia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
kukolova 1 831 07 Bratislava
IČO: 00895709Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 276/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 484.71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 277/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 835.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Iveta Janikova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palkovocova 15 821 08 Bratislava
IČO: 34559671Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 278/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.126/B
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 334.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripsy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fucikova 462 925 21 Sladkovicovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 279/15
Prináleží k zmluve/objednávke 56/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 76.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 280/15
Prináleží k zmluve/objednávke 69/NCP/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 9,000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Patsnap Pte Ltd
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
3rd Floor,Building 3, London United Kingdom
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 281/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 282/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 144.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evrofin Int.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12 811 08 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 283/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 284/15
Prináleží k zmluve/objednávke nie je zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 175.45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
bd. du roi Albert ii 27 b-1030 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 285/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 1 706.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 286/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1196/CVTISR/2014 obj.13/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) toner
Hodnota fakturovaného plnenia 4 029.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 287/15
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firem.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 397.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 288/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nastavenie pristupov
Hodnota fakturovaného plnenia 57.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 289/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zavierka EKOS
Hodnota fakturovaného plnenia 204.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 290/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 30 234.96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/A 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 291/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 47.57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 292/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 92.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 293/15
Prináleží k zmluve/objednávke 708/popVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dozor
Hodnota fakturovaného plnenia 12 000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Starmedia Co,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 35729317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 294/15
Prináleží k zmluve/objednávke 708/popVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dozor
Hodnota fakturovaného plnenia 16 497.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Starmedia Co,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 35729317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 295/15
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 299.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 296/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sluzieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 297/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 0039Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 298/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12 167.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 299/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 614.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 300/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 324.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 301/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.36/15 zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 646.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur Travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Marianske nam.27 010 01 Zilina
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 302/15
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mobil.telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hej.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovatelska 13 821 04 Bratislava
IČO: 35765038Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 303/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.24/1015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlakova skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 77.75EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Cyril Ciganoc
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oreske 157 072 23 Stare
IČO: 35025638Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cateringove sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 290.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sanktum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dunajska 4 811 08 Bratislava
IČO: 46911278Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cateringove sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 290.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sanktum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
dunajska 4 811 08 bratislava
IČO: 46911278Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 305/15
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Bratislava
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 306/15
Prináleží k zmluve/objednávke TIB/Hanover
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 6.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB/HANNOVER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080, 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 307/15
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 113.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajska 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 308/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.30/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove zabezpecenie
Hodnota fakturovaného plnenia 720.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urad vlady SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Borik 15 814 08 Bratislava
IČO: 151513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 309/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.31/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovacie sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 092.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urad vlady SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Borik 15 814 08 Bratislava
IČO: 151513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 310/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 222.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 311/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.32A/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preklad
Hodnota fakturovaného plnenia 338.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Viera Petrasova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
?
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TextRelease
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Javastraat 194-HS Amsterdam The Netherlands
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 313/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 314/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 588.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 315/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.6/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom infor.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 316/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.129/15 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 31.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 317/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.25/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) osvecenie
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cementarska cesta 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 31331131Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 318/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 596.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 319/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 4 349.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zero spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stare Grunty 16 841 04 Bratislava
IČO: 31338682Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 320/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oznam vysledku prieskumu
Hodnota fakturovaného plnenia 72.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Magdalena Bachrata
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lietavska 9 851 06 Bratislava
IČO: 31783058Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 321/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 429.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 322/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.17/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 99.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 323/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 19.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 324/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 416.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 325/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 1 386.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ruzomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 326/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenska sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 1 512.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1.maja 709 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 46862439Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 327/15
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) financne odmeny
Hodnota fakturovaného plnenia 512.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konstantina Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 328/15
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopvaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 494.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pari s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Striezenecka cesta 45 020 01 Puchov
IČO: 36332551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 329/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.40/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka mesta
Hodnota fakturovaného plnenia 40.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zdenka Hamerlikova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 57 831 02 Bratislava
IČO: 40431860Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 330/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj. OKF/32
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obnova kolekcie ebrary
Hodnota fakturovaného plnenia 3000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 331/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zvysenoie os.cisel
Hodnota fakturovaného plnenia 1666.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 332/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavsky Mestiansky pivovar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara Vajnorska 37 831 04 Bratislava
IČO: 44436475Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 333/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 334/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.56/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 462.00 UR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 335/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) working party
Hodnota fakturovaného plnenia 19.207.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
junghofstrasse 14 D-60311 Franfurt Germany
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 336/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 337/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AEE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cementarska cesta 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36650161Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 6.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/15
Prináleží k zmluve/objednávke 763/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 68.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 340/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 427.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 341/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.1/2014/452
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 31.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlantida publishing s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cechova 4 170 00 Praha
IČO: 61500640Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 342/15 prepravne sluzby
Prináleží k zmluve/objednávke obj.45/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prapravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 115.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Synerta transport s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jaroslavova 23 851 05 Bratislava
IČO: 466707751Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 343/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.45/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prepravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Synerta transport s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jaroslavova 23 851 05 Bratislava
IČO: 46670751Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 344/15 prepravne sluzby
Prináleží k zmluve/objednávke obj.45/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prepravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Synerta transport s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jaroslavova 23 851 05 Bratislava
IČO: 46670751Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.42/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 926.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico-Ing.Peter Baca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 346/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 221.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 347/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 140.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 348/15
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom cesty
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vuis cesty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamacska cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 980 Kc s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cesky zvaz vynalezcu a zlepsovatelu
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Novotneho lavka 5 116 68 Praha
IČO: 00537918Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 91A/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.2.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O2 Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 35848863