Objednávky a faktúry december 2015 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 356/15 / 1.12.2015
Popis objednaného plnenia Pracovné oblečenie pre údržbára-vodiča v ŠVS PN
Hodnota objednaného plnenia 106,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Adriana Piknová - DAMI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gaštanová 6396, 921 01 Piešťany
IČO: 40749797
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 366/15 / 2.12.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie zamestnancov odb. ŠVS v Londýne v termíne 20.1.2016 až 23.1.2016
Hodnota objednaného plnenia 801,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
London Town Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
15 Penywern Road Earls Court, London SW5 9TY
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci oddelenia ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno k zmluve č. 397/CVTI SR/2015
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 367/15
Popis objednaného plnenia Tlač propagačných materiálov
Hodnota objednaného plnenia 945,65 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 367B/15 / 3.12.2015
Popis objednaného plnenia Certifikat stimuly.vedatechnika do 16.3.2018, Certifikát www.vedatechnika.sk do 5.10.2018, Certifikat*.cvtisr.sk do 5.11.2018
Hodnota objednaného plnenia 1 848,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Teslova 43, 82102 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 369/15 / 8.12.2015
Popis objednaného plnenia ASUS SWITCH
Hodnota objednaného plnenia 436,68 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRATEX INTERNATIONAL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 372/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné e-periodík BMJ na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 17 864,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 373/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné kolekcie BioOne na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 4 080,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 374/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia predplatné e-periodík Nature na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 64 458,96 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 375/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné e-periodika JoVE na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 15 202,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 376/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné kolekcie e-periodík Emerald na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 6 248,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald Group Publishing Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wagon Lane, BD16 1WA Bingley, UK
IČO: 03080506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 377/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné kolekcie e-kníh Emerald na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 6 000,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald Group Publishing Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wagon Lane, BD16 1WA Bingley, UK
IČO: 03080506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 378/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné e-periodík ACS na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 2 268,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 379/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné e-periodika Journal of Nanoscience and Nanotechnology na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 6 312,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 380/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné periodík na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 61,73 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 381/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné e-periodika Nanoscale na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 2 592,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 382/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné e-kníh CRC Press na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 8 074,32 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 383/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné kolekcie SAGE HSS na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 15 136,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 384/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné e-periodík na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 2 908,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 385/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné periodík na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 1 816,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 386/15 / 10.12.2015
Popis objednaného plnenia Predplatné e-periodika EMBO Journal na rok 2016
Hodnota objednaného plnenia 1 644,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Zámečníková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Zámečníková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 393/15 / 18.12.2015
Popis objednaného plnenia Celoročné cestovné poistenie v neobmedzenej výške krytia liečebných nákladov na služobné účely pre zamestnanca SLORD – Daniel Straka
Hodnota objednaného plnenia 144,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Daniel Straka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevského rad 4, 815 74, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Daniel Straka
Funkcia Vedúci kancelárie Slord Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ano
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 396/2015
Popis objednaného plnenia stolársky tovar
Hodnota objednaného plnenia 24700 EUR s DPH
Garant objednávky Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stolárstvo FĽAK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomnická 16
IČO: 45956324
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Štefánia Petreková
Funkcia Vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ano
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 397/2015
Popis objednaného plnenia Služby projektovania - realizácia činností súvisiacich s pokračovaním reinštalácie stálej expozície Múzea špeciálneho školstva v Levoči
Hodnota objednaného plnenia 1 752,- EUR
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stanka Holló, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Francisciho 18
IČO: 46522425
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia Vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1784/A
Prináleží k zmluve/objednávke obj.394
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) armaturove baterie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 744,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orchidea s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sv.Cyrila 18 971 01 prievidza
IČO: 46827102Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2080/15
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný ADVOKÁT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2081/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 476,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2082/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) UBYTOVACIE SLUŽBY
Hodnota fakturovaného plnenia 132,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava
IČO: 00399957Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2083/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie a miestny poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 537,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie 1.mája 5 811 06 Bratislava
IČO: 31382711Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2084/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FIRST INSTALLMENT
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESU ESIB The National Unions of Students in Europe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
10,Rue de l´Industrie 1000 Brussels, Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2085/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky a služby
Hodnota fakturovaného plnenia 245,00 USD
Dátum doručenia faktúry 1.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STANDLEY LAW GROUP LLP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
6300 Riverside Drive Dublin,OH 43017
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2086/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 490,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2087/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj 56/2014 763/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom WC
Hodnota fakturovaného plnenia 102,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2088/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 3 856,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2089/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 542,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2090/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 824,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2091/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 649,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2092/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 649,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2093/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.267/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dialog 4222 a dialog 4223
Hodnota fakturovaného plnenia 1 142,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNISERV ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 34 831 02 Bratislava
IČO: 35763124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2094/15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 844,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2095/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 761,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2096/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2097/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.energia
Hodnota fakturovaného plnenia 11 616,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2098/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2099/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2100/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KONFERENCIA digitálna knižnica
Hodnota fakturovaného plnenia 432,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 9 917 01 Trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2101/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) organiz.-tech-zab.FESTIVAL
Hodnota fakturovaného plnenia 114,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Invisi, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri trati 10,821 06 Bratislava
IČO: 35978007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2102/15
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2104/15
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 824 72 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2105/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom ucebni
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Studentska 2 911 50 Trencin
IČO: 31118259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2106/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2107/15 prenajom
Prináleží k zmluve/objednávke 271/morory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 170,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Narodna 12 974 01 Banska Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2107/A/16
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 81,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Interstore group s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 62/D 831 02 Bratislava
IČO: 36675130Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2108/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3078/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 870,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Národná 12 97401 Banská Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2109/15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/2014/468
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu - záloha
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní hospodařství spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89 384 81 Čkyne CZ
IČO: 25172379Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2110/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 382,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2111/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Informačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin plus s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 83103 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2112/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) soľ do zmäkčovača vody tabl.
Hodnota fakturovaného plnenia 24,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Betrix s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2113/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstránenie havarijného stavu na objekte SG
Hodnota fakturovaného plnenia 756,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Huštaty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budapeštianska 18 040 13 Košice
IČO: 48277380Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2114/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3228/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 4 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Divadlo Malá scéna STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevského rad 7 811 09 Bratislava
IČO: 42177405Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2115/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 199,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazyková škola Palisády BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 38 811 06 Bratislava
IČO: 17319145Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2116/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 446,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická Univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2117/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výplatný stroj - preddavok
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2118/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výplatný stroj -preddavok
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2119/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyúčtovanie el.energie nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 57,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energerika,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2120/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava, údržba motorového vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 273,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPOLIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2121/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.305/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stojan
Hodnota fakturovaného plnenia 108,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zenit SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.Nova 831/78 97241 KOS
IČO: 36307599Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2122/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.302/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizacia vystavy
Hodnota fakturovaného plnenia 3 062,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
triha s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bzovicka 26 851 07 Bratislava
IČO: 46473831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2123/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.265/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizacia vystavy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 582,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Simstav s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Varsavska 22 831 03 Bratislava
IČO: 35835443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2124/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.204/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizacia vystavy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A81 s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 50 811 06 Bratislava
IČO: 35757612Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2125/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.322/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) digit.tlac
Hodnota fakturovaného plnenia 1 186,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Milan Boros-Copex
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fandlyho 15 903 01 Senec
IČO: 22658858Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2126/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 752,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2127/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefón
Hodnota fakturovaného plnenia 50,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2128/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefónny účet
Hodnota fakturovaného plnenia 73,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2129/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 504,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2130/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2131/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 78,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2132/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 81,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2133/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 234,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2134/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.343/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) workshop prevádzkové zab.
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Úrad vlády Slovenskej republiky -Hotel Bôrik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bôrik 15 814 08 Bratislava
IČO: 151513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2135/15
Prináleží k zmluve/objednávke 210/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 1 510,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2136/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 90,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2137/15
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 PREDPIS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MIESTY POPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 345,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto Bratislava SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2138/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vybudovanie infraštruktúry -zál.pren.sieť 100GE
Hodnota fakturovaného plnenia 9 655 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ANEXT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hurbanovo nám.3 811 06 Bratislava
IČO: 44536445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2139/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 359,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2140/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.270/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce a odb.prehliadky -kotol
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stavomontáže Inštalácie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majerská cesta 36 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31628222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2141/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3032/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 7 548,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXPRES MEDIA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrútocká 48 821 04 Bratislava
IČO: 35792094Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2142/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická Univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2143/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 610,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňadická 20 851 08 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2144/15
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PORADENSTVO BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2145/15
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2146/15
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ. spol. s.r .o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2147/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.335/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vymena dlazby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 554,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Umne s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plavecky Stvrtok
IČO: 47454342Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2148/15
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pisuta 4022 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2149/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 568,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2150/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sklenne tabule
Hodnota fakturovaného plnenia 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mounton s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 31 010 01 Zilina
IČO: 45727074Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2151/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 32,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atoz marketing services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holeckova 29 150 95 Praha
IČO: 48117706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2152/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.332/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) canon podstavec
Hodnota fakturovaného plnenia 97,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kontura Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vietnamska 3 821 04 Bratislava
IČO: 35726440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2153/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 25,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/c 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2154/15
Prináleží k zmluve/objednávke popistná zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POISTENIE MAJETKU - VYÚČTOVANIE
Hodnota fakturovaného plnenia 3,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poisťovňa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajská 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 00585441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2155/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ 333/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a opava has.p
Hodnota fakturovaného plnenia 155,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyroteam Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čáčáv 292 90501 Senica
IČO: 36241903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2156/15
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 96,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2157/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 1 014,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763169Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2158/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 97,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35673469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2159/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY - DOBROPIS
Hodnota fakturovaného plnenia - 394,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripex, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská cesta 14 040 01 Košice
IČO: 45575771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2160/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 388,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLY TRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 31 83101 Bratislava
IČO: 35871784Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2161/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92 85203 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2162/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba el.energie - preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -106,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2163/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom dopravných prostriedkov
Hodnota fakturovaného plnenia 85,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPOLIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2164/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom dopravných prostriedkov
Hodnota fakturovaného plnenia 547,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPOLIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2165/15
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné a systémové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2166/15
Prináleží k zmluve/objednávke 212/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 694,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 041 80 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2167/15
Prináleží k zmluve/objednávke 708/PopVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečnie popularizačných aktivít
Hodnota fakturovaného plnenia 4 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STARMEDIA Co, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leškova 5 811 04 Bratislava
IČO: 35729317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2168/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marisell, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halalovka 2345/41 911 08 Trenčín
IČO: 46905316Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2169/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky -storno -dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia -568,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marisell, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halalovka 2345/41 911 08 Trenčín
IČO: 46905316Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2170/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 764,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2171/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2172/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 66,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLY TRAVEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 31 83101 Bratislava
IČO: 35871784Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2173/15
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohonné hmoty- karty
Hodnota fakturovaného plnenia 772,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/B 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2174/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NOTEBOOK
Hodnota fakturovaného plnenia 1 476,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALITER Technologies, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Turčianska 16 82109 Bratislava
IČO: 36831221Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2175/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 318,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NADOSAH.SK, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Weberova 6967/2 08001 Prešov
IČO: 45329753Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2176/15
Prináleží k zmluve/objednávke 79/Cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 42,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2177/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 27,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
poradca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolozke 40 010 01 Zilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2178/15
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za el.energiu - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 214,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2179/15
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Platba el.energie - nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 6,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energerika,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2180/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KANC.A HYG.PAP.
Hodnota fakturovaného plnenia 189,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wolkrova 5 851 01 Bratislava
IČO: 33768897Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2181/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 173,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2182/15
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firemné karty
Hodnota fakturovaného plnenia 1 154,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2183/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 649,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2184/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrúsenie noža na polyg.rezačke
Hodnota fakturovaného plnenia 52,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomáš Gramblička
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobákova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2186/15
Prináleží k zmluve/objednávke 355/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.pristrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 86,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyrostop Huliak s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ipelska 615/20 010 01 Zilina
IČO: 36795488Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2187/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 24,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2188/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2189/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 210,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Majster Papier PhDr.Spišáková
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 33768897Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2190/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reštaurácia PIZZA MIZZA
Hodnota fakturovaného plnenia 250,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INVESTA Centrum, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tobrucká 5 811 02 Bratislava
IČO: 31387969Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2191/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniha
Hodnota fakturovaného plnenia 76,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelsví FORUM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhradnícka 46 821 08 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2192/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/18/15/337
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 95,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELFA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7 040 01 Košice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2193/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.356/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PRACOVNÉ ODEVY
Hodnota fakturovaného plnenia 106,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DAMI-Adriana Piknová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A.Trajana 15 92101 Piešťany
IČO: 40749797Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2194/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár PREDBEŽNÁ FIN.KONTROLA
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROEKO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava
IČO: 35900831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2194/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba auta
Hodnota fakturovaného plnenia 1 651,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porsche Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemska 7 851 04 Bratislava
IČO: 31319459Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2195/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.387/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dialničné nálepky
Hodnota fakturovaného plnenia 713,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ČESMAD Slovakia obč.združení
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levická 1 826 40 Bratislava
IČO: 30779553Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2196/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom automobilov
Hodnota fakturovaného plnenia 89,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PP Rent Cars,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhradnícka 46 821 08 Bratislava
IČO: 35869992Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2197/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 858,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CONSUL GC TECH Ing.P.Gerši
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilenického 6 911 01 Trenčín
IČO: 36880574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2198/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.OKF/19/15/338
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) EDIS vyd. -knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 39,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2199/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.370/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) archív kontajner biely
Hodnota fakturovaného plnenia 133,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMBA Trade, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky
IČO: 34142860Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2200/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3196/PK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) národná telepr.infraštruktúra pre podporu výskumu
Hodnota fakturovaného plnenia 19 304 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Barclet a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Italská 2561/47 120 002 Praha-Vinohrady CZ
IČO: 27823717Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2201/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3175/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výroba filmov a relácií
Hodnota fakturovaného plnenia 129 168,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rozhlas a televízia Slovenska
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 84545 Bratislava
IČO: 47232480Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2202/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovací stroj - dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 14,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2203/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odber tlače ZF
Hodnota fakturovaného plnenia 1 275,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint -Kapa Pressegrosso a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2204/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/22/15/341
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup - knihy
Hodnota fakturovaného plnenia 209,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2205/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
pPartizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2206/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.395/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ROLL-UP roletový banner
Hodnota fakturovaného plnenia 102,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6, 831 02 Bratislava
IČO: 31320597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2207/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 411,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2208/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ 326/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) slaboprúdové montážne práce - odstránenie závad
Hodnota fakturovaného plnenia 1 263,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2209/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) štvrťročná kontrola systému ele.pož.syg.
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2210/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné PIXEL ZF
Hodnota fakturovaného plnenia 31,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PIXEL ATLANTIDA PUBLISHING s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
U pergamenky 10 170 00 Praha CZ
IČO: 61500640Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2211/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.369/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ASUS GX-D1081 V28XGiga PORTS SWITCH
Hodnota fakturovaného plnenia 436,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex Internacional, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2212/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok daň z nehnuteľnosti
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLORD poplatok daň z nehnuteľnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 1 819,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA Belgium S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
AXA REIM Belgicka 611/673-Bld du Souverain 25 -8-1170Brussel
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2213/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.318/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotrebný materiál
Hodnota fakturovaného plnenia 365,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEUGEOT FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
IČO: 45960470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2214/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.389/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup ladničkiek
Hodnota fakturovaného plnenia 382,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATART s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zadunajská cesta 10 851 01Bratislava
IČO: 46112766Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2215/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.388/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysavač elektrolux
Hodnota fakturovaného plnenia 139,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elektrosped a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava
IČO: 35765038Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2217/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/19/2015/353
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodikum r.2016
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava
IČO: 31380051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2218/15
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 5 820,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2219/15
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamerového systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2220/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2221/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 11 718,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2222/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) informačná brožúra o prejekte, vizitky, manuál typu 5
Hodnota fakturovaného plnenia 945,65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2223/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.272/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodanie a montáž stolárskeho tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 3 720,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Štefan Fľak - STOLÁRSTVO FĽAK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomnická 1495/16 05401 Levoča
IČO: 45956324Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2224/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sťahovanie a preprava plech.skríň, tlač., monitorov
Hodnota fakturovaného plnenia 245,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľuboš Hanke - HANKE AUTODOPRAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30 821 07 Bratislava
IČO: 43487807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2225/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3283/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné, služby, vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 2 863,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2226/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.193/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 91,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum kníhkupectvo&vydavateľstvo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9 81237 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2226/A
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 994,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Betron AG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Carl-Benz-str.3 D-78467 Konstanz
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2227/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.336/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 1 249,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé centrum kníhkupectvo&vydavateľstvo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9 81237 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2228/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/17/2015/351
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) periodiká
Hodnota fakturovaného plnenia 103,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚMMS SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 75 831 02 Bratislava
IČO: 00490750Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2229/15
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby BOZP a OPP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2230/15
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) práce technika požiarnej ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Vaľo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2231/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.24/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 93,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šustekova 8 85104 Bratislava
IČO: 31356958Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2232/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/15/2015/349
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné SLOVENSKÁ LITERATÚRA 2016
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2233/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ČIERNOBIELE NORMOKÓPIE A4
Hodnota fakturovaného plnenia 150,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2234/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.391/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rudla
Hodnota fakturovaného plnenia 136,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LUGERO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava
IČO: 36837822Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2235/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 855,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2236/15
Prináleží k zmluve/objednávke TIB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úryvky a preklad článkov
Hodnota fakturovaného plnenia 13,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarfen 18 30167 Hannover Nord/LB HANNOVER
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2237/15
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhradené kópie článkov a kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 325,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO Documents from libraries
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strase 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2238/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 27,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Voyage, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmannova 3004/7 143 00 Praha CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2239/15
Prináleží k zmluve/objednávke platby kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platby kartou ccs
Hodnota fakturovaného plnenia 273,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 82104 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2240/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.392/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) paletovy vozik
Hodnota fakturovaného plnenia 134,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AJ PRODUKTY a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava
IČO: 36268518Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2241/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) žiarivky NT H7/12v 55W PX26d
Hodnota fakturovaného plnenia 18,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Planétažiaroviek s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svätoplukova 10 902 01 Pezinok
IČO: 46676490Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2242/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) údržba výťahu Staré Grunty
Hodnota fakturovaného plnenia 554,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROVA - servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plátenícka 18 821 09 Bratislava
IČO: 35934247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2243/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.493/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopisy PAMIATKY A MÚZEÁ predd.f.
Hodnota fakturovaného plnenia 44,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2244/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Santoemma CHARIS, R-CLEAN
Hodnota fakturovaného plnenia 3 382,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vallens s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hričovská 205 010 01 Žilina
IČO: 36408590Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2245/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie ročnej revízie evakuačného rozhlasu
Hodnota fakturovaného plnenia 750,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2246/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2247/15
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba kartou - poh.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 17,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 82104 Bratislava3570818
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2248/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysávač podlahový Elektrolux
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hej.sk -Elektrosped, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava
IČO: 35765038Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2249/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012 367/B/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikát
Hodnota fakturovaného plnenia 1 848,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2250/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 4 241,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SATUR TRAVEL a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2251/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 2 210,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2252/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 107,49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2253/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a čistenie komína
Hodnota fakturovaného plnenia 25,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kominár s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24 851 01 Bratislava
IČO: 47229632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2254/15 poplatky
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 27,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2255/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca
Hodnota fakturovaného plnenia 110,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2256/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 722,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kapa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara vajnorska 9 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2257/15
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) roletovy baner
Hodnota fakturovaného plnenia 204,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress promotion Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6 83102 Bratislava
IČO: 31320597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2258/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 625,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 153/A 831 54 Bratislava
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2259/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 3 462,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 153/A 831 54 Bratislava
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2260/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KRABICE A ŠANÓNY SŤAHOVANIE A PREPRAVA
Hodnota fakturovaného plnenia 245,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľuboš Hanke - HANKE AUTODOPRAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30 821 07 Bratislava
IČO: 43487807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2261/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3276/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielací čas
Hodnota fakturovaného plnenia 69 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2262/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3183/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 30 802,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2263/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 2 304,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene- Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2264/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hotelove sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1315,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sorea s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Odborarske namestie 3 815 70 bratislava
IČO: 31339204Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2265/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) HDF SUROVA 3MM
Hodnota fakturovaného plnenia 47,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DREVINA NZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budovateľská 2 940 02 Nové Zámky
IČO: 36552917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2265A/15
Prináleží k zmluve/objednávke 4/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 207,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Union, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava
IČO: 31322051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2266/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) HDF SUROVA - DOBROPIS K FAKTÚRE 201530801
Hodnota fakturovaného plnenia -47,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DREVINA NZ s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budovateľská 2 940 02 Nové Zámky
IČO: 36552917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2267/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/20/15/339
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 99,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inform lib.,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 14 010 01 Žilina
IČO: 47117362Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2267A/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.320/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Letáky plagáty
Hodnota fakturovaného plnenia 709,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RAPRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 46158502Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2268/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.účty
Hodnota fakturovaného plnenia 3 086,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2268A/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.325/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plagáty, plastová samolepka
Hodnota fakturovaného plnenia 2 505,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RAPRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 46158502Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2269/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie aplikácií
Hodnota fakturovaného plnenia 57,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2270/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) materiály
Hodnota fakturovaného plnenia 1 876,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Usrínyho 6 831 02 Bratislava
IČO: 31320597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2271/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom, spotrebovaná el.en a plyn za obd.1.1.2015-15.12.2015
Hodnota fakturovaného plnenia 4 099,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Streženická cesta 45 020 01 Púchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2272/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu na rok 2016
Hodnota fakturovaného plnenia 42,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústav informatiky SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 845 07 Bratislava
IČO: 17055555Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2273/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.35/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 48,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2274/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.397/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1752,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
StankaHollo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Francisciho 18 05401 Levoca
IČO: 46522425Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2275/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.396/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stalarsky tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 10 546,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stolarstvo Flak
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomnicka 16 05401 Levoca
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2276/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.395/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 988,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Impa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmanyho 12 811 06 Bratislava
IČO: 35761768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2277/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cartrige
Hodnota fakturovaného plnenia 2454,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pergamon spol.sr.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chemicka 1 831 04 Bratislava
IČO: 31327681Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2278/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2942/CVTISR/2015 OBJ.205/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prestavba vnútorných priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 35 460,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36388843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2279/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2942/CVTISR/2015 OBJ.205/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prestavba vnútorných priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 10 315,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2280/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) modernizácia výťahu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 948,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROVA -servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plátenícka 18 821 09 Bratislava
IČO: 35934247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2281/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstánenie havárijného stavu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 941,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Huštaty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budapeštianska 18 040 13 Košice
IČO: 48277380Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2282/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná prehliadka a skúška PPK
Hodnota fakturovaného plnenia 243,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7 98403 Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2283/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ODBORNÉ PREHLIADKY TLAKOVÝCH A PLYN .ZAR.
Hodnota fakturovaného plnenia 734,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef IVAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kríková 4 Bratislava
IČO: 11894237