Objednávky a faktúry august 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 208A/15 / 3.8.2015
Popis objednaného plnenia Filmová licencia
Hodnota objednaného plnenia 110,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Les Films d´Ici SARL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
62 boulevard Davout, 75020 Paris
IČO: 329 460 4480031
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. art. Ján Michálik
Funkcia Odborný referent, NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno k zmluve č. 397/CVTI SR/2015
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 209/15 / 4.8.2015
Popis objednaného plnenia Tlač propagačných materiálov
Hodnota objednaného plnenia 5 670,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 210/15 / 4.8.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v Luxembursku na 1 noc v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 130,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Grey
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
4 rue Joseph Junk, 1839 Luxembourg
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 211/15 / 4.8.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie v Bruseli na 3 noci v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 271,45 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 212/15 / 5.8.2015
Popis objednaného plnenia Poistenie majetku DC VaV
Hodnota objednaného plnenia 1 325,- EUR s DPH
Garant objednávky Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 47243597
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérka projektuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 213/15 / 5.8.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hurtovú v Bruseli na 2 noci v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 169,30 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 214/15 / 5.8.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hurtovú v Bruseli na 1 noc v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 67,15 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 215/15 / 5.8.2015
Popis objednaného plnenia Zverejnenie pracovnej ponuky na Profesia.sk
Hodnota objednaného plnenia 82,80 EUR s DPH
Garant objednávky Juraj Noge
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Juraj Noge
Funkcia Vedúci odboru rozvoja ISVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 217/15 / 19.8.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hermanovskú v Bruseli na 1 noc v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 110,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 218/15 / 19.8.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Šimkovú v Bruseli na 1 noc v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 112,15 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 219/15 / 20.8.2015
Popis objednaného plnenia Aplikácia na tvorbu dotazníkov pre potreby projektu NPC
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SurveyMonkey Europe Sarl
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Jean Monnet 6, L-2180 Luxemburg, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 220/15 / 25.8.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Šimkovú vo Varšave na 2 noci v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 65,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Gromada Warszawa Centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pl. Powstancówy 2, 00-030 Warszawa
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 221/15 / 25.8.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hurtovú v Bruseli na 2 noci v septembri 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 224,30 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1315/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1699.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Sestak Kanpex
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SNP 107 919 04 Smolenice
IČO: 11891581Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1317/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) CD
Hodnota fakturovaného plnenia 76.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi Forum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zahradnicka 46 821 08 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1318/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 913.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivova 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1319/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 149.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA Belgium S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bld du Souverain 25 B-1170 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1320/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 36.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 13201/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1322/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1323/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 363.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovska cesta 14 040 01 Kosice
IČO: 45575771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1324/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1761.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1325/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2918/NITTSK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 10752.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1326/15
Prináleží k zmluve/objednávke 212/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 597,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Srobarova 2 041 80 Kosice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1326/A
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vypratanie budovy
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Famont s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pupavova 11 841 04 Bratislava
IČO: 47632437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1327/15
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1328/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 844.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1329/15
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dozor
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1330/15
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) systémové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 82105 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1331/15
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLYN.KOTOL.
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada - DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1332/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1337/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) paušál zdrav.doh.
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GHP Medical services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okružná1297/52 071 01 MICHALOVCE
IČO: 36766542Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1333/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ENERGIE
Hodnota fakturovaného plnenia 366,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1334/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ENERGIE
Hodnota fakturovaného plnenia 570,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1335/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 416,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1336/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Viedenská cesta 3-7 851 01 Bratislava
IČO: 00211087Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1337/15
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JUDr.Ján Pokorný advokát
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1338/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 1,268.25 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Standley Law group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
6300 Riverside Drive Dublin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1339/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.náklady energie
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1340/15
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby uprat.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1341/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom.mot.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1342/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom mot.voz.
Hodnota fakturovaného plnenia 373,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1343/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné,stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 25,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1344/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KANC.PAPIER
Hodnota fakturovaného plnenia 4 223,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GC Tech Ing.Peter Gerši
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnickeho 6 911 01 Trencin
IČO: 36880574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1345/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 38,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1346/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PRE NÁJOM PRIESTOROV
Hodnota fakturovaného plnenia 446,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1347/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1348/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava proj.
Hodnota fakturovaného plnenia 111,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AP Media , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré Grunty 7 841 04 Bratislava
IČO: 35691883Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1349/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za doménu
Hodnota fakturovaného plnenia 138,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1350/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.201B/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky a služby
Hodnota fakturovaného plnenia 3,206.34 USD s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Millman IP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
401 Bay Street,Suite 1220 Toronto Canada
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1351/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.201C/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty,služby
Hodnota fakturovaného plnenia 913,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivová 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1352/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 764,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1353/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 22,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1354/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.35/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis zar.
Hodnota fakturovaného plnenia 241,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1355/15
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) miestny popl.
Hodnota fakturovaného plnenia 411,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1356/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 761,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1357/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.pop.
Hodnota fakturovaného plnenia 73,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1358/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.pop.
Hodnota fakturovaného plnenia 65,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1359/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.pop.
Hodnota fakturovaného plnenia 553,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1360/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TEL.POP.
Hodnota fakturovaného plnenia 47,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1361/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TEL.POP.
Hodnota fakturovaného plnenia 106,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1362/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.pop.
Hodnota fakturovaného plnenia 40,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1363/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.pop.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 310,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1364/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TEL.POP.
Hodnota fakturovaného plnenia 74,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1365/15
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stoč.
Hodnota fakturovaného plnenia 84,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1366/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2936/Pop/Vat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 102 096,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1367/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 985,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1368/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 332,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1369/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 381,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1370/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 318,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1371/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.212/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 325,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 1 821 09 Bratislava
IČO: 47243597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1372/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) STRAV.LÍSTKY
Hodnota fakturovaného plnenia 532,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1373/15
Prináleží k zmluve/objednávke 819/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia -175,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1374/15
Prináleží k zmluve/objednávke 819/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 22,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1375/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 471,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1376/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NÁJ.NEB.P.
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 153/A 811 04 Bratislava
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1377/15
Prináleží k zmluve/objednávke 457/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NÁKUP VYS.ČASU
Hodnota fakturovaného plnenia 15 552,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1378/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhot.nadlim.kópie
Hodnota fakturovaného plnenia 57,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1379/15
Prináleží k zmluve/objednávke 208/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PRENÁJNOM
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Študentská 2 911 50 Trenčín
IČO: 31118259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1380/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.194/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 1 563,89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Uniknihy.sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gajova 4 81109 Bratislava
IČO: 36683132Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1381/15
Prináleží k zmluve/objednávke 60/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana obj.
Hodnota fakturovaného plnenia 24,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť, spol.sro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1382/15
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom radiok.
Hodnota fakturovaného plnenia 9,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ 1,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1383/15
Prináleží k zmluve/objednávke 60/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) OCHRANA OBJ.
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpečnosť, spol.sro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1384/15
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tlač.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1385/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 835,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1386/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ENERGIE PREPOL.
Hodnota fakturovaného plnenia -129,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1387/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 215,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1389/15
Prináleží k zmluve/objednávke 205/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom neb.p.
Hodnota fakturovaného plnenia 870,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Národná 12 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1390/15
Prináleží k zmluve/objednávke 271/morory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PRENÁJOM NEB.P.
Hodnota fakturovaného plnenia 170,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Národná 12 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1391/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ENERGIE
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 04291 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1392/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 5 824,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1393/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom mot.voz.
Hodnota fakturovaného plnenia 373,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1394/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie mot.voz.
Hodnota fakturovaného plnenia 230,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Union poistovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 29/A 813 60 Bratislava
IČO: 31322051Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1395/15
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehl.kam.syst.
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1396/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1397/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1397/a
Prináleží k zmluve/objednávke 397/cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) propagacne materialy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 872.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Xprint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1398/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1399/15
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distr.čas quark
Hodnota fakturovaného plnenia 622,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1400/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 710,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tireda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1401/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1402/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.215/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prac.odd.IS INFOR.
Hodnota fakturovaného plnenia 82,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol.s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1403/15
Prináleží k zmluve/objednávke 275/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dod.mediálneho p.
Hodnota fakturovaného plnenia 224 110,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leopard production s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sreznevského 3 831 03 Bratislava
IČO: 44387407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1403/a
Prináleží k zmluve/objednávke 397/cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) propagacne materialy
Hodnota fakturovaného plnenia 5 670.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Xprint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavske Myto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1404/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKA
Hodnota fakturovaného plnenia 240,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Križan GLOBAL PARTNER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jaginova 9 040 23 Košice
IČO: 41424913Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1405/15
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) komunálna daň Brussels
Hodnota fakturovaného plnenia 536,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA Belgium S.A.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Luxembourg 3 1000 Bruxelles Belgique
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1406/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis.pren. roh.
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1407/15
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 94.15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1408/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2930/NITT/SK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) animovany reklamny sot
Hodnota fakturovaného plnenia 16 236.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
I.N.P. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jamnickeho 20 841 05 Bratislava
IČO: 35819634Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1409/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj. a zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 533.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1410/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1900.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Laser servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipova 3 900 81 Senkvice
IČO: 35755989Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1411/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1413/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj. a zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 64.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1414/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1415/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 589.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1416/15
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 304.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WGKK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wienerbergstrasse 15-19 postfach 6000 1100 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1417/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OH/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 365.70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1418/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.42A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) postrek
Hodnota fakturovaného plnenia 240.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Veterna poruba 109 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1419/15
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 75.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 10 921 79 Piestany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1420/15
Prináleží k zmluve/objednávke 268/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 1510.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1421/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia - 8.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1422/15 BOZP
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1423/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 432.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1424/15
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 7 010,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alianz-Slovenska poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevskeho rad 4 815 74 Bratislava
IČO: 00151700Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1426/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/13/15/171
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 263.27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus .sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.R.Stefanika 58 036 01 Martin
IČO: 36440531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1427/15
Prináleží k zmluve/objednávke 375/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 274.289,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PWC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie 1.maja 18 815 32 Bratislava
IČO: 35739347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1428/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 145.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1429/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.216/A/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doprava zbier.predmetov
Hodnota fakturovaného plnenia 270.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jan Salmik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mamateyova 10 851 04 Bratislava
IČO: 32194099Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1430/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 98.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1431/15
Prináleží k zmluve/objednávke 763/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom WC
Hodnota fakturovaného plnenia 97,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1432/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) polozky
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustredná vojenská nemocnica SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gen.Miloša Vesela 21 03426 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1433/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12.121,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1434/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomna zmluva
Hodnota fakturovaného plnenia 47,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rai-international s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 2 Banska Bystrica
IČO: 36629855Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1435/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 576,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1436/15 nastroj..
Prináleží k zmluve/objednávke obj.219/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nastroj..
Hodnota fakturovaného plnenia 400.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Survery Monkey europe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
?
IČO: swift code BOFAGB22Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1437/15
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1438/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 522.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tory tour s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Juzna trieda 2/A 04001 Kosice
IČO: 31726704Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1439/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 96.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tory tour s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Juzna trieda 2/A 04001 Kosice
IČO: 31726704Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1440/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 339,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1441/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj 193/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 2 809.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Male centrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinskeho 9 812 37 Bratislava
IČO: 35812575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1441/A/2015 DVD
Prináleží k zmluve/objednávke obj.218A/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DVD
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
films D ice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
37/39 rue Anjou-75008 Paris
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1442/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 69.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.8.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trend representative s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
tomasikova 23 821 01 Bratislava
IČO: 43824706