Objednávky a faktúry apríl 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 107A/15 / 2.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie na ZPC
Hodnota objednaného plnenia 150,- EUR s DPH
Garant objednávky Miroslav Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Pension Bosh
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Keilgasse 13, 1030 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Michal Vetrecin
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 108/15 / 7.4.2015
Popis objednaného plnenia Catering pre cca 50 osôb v rámci podujatia IGLO Open v Bruseli organizovaného kanceláriou SLORD
Hodnota objednaného plnenia 700,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kama Yammy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Pierre Decoster 119, 1190 Forest (Brussel)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 108A/15 / 7.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Beňo
Hodnota objednaného plnenia 177,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 111/15 / 8.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie na ZPC
Hodnota objednaného plnenia 12 300.- CZK s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzion v Jízdárně
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazecká 576/81, Olomouc 779 00, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 111A/15 / 8.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Buciová
Hodnota objednaného plnenia 115,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BnB Longue Vie, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Longue Vie 38, 1050 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 111B/15 / 8.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Petrášová
Hodnota objednaného plnenia 112,15 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 111C/15 / 8.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/2noci/Hermanovská
Hodnota objednaného plnenia 224,30 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 112/15 / 9.4.2015
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 516,48 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam Turan TURANCAR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 29, 949 01 Nitra
IČO: 22679057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia účtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno / 274/PK/2015
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 113/15 / 9.4.2015
Popis objednaného plnenia Nákup softvéru
Hodnota objednaného plnenia 2 967,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing.Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 114/15 / 9.4.2015
Popis objednaného plnenia Nákup potravín
Hodnota objednaného plnenia 101,70 EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kaufland
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 7, 811 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 115/15 / 9.4.2015
Popis objednaného plnenia Nákup potravín/koláče a pagáče
Hodnota objednaného plnenia 240,- EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LADY GASTRO, s.r.o. (Demovič & syn)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
LADY GASTRO, s.r.o. – Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 116/15 / 10.4.2015
Popis objednaného plnenia Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
Hodnota objednaného plnenia 150,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Ladislav Staroň
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci odd. ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 117/15 / 13.4.2015
Popis objednaného plnenia Softvér pre vzdialené pripojenie-Royal TS, 3x softvér pre automatizované vyhľadávanie ovládačov- DriverEasy Professionál, 30x sovtvér pre spávu súborov a priečinkov Ghisler Software – Total Commander, 1x softvér pre vzdialenú údržbu- TeamViewer Businness, 3x softvér s PDF súbormi – Nitro PDF Professional
Hodnota objednaného plnenia 1 786,50 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe, spol.s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 1
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 117A/15 / 13.4.2015
Popis objednaného plnenia Nákup potravín
Hodnota objednaného plnenia 324,- EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kaufland
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 7, 811 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120A/15 / 15.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hermanovskú v Bruseli na 2 noci v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 204,30 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Franklin Street 157 B, 1000, Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120B/15 / 15,4,2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hurtovú v Bruseli na 1 noc v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Franklin Street 157 B, 1000, Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121/15 / 17.4.2015
Popis objednaného plnenia Nákup potravín
Hodnota objednaného plnenia 700,- EUR s DPH/rok
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lady Gastro s.r.o, Pachner, Fornetti
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
LADY GASTRO, s.r.o. – Dúbravská cesta 9, Bratislava, Pekáreň Pachner - Pri Suchom Mlyne 28, Bratislava, Fornetti - Patrónka, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122/15 / 20.4.2015
Popis objednaného plnenia softvér
Hodnota objednaného plnenia 2362,36 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava
IČO: 35810734
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Prochácová
Funkcia Finančná manažérka NP PopVaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122A/15 / 21.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Šimkovú v Haagu na 1 noc v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Babylon den Haag
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bezuidenhoutseweg 53, 2594 AC, Haag, Holandsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122B/15 / 21.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Beňa v Prahe na 1 noc v apríli 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 95,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel International Prague
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koulova 15, 16000 Praha 6, Česká republika
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 123A/15 / 22.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hanzelovú v Bruseli na 1 noc v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 93,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 126/15 / 27.4.2015
Popis objednaného plnenia Spiatočná letenka pre p. Straku Brusel-Bratislava-Brusel v máji 2015, pre účely SLORD
Hodnota objednaného plnenia 253,98 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Corporate Head Office, Airside, Dublin, Írsko
IČO: 104547
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 126A/15 / 27.4.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Janičkoviča v Bruseli na 2 noci v máji 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 158,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel-One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 568/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 569/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 571/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 190.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 572/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 399.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 573/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 650.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 574/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.5/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrusenie nozov
Hodnota fakturovaného plnenia 52.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas gramblicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 575/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby central.ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 197.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazaspol s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska 35 821 09 Bratislava
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 576/15
Prináleží k zmluve/objednávke 126/popvat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 12 811.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Expres Media k.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrutocka 48 821 04 Bratislava
IČO: 35792094Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 577/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sprostredkovanie tlmocnikov
Hodnota fakturovaného plnenia 940.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agenturis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrancovicova 62 841 03 Bratislava
IČO: 47460121Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 578/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom prednas.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 432.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 579/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj. a zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 663.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 580/15
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 581/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.11/2014/462
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia -73.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediaprint-kappa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara Vajnorska 9 831 04 Bratislava
IČO: 35792281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 582/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.9/2014/460
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 20.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
L.K.Permanent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12 831 03 Bratislava
IČO: 31352782Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 583/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.82/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovacie sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 274.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urad vlady SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Borik 15 814 08 Bratislava
IČO: 151513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 584/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 650.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 585/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) temat.monitoring medii
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 586/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1761.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 587/15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 844.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 588/15
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 640.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Businees Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 589/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.88/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) RedHat Enterprise linux
Hodnota fakturovaného plnenia 2556.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 590/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 61/A/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stolarsky tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 127.65 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stefan Flak-stolarstvo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomnicka 1495/16
IČO: 45956324Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 591/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hardware
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 592/15
Prináleží k zmluve/objednávke 269/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softver
Hodnota fakturovaného plnenia 93.327.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 593/15
Prináleží k zmluve/objednávke 269/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softver
Hodnota fakturovaného plnenia 837.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 594/15
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne za cestu
Hodnota fakturovaného plnenia 977.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vuis cesty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamacska cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 595/15
Prináleží k zmluve/objednávke 704/PopVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabez.medialneho priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 75.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 596/15
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 871.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurovytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 597/15
Prináleží k zmluve/objednávke 65/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 368.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 598/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 599/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 103.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O2 Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 600/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby technika
Hodnota fakturovaného plnenia 456.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnansky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 601/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 3 189.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 602/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 603/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 475.33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 604/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1247/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia 3 146.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 605/15
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1720.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 608/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 0.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 609/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) coldfusion Ent 11
Hodnota fakturovaného plnenia 4 140.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slavicie udolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 610/15
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 611/15
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 54.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23A 010 01 Zilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 612/15 monitorovanie
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 613/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1229/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 1 203.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ruzomberok
IČO: 36373573Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 614/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.71/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 546.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobus a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stanicne namestie 9 042 04 Kosice
IČO: 36211079Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 615/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis plyn.kotlov
Hodnota fakturovaného plnenia 506.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Regulaterm Control s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vysehradska 4 851 06 Bratislava
IČO: 45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 616/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradca
Hodnota fakturovaného plnenia 45.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celolozke 40 010 01 Zilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 617/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 424.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 618/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 346.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 369391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 619/15
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 364.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne nam.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 620/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 621/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 622/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 585.63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 623/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.109/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) priprava podkladov
Hodnota fakturovaného plnenia 651.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivova 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 624/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 059.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 625/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 060.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 626/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 627/15 energia
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2447.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 628/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 39.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 629/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 57.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rimi-SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalicka cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 630/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 25.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 631/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/15/90
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 19.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus .sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.R.Stefanika 58 036 01 Martin
IČO: 36440531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 632/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.115/A/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 84.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grand hotel Permon s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
03242 Pribylina 1486
IČO: 44130651Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 633/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKC
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 397.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tibor Varga TSV Papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Adyho 14 984 01 Lucenec
IČO: 32627211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 634/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) notebook
Hodnota fakturovaného plnenia 2 208.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aliter technologies a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Turcianska 16 821 09 Bratislava
IČO: 36831221Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 635/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.93/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stahovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 585.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RS transport and demenagement
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
rue General Michael 11 1120 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 636/15
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 165.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 637/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9175.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 638/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1019.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 639/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 53.86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 640/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 83.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 641/15 platba za telefon
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 84.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 642/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 872.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 643/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 94.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 644/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 67.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35463469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 645/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 70.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 646/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 562.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 647/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 082.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 648/15 energia
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 366.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 649/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 882.03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 650/15
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cinnost BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pisuta 4022 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 363776981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 651/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 579.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentura Albatros s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavna 18 040 01 Kosice
IČO: 36606286Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 652/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuverejnena
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 27.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Yhman s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 1 911
IČO: 36340138Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 654/15
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 655/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.112/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava autobusom
Hodnota fakturovaného plnenia 516.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam Turan Turancar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 29 94901 Nitra
IČO: 22679057Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 656/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 657/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 8.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 658/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 649.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 660/15
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 661/15
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom radiokumunikatora
Hodnota fakturovaného plnenia 9.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 662/15
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 15.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 663/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distrib.casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 599.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 664/15
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopvaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vystavne priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strezenicka cesta 45 020 01 Puchov
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 665/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1195/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom ucebne
Hodnota fakturovaného plnenia 705.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 666/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1195/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 667/15 sluzby
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 667/15
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 668/15
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 669/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1195/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 670/15
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhrada transakcii
Hodnota fakturovaného plnenia 572.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 671/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacie casu
Hodnota fakturovaného plnenia 39 128.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/A 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 672/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) encyklopedia
Hodnota fakturovaného plnenia 269.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Oxford Encyklopedia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
72 Great Suffolk street London
IČO: 0865692Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 673/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.64/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 204.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ekopark s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bzovicka 32 851 07 Bratislava
IČO: 35718889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 674/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborny posudok
Hodnota fakturovaného plnenia 345.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Mario Chovan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nerudova 8 821 04 Bratislava
IČO: 30270448Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 675/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom ucebne
Hodnota fakturovaného plnenia 432.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 676/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stativ
Hodnota fakturovaného plnenia 126.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 677/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 937.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 678/15 datovy projektor
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) datovy projektor
Hodnota fakturovaného plnenia 465.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
V-bit s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodalova 3 949 01 Nitra
IČO: 17640679Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 679/15 funkcna skuska
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 680/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 2 681.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 681/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 444.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GC Tech Ing.Peter Gersi
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnickeho 6 911 01 Trencin
IČO: 36880574Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 682/15
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 41.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 683/15
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 684/15
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 262.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 685/15
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 299.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 687/15
Prináleží k zmluve/objednávke 12/NCP/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 688/15
Prináleží k zmluve/objednávke 896/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.kontrola EZS
Hodnota fakturovaného plnenia 45.37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Deltech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 1 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 689/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 658.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 690/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.108/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lunch
Hodnota fakturovaného plnenia 700.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
kociecka Kamilla
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69 3080 Tervuren
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 691/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 692/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 598.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 693/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 127.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 694/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rollery
Hodnota fakturovaného plnenia 195.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 695/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 270.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 696/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proeko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmy vrsok 18 841 06 Bratislava
IČO: 35900831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 697/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brusenie nozov
Hodnota fakturovaného plnenia 52.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas gramblicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 698/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 295.57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 699/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 700/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 22.24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 701/15
Prináleží k zmluve/objednávke 124/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 20 908.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 702/15
Prináleží k zmluve/objednávke 123/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielac.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 4 992.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 703/15
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 91.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 10 921 79 Piestany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 704/15
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 27.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 10 921 79 Piestany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 705/15
Prináleží k zmluve/objednávke 90/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) netebook
Hodnota fakturovaného plnenia 3 312.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 706/15
Prináleží k zmluve/objednávke 201/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platno
Hodnota fakturovaného plnenia 6840.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 707/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 109.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 708/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 240.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 709/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom komunikacie
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vuis cesty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamacska cesta 8/A 811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 710/15
Prináleží k zmluve/objednávke ucastnicky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 202.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok knihovnikov a kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalska 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 711/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 113.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 712/15
Prináleží k zmluve/objednávke 122/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 7 992.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 714/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 654.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 715/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vypracov.reser.spravy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 394.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Patent and trademark s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Puskinova 19 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 35975164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 716/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 650.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 717/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca
Hodnota fakturovaného plnenia 2 234.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 718/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 648.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 719/15
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 31.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 720/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.632/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 84.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grand hotel Permon s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
03242 Pribylina 1486
IČO: 44130651Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 721/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba energii
Hodnota fakturovaného plnenia 22 116.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Safarikovo nam.6 814 99 Brtaislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 722/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 555.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Papageno s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Ponicana 3 841 08 Bratislava
IČO: 36793205Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 723/15
Prináleží k zmluve/objednávke 190/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 9 667.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinska 4 P.O.Box 152
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 724/15
Prináleží k zmluve/objednávke 190/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 14 958.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinska 4 P.O.Box 152
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 725/15
Prináleží k zmluve/objednávke 190/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 13 448.33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinska 4 P.O.Box 152
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 726/15
Prináleží k zmluve/objednávke 190/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 29 156.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinska 4 P.O.Box 152
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 727/15
Prináleží k zmluve/objednávke 190/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lieratura
Hodnota fakturovaného plnenia 54 392.26 UR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinska 4 P.O.Box 152
IČO: 31346359Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 729/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.obj.73/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 24 120.86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Megabooks
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na vratkach 3410/1C 841 01 Bratislava
IČO: 36699594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 730/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.73/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 13 033.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Megabooks
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na vratkach 3410/1C 841 01 Bratislava
IČO: 36699594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 731/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 777.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Papageno s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Ponicana 3 841 08 Bratislava
IČO: 36793205Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 732/15
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/4/15/49
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 205.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inform lib s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 14 010 01 Zilina
IČO: 47117362Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 733/15
Prináleží k zmluve/objednávke 125/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 12 330.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr.Vl.Clementisa 10 821 02 Bratislava
IČO: 00603686Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 734/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 2 084.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostova 29 034 01 Ruzomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 735/15 /24.4.2015
Prináleží k zmluve/objednávke 80/NPC/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 23 865.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autocont
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 36396222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 736/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.116/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 73.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok knihovnikov a kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalska 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 737/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.124/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ustav polymerov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ella Cheong
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
5001 Hopewell centre ,183 Queens Roads East, Hong Kong
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 738/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.125/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ustav polymerov
Hodnota fakturovaného plnenia 1881.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPRUSON and FERGUSON
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
152 Beach road 37-05/ Gateway East Singapore
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 739/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.86/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava..
Hodnota fakturovaného plnenia 239.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kontura Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vietnamska 3 821 04 Bratislava
IČO: 35726440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 740/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 136.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 741/15
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhodnotenie stavu miesta
Hodnota fakturovaného plnenia 169.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bureau d Expertises
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue du Couronnement, 103 Brussel
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 742/15
Prináleží k zmluve/objednávke 277/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBRE Asset services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Lloyd George 7 1000 Brussels
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 743/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 353.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 744/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.68/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odmena
Hodnota fakturovaného plnenia 291.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Lubomir Vajgel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ckalovova 4472/18 921 01 Piestany
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 745/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.68/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odmena
Hodnota fakturovaného plnenia 366.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Lubomir Vajgel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ckalovova 4472/18 921 01 Piestany
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 746/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.102/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zverejnenie pra c.ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 475.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Andrea Hlinku 2 94976 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 747/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1195/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom pred.miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 45.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 748/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 744.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 749/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 4,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 750/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 11.641,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 751/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.77/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 500.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Narodna 12 974 01 Banska Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 752/15
Prináleží k zmluve/objednávke 67/popVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 63 215.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brestanova 1 83101 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 753/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 072.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miroslav Danihel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalinciakova 17 920 42 Cervenik
IČO: 44748345Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 754/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 1 023.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 755/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 559.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 756/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 4 083.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 757/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 131.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 758/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 2 085.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 759/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 266.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 760/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lietratura
Hodnota fakturovaného plnenia 702.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 761/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 465.41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 762/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 1 357.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 763/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 246.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 764/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 10.13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 765/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 675.88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 766/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 1 64.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 767/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 7 751.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 768/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 3 210.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 769/15
Prináleží k zmluve/objednávke 341/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 1 334.39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 81106 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 770/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok za pristup
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) portal EZB
Hodnota fakturovaného plnenia 250.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Universitat Regensburg
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
93042 regensburg Nemecko
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 771/15
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 94.15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 772/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.128/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 199.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Millman IP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
401 Bay Street,Suite 1220 Toronto Canada
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 773/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 4 514.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 774/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 514.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 775/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 343.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 776/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlaciaren
Hodnota fakturovaného plnenia 990.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microcomp s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kupecka 9 94901 Nitra
IČO: 31410952Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 777/15
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sluzieb
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 778/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sympozium
Hodnota fakturovaného plnenia 922.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.4.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spolok knihovnikov a kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalska 1 814 17 Bratislava
IČO: 00178594