Objednávky a faktúry september

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 272/14 / 2.9.2014
Popis objednaného plnenia Revízia a tlakové skúšky hasiacich prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 132,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rudolf Polák, Interrgam s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jelšová 3, 831 01 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderiková
Funkcia vedúca odd. ŠVS BratislavaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 273/14 / 2.9.2014
Popis objednaného plnenia Revízia plynového zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 90,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jaroslav Kadlic - Revízie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Znievska 9, 851 06 Bratislava
IČO: 35941600
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderiková
Funkcia vedúca odd. ŠVS BratislavaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 274/14 / 2.9.2014
Popis objednaného plnenia Jesenná deratizácia priestorov ŠVS Bratislava
Hodnota objednaného plnenia 40,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
IČO: 31406840
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderiková
Funkcia vedúca odd. ŠVS BratislavaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 277/14 / 4.9.2014
Popis objednaného plnenia Pranie návliečok, uterákov a utierok
Hodnota objednaného plnenia 85,50 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ivona Krajčíková, práčovňa MIIVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A. A. Hlinku 40, 921 01 Piešťany
IČO: 34216197
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 278/14 / 4.9.2014
Popis objednaného plnenia Odborná skúška kotolne
Hodnota objednaného plnenia 123,- EUR s DPH
Garant objednávky Jana Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Poleč-PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranovská 504 /35, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43115471
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci odd. ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 280/14 / 9.9.2014
Popis objednaného plnenia Ukážka prvej pomoci
Hodnota objednaného plnenia 35,- EUR s DPH
Garant objednávky Jana Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 59, 821 09 Bratislava
IČO: 00584410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jana Fisterová
Funkcia účtovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 281/14 / 9.9.2014
Popis objednaného plnenia nákup softwaru
Hodnota objednaného plnenia 588,- EUR s DPH
Garant objednávky Martin Smeja
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B2Match GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Senefeldergasse 11/9b, A-1100 Vienna – AUSTRIA
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martin Smeja
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 283/14 / 10.9.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 1 278,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eurobus, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničné námestie 9, 042 04 Košice
IČO: 36211079
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia účtovníčka - Odbor projektovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 284/14 / 16.9.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka e-kníh
Hodnota objednaného plnenia 4 916,85 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovart G.T.G., s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 285/14 / 16.9.2014
Popis objednaného plnenia Služby spojené so zabezpečením účasti na medzinárodnom podujatí v oblasti „life sciences“
Hodnota objednaného plnenia 5 040,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBT Astro 2006 Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
IČO: 26505452
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca Odboru vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 286/14 / 17.9.2014
Popis objednaného plnenia Toal. papier JUMBO 19 cm, pap. utierky skladané
Hodnota objednaného plnenia 350,- EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRAND ROYAL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A. Hlinku 40, 921 01 Piešťany
IČO: 31414150
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 287/14 / 27.9.2014
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 377,90 EUR s DPH
Garant objednávky Viera Tomanicová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NIKI Luftfahrt GmbH,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Office Park I,TOP B03A-1300 Wien
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Viera Tomanicová
Funkcia Taj. pre financie ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 289/14 / 18.9.2014
Popis objednaného plnenia 75 x Windows 7PRO SNGL upgrade MVL
Hodnota objednaného plnenia 2 700,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 290/14 / 19.9.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň + spoj na/z letiska
Hodnota objednaného plnenia 627,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 294/14 / 22.9.2014
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 132,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Katrca 1905
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rozna dolina c. 1/26, 1000 Ljubljana, Slovinsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca Odboru vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 295/14 / 23.9.2014
Popis objednaného plnenia Servis vozidla BA628UJ
Hodnota objednaného plnenia 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Anton Jurkovič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Anton Jurkovič
Funkcia Ref.autodopravyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 297/14 / 24.9.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 656,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 298/14 / 24.9.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel
Hodnota objednaného plnenia 88,68 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One Brussels
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 299/14 / 24.9.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Viedeň-Bologna-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 249,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 300/14 / 24.9.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Bologna
Hodnota objednaného plnenia 373,50 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Fiera Bologna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Stalingrado, 82; 40128 Bologna
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 302/14 / 26.9.2014
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 658,55 EUR s DPH
Garant objednávky prof. Turňa
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK MALKO POLO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. M. R. Štefánika, 936/38, 90701 Myjava
IČO: 36324175
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jana Kopčanová
Funkcia Asistentka GRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 303/14 / 29.9.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Brusel a späť
Hodnota objednaného plnenia 658,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 304/14 / 29.9.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie Brusel
Hodnota objednaného plnenia 79,80 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B@B ZenHouse Center Brussels, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 305/14 / 30.9.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie 1 noc Brusel
Hodnota objednaného plnenia 91,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve Ano - 136/NCP/2013
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 305A/14 / 30.9.2014
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie podujatia
Hodnota objednaného plnenia 996,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 85105 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia Odborný referentFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1378/a
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 1050.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sdruzeni knihoven CR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prokesovo nam.9 728 00 Ostrava
IČO: 70282170Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1387/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 4.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1388/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -7 529.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1389/14
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 4 494.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1390/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 350.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1391/14
Prináleží k zmluve/objednávke 48/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacny pausal
Hodnota fakturovaného plnenia 2616.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1392/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/nitt/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 746.31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1393/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/12/14/246
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 15.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1394/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/11/14/245
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 869.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1395/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 294.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1396/14
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby informatora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1397/14
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 190.27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1398/14
Prináleží k zmluve/objednávke 744/PopVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 10 368.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1399/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 92.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1400/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 445.39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1401/14
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan Pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1402/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/255
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 171.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobooks s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenskeho 5-9 811 01 Bratislava
IČO: 36657701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1403/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 381.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1404/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 80.69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1405/14
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1406/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.sluzieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 2022680209Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1407/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motorr.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1409/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 237.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 315.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1411/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sudny preklad
Hodnota fakturovaného plnenia 21.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LexMan EU.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 1 831 03 Bratislava
IČO: 4738389Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1412/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyroba a montaz
Hodnota fakturovaného plnenia 8 738.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Triha s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bzovicka 26 851 07 Bratislava
IČO: 46473831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 4.9.2014
Prináleží k zmluve/objednávke 262/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softwer
Hodnota fakturovaného plnenia 2700 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slavicie udolie 6 811 02 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1414/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.258/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 442.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Unitechnology
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Garbanka 1 914 01 Banska bystrica
IČO: 36621161Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1415/14
Prináleží k zmluve/objednávke 828/
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) security
Hodnota fakturovaného plnenia 5 221.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TK Security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dunajska 8 811 08 Bratislava
IČO: 36860972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1416/14
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1417/14
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 74.77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stredoslovenska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1418/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9345.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1419/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 175.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1420/14
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 82.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1421/14
Prináleží k zmluve/objednávke 260/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 1 013.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1422/14
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 3571825Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1424/14
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1425/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 454.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1427/14
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1428/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 946/CVTI/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 162 $
Dátum doručenia faktúry 5.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tsubane Patent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Shinjuku , Tokyo 162-0826 Japan
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1429/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 11/Cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4. 676,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1430/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1431/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 507,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energetika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1432/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 3/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 38,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1433/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 736/PopVat/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 13. 232,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.20014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS , s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1434/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 763/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom tlačiarne
Hodnota fakturovaného plnenia 88,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienová 3, 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1439/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 946/CVTI/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 740 $
Dátum doručenia faktúry 5.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Defillo Associates
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO box 14104, Clearwatwr, FL 33766
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1440/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 265A/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 6Gb HDD
Hodnota fakturovaného plnenia 57,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1441/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 930,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1442/2014
Prináleží k zmluve/objednávke predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Hlavné mesto Bratislava, predpis
Hodnota fakturovaného plnenia 345,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1443/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 264/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) panasonic olovená batéria.
Hodnota fakturovaného plnenia 200,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Micomp spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jána Holého 8, 071 01 Michalovce
IČO: 36589187Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1444/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 2394,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1445/14
Prináleží k zmluve/objednávke 279/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka Vieden- Brusel
Hodnota fakturovaného plnenia 489,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1446/14
Prináleží k zmluve/objednávke 275/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka Vieden- Brusel
Hodnota fakturovaného plnenia 609,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1449/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 16/CRaF/05
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 99,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1450/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 24,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezbečnosť, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1451/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 9,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezbečnosť, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1452/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 673,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1453/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 92,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1454/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 65,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1455/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 28,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1456/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 56,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1457/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 86,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1458/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 70,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1459/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 84,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1460/20014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 554,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1461/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrusenie noza
Hodnota fakturovaného plnenia 53.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas gramblicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1463/14
Prináleží k zmluve/objednávke 737/PopVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 48 812.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/a 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1464/14
Prináleží k zmluve/objednávke 738/popvaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 106 946.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brectanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1465/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 670.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1466/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.listky
Hodnota fakturovaného plnenia 4 676,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1467/2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) veltrh
Hodnota fakturovaného plnenia 3 414.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Expo center a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Sokolicami 43 911 40 Trencin
IČO: 31412581Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1468/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 401.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajska 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1469/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 460.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajska 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1470/14
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1471/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.listky
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1472/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 7 430.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1473/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 041.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 16.9.2014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 883.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1475/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1476/14 vodne
Prináleží k zmluve/objednávke 64/oht/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 25.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1477/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/PK/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 92 241.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bic Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 81103 Bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1478/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 114.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
www.belgacom.be
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
S.A. de droit public du roi Albert II 27,B-Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1479/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 14.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1480/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/20141
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 20.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1481/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 62.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1484/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 105.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1485/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 740.00 dollar
Dátum doručenia faktúry 17.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Defillo and Associates
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
131 Queen Street, OTTAWA,Ontario Canada
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1486/14
Prináleží k zmluve/objednávke 946/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patent
Hodnota fakturovaného plnenia 376.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ridout and Maybee
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
131 Queen Street, OTTAWA,Ontario Canada
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1487/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 135.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 19.9.2014
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia tlace
Hodnota fakturovaného plnenia 644.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1491/01
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) meteostanica
Hodnota fakturovaného plnenia 445.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sketch
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
?
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1491/14
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 57.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1492/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 608.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1493/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) trend
Hodnota fakturovaného plnenia 22.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trend Media s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 23 821 01 Bratislava
IČO: 43824706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1494/14
Prináleží k zmluve/objednávke 897/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) netebook
Hodnota fakturovaného plnenia 4 80.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/c 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1495/14
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prace technika
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Valo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1496/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.279/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zasah technika
Hodnota fakturovaného plnenia 263.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 6 821 09 Bratislava
IČO: 31345638Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1497/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.279/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zasah technika
Hodnota fakturovaného plnenia 122.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
plynarenska 2 821 09 Bratislava
IČO: 31345638Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1499/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prace na brane
Hodnota fakturovaného plnenia 96.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Menton SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gbelska 19 841 06 Bratislava
IČO: 35900903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1500/14
Prináleží k zmluve/objednávke 6/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 2020323426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1501/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia -2.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1502/14
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1503/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 316.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1505/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.228/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 283.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 6 821 09 Bratislava
IČO: 31331131Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1506/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 5 085.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Afag
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Messezentrum 1 90471 Nurmberg
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1507/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.236/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stavomontaze Instalacie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Majerska cesta 36 974 01 Banska Bystrica
IČO: 31628222Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1508/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.272/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlakova skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 132.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Intergam s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jelsova 5 831 01 Btratislava
IČO: 44470011Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1509/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.164/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie travnika
Hodnota fakturovaného plnenia 166.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jan Pilko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovskeho ul.25 974 00 Banska Bystrica
IČO: 10988963Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1510/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 546.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1511/14
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 47.82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1512/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/SEE/SIENCE/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 764.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Businees Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1513/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/SEE/SCIENCE/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 816.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Businees Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1515/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Uniqa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretska 15 820 07 Bratislava
IČO: 00653501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1516/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12.179.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1516/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 215.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Uniqa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretska 15 820 07 Bratislava
IČO: 00653501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1517/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1518/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.292/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 542.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Saya spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hruskova 17 831 06 Bratislava
IČO: 31367437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1519/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 658.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ck Malko Polo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam. M.R:Stefanika 936/38 90701 Myjava
IČO: 36324175Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1520/14
Prináleží k zmluve/objednávke 883/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Adif s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klariska 12 811 01 Bratislava
IČO: 31392563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1521/14
Prináleží k zmluve/objednávke 172/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1522/14
Prináleží k zmluve/objednávke 22/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 6.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Liptovska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolucna 595 031 05 Liptovsky Mikulas
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1523/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 115.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pemic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
padlych hrdinov 60 821 06 Bratislava
IČO: 35896931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1524/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Webhosting
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreativeShop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyrovskeho 8 841 03 Bratislava
IČO: 44036841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1525/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovaci stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 1614.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evrofin Int.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12 811 08 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1526/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovaci stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 660.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evrofin Int.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12 811 08 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1527/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 1674.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Evrofin Int.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12 811 08 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1528/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) conference
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Europaiches Patentamt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 90 1031 Vienna
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1529/14 tovar
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2 551.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KB Konstrukt s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Harnicna 17 821 05 Bratislava
IČO: 44691092Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1530/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1531/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 60.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1532/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 3.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1533/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 689.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1534/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 136.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1535/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1536/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1537/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.295/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis auta
Hodnota fakturovaného plnenia 6247.48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porche inter Auto slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemska 7 851 04 Bratislava
IČO: 31319459Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1541/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.277/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pranie pradla
Hodnota fakturovaného plnenia 85.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ivona Krajcikova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A.Hlinku 40 921 01 Piestany
IČO: 34216197Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1542/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.286/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) papier
Hodnota fakturovaného plnenia 340.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grand Royal s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A.Hlinku 6433/115
IČO: 31414150Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1543/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 806.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1544/14
Prináleží k zmluve/objednávke oj.280/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1.pomoc
Hodnota fakturovaného plnenia 35.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovensky kriz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 59 811 01 Bratislava
IČO: 00584410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1545/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1546/14
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 4 643.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.9.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270