Objednávky a faktúry október

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 306/14 / 1.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie 1 noc Brusel
Hodnota objednaného plnenia 79,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 307/14 / 1.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 651,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 308/14 / 1.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Florencia-Viedeň/Tomková
Hodnota objednaného plnenia 501,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 309/14 / 1.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Florencia-Viede
Hodnota objednaného plnenia 621,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 310/14 / 2.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Florencia/Búciová/Tomková
Hodnota objednaného plnenia 331,82 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Residence Porta Al Prato, Via Ponte Alle Mosse 16, 50144 Florencia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Ponte Alle Mosse 16, 50144 Florencia, Taliansko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 311/14 / 2.10.2014
Popis objednaného plnenia Upgrade čítača bankoviek Aut.pokl.EM5261 na novú bankovku 10€
Hodnota objednaného plnenia 93,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TransData s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2, 82103 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 313/14 / 2.10.2014
Popis objednaného plnenia Poradenská služba pre VO
Hodnota objednaného plnenia 2 352,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica 1.Mája 709, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46862439
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Prochácová
Funkcia Finančný manažér NP PopVaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 313A/14 / 2.10.2014
Popis objednaného plnenia letenky
Hodnota objednaného plnenia 205,09 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Danica Zendulková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 48/48, 811 06 Bratislava
IČO: 44551304
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Zendulková
Funkcia Vedúca Odboru správy a prevádzky portáluVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 314/14 / 2.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 639,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 315/14 / 2.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 594,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 316/14 / 3.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 633,48 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eurobus, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničné námestie 9, 042 04 Košice
IČO: 36211079
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 317/14 / 3.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 565,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Prešov, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, P.O.BOX 190, 080 69 Prešov
IČO: 36477125
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno (136/NCP/2013)
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 318/14 / 3.10.2014
Popis objednaného plnenia Zabezpečenie podujatia
Hodnota objednaného plnenia 2 736,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 85105 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 319/14 / 3.10.2014
Popis objednaného plnenia tlmočenie
Hodnota objednaného plnenia 1 620,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEXMAN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
IČO: 36810657
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Vedúca odboru EMaM NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 320A/14 / 6.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Brusel a späť
Hodnota objednaného plnenia 509,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 320B/14 / 6.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 91,- EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelova
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One Brussels, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 321/14 / 7.10.2014
Popis objednaného plnenia Servis SMV Škoda Octavia Combi
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Jana Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Impa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 23, 851 04 Bratislava, prev. Liptovský Mikuláš
IČO: 35761768
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia Vedúci odd. ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 322/14 / 7.10.2014
Popis objednaného plnenia Servis vykurovacieho zariadenia Buderus.
Hodnota objednaného plnenia 325,- EUR s DPH
Garant objednávky Jana Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Otto Morávek ELOTIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vancčurova 12, 831 01 Bratislava
IČO: 37504967
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderiková
Funkcia vedúca odd. ŠVS BratislavaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 325/14 / 8.10.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie – 2 izby/2 osoby
Hodnota objednaného plnenia 68,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Jana Kasáková, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Krystal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
José Martího 2/407 Praha, 16200, ČR
IČO: 00216208
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Jana Kasáková, PhD.
Funkcia Samostatná odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 325A/14 / 08.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 91,- EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelova
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One Brussels, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 326/14 / 8.10.2014
Popis objednaného plnenia 2 ks leteniek Viedeň – Brusel a späť/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 593,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 327/14 / 8.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 220,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKARA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 328/14 / 8.10.2014
Popis objednaného plnenia Eset Mobile Security Business Edition pre 5 zariad. na 2 roky
Hodnota objednaného plnenia 50,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESET, spol.. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO: 31333532
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 328A/14 / 8.10.2014
Popis objednaného plnenia Stravné lístky DOXX
Hodnota objednaného plnenia 10 559,50 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 329/14 9.10.2014
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 288,- EUR s DPH
Garant objednávky Nina Bratková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Hofgut Hohenkarpfen
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hohenkarpfen 1, Hausen ob Verena, 78595 , Tuttlingen, Nemecko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nina Bratková
Funkcia Odborný pracovník/projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 329A/14 / 9.10.2014
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 204,- EUR s DPH
Garant objednávky Nina Bratková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Berg Gasthof Witthoh
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Imendingen, Nemecko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nina Bratková
Funkcia Odborný pracovník/projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 330/14 / 9.10.2014
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 216,- EUR s DPH
Garant objednávky Nina Bratková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Garden
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica Valentina Vodnika 13, 10000, Zahreb, Chorvátsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nina Bratková
Funkcia Odborný pracovník/projektový manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 331/14 / 9.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 1 105,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Prešov, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, P.O.BOX 190, 080 69 Prešov
IČO: 36477125
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 331A/14 / 10.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel 2 noci/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 182,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One Brussels, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 332/14
Popis objednaného plnenia BČK Mifare Stand.inicial.
Hodnota objednaného plnenia 1 740,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TransData s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
IČO: 35741236
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 333/14 / 13.10.2014
Popis objednaného plnenia 3D neonova kocka
Hodnota objednaného plnenia 990,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TDR Trade, s. r. o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opálová 5/B, Bratislava
IČO: 46938478
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 335/14 / 14.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 230,44 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 29. Augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40892565
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 336/14 / 14.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 84,52 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CHORVÁT spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 36321371
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 337/14 / 14.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 540,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 337A/14 / 14.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka a autobus Viedeň – Brusel a späť/Hermanovská
Hodnota objednaného plnenia 671,90 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 337B/14 / 14.10.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie Brusel/Hermanovská
Hodnota objednaného plnenia 119,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B&B VincentV. Gallery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
124, Chaussee de Wavre, 1050 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 337C/14 / 14.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Košice, 3 os/1 noc
Hodnota objednaného plnenia 117,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzión GRAND, Košice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kováčska 65-67, 04001 Košíce
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 338/14 / 15.10.2014
Popis objednaného plnenia Servisná prehliadka auta, STK, EK.
Hodnota objednaného plnenia 370,- EUR s DPH
Garant objednávky Jana Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
IČO: 31319459
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia ved. odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 341/14 / 15.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Brusel a späť/Janičkovič
Hodnota objednaného plnenia 464,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 342/14 / 15.10.2014
Popis objednaného plnenia Zverejnenie pracovných ponúk na portáli profesia.sk
Hodnota objednaného plnenia 212,40 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Hudecová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Hudecová
Funkcia PersonalistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 343/14 / 15.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 722,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 344/14 / 15.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 1 842,96 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eurobus, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničné námestie 9, 042 04 Košice
IČO: 36211079
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 345/14/ 16.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 152,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CHORVÁT spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 36321371
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 346/14 / 16.10.2014
Popis objednaného plnenia Lepidlo Duvilax
Hodnota objednaného plnenia 67,68 EUR s DPH
Garant objednávky Mária Smejová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Duslo, a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Administratívna budova,ev.č.1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35826487
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 347/14 / 16.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 577,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Prešov, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, P.O.BOX 190, 080 69 Prešov
IČO: 36477125
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 347A/14 / 16.10.2014
Popis objednaného plnenia Licencia k filmu na FVF 2014
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JAVA Films SAS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
38 Quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko
IČO: 485281323
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Prochácová
Funkcia Finančný manažér projektu PopVaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 348/14 / 16.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Bratislava-Brusel a späť/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 64,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 349/14
Popis objednaného plnenia Obrazové valce do tlačiarne OKI C5700 (4 ks).
Hodnota objednaného plnenia 216,96 EUR s DPH
Garant objednávky Jana Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MICOMP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jána Hollého 8, 071 01 Martin
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia vedúci odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 350/14 / 20.10.2014
Popis objednaného plnenia Grafický softvér
Hodnota objednaného plnenia 11 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Soňa Futóová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRATEX International, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/ C, 821 04 Bratislava
IČO: 35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Martina Dzadíková
Funkcia Koordinátor odbornej aktivity č.2Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 350A/14 / 20.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Brusel-Bratislava a späť
Hodnota objednaného plnenia 141,98 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO BOX 11451, Airside Business Park, Sword Co.Dublin, Ireland
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 351/14 / 21.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 385,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKARA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ano
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 352/14 / 21.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 312,00 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKARA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 353/14 / 22.10.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka vysielacieho času vo vysielaní programovej služby Markíza a Doma na účely informovania a publicity národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti na základe Rámcovej zmluvy č. 0235/2014 o nákupe vysielacieho času uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Hodnota objednaného plnenia 30 234,96 EUR EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava
IČO: 31444873
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Juraj Jendrišák
Funkcia Koordinátor odbornej aktivity 1.4Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 355/14 / 23.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Zurich -Viedeň – Zurich/Keller
Hodnota objednaného plnenia 196,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 356/14 / 23.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň/Petrášová
Hodnota objednaného plnenia 416,01 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Travel Viva AG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Luitpoldstrassse 9, 637 39 Aschaffenburrg
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve 70/PK/2014
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 357/14 / 24.10.2014
Popis objednaného plnenia Prístupové práva
Hodnota objednaného plnenia 218 040,- EUR s DPH
Garant objednávky Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vlasta Šelmeciová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve 751/PK/2014
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 358/14 / 24.10.2014
Popis objednaného plnenia Prístupové práva
Hodnota objednaného plnenia 284 852,40 EUR s DPH
Garant objednávky Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco CZ, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, 162 00 Praha, ČR
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Šelmeciová Vlasta
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve 844/PK/2014
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 359/14 / 24.10.2014
Popis objednaného plnenia Prístupové práva
Hodnota objednaného plnenia 393 669,60 EUR s DPH
Garant objednávky Lívia Holienková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO G. m. b. H
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-Strasse 9, A-1210 Viedeň, Rakúsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Šelmeciová Vlasta
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 360/14 / 24.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 84,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 361/14 / 24.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 306,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 362/14 / 24.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 57,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 365/14 / 24.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel 2 noci/Beňo
Hodnota objednaného plnenia 158,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One Brussels, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 365A/14 / 24.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Birka
Hodnota objednaného plnenia 97,- EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelova
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Chelton EU, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
48 Rue Véronése, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 366/14 / 27.10.2014
Popis objednaného plnenia Oprava vozidla BA628UJ
Hodnota objednaného plnenia 540,- EUR s DPH
Garant objednávky Anton Jurkovič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Anton Jurkovič
Funkcia Referent autodopravyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 367/14 / 27.10.2014
Popis objednaného plnenia Revízia plynových zariadení v ŠVS Piešťany
Hodnota objednaného plnenia 81,60 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ivanov-ROUZZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sv. Štefana 16, 921 01 Piešťany
IČO: 11753897
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 369/14 / 27.10.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Brusel a späť/Birka
Hodnota objednaného plnenia 653,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 821 08 Bratislava
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 369A/14 / 28.10.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie 2 noci Brusel/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 370/14 / 31.10.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 19 473,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 371/14
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 11 495,90 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 372/14 / 29.10.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka nájmu nehnuteľností v rozsahu: - Foyer rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline - a Auly
Hodnota objednaného plnenia 289,13 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 10 26 Žilina
IČO: 00397563
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Juraj Jendrišák
Funkcia Koordinátor odbornej aktivity 1.4Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 373/2014 / 29.10.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka nájmu nehnuteľností v rozsahu: - Foyer Fakulty špeciálnej techniky - a prednáškovej sály
Hodnota objednaného plnenia 630,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Študentská 2 , 911 50 Trenčín
IČO: 31118259
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Juraj Jendrišák
Funkcia Koordinátor odbornej aktivity 1.4Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 374/14 / 30.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 165,93 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 29. Augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40892565
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 375/14 / 30.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 229,26 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 29. Augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40892565
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 376/14 / 30.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 447,22 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 29. Augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40892565
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 377/14 / 30.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 327,45 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 29. Augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40892565
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 378/14 / 30.10.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 1 120,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Prešov, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, P.O.BOX 190, 080 69 Prešov
IČO: 36477125
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 378A/14 / 30.10.2014
Popis objednaného plnenia Výmena napájacieho zdroja POW56
Hodnota objednaného plnenia 672,84 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALISON Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova ulica 12735/64
IČO: 35792141
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 379/14 / 31.10.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka periodík
Hodnota objednaného plnenia 8 932,26 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Service
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00 Praha 1
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 380/14 / 31.10.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 63 770,01 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Service
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52, 110 00 Praha 1
IČO: 49621823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 381/14 / 31.10.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 8 388,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 382/14 / 31.10.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 4 020,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia vedúca Oddelenia periodických dokumentovFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1678/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) financne odmeny
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konstantina Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1770/14
Prináleží k zmluve/objednávke 345/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 182.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chorvat s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9.maja 469 913 21 Trencianska Tura
IČO: 36321371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 14683/14
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopvaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia E50 252.40 UR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pari s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strezenicka cesta 45 020 01 Puchov
IČO: 36332551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1547/14 nakup licencii
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 130.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1548/14
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 129.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1549/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 409.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1550/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.297/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 656.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1551/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 290/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 627.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1552/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) veltrh ELO SYS
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Expo center a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Sokolicami 43 911 40 Trencin
IČO: 31412581Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1553/14
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby informatora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1554/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.299/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 249.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1555/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.289/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 2700.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slavicie udolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1556/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 99.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazykova skola Palisady BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 38 811 06 Bratislava
IČO: 17319145Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1557/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana
Hodnota fakturovaného plnenia 197.17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazaspol s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenska 35 821 09 Bratislava
IČO: 35941863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1558/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 381.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1559/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 120.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1560/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1561/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.278/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plynova kotolna
Hodnota fakturovaného plnenia 123.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Polec-PaSP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vranov 504/38
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1562/14
Prináleží k zmluve/objednávke 927/PopVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielaci cas
Hodnota fakturovaného plnenia 51 195.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1563/14
Prináleží k zmluve/objednávke 82/PK/20104
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielanie reklamy
Hodnota fakturovaného plnenia 13 919.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1564/14
Prináleží k zmluve/objednávke 82/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielanie reklamy
Hodnota fakturovaného plnenia 6 471.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1565/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 689.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1566/14
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1567/14
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1568/14
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 54.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23A 010 01 Zilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1569/14
Prináleží k zmluve/objednávke 48/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby technika
Hodnota fakturovaného plnenia 238.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Bojnansky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1570/14
Prináleží k zmluve/objednávke 28/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technicka podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 3 750.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1571/14
Prináleží k zmluve/objednávke 624/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technicka podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1572/14
Prináleží k zmluve/objednávke 622/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technicka podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1573/14
Prináleží k zmluve/objednávke 623/CVTISR/20104
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technicka podpora
Hodnota fakturovaného plnenia 7200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1574/14
Prináleží k zmluve/objednávke 36/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) datove centrum
Hodnota fakturovaného plnenia 57.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rimi-SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalicka cesta 17 831 02 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1575/14
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 237.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1577/14
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1578/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 306.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 39691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1579/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 863.24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.20141
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1580/14
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 364.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.20141
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne nam.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1581/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vytahy
Hodnota fakturovaného plnenia 871.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.20141
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurovytahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mateja Bela 7 811 06 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1582/14
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kotolna
Hodnota fakturovaného plnenia 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.20141
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1583/14
Prináleží k zmluve/objednávke 828/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) security
Hodnota fakturovaného plnenia 5 221.92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.20141
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TK Security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dunajska 8 811 08 Bratislava
IČO: 36860972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1584/14
Prináleží k zmluve/objednávke 870/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 3rd anniversary...
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.10.20141
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Millman IP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
401 Bay Street,Suite 1220 Toronto Canada
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1585/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom radiokomunikatora
Hodnota fakturovaného plnenia 9.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpecnosť s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1586/14
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 23.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpecnosť s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1587/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1588/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.303/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 658.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1589/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.307/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 651.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1590/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.316/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1265.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobus a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stanicne namestie 9 042 04 Kosice
IČO: 36211079Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1591/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 98.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1592/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.261/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 541.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Otto Moravek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vancurova 12 831 01 Bratislava
IČO: 37504967Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1593/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1053.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1594/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 9464.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1595/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 24.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1596/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 472.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1597/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 8 851.31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Techo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tovarenska 14 811 09 Bratislava
IČO: 3146919Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1598/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 82.80EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1599/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 400.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1600/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 507.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1601/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 542.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Saya spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hruskova 17 831 06 Bratislava
IČO: 31367437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1602/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie fir.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 649.91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1603/14
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1604/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.308/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 501.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1606/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.313/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 594.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1607/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.314/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 639.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1608/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 4004.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1609/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 458.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 3639000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1610/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 8.10.2014
Prináleží k zmluve/objednávke 1611/14 PH
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 1093.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1612/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 559.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1613
Prináleží k zmluve/objednávke 77/SEE/SCIENCE/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 868.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Businees Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 4380111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1614/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platby za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 199.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1615/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 99.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1616/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 78.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1617/14
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 86.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stredoslovenska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1618/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 977.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vuis cesty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamacska cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1619/14
Prináleží k zmluve/objednávke 324/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) garančná kontrola Mazda 5 a výmena zadného tlmiča
Hodnota fakturovaného plnenia 813,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 17320712Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1620/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1622/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 651.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1623/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 563.82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1624/14
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpecnosť s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1625/14
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1626/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 78.13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1627/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 238.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1628/14
Prináleží k zmluve/objednávke 738/popvaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 236 880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brectanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1629/14
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1630/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 72.97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.10
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1631/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucast na skoleni
Hodnota fakturovaného plnenia 285.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Otidea s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka 7074/30
IČO: 47139200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1632/14
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacny pausal
Hodnota fakturovaného plnenia 4 632.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1633/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.328/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 50.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eset spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 31333532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1634/14
Prináleží k zmluve/objednávke 320A/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 509.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1637/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trend Representative s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 23 821 01 Bratislava
IČO: 43824706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1638/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trend Representative s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 23 821 01 Bratislava
IČO: 43824706Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1639/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1640/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 62.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1641/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 14.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1642/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 20.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1643/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 105.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
www.belgacom.be
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
?
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1644/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 831.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1645/14
Prináleží k zmluve/objednávke 763/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 86.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1646/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cistenie odtoku
Hodnota fakturovaného plnenia 240.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kanal Servis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Novozamocka 349/85 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 43868878Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1647/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 105.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1650/14
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1651/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.99/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 252.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/c 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1652/14
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 649.91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
63/CVTISR/2013
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1653/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstranenie zavad
Hodnota fakturovaného plnenia 665.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INA- International News Agency s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 36 811 06 Bratislava
IČO: 35811056Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1655/14
Prináleží k zmluve/objednávke 324/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) garančná kontrola Mazda 6
Hodnota fakturovaného plnenia 371,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
IČO: 17320712Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1656/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.311/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upgrade
Hodnota fakturovaného plnenia 96.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TransData s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jasikova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1657/14
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia -304.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1658/14
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia -46.59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1659/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 27.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1660/14
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 649.91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1661/14 realizacia diela
Prináleží k zmluve/objednávke 708/popVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizacia diela
Hodnota fakturovaného plnenia 16 497.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Starmedia Co,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 35729317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1662/14
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cinnost BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pisuta 4022 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1663/14
Prináleží k zmluve/objednávke 136/NCP/2013 obj.318/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering
Hodnota fakturovaného plnenia 2 736.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.25014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico-Ing.Peter Baca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1664/14
Prináleží k zmluve/objednávke 136/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering
Hodnota fakturovaného plnenia 996.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico-Ing.Peter Baca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1665/14
Prináleží k zmluve/objednávke 167/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozvoj funfcionalit
Hodnota fakturovaného plnenia 59 960.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Interway s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
35728531
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1667/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava auta
Hodnota fakturovaného plnenia 813.97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto palace
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 33 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1668/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kurz
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustav vzdelavania a sluzieb s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bardosova 33
IČO: 35810700Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1669/14
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 3189.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1670/14
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadz.naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1671/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) slovak telecom
Hodnota fakturovaného plnenia 91.04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1672/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 60.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1673/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 91.97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1674/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.274/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizacia
Hodnota fakturovaného plnenia 36.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chemix-D s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri vinohradoch 172 831 06 Bratislava
IČO: 31406840Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1675/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2574.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1676/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 63.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1677/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.99/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 282.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/c 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1679/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.321/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 337.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Impa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuzmaniho 12 811 06 Bratislava
IČO: 35761768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1680/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.334/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 197.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TopCar-Machanek s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodoninska 11 841 03 Bratislava
IČO: 31327931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1681/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 26.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 10 921 79 Piestany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1682/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 89.96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 10 921 79 Piestany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1684/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.320/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) deratizacne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 450.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Asana Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vet.Poruba 109 03101 Liptovsky Mikulas
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1685/14
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 270.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1686/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) frankovaci stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 13.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1687/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.346/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) duvilax
Hodnota fakturovaného plnenia 67.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Duslo a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Administrativna budova 1236 927 03 Sala
IČO: 35826487Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1688/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 48 937.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1689/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.326/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 309.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1690/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.326/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 284.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1700/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.319
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlmocenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1620.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LexMan s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 1 831 03 Bratislava
IČO: 36810657Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1701/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 445.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Skech
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 35877529Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1702/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Webhosting
Hodnota fakturovaného plnenia 90.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreativeShop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyrovskeho 8 841 03 Bratislava
IČO: 44036841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1703/14
Prináleží k zmluve/objednávke 885/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 277.200 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie 1.maja 18 815 32 Bratislava
IČO: 35739347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1704/14
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 37.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1705/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1706/14
Prináleží k zmluve/objednávke ?
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 313.91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1707/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 1 940.11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1708/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1709/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 18.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry vyplatny stroj
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1710/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.337A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 671.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1711/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.339/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 654.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1712/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.341/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 510.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1713/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1714/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 352.31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1715/14
Prináleží k zmluve/objednávke 46/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 2 366.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1716/14 hyg.potreby
Prináleží k zmluve/objednávke obj.126/B
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hyg.potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 452.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripsy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fucikova 462 925 21 Sladkovicovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1717/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 50.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eset spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
IČO: 313333532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1718/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.288/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering
Hodnota fakturovaného plnenia 1 142.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas Jurista
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Povazska 42 831 03 Bratislava
IČO: 40780708Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1719/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.348/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 64.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 2020303274Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1721/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 11 759.03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1722/14
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1723/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1724/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 1282.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1726/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.336/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) autobusova doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 87.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chorvat spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9 maja 469 913 21 Trencianska Turna
IČO: 36321371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1727/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 734.77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1728/14
Prináleží k zmluve/objednávke 22/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne a stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 6.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Liptovska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolucna 595 031 05 Liptovsky Mikulas
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1729/14
Prináleží k zmluve/objednávke 108/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne ...
Hodnota fakturovaného plnenia 981.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Safarikovo nam.6 814 99 Brtaislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1730/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.OE/81/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DUS testy
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústredny kontrolny a skusobny ustav v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Matuskova 21 83316 Bratislava
IČO: 00156582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1732/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.342/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zverejnenie prac.ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 212.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1733/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 94.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Robert takacs
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polna 12 931 01 Samorin
IČO: 35021721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1736/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1737/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1738/14
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 148.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1739/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.273/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skuska plyn.zariadenia
Hodnota fakturovaného plnenia 86.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Revizie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Znievska 6 851 06 Bratislava
IČO: 35941600Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1740/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.327/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) jazdne
Hodnota fakturovaného plnenia 220.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akara s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborskeho 9 949 01 Nitra
IČO: 36540943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1741/14
Prináleží k zmluve/objednávke 921/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 226.27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Lalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
29.augusta 29 974 01 Banska Bystrica
IČO: 40892565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1742/14
Prináleží k zmluve/objednávke ucastnicky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 9 917 01 Trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1743/14
Prináleží k zmluve/objednávke ucastnicky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 9 917 01 Trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1744/14
Prináleží k zmluve/objednávke ucastnicky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 9 917 01 Trnava
IČO: 444596645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1745/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 9 917 01 Trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1746/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITPS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 44459645Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1747/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 14.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1750/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.126/B
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) utierky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 024.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripsy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fucikova 462 925 21 Sladkovicovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1751/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kniznicny pas
Hodnota fakturovaného plnenia 1740.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TransData s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jasikova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35741236Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1752/14 stravne listky
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 318.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1753/14
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 103.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stopkrimi s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23A 010 01 Zilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1754/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.354/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 462.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1755/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.355/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 196.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1756/14
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 4 514.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1757/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.348/a
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) technicke zabezpecenie
Hodnota fakturovaného plnenia 755.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico-Ing.Peter Baca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1758/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 493.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1759/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne
Hodnota fakturovaného plnenia 39.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska narodna reklamna a realitna agentura s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberiniho 1 821 03 Bratislava
IČO: 314405517Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1760/14
Prináleží k zmluve/objednávke 926/PopVaT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 12.138.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1761/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 472.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1762/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj 349/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) valec
Hodnota fakturovaného plnenia 216.96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MICOMP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Holleho 8 0711 01 Michalovce
IČO: 36589187Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1763/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia a dodavka
Hodnota fakturovaného plnenia 132.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vychodoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynska 31 042 91 Kosice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1764/14
Prináleží k zmluve/objednávke 704/PopVaT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenska sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 588.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1. maja 709 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 46862439Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1765/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.352/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 730.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akara s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborskeho 9 949 01 Nitra
IČO: 36540943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1766/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 521.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1767/14
Prináleží k zmluve/objednávke 896/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kvartalna kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 45.37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Deltech a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 1 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1768/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.271/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revizia
Hodnota fakturovaného plnenia 22.320.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1769/14
Prináleží k zmluve/objednávke 905/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 122.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Presov a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 08069 Presov
IČO: 36477125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1771/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.369/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 653.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 5 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1772/14
Prináleží k zmluve/objednávke 363/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 653.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1773/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.250/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) arch.navrh
Hodnota fakturovaného plnenia 2196.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
StankaHollo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
francisciho 18 05401 Levoca
IČO: 46522425Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1774/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencie
Hodnota fakturovaného plnenia 3 998.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Isifa Image Service s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolovska 192/79 186 00 Praha
IČO: 63077353Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1775/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) jesenny servis
Hodnota fakturovaného plnenia 5 223.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.10.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III./7 984 03 Lucenec
IČO: 45245843