Objednávky a faktúry november

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 383/14
Popis objednaného plnenia Projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie
Hodnota objednaného plnenia 480,- EUR bez DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Katarína Polláková (nie je platcom DPH)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO: 17296374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špec. školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 383A/14
Popis objednaného plnenia Výmena batérií VISION 6FM24-X
Hodnota objednaného plnenia 434,47 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALISON Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava
IČO: 35792141
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 383B/14 / 3.11.2014
Popis objednaného plnenia Doména, Webhosting
Hodnota objednaného plnenia 70,- EUR s DPH
Garant objednávky Viera Tomanicová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HUGO media s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Varšavská 13, 040 13 Košice
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Viera Tomanicová
Funkcia Taj. pre financie ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 384/14 / 4. 11. 2014
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 2 209,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 385/14 / 4. 11. 2014
Popis objednaného plnenia Prietokový ohrievač HA-KL MK 145
Hodnota objednaného plnenia 99,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Domoss Technika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany
IČO: 26228389
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia ved. odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 386/14 / 4.11.2014
Popis objednaného plnenia Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov.
Hodnota objednaného plnenia 118,26 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pyroteam Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čáčov 292, 905 01 Senica
IČO: 26 241 903
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia ved. odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 388/14
Popis objednaného plnenia Objednávka e-periodík
Hodnota objednaného plnenia 1 257,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 389/14 / 05.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 580,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 390/14 / 5.11.2014
Popis objednaného plnenia prenájom panelov
Hodnota objednaného plnenia 1 890,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A-Tech Service, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chlumova 17, 130 00 Praha, Česká republika
IČO: 24837016
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Vedúca odboru EMaM NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 391/OKF/14
Popis objednaného plnenia Objednávka odbornej literatúry
Hodnota objednaného plnenia 1342,09 EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 392/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 1 998,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠEVT a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 393/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 469,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 394/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 652,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 395/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň + spoj na/z letiska
Hodnota objednaného plnenia 670,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 396/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie 1 noc Brusel
Hodnota objednaného plnenia 91,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 397/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 76,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 398/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 391,03 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CHORVÁT spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 36321371
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 399/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 1 567,92 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eurobus, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničné námestie 9, 042 04 Košice
IČO: 36211079
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 400/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie 1 noc Brusel/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 91,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel One Brussels, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royal 120, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 401/14 / 7.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 74,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKARA, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 402/14 / 10.11.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Hurtová
Hodnota objednaného plnenia 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Franklin 157, 1000 Bruxelles
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 403/14 / 10.11.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Rim a späť/Birka
Hodnota objednaného plnenia 188,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 404/14 / 10.11.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie v hoteli, Rim/Birka
Hodnota objednaného plnenia 446,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Alexandra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Veneto 18, 00187 Rím
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 404A/14 / 10.11.2014
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 9 051,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 405/14 / 11.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 282,70 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 29. Augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40892565
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 406/14 / 11.11.2014
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov pre potreby usporiadania workshopu
Hodnota objednaného plnenia 300,- EUR s DPH
Garant objednávky Barbora Šujanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diamond hotels Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava
IČO: 35838833
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Barbora Šujanová
Funkcia Pracovník Oddelenia projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 408/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia 1 ks letenka Viedeň – Janov a späť/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 545,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 409/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 571,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 411/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia tonery
Hodnota objednaného plnenia 2 800,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 412/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 69,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 413/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 213,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 414/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 360,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 414A/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Janov/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 297,- EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Bristol Palace, Janov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via XX Settembre 35, 16121 Genova
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 414B/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Rím/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 236,80 EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelova
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Piram Hotel Rím
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Giovanni Amendola 7, Termini, 00185 Rím
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 414C/14 / 13.11.2014
Popis objednaného plnenia 1 ks letenka Bratislava - Rím a späť/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 291,70 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO BOX 11451 Airside Business Swords Co. Dublin
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 415/14 / 14.11.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka nájmu priestorov v rozsahu: - Foyer Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave - a prednáškovej auly
Hodnota objednaného plnenia 946,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Juraj Jendrišák
Funkcia Koordinátor odbornej aktivity 1.4Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 416/14 / 14.11.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka databáz e-periodík
Hodnota objednaného plnenia 4 959,- EUR s DPH
Garant objednávky Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald Group Publishing Ltd.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wagon Lane, BD161WA Bingley
IČO: 03080506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 417/14 / 14.11.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Brusel/Hanzelová
Hodnota objednaného plnenia 653 EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 419/14 / 18.11.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 58,- EUR s DPH
Garant objednávky Slezáková Miroslava
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Slávia, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Solniční 243/17, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 44013531
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 420/14 / 18.11.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 3 osoby na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 66,- EUR s DPH
Garant objednávky Slezáková Miroslava
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Studio 58, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horní náměstí 58, 746 01 Opava
IČO: 28641761
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 421/14 / 18.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 466,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Prešov, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, P.O.BOX 190, 080 69 Prešov
IČO: 36477125
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 424/14 / 19.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 217,25 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam Turan TURANCAR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 29, 949 01 Nitra
IČO: 22679057
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 427/14 / 19.11.2014
Popis objednaného plnenia Oprava expozície Múzea špeciálneho školstva (miestnosť zmysly), úprava priestorov po oprave elektroinštalácie.
Hodnota objednaného plnenia 12 481,70 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BuildTrade, s. r. o., Pavol Suržin – konateľ spoločnosti
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 358/18, 963 01 KRUPINA
IČO: 45483787
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špec. školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 430/14 / 19.11.2014
Popis objednaného plnenia Nákup regálových systémov
Hodnota objednaného plnenia 782,25 EUR s DPH
Garant objednávky Čierny Ľubomír
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Solitér SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 35820357
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Eva Kalužáková
Funkcia riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzkyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 431/14 / 19.11.2014
Popis objednaného plnenia Kancelársky nábytok
Hodnota objednaného plnenia 986,- EUR s DPH
Garant objednávky Slezáková Miroslava
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Drekor Interiér s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budatínska 79, 851 06 Bratislava
IČO: 32209592
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 432/14 / 19.11.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Bratislava-Londýn a späť
Hodnota objednaného plnenia 130,98 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pelikan.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 433/14 / 19.11.2014
Popis objednaného plnenia hotelové ubytovanie v Londýne
Hodnota objednaného plnenia 255,- EUR s DPH
Garant objednávky Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BW Shaftesbury Paddington Court
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Devonshire Terrace 27, W23DP London, Great Britain
IČO: 76418042
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 435/14 / 19.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 1 116,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Prešov, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, P.O.BOX 190, 080 69 Prešov
IČO: 36477125
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 436/14 / 20.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 192,48 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
eurobus, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staničné námestie 9, 042 04 Košice
IČO: 36211079
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Iveta Piliarová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 437/14 / 20.11.2014
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia 534,97 EUR s DPH
Garant objednávky Viera Tomanicová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pelikan.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Viera Tomanicová
Funkcia ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 438/14 / 21.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 226,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKARA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 439/14 / 21.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 312,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKARA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 440/14 / 21.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 226,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKARA, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 441/14 / 21.11.2014
Popis objednaného plnenia Oprava elektroinštalácie v Múzeu špec.školstva
Hodnota objednaného plnenia 4435,70 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BuildTrade, s.r.o., Pavol Suržin – konateľ spoločnosti
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 358/18, 963 01 Krupina
IČO: 45483787
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špec. školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 442/14 / 24.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 411,49 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 29. Augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 40892565
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 443/14 / 24.11.2014
Popis objednaného plnenia Papier
Hodnota objednaného plnenia 1 307,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP PAPIER,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok
IČO: 36373583
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 443A/14 / 24.11.2014
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 443B/14 / 24.11.2014
Popis objednaného plnenia letenka Brusel-Bratislava a späť
Hodnota objednaného plnenia 94,98 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO BOX 11451, Airside Business Park, Sword Co.Dublin, Ireland
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 444/14 / 25.11.2014
Popis objednaného plnenia VS Professional wMSDN ALNG SA MVL, VS Premium wMSDN ALNG SA MVL
Hodnota objednaného plnenia 1 247,59 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, spol.s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 444A/14 / 25.11.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie Brusel /Hermanovská
Hodnota objednaného plnenia 125,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Rogress, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9 rue du progrés, 1210 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 445/14 / 25.11.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň – Brusel a späť
Hodnota objednaného plnenia 652,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 446/14 / 25.11.2014
Popis objednaného plnenia 2 ks leteniek Viedeň – Brusel a späť
Hodnota objednaného plnenia 889,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 15, 81108 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 447/14 / 26.11.2014
Popis objednaného plnenia Hasiace prístroje, hydrant, pož. hadica
Hodnota objednaného plnenia 80,76 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVONEC s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53 A, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 31730671
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Stanislav Slačka
Funkcia vedúci odd. ŠVS Banská BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 448/14 / 26.11.2014
Popis objednaného plnenia Komponenty na upgrade servera HP ML350p.
Hodnota objednaného plnenia 1 071,12 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Micomp s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jána Hollého 8, 071 01 Michalovce
IČO: 36589187
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia ved. odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 449/14 / 26.11.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka priestorov pre potreby zabezpečenia Prezentačných dní podnikov: - Foyer Auly Maxima Technickej univerzity v Košiciach - a prednáškovej sály
Hodnota objednaného plnenia 640,50 EUR bez DPH * subjekt nie je platcom DPH
Garant objednávky Ing. Štefan Chudoba
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Juraj Jendrišák
Funkcia Koordinátor odbornej aktivity 1.4Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 450/14 / 24.11.2014
Popis objednaného plnenia Predĺženie počítačovo-inštalačných činností v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči
Hodnota objednaného plnenia 330,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Peter Chalupecký - System House
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 67/3, 054 01 Levoča
IČO: 34802665
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špec. školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 451/14 / 26.11.2014
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 175,95 EUR s DPH
Garant objednávky Nina Bratková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurostars Budapest Center
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1053 Budapešť, Kossuth Lajos U. 7-9, Maďarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nina Bratková
Funkcia odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 452/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopisy
Hodnota objednaného plnenia 31,- EUR bez DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atlantida Publishing, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čechova 4, 170 00 Praha
IČO: 61500640
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 453/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopisy
Hodnota objednaného plnenia 32,- EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOZ Marketing Services, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Holečkova 29, 150 95 Praha 5
IČO: 48117706
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 454/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopisy
Hodnota objednaného plnenia 28,- EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4
IČO: 264 63 407
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 455/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopisy
Hodnota objednaného plnenia 12,50 EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CADWARE , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Aloisna výšina 44713 460 05 Liberec 15
IČO: 47287578
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 456/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 5,48 EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Filosofický ústav AV ČR, v.vl.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilská 361/1, 110 01 Praha 1
IČO: 67985955
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 457/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 22,30 EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inf. Centrum ČKAIT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
IČO: 25930028
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 458/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 12,- EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing Šplíchal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9. května 855, 534 01 Holica
IČO: 01262424
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 459/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 18,50 EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jednota slov. matematikov a fyzikov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul. 1. Mája 32, 010 01 Žilina
IČO: 31929389
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 460/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopisy
Hodnota objednaného plnenia 100,37 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LKPermanent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 461/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopisy
Hodnota objednaného plnenia 113,71 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Magnet Press Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 31356958
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 462/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopisy
Hodnota objednaného plnenia 1127,79 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 463/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 29,- EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OZ spotřebitelú TEST
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 45770760
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 464/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 49,80 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 465/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 13,20 EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ProfiPress
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dlhá 25, 949 01 Nitra
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 466/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopisy
Hodnota objednaného plnenia 1 086,14 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klečákova 347, 180 21 Praha 9
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 467/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 10,- EUR bez DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVER Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 35771879
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 468/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia časopis
Hodnota objednaného plnenia 30,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vodní hospodářství, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohumilice 89, 384 81Čkyně
IČO: 25172379
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Janka Bezáková
Funkcia odborný knihovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 469/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia Poskytnutie tuzemskej autobusovej prepravy
Hodnota objednaného plnenia 700,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Mária Lichvárová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Žilina, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 2, 010 65 Žilina
IČO: 36407771
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Anna Magdolenová
Funkcia ÚčtovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 469A/14 / 27.11.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Brusel/Beňo
Hodnota objednaného plnenia 450,75 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Progress
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9 Rue des Progress, 1210 Brussels, Belgium
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 469B/14 / 28.11.2014
Popis objednaného plnenia Domena, webhosting
Hodnota objednaného plnenia 70,- EUR s DPH
Garant objednávky Viera Tomanicová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
HUGOmedia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Varšavská 13, 040 130 Košice
IČO: 45634823
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Viera Tomanicová
Funkcia ŠRVŠFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1776/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1777/14
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1778/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1257.58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1779/14
Prináleží k zmluve/objednávke 710/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1780/14
Prináleží k zmluve/objednávke 710/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1781/14
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1782/14
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1783/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 381.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1784/14
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 237.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1785/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.344/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1855.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobus a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stanicne namestie 9 042 04 Kosice
IČO: 36211079Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1786/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.316/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 611.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobus a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stanicne namestie 9 042 04 Kosice
IČO: 36211079Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1787/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.240/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola komina
Hodnota fakturovaného plnenia 70.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lemi Kom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polna 21 974 05 Banska Bystrica
IČO: 47630167Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1789/14
Prináleží k zmluve/objednávke 905/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 438.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Presov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 08069 Presov
IČO: 36477125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1790/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 318.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1791/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 339,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1792/14
Prináleží k zmluve/objednávke 71/CVTISR/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1793/14
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby informátora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia , spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul. svornosti 50, 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1794/14
Prináleží k zmluve/objednávke 378/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena napájacieh zdroja POW56
Hodnota fakturovaného plnenia 672,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alison Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášiková ulica 12735/64
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1795/14
Prináleží k zmluve/objednávke 23/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava kopírky
Hodnota fakturovaného plnenia 570,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžicová 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1796/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) správa int. systému NITT
Hodnota fakturovaného plnenia 1070,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey.sk,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1797/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) integ. systém NITT
Hodnota fakturovaného plnenia 9515,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey.sk,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1798/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 348.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porsche Inter auto s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemska 7 851 04 Bratislava
IČO: 31319459Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1799/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 70/PK/2014, obj: 357
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prístupové práce k databázam
Hodnota fakturovaného plnenia 218 040 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1801/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.366/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis auta
Hodnota fakturovaného plnenia 513.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porsche Inter auto s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemska 7 851 04 Bratislava
IČO: 31319459Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1802/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 152.87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1803/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.135/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola a cistenie komina
Hodnota fakturovaného plnenia 25.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kominar s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupolevova 24 851 01 Bratislava
IČO: 47229632Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1804/14
Prináleží k zmluve/objednávke 804/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) database
Hodnota fakturovaného plnenia 79.926.24 dollar
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ACM Digital Library
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2 Penn Plaza suite 701 New York
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1805/14
Prináleží k zmluve/objednávke 751/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pristupove prava
Hodnota fakturovaného plnenia 237 377.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1807/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 57.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1808/14
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1809/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 118.91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Belgacom.be
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
S.A. de droit public du roi Albert II 27,B-Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1810/14
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1811/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne za cestu
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vuis cesty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamacska cesta 8 811 04 Bratislava
IČO: 17310229Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1812/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.378/a/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vymena zdroja
Hodnota fakturovaného plnenia 672.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alison Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 12735/64
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1813/14
Prináleží k zmluve/objednávke 5/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 146.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1814/14
Prináleží k zmluve/objednávke 897/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1 944.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/c 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1815/14
Prináleží k zmluve/objednávke 22/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 328.058 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1817/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 534.97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pelikantravel.com
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.SNP 6 811 06 Bratislava
IČO: 35897821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1818/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrusenie nozov
Hodnota fakturovaného plnenia 117.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas gramblicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1819/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 127.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1820/14
Prináleží k zmluve/objednávke 117/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1821/14
Prináleží k zmluve/objednávke 113/2012 predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 411.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne nam.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1822/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 1 102.97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1823/14
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1824/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1826/14
Hodnota fakturovaného plnenia 350.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1827/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 384.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1828/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 051.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1829/14
Prináleží k zmluve/objednávke 646/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prog.vybavenie
Hodnota fakturovaného plnenia 416 580.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Multidata s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodarenskou vezi 4 182 08 Praha
IČO: 25611747Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1830/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 5.324.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1831/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1177/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ignaz-Kock-str.9 1210 Wien
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1832/14
Prináleží k zmluve/objednávke 901/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 312.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska autobusova doprava ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 010 65 Zilina
IČO: 36407771Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1833/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.373/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 630.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trencianska univerzita v TN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Studentska 2 911 50 Trencin
IČO: 31118259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1834/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.1764/14 704/PpoVaT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenska sluzba
Hodnota fakturovaného plnenia 588.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.1.maja 709
IČO: 46862439Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1835/14
Prináleží k zmluve/objednávke 737/popVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 17 277.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/a 843 56 Bratislava
IČO: 314448873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1836/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 400.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1837/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 106.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1838/14
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1839/14
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1840/14 poplatok za prenajom
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 9.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1841/14
Prináleží k zmluve/objednávke 18/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zmluva o dielo
Hodnota fakturovaného plnenia 19 800.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1842/14
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 62.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1843/14
Prináleží k zmluve/objednávke 19/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 10.73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1844/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 20.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1845/14
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 104.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stredoslovenska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1846/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 66.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1851/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) graficky softver
Hodnota fakturovaného plnenia 13 500.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/c 821 04 Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1852/14
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1856/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 461.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1857/14
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1858/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2734.03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1859/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 1194.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1860/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 507.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1861/14
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1862/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1863/14
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia -129.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1864/14
Prináleží k zmluve/objednávke 172/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1865/14
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1720.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1866/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.347/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 594.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Presov a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 080 69 Presov
IČO: 36477125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1868/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 336/2014/SPU
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom miestností
Hodnota fakturovaného plnenia 400, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská Polnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1869/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 29,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1870/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 86,14EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1871/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 68,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1872/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 86,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1873/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 81,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1874/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačnéh služy
Hodnota fakturovaného plnenia 71,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1875/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1422,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1876/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služy
Hodnota fakturovaného plnenia 74,57 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1877/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevod vyd. oprávnenia
Hodnota fakturovaného plnenia 658,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8, 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1878/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 393/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kúpa letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 469, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO Travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1879/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 18.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profi Press s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dlha 25 949 01 Nitra
IČO: 45348723Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1880/14
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 113.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1881/14
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 25.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1882/14
Prináleží k zmluve/objednávke 29/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 344.66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1883/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 317.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1884/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nahrada autor.odmien
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lita a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mozartova 9 811 02 Bratislava
IČO: 0000420166Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1885/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.385/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) priet.ohrievac
Hodnota fakturovaného plnenia 99.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Domoss technika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/a 843 56 Bratislava
IČO: 36228389Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1886/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 152.87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Goden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1886/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firem.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 2 059.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1887/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 92.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1889/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 96.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1890/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 16.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1891/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 130.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1892/14
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 49.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1893/14
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1894/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.403/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 188.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: obj.403/14Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1895/14
Prináleží k zmluve/objednávke +92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 4.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1896/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 588.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1897/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) instalacia baterii
Hodnota fakturovaného plnenia 434.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alison Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 12735/64
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1898/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.384/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 2 208.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1899/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.333/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) navrh a priprava neonovej kocky
Hodnota fakturovaného plnenia 990.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TDR Trade s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opalova 5/B 851 10 Bratislava
IČO: 46938478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1900/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.395/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 670.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1901/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.394/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 652.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1902/14
Prináleží k zmluve/objednávke 763/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom WC 238
Hodnota fakturovaného plnenia 96.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1903/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1905/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerita Konstantina Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1906/14
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 257.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1907/14
Prináleží k zmluve/objednávke TIB/Hanover
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clanky
Hodnota fakturovaného plnenia 12.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB/HANNOVER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080, 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1908/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.408/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 545.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1909/14
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 18.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 10 921 79 Piestany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1910/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 465.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1911/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 150.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1912/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 200.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1914/14
Prináleží k zmluve/objednávke nezver.obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montazne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 73.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1915/14
Prináleží k zmluve/objednávke nezverej.obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stanok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Viedenska cesta 3-7 851 01 Bratislava
IČO: 00211087Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1916/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.383/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spracovanie PD
Hodnota fakturovaného plnenia 480.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Katarina Pollakova
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sturovo nabrezie 2366/12
IČO: 17296374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1917/14
Prináleží k zmluve/objednávke 702/NCP/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacny pausal
Hodnota fakturovaného plnenia 4 752.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1918/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) regresna analyza
Hodnota fakturovaného plnenia 479.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ACREA SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zamocka 7074/30
IČO: 46457071Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1919/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1162/NITTSK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 828.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bic Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 81103 Bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1920/14
Prináleží k zmluve/objednávke okf/2014/382
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 4 020.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrova 14 813 39 Bratislava
IČO: 35681811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1921/14
Prináleží k zmluve/objednávke 6/2013/242
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 139.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Filosoficky ustav AV CR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilska 361/1 110 00 Praha
IČO: 67985955Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1922/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 54.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1923/14
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 478.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1924/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodna 48 811 06 Bratislava
IČO: 44551304Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1925/14 prehliadka kameroveho systemu
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kameroveho systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1926/14
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1927/14
Prináleží k zmluve/objednávke 921/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 325.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Lalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
29.augusta 29 974 01 Banska Bystrica
IČO: 40892565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1928/14
Prináleží k zmluve/objednávke 921/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 418.89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Lalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
29.augusta 29 974 01 Banska Bystrica
IČO: 40892565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1929/14
Prináleží k zmluve/objednávke license
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) license
Hodnota fakturovaného plnenia 1 380,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matheo Software
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
69 rue du Roet 13008 Marseille
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1930/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.430/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) regal.system...
Hodnota fakturovaného plnenia 782.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOLITER SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hatallova 12 831 03 Bratislava
IČO: 35820357Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1931/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.126/B
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) drog.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 769.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripsy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fucikova 462 925 21 Sladkovicovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1932/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 167.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Lalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
29.augusta 29 974 01 Banska Bystrica
IČO: 40892565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1933/14
Prináleží k zmluve/objednávke 921/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 229.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Lalik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
29.augusta 29 974 01 Banska Bystrica
IČO: 40892565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1934/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 47.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1935/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.417/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 653.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1936/14
Prináleží k zmluve/objednávke 885/Motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovenie diela
Hodnota fakturovaného plnenia 351.120.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PWC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie 1.maja 18 815 32 Bratislava
IČO: 35739347Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1937/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/14/11/42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 76.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladatelstvi Forum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zahradnicka 46 821 08 Bratislava
IČO: 46490213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1938/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefonne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 5,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1940/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.406/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Crowne Plaza
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodzovo namestie 2 816 25 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1941/14
Prináleží k zmluve/objednávke 905/Motory/2014 obj.378/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 086.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAD Presov a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kosicka 2 080 69 Presov
IČO: 36477125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1942/14
Prináleží k zmluve/objednávke 902/motory/2014 obj.401/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 74.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akara s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Damborskeho 9 949 01 Nitra
IČO: 36540943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1943/14
Prináleží k zmluve/objednávke 903/motory/2014 obj.398/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tuzemska preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 388.03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Chorvat spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
9.maja 469 913 21 Trencianska Turna
IČO: 36321371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1944/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektr.energia
Hodnota fakturovaného plnenia 11.528.08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1945/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 5.912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1946/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info.ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1947/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 78.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1948/14
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistne
Hodnota fakturovaného plnenia 200.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanovicova 4 816 23 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1949/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 30 728.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1950/14
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 43 531.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1951/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 136.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1952/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.411/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 2 799.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1953/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 1.090.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Safarikovo nam.6 814 99 Brtaislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1954/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/PK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databazy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 022.674.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Thomson Reuters
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1500 Spring Garden Philadelphia USA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1956/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 6.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Liptovska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolucna 595 031 05 Liptovsky Mikulas
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1957/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) interakt.vystava
Hodnota fakturovaného plnenia 175.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vedecka hracka o.z
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sverova 26 974 04 Banska Bystrica
IČO: 31750532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1958/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 350.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1959/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 612.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1960/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.OKF/416/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databazy
Hodnota fakturovaného plnenia 2 966.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Howard House,Bingley BD 16 1WA,United kingdom
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1961/
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/416/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databazy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 793.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Howard House,Bingley BD 16 1WA,United kingdom
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1962/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.OKF/416/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databazy
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Emerald
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Howard House,Bingley BD 16 1WA,United kingdom
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1963/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.2014/10-6-1
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poc.komponenty
Hodnota fakturovaného plnenia 40.746.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/c 821 04 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1964/14
Prináleží k zmluve/objednávke 607/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) interakt.tabula
Hodnota fakturovaného plnenia 3 981 792.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aliter technologies a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Turcianska 16 821 09 Bratislava
IČO: 36831221Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1965/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.392/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 1997.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sevt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 6 821 09 Bratislava
IČO: 31331131Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1966/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.281/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Software support
Hodnota fakturovaného plnenia 590.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B2Match GmbH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A-11000 Vienna AUSTRIA
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1967/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vymena noza
Hodnota fakturovaného plnenia 140.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.11.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vladimir Bisco
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Banadicka 2 851 06 Bratislava
IČO: 36908061