Objednávky a faktúry marec

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 101/14 / 18.3.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 3 798,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 102/14 / 18.3.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 110,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vladimír Žák
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrátna 14,04001 Košice
IČO: 14404737
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Hermanovská
Funkcia Národný kontaktný bod pre Horizont 2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 103/14 18.3.2014
Popis objednaného plnenia Prenájom rokovacieho priestoru s občerstvením a obedom pre potreby implementácie projektu CENTRAL COMMUNITY
Hodnota objednaného plnenia 921,88 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel AVANCE – Anassa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Medená 9, 811 02 Bratislava
IČO: 47054182
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Odboru vonkajších vzťahov ...Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 103A/14 / 18.3.2014
Popis objednaného plnenia Doména zazitkovecentrumvedy.sk, zcv.sk, centrumvedy.sk
Hodnota objednaného plnenia 82,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 104/14 / 19.3.2014
Popis objednaného plnenia letenka
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 821 08 Bratislava
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Hermanovská
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 105/14 / 19.3.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 1 049,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 106/14 / 19.3.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 94,- EUR s DPH
Garant objednávky Hermanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel, s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, Bratislava 821 08
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Hermanovská
FunkciaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 107/14
Popis objednaného plnenia serverový disk HP 146GB
Hodnota objednaného plnenia 926,40 EUR s DPH
Garant objednávky Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globe Com IT, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mierové námestie 33, 911 01 Trenčín
IČO: 46178899
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Stanislav Slačka
Funkcia vedúci odd. ŠVS BBVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 108/14 / 20.3.2014
Popis objednaného plnenia kontrola hasiacich prístrojov
Hodnota objednaného plnenia 100,- EUR s DPH
Garant objednávky Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia vedúci odd. ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 112/14 / 21.3.2014
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 1 873,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REMPO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
IČO: 35819081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 112A/14 / 21.3.2014
Popis objednaného plnenia letenky
Hodnota objednaného plnenia 149,69 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Danica Zendulková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pelicantravel.com s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Danica Zendulková
Funkcia Vedúca Oddelenia správy a prevádzky portáluVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 118A/14 / 28.3.2014
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 7 468,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REMPO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
IČO: 35819081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 119/14 / 28.3.2014
Popis objednaného plnenia catering
Hodnota objednaného plnenia 988,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Andrea Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 85105 Brtislava
IČO: 32198213
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Mária Vajgelová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 120/14 /28.3.2014
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 2 118,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REMPO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
IČO: 35819081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121/14 /28.3.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 2 947,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121A/14
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 7 773,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REMPO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
IČO: 35819081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 121B/14
Popis objednaného plnenia Objednanie inzerátu na voľné pracovné miesto
Hodnota objednaného plnenia 49,16 EUR s DPH
Garant objednávky Dagmar Petrášová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Dagmar Petrášová
Funkcia Asistentka PKVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122/14 / 29.3.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka databázy
Hodnota objednaného plnenia 866,- EUR s DPH
Garant objednávky Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EBSCO Information Services, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Klimentská 52 110 00 Praha 1
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca odboru ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 122A/14 / 29. 3. 2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 1 507,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia Referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 70/14 / 3.3.2014
Popis objednaného plnenia MD Mobile Extension 1User, MD digital Extension 1 port
Hodnota objednaného plnenia 2 427,26 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALISON Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava
IČO: 35792141
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 71/14 / 3.3.2014
Popis objednaného plnenia ExchgStdCAL 2013 SNGL MVL
Hodnota objednaného plnenia 2 365,68 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 1
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 72/14 / 3.3.2014
Popis objednaného plnenia LxncSvr Std Cal 2013 SNGL MVL, LyncSvr En CAL 2013 SNGL MVL, LyncSvr Plus CAL 2013 SNGL MVL
Hodnota objednaného plnenia 2 738,40 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing.Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73/14 / 3.3.2014
Popis objednaného plnenia Tlmočnícke zariadenie a tlmočenie
Hodnota objednaného plnenia 912,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Miroslav Kubiš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
T-service, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jozefa Hagaru 21, 831 54 Bratislava
IČO: 35935 487
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Mária Vajgelová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 73A/14 / 3.3.2014
Popis objednaného plnenia školenie
Hodnota objednaného plnenia 59,- EUR s DPH
Garant objednávky Košč
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Principium s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribišova 21, 841 05 Bratislava
IČO: 35767111
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lenka Čagánková
Funkcia Asistentka GRVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 74/14 / 3.3.2014
Popis objednaného plnenia Dlhodobý nájom vozidla - Dopravný prostriedok pre aktivitu 1.3 - Peugeot 308 e-HDI
Hodnota objednaného plnenia 373,- EUR s DPH mesačne
Garant objednávky Ing. Emil Kopčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
IČO: 35850515
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Emil Kopčík
Funkcia Odbor projektov - vedúci. admin. prac.Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 75/14 / 4.3.2014
Popis objednaného plnenia 1 ks letenka Viedeň – Paríž a späť
Hodnota objednaného plnenia 266,59 EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelova
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Travix Nederland B.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Piet Heinkade 55, 1019 GM AMSTERDAM, Niederlande
IČO: 20042808
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 76/14 / 4.3.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie 2 noci Paríž, Hotel ibis Paris la Defense Centre
Hodnota objednaného plnenia 220,45 EUR s DPH
Garant objednávky Veronika Hanzelová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Ibis Paris la Defense Centre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
4 Boulevard de Neuilly, PARIS LA DEFENSE CEDEX
IČO: RCS PARIS 602 036 444
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 76A/14 / 4.3.2014
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 120,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Danubius Hotel Gellért
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Szent Gellért tér 1., HU-1111 Budapešť, Maďarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca Odboru vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77/14 / 5.3.2014
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REMPO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
IČO: 35819081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 77A/14 / 5.3.2014
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 9 075,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 78/14 / 5.3.2014
Popis objednaného plnenia Predplatné za časopis MÚZEUM – rok 2014
Hodnota objednaného plnenia 11,08 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenské národné múzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2, P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 16
IČO: 00164721
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špec. školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 81/14 6.3.2014
Popis objednaného plnenia InDesign CS6 MP CZ, Photoshop Extended CS6 MP CZ, Flash Pro CS6 MP CZ
Hodnota objednaného plnenia 1 040,16 EUR s DPH
Garant objednávky Vladimír Šulko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AGEMSOFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
IČO: 35782391
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia Vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82/14 / 6.3.2014
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 480,- EUR s DPH
Garant objednávky Nataša Hurtová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Yasmin Košice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tyršovo nábrežie 1., 040 01 Košice
IČO: 35908467
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Nataša Hurtová
Funkcia NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 82A/14 / 6.3.2014
Popis objednaného plnenia Revízia a vyčistenia komína
Hodnota objednaného plnenia 24,- EUR s DPH
Garant objednávky Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juraj Gál
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavská 7743, 925 32 Veľká Mača
IČO: 22800816
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderiková
Funkcia vedúca odd. ŠVS BratislavaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 83/14 / 7.3.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 5 578,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 84/14 / 7.3.2014
Popis objednaného plnenia Stravné lístky DOXX
Hodnota objednaného plnenia 250,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca Múzea špec. školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 85/14
Popis objednaného plnenia Spiatočná letenka
Hodnota objednaného plnenia 533,54 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Stránsky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CK MALKO POLO, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. M. R. Štefánika 936/38 90701 Myjava, SK
IČO: 36324175
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Stránsky
Funkcia Odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 85A/14 / 7.3.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 2 osoby na 3 noci
Hodnota objednaného plnenia 380,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Stránsky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Restorama SA – Nash Airport Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chemin de la Violette 11, 1216 Cointrin, Švajčiarsko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Stránsky
Funkcia Odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 86/14 / 10.3.2014
Popis objednaného plnenia letenky na ZPC
Hodnota objednaného plnenia 943,- EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SATUR TRAVEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1, 824 72 Bratislava
IČO: 37587201
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Katarína Stoláriková
Funkcia Predsedníčka ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 86A/14 / 10.3.2014
Popis objednaného plnenia Reinštalácia a rekonfigurácia SW JAS
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 87/14 / 12.3.2014
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety NITT SK
Hodnota objednaného plnenia 9 025,80 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Zuzana Čeplíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ostredková 8, 821 02 Bratislava
IČO: 36357821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Vedúca OES NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 88/14 / 12.3.2014
Popis objednaného plnenia Predĺženie platnosti el.certif., el. podpis pre odosielané maily
Hodnota objednaného plnenia 15,26 EUR s DPH
Garant objednávky Bilačičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
D. Trust Certifikačná autorita a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 35840005
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Marek Mazur
Funkcia vedúci odd. ŠVS MichalovceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 90/14 / 12.3.2014
Popis objednaného plnenia spiatočná letenka Brusel
Hodnota objednaného plnenia 557,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 90A/14 / 12.3.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 107,10 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Best Western Premier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grasmarkt 110, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Beňo
Funkcia Horizont 2020 NCPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 91/14 / 12.3.2014
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 3 865,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REMPO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
IČO: 35819081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 92/14 / 13.3.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 3 066,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 93/14 / 17.3.2014
Popis objednaného plnenia občerstvenie
Hodnota objednaného plnenia 693,60 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Vedúca oddelenia OES NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 93A/14 / 17.3.2014
Popis objednaného plnenia Zverejnenie pracovných ponúk na portáli profesia.sk
Hodnota objednaného plnenia 141,60 EUR s DPH
Garant objednávky Barbora Šujanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia, spol. s r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Barbora Šujanová
Funkcia Finančný manažér – metodik projektuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 94/14 / 17.3.2014
Popis objednaného plnenia Výpočet škodlivých emisných látok v plynovej kotolni ŠVS BB
Hodnota objednaného plnenia 70,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LPG, s.r.o., Mgr. Pavol Blaha
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šalgotariánska 10, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 00039691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS Banská BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 95/14 / 17.3.2014
Popis objednaného plnenia Letenka z Viedne do Bruselu
Hodnota objednaného plnenia 668,19 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Austrian airlines
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Viera Petrášová
Funkcia Národný kontaktný bod pre Horizont 2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 96/14 / 17.3.2014
Popis objednaného plnenia Letenka z Viedne do Bruselu
Hodnota objednaného plnenia 170,96 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aegean airlines
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
31, Viltanioti Str., 145 64, Kifisia, Athens, Greece
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Viera Petrášová
Funkcia Národný kontaktný bod pre Horizont 2020Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 97/14 / 17.3.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie na 2 noci 1 osoba v Aténach
Hodnota objednaného plnenia 114,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
President Hotel Athens
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
43 Kifissias Avenue, 11523, Athens
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Viera Petrášová
Funkcia Národný kontaktný bod pre Horizont 2020Faktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 465/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dohod.odmena
Hodnota fakturovaného plnenia 12.949.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vysoka skola muzickych umeni v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Venturska 3 813 01 Bratislava
IČO: 00397431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 198/14
Prináleží k zmluve/objednávke 646/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cena za aktualizaciu
Hodnota fakturovaného plnenia 30 087.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Multidata Praha s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Vodarenskou vezi 4 182 08 Praha
IČO: 25611747Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 277/2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 4.807,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 278/2014, 24.2.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 13.158,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 295/2014, 27.2.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena filtrov
Hodnota fakturovaného plnenia 197,40, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Crystal Company s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Marečka 3, 841 08 Bratislava
IČO: 46029923Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 300/2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stredos. Energetika distribúcia elektriny/ preplatok
Hodnota fakturovaného plnenia - 418,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 301/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) AVC Slovakia služby informátora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul. Svornosti 50, 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 302/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hotelové služby
Hodnota fakturovaného plnenia 140, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Astrum Laus s.r.o.,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.Hviezdoslava 5859/2A ,934 01 Levice
IČO: 36527866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 303/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 465,30, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 570,90, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 305/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 330, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 306/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 422,40, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx- Stravné lístky, spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 307/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) právne služby
Hodnota fakturovaného plnenia 232, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr. Ján Pokorný,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenská 1, 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 308/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby v oblasti informačných technológií projektu Fort- Forster.
Hodnota fakturovaného plnenia 3 100, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tibor Kádek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava
IČO: 43131361Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 309/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Danové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ing. Viliam Kupec - Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 310/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena rohožiek
Hodnota fakturovaného plnenia 105,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92, 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 311/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzka integrovaného systému
Hodnota fakturovaného plnenia 1070,50, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzka integrovaného systému
Hodnota fakturovaného plnenia 9515,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/a
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prezutie auta
Hodnota fakturovaného plnenia 100.25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Az pneu.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vojtassakova 616 02744 Tvrdosin
IČO: 44912951Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 313/2014, 3.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mobilné telefóny
Hodnota fakturovaného plnenia 7 619, 80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 314/2014 , 4.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka plynu ,Lamačská 8/A
Hodnota fakturovaného plnenia 3 963, EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 315/2014, 4.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vkladanie CD archívu do časopisu Quark
Hodnota fakturovaného plnenia 109,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 316/2014, 4.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevod vydavatelského oprávnenia
Hodnota fakturovaného plnenia 581,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatská 7, 811 05 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 317/2014, 4.3.2014
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 317/2014 Storin, monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57, 831 03 bratislava
IČO: 31319173Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 318/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 271
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana osôb a majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jáger s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 319/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 1239/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 99,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazyková škola, Palisády
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 38 811 06 Bratislava
IČO: 17319145Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 320/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 1239/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktúra za spotrebu vody
Hodnota fakturovaného plnenia 48,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazyková škola, Palisády
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 38 811 06 Bratislava
IČO: 17319145Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 321/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 3/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka plynu B. Bystrica
Hodnota fakturovaného plnenia 786,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 322/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 121/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka plynu
Hodnota fakturovaného plnenia 4.830,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 323/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MIloš Danada - Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 324/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 78/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu Múzeum č. 1-4
Hodnota fakturovaného plnenia 11,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenské národné Múzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 325/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 58,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 326/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 19/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 13,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 327/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 20/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 19,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 328/2014
Prináleží k zmluve/objednávke BA 1/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Voda z povrchového odtoku
Hodnota fakturovaného plnenia 22,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 329/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 504,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 330/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie cateringu
Hodnota fakturovaného plnenia 644,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico- P.Bača
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 32198213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 331/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 136/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 3.772,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 332/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2.083,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 333/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2.736 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 334/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 191/NISPEZ,NITSK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka reklamných predmetov
Hodnota fakturovaného plnenia 3.018,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ostredková 8, 821 02 Bratislava
IČO: 36357821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 335/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 56/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 336/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 3/OHT/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka elktriny
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 337/2014
Prináleží k zmluve/objednávke PN 16/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka elktriny
Hodnota fakturovaného plnenia 609,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/2014
Prináleží k zmluve/objednávke BA 4/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka elktriny
Hodnota fakturovaného plnenia 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 338/a
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sprievodcovske sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 120.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MS Agency s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tallerova 10 811 02 Bratislava
IČO: 35786213Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Diners club - platobné karty
Hodnota fakturovaného plnenia 1.442,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners club CS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Namestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 339/a
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dozor a poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 340/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9.075,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 341/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 38/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie večere pre podujatie OECD
Hodnota fakturovaného plnenia 2.444,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GB Consulting s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nová 29, 900 23 Viničné
IČO: 44360291Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 342/14
Prináleží k zmluve/objednávke 78a/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) záloha na kúpu auta
Hodnota fakturovaného plnenia 2500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Top Car Machánek s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11, 841 03 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 343/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 2.640,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 344/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 10/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporné externé služby v procese transveru technológií
Hodnota fakturovaného plnenia 18.431,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Neulogy a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovicova 6276 842 16 Bratislava
IČO: 36740454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 46/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) doprava zbierkových predmetov
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Šalmík
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mamateyova 10, 851 04 Bratislava
IČO: 32194099Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 345/a
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/b 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 346/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka pohonných hmôt
Hodnota fakturovaného plnenia 389,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 821 07 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 347/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 47/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hálová 16, 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 348/2014
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/307
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) online library -
Hodnota fakturovaného plnenia 1.186,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Krížkú 156, 251 68, Štirín
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 4.511,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 349/a
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencí k fotografiam
Hodnota fakturovaného plnenia 61,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Goden Voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 30004/7 Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 350/a prenajom r
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) adiokomunikatora
Hodnota fakturovaného plnenia 9.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost 1,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 351/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 78/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopisu Múzeum č. 1-4
Hodnota fakturovaného plnenia 11,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenské národné Múzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 352/2014
Prináleží k zmluve/objednávke predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predpis
Hodnota fakturovaného plnenia 477,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
primacionalne namestie 1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 352/a
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 78.95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353/2014
Prináleží k zmluve/objednávke členské
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členské
Hodnota fakturovaného plnenia 19.069 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Organisation for economic co-operation and development
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2 rue André Pascal, 75775 Paris, France
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 353a/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 100.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 354/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 1/NISPEZ/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup mediálneho priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 10.260,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TAM ART PRODUCTIONS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr.VL.Clementisa 10 821 02 Bratislava
IČO: 36413976Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 355/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 1/NISPEZ/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup mediálneho priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 5.231,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TAM ART PRODUCTIONS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr.VL.Clementisa 10 821 02 Bratislava
IČO: 36413976Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 356/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka elektriny
Hodnota fakturovaného plnenia 961,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 357/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekom poplatky za volania
Hodnota fakturovaného plnenia 589,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 358/2014
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/218
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 167,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Krížkú 156, 251 68, Štirín
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 359/2014
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2012/236
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis
Hodnota fakturovaného plnenia 19,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelec u Krížkú 156, 251 68, Štirín
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 360/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia 2.738,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 361/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce)
Hodnota fakturovaného plnenia 2.365,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe spol s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 362/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 31/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Standley Law Group LLP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
6300 Riverside Drive, Dublin , OH 43017
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 363/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 79/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Objednávka leteniek
Hodnota fakturovaného plnenia 502,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Saya spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrušovská 17, 831 06 Bratislava
IČO: 31367437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 363/a
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia 350.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
3 baby s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavna 563/15 Drahovce
IČO: 44886934Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 364/14
Prináleží k zmluve/objednávke 172/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 11.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 364/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 50/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 365/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 590,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 365/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 2.590,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 365a/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 60.72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 366/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka vody
Hodnota fakturovaného plnenia 97,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 367/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 6,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 367a/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 77.09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 368/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia -97,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 368a/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba ze telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 98.02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 369/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka el. energie
Hodnota fakturovaného plnenia 171,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 369a/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 886.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 370/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis ekonomického softvéru
Hodnota fakturovaného plnenia 277,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 370a/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 35.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 371/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup tonerov
Hodnota fakturovaného plnenia 5.577,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 372/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 48/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby HotLine, kontrola a údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 373/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 250,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX stravné lístky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 Žlilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 374/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 50/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 110,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 375/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 70
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 2.427,26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alison Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomasikova 1257/50C 831 04 Bratislava
IČO: 35792141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 376/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 55/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inzercia
Hodnota fakturovaného plnenia 444,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatel spol, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 377/2014
Prináleží k zmluve/objednávke BA 4/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka elektriny
Hodnota fakturovaného plnenia 2.442,41 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenová 6 816 47 Bratislava
IČO: 35823551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 378/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 61
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 109,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Drogéria ABC - Ján Lazor
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. Majstra Pavla 31, 054 01 Levoča
IČO: 40861708Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 379/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 60
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 128,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vladimír Halcin
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Francisciho 38, Levoča 054 01
IČO: 34802746Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 380/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 58
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka tonerov
Hodnota fakturovaného plnenia 316,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Iveta Sokolová - Optima
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tokajícka 4, 040 22 Košice
IČO: 33634319Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 381/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 59
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka tovaru, žiarovky, baterie....
Hodnota fakturovaného plnenia 53,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Zoričák - Zonic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová 36, 054 01 Levoča
IČO: 37479369Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 382/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 81
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softvérový balík na vytváranie dokumentov
Hodnota fakturovaného plnenia 1.040,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agemsoft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
IČO: 35782391Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 383/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 4/CVTISR/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za prístup do portálu EZB
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Regensburg
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 384/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 63
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) revízia has. prístrojov a hydrantu
Hodnota fakturovaného plnenia 40,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cyril Ciganok
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oreské 158, 072 23 Staré
IČO: 35025638Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 385/14
Prináleží k zmluve/objednávke 102/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ustav polymerov
Hodnota fakturovaného plnenia 334.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ella Cheong
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
5001 Hopewell centre,183 Queen s Road East Hong Kong
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 386/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/SEE Science/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3868.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Businees Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 387/14
Prináleží k zmluve/objednávke clenske
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clenske
Hodnota fakturovaného plnenia 150.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska asociacia kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalska 1 814 17 Bratislava
IČO: 30845181Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 388/14
Prináleží k zmluve/objednávke predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 157.89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mestsky urad
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sturova 1989/41 031 42 Liptovsky Mikulas
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 389/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zverejnenie pracovnej ponuky
Hodnota fakturovaného plnenia 141.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 390/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 28.13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 391/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
carlton Property s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hviezdoslavovo nam.3 611 02 Bratislava
IČO: 36860492Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 392/14
Prináleží k zmluve/objednávke 26/CVTISR2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hospodarske noviny
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ecopress a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Seberiniho 1 820 07 Bratislava
IČO: 31333524Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 393/14
Prináleží k zmluve/objednávke predpis
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) media,sluzby a prev.naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 394/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava brany
Hodnota fakturovaného plnenia 38.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Menton SK spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gbelska 19 84106 Bratislava
IČO: 35900903Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 395/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkcna skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 651.47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.sr.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 397/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 975 99 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 398/14
Prináleží k zmluve/objednávke 102/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) anniversary maintenance fee
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Millman IP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
401 Bay Street, suite 1220,Box 60
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 399/14
Prináleží k zmluve/objednávke MMVS-SUBITO
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uryvky clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 323.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strase 53 D-10713 Berlin
IČO: DE226169987Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 400/14
Prináleží k zmluve/objednávke 95/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 1216.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 401/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konstantina Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 402/14
Prináleží k zmluve/objednávke 56/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 566,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konstantina Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 403/14 realizacia interakt.demonstracii
Prináleží k zmluve/objednávke 71/SEE SCIENCE/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) realizacia interakt.demonstracii
Hodnota fakturovaného plnenia 1900.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vedecka hracka o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svermova 26 974 04 Banska Bystrica
IČO: 31750532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 404/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -1451.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 405/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -1451.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 406/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OH/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -4807.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 407/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3760.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 408/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -13 158.59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 409/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 12640.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 17 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 410/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 518.59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/C 825 17 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 411/14
Prináleží k zmluve/objednávke 191/NISPEZ,NITT SK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 9 025.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2013
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ostredkova 8 821 02 Bratislava
IČO: 36357821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 412/14
Prináleží k zmluve/objednávke 191/NISPEZ,NIIT SK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamne predmety
Hodnota fakturovaného plnenia 2754.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ostredkova 8 821 02 Bratislava
IČO: 36357821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 413/14
Prináleží k zmluve/objednávke 191/NISPEZ,NITT SK/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamne predmety
Hodnota fakturovaného plnenia 5 041.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ostredkova 8 821 02 Bratislava
IČO: 36357821Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 414/14..
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/65
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) How to write a Competitive Proposal for
Hodnota fakturovaného plnenia 125.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurobooks s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenskeho 5-9 811 01 Bratislava
IČO: 36657701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 415/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System-IPM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 416/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 90/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 557.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 417/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.45/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 433.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico -Peter Baca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 02 Bratislava
IČO: 32198231Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 418/14
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distrib.tlace
Hodnota fakturovaného plnenia 673.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 419/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/OT
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 356.89 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bvs a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 420/14
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpec.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Valo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stwfanikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 423/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 975 99 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 424/14
Prináleží k zmluve/objednávke 55/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) inzercia
Hodnota fakturovaného plnenia 444.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 21 821 08 Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 425/14
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proeko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmy vrsok 18 841 06 Bratislava
IČO: 35900831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 426/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 3 065.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 427/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 62/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) modul XFP transceiver...
Hodnota fakturovaného plnenia 450.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORGA-TRADE Network Systems a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
racianska 188 83004 Bratislava
IČO: 46881239Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 428/14
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za seminar
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
principium s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
pribisova 21 841 05 Bratislava
IČO: 35767111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 429/14
Prináleží k zmluve/objednávke 110/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hotelove ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 197.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 430/14
Prináleží k zmluve/objednávke 109/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 481.19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 431/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 92.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 432/14
Prináleží k zmluve/objednávke 106/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) hotelove ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 94.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 433/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka-doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 522.90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 313801123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 434/14
Prináleží k zmluve/objednávke 103A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 82.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Info key s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 435/14
Prináleží k zmluve/objednávke 65/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 110.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 436/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby techn.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 4 800 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 307775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 437/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby techn.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 7 200 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 438/14
Prináleží k zmluve/objednávke 42/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby techn.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 9 600 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 442/14
Prináleží k zmluve/objednávke 93/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) catering
Hodnota fakturovaného plnenia 696.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUVICO Peter Baca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 443/14 letenky
Prináleží k zmluve/objednávke 79/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 502.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 443/14
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Saya spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hruskova 17 831 06 Bratislava
IČO: 31367437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 444/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 237.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spp a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 445/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom info ploch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pre Sent s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 446/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia -26.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 975 99 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 447/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 12.212.28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 448/14
Prináleží k zmluve/objednávke 82/a/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kominarske sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 23.23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juraj Gal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavska 773 925 32 Velka Maca
IČO: 22800816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 449/14
Prináleží k zmluve/objednávke 86/a/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reinstalacia
Hodnota fakturovaného plnenia E200.00 UR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/a 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 450/14
Prináleží k zmluve/objednávke 102/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 113.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zak Vladimir
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vratna 14 040 01 Kosice
IČO: 14404737Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 451/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -478.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spp a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/A 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 452/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -786.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spp.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/A 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 453/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -786.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spp a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/A 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 454/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia -786.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Spp a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/A 825 00 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 455/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualne verzie
Hodnota fakturovaného plnenia 6396.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 456/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.c. 86/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 943.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Satur Travel a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 824 72 Bratislava
IČO: 35787201Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 457/14
Prináleží k zmluve/objednávke 34/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Smart Net
Hodnota fakturovaného plnenia 9 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 81103 Bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 458/14
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj. 77/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kanc.tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 199.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rempo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stara vajnorska 19 832 45 Bratislava
IČO: 35819081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 459/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 25.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 460/14
Prináleží k zmluve/objednávke 101/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 3 798.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 461/14
Prináleží k zmluve/objednávke 105/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Canon
Hodnota fakturovaného plnenia 1 048.54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35897866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 462/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola has.pristrojov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 143.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milan Fabry
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bohrova 9 851 01 Bratislava
IČO: 37412434Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 463/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prieskum
Hodnota fakturovaného plnenia 5 550.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MB Production s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A.Hlinku 366/13 919 21 Zelenec
IČO: 45385556Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 466/14
Prináleží k zmluve/objednávke 102/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) subst.examination
Hodnota fakturovaného plnenia 1300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELLA Cheong
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hong Kong Beijing
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 468/14
Prináleží k zmluve/objednávke 18/2012/CDA-2004-sk-01
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne za mesiac
Hodnota fakturovaného plnenia 277.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Publications Office
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2,rue Mercier
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 469/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 471/14
Prináleží k zmluve/objednávke 32/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za mobil.telefony
Hodnota fakturovaného plnenia 3 971.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovenska a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 472/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.88/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikat
Hodnota fakturovaného plnenia 13.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
D.trust Certifikacna Autorita a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 35840005Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 473/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montazne prace
Hodnota fakturovaného plnenia 73.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 474/14
Prináleží k zmluve/objednávke 105/NITT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborne poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 2928 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.20104
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INGENIUM Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanskeho 29/5953 917 01 Trnava
IČO: 44897855Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 475/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 535.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 476/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 367.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 480/14
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt sluz.informatora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 481/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 448.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 482/14
Prináleží k zmluve/objednávke 135/CVTISR/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 490.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 497/a
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom za zariadenie
Hodnota fakturovaného plnenia 170.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293