Objednávky a faktúry jún

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 204/14 / 2.6.2014
Popis objednaného plnenia občerstvenie
Hodnota objednaného plnenia 539,76 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šintavská 26, 851 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Zuzana Čeplíková
Funkcia Vedúca oddelenia OES NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205/14 / 2.6.2014
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovacie služby
Hodnota objednaného plnenia 336,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel San Donato
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Zamboni 16, 40126 Bologna, Taliansko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca Odboru vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205A/14 / 2.6.2014
Popis objednaného plnenia 1x ubytovanie Bologna
Hodnota objednaného plnenia 75,60 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Best Western Hotel San Donato
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via Zamboni 16 Piazza Maggiore Bologna, 40126, Italy
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205B/14 / 2.6.2014
Popis objednaného plnenia 1x ubytovanie Milano
Hodnota objednaného plnenia 53,64 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel New York
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Via G.B.Pirelli 5, Stazione Centrale Milano, 20124, Italy
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205C/2014 / 2.6.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Milano-Bratislava
Hodnota objednaného plnenia 30,99 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
www.ryanair.com
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 205D/14 / 2.6.2014
Popis objednaného plnenia Letenka Brusel-Bologna
Hodnota objednaného plnenia 36,99 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
www.ryanair.com
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 206/14 / 3.6.2014
Popis objednaného plnenia Poradenské služby na nadlimitnú zákazku Zabezpečenie mediálneho priestoru
Hodnota objednaného plnenia 3 024,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Vladimír Černý
Funkcia Finančný manažér projektu PopVaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 207/14 / 3.6.2014
Popis objednaného plnenia Poradenské služby na podlimitnú zákazku Vedecko- popularizačné publikácie
Hodnota objednaného plnenia 2 352,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46862439
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Vladimír Černý
Funkcia Finančný manažér projektu PopVaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 208/14 / 3.6.2014
Popis objednaného plnenia Poradenské služby na podlimitnú zákazku Popularizačný portál
Hodnota objednaného plnenia 2 352,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultima Ratio, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ulica 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46862439
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Vladimír Černý
Funkcia Finančný manažér projektu PopVaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 209/14 / 3. 6. 2014
Popis objednaného plnenia Nákup vlhkomera do depozitu
Hodnota objednaného plnenia 82,50 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELSO Philips Service, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
IČO: 31423388
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia Vedúca Múzea špeciálneho školstva v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 210/14 / 3.6.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 600,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve ano
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 210A/2014 / 3.6.2014
Popis objednaného plnenia Stravné lístky
Hodnota objednaného plnenia 9800 EUR s DPH
Garant objednávky Bc. Dáša Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Bc. Dáša Kissová
Funkcia vedúca OEHVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 211/14 / 5.6.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci
Hodnota objednaného plnenia 51,- EUR s DPH
Garant objednávky Putalová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzion Grand
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kováčska 65-67, 040 01 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia Odborný referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 211A/14 / 5.6.2014
Popis objednaného plnenia Nákup reklamných predmetov
Hodnota objednaného plnenia 5 041,20 EUR s DPH
Garant objednávky Stančík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
isifa Image Service s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8- Karlín
IČO: 63077353
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Andrej Stančík
Funkcia Odborný pracovník aktivity - metodikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 212/14 / 9.6.2014
Popis objednaného plnenia Objednávka vysielacieho času vo vysielaní programovej služby Markíza a Doma na účely informovania a publicity národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti na základe Rámcovej zmluvy č. 0235/2014 o nákupe vysielacieho času uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Hodnota objednaného plnenia 25 918,20 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Katarína Lepiešová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava
IČO: 31 444 873
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Emil Kopčík
Funkcia Vedúci administratívny pracovník projektuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 212A/14 / 9.6.2014
Popis objednaného plnenia ubytovanie v Bruseli
Hodnota objednaného plnenia 129,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aris Grand Place Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Grasmarkt 78-80, 1000 Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 213/14 / 10.6.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Košice, 2 os/1 noc
Hodnota objednaného plnenia 102,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzión Beryl, Košice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mojmírova 781/2, 04001 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 214/14 / 11.6.2014
Popis objednaného plnenia Projektor Acer DLP H6510BD
Hodnota objednaného plnenia 579,77 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GRATEX International, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho ul. 17/C, Bratislava
IČO: 35743468
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 214A/14 / 11.6.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 79,98 EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ryanair
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
PO Box 11451, Airside Business Park, Dublin
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 215/14 / 11.6.2014
Popis objednaného plnenia Scan fotografií modelov turbín
Hodnota objednaného plnenia 32,- EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NTM v Prahe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
IČO: 00151882
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 216/14 / 11.6.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 489,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 216A/14 / 12.6.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 190,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Plasky, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Plasky 212, Brusel
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 216B/14 / 12.6.2014
Popis objednaného plnenia Ubytovanie Toulouse
Hodnota objednaného plnenia 225,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Freed´home Toulouse
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
18 Rue d´Austerlitz, 31000 Toulouse
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 217/14 / 18.6.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Brusel-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 550,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15, 821 08 Bratislava
IČO: 31380123
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 218/14 / 19.6.2014
Popis objednaného plnenia letenka Viedeň-Toulouse-Viedeň
Hodnota objednaného plnenia 461,- EUR s DPH
Garant objednávky Janušová Anna
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GLOBAMERICA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31398081
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ján Turňa
Funkcia Generálny riaditeľVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 219/14 / 23.6.2014
Popis objednaného plnenia Pranie návliečok, uterákov, utierok
Hodnota objednaného plnenia 58,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Miriam Rajčanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ivona Krajčíková, práčovňa MIIVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A. Hlinku 40, 921 01 Piešťany
IČO: 34216197
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 220/14 / 23.6.2014
Popis objednaného plnenia MIKROTIK RuterBoard 750GL L4
Hodnota objednaného plnenia 43,20 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Kevély Mikuláš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOkey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A, 83152 Bratislava
IČO: 36383431
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Kevély Mikuláš
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 224/14 / 25.6.2014
Popis objednaného plnenia Servis, oprava služ. MV ŠKODA Octavia Combi ŠPZ LM 402 BB
Hodnota objednaného plnenia 500,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Ladislav Staroň
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
IMPA s.r.o.
IČO: Panónska cesta 23, 851 04 Ba, pracovisko Liptovský Mikuláš, 1.mája 3528, 032 01 Lipt. Mikuláš
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Ladislav Staroň
Funkcia Vedúci odd. ŠVS Liptovský MikulášVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 226/14 / 30.6.2014
Popis objednaného plnenia Tonery a cartridge
Hodnota objednaného plnenia 84,- EUR s DPH
Garant objednávky Jarmila Matejovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jarmila Matejovová
Funkcia referent zásobovaniaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1000/14
Prináleží k zmluve/objednávke 214/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projektor
Hodnota fakturovaného plnenia 579.77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gratex International a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/c 821 04 Bratislava
IČO: 35743468Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1001/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 189.24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1003/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1004/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 393.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1005/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 500.74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1006/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/6/14/188
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 717.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park komenskeho 7 040 01 Kosice
IČO: 31648410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1007/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 610.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1008/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.216/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 489.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1009/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 65.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.4.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1010/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.213/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 105.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zak Vladimir
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vratna 14 040 01 Kosice
IČO: 14404737Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1011/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 65.59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1012/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 24.53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1013/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1014/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) let.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia -87.45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ETN Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupeho 23/A 831 01 Bratislava
IČO: 31379508Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1015/14
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 65.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolna 4 974 01 Banska Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1016/14
Prináleží k zmluve/objednávke 9/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fin.odmeny
Hodnota fakturovaného plnenia 566.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Konstantina Filozofa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 1 949 74 Nitra
IČO: 00157716Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1017/14
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie fir.kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 2 106.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.Slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1018/14
Prináleží k zmluve/objednávke 737/popVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysiel.cas
Hodnota fakturovaného plnenia 76 705.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/a 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1019/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.191A/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) master Collection....
Hodnota fakturovaného plnenia 1 086.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Exe spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slavicie udolie 6 811 02 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1020/14
Prináleží k zmluve/objednávke TIB/Hanover
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kopie clankov
Hodnota fakturovaného plnenia 13.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Postfach 6080, 30060 Hannover
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1021/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.164/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kosenie travnika
Hodnota fakturovaného plnenia 166.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jan Pilko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tajovskeho ul.25 974 00 Banska Bystrica
IČO: 10988963Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1022/14
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkc.skuska
Hodnota fakturovaného plnenia 2 175.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1023/14
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba
Hodnota fakturovaného plnenia 507.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1024/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 14.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1025/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia - 44.67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1026/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 63.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1027/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 2014/00118
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) skenovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 716.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Narodni technicke muzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kostelni 42 170 78 Praha
IČO: 00023299Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1028/14
Prináleží k zmluve/objednávke 217/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 550.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Go travel slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovska 15 811 08 Bratislava
IČO: 2020303274Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1029/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-1/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1030/14
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pehliadka kamer.systemu
Hodnota fakturovaného plnenia 15.94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 112 97401 Banska Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1031/14
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom motor.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 373.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 73/a 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1032/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 375.82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1033/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1034/14
Prináleží k zmluve/objednávke 19/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 16 259.14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Komenskeho v BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Safarikovo nam.6 814 99 Brtaislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1035/14
Prináleží k zmluve/objednávke 6/NCP/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sutazna 10 821 08 Bratislava
IČO: 20250323426Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1036/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 51.69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1037/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/20141
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 62.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1038/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 20.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1039/14
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 14.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Oresianska 3 917 01 trnava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1040/14
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 100.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Valo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stefanikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1041/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/1/2014/126C
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 87.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Pavel Hala
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ctvrte 8 634 00 Brno
IČO: 11472430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1042/14
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) normokopie
Hodnota fakturovaného plnenia 224.62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1043/14
Prináleží k zmluve/objednávke 15/2013/251
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predpl.casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 10.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univer Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 106 97401 Banska Bystrica
IČO: 35771879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1044/14
Prináleží k zmluve/objednávke 13/2013/249
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 49.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri celulozke 40 010 01 Zilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1045/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.218/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenka
Hodnota fakturovaného plnenia 461.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1046/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patent.poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Millman IP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
401 Bay Street,Suite 1220 Toronto Canada
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1047/14
Prináleží k zmluve/objednávke 804/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopisy
Hodnota fakturovaného plnenia 78.720 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ACM Digital Library
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2 Penn Plaza suite 701 New York
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1048/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/1/2014/126C
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predp.casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 32.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Pavel Hala
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ctvrte 8 634 00 Brno
IČO: 11472430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1049/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 105.34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1050/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/9/14/191
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 202.85 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pemic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
padlych hrdinov 60 821 06 Bratislava
IČO: 35896931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1051/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 3/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezp.teren.zberu
Hodnota fakturovaného plnenia 9465.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentura soc.analyz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 36 811 06 Bratislava
IČO: 35685930Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1052/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 114.26 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
www.belgacom.be
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
S.A. de droit public du roi Albert II 27,B-Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1053/14
Prináleží k zmluve/objednávke 736/popVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 25 685.95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1054/14
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 973.12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1055/14
Prináleží k zmluve/objednávke 708/popVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) popul.aktivity
Hodnota fakturovaného plnenia 131 985,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Starmedia Co,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 35729317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1056/14
Prináleží k zmluve/objednávke 621/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby informatora
Hodnota fakturovaného plnenia 1880.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AVC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
ul.Svornosti 50 821 06 Bratislava
IČO: 44766017Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1057/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/7/14/189
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 652.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Partner technic s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.slobody 17 811 06 Bratislava
IČO: 17337879Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 907/14
Prináleží k zmluve/objednávke 717/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softverove produkty
Hodnota fakturovaného plnenia 1 181 299.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 908/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.23/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba stroja
Hodnota fakturovaného plnenia 2 171.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 909/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 69.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Telefonica Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Einstainova 24 851 01 Bratislava
IČO: 35848863Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 910/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 129.69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Belgacom.be
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
S.A. de droit public du roi Albert II 27,B-Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 911/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.196/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 499.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PONTIS SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panenska 13 811 03 Bratislava
IČO: 36610143Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 912/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23A
IČO: 31592503Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 913/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 59.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 914/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.168,179,180,181/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 457.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Robert takacs
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Polna 12 931 01 Samorin
IČO: 35021721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 921a/2014
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 96.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.7.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 924/14
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 925/14
Prináleží k zmluve/objednávke 76/OEH/09
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 3 772.22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Delta Security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nobelova 30 831 02 Bratislava
IČO: 35720972Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 926/14
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 237.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 927/14
Prináleží k zmluve/objednávke 27/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom uprat.stanic
Hodnota fakturovaného plnenia 1 179.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 928/14
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 929/14
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2004
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 930/14
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 931/14
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadz.naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 933/14
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 935/14
Prináleží k zmluve/objednávke 77/SEE SCIENCE/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlac casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 831.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marketing and Businees Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisady 33 811 06 Bratislava
IČO: 43801111Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 936/14
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 937/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 400. EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 938/14 energia
Prináleží k zmluve/objednávke 41/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 609.36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 939/14
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 940/14
Prináleží k zmluve/objednávke 736/popVat/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielanie reklamy
Hodnota fakturovaného plnenia 16 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 941/14
Prináleží k zmluve/objednávke 4-11/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nebyt.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 942/14
Prináleží k zmluve/objednávke 751/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Wiley-Blackwell-2014
Hodnota fakturovaného plnenia 223 941.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 943/14
Prináleží k zmluve/objednávke 750/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) scifinder
Hodnota fakturovaného plnenia 271 320.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 944/14
Prináleží k zmluve/objednávke 48/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Hotline
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 947/14
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 25.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 948/14
Prináleží k zmluve/objednávke 48/NCP/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) mesacny pausal
Hodnota fakturovaného plnenia 3 864.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ashton and partners s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dankovskeho 14 811 03 Bratislava
IČO: 46039317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 949/14
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 1232.81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 950/14
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/08
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 951/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 204/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 539.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auvico-Ing.Peter Baca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tematinska 2 851 05 Bratislava
IČO: 321982013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 952/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publ.a umel.cinnost
Hodnota fakturovaného plnenia 180 000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 953/14
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 500.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo energia
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 954/14 energia
Hodnota fakturovaného plnenia 2467.87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 955/14
Prináleží k zmluve/objednávke 113/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 494.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne nam.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 956/14
Prináleží k zmluve/objednávke 82/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 12 758.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 957/14
Prináleží k zmluve/objednávke 82/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 12 657.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 958/14
Prináleží k zmluve/objednávke 82/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 26 179.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 959/14 publik.a umelec. cinnost
Prináleží k zmluve/objednávke 16/PK/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publik.a umelec. cinnost
Hodnota fakturovaného plnenia 180.000 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 960/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cistiace potreby
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tripsy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fucikova 462 925 21 Sladkovicovo
IČO: 36276464Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 961/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 428.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.Stefana Moysesa 9 974 01 Banska Bystrica
IČO: 39691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 962/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 220.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 964/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 839.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 965/14
Prináleží k zmluve/objednávke 736/popVat/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 28.021.03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 966/14
Prináleží k zmluve/objednávke 738/popvaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacie casu
Hodnota fakturovaného plnenia 153 734.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brectanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 967/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 800.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 968/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 108.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 969/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 609.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 970/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Student Agency s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodna 48 811 06 Bratislava
IČO: 44551304Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 971/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 122.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 972/14
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platby za elektriku
Hodnota fakturovaného plnenia -283.43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 973/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Thinkstock
Hodnota fakturovaného plnenia 1899.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Isifa Image service s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sokolovska 192/79 186 00 Praha
IČO: 63077353Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 974/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.147A/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 86.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progressbar
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretska 12 811 08 Bratislava
IČO: 42180023Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 975/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultacie
Hodnota fakturovaného plnenia 57.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 976/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 62.75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 977/14
Prináleží k zmluve/objednávke 737/popVaT/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamny priestor
Hodnota fakturovaného plnenia 76 705.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/a 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 978/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 562.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
92/CVTISR/2007
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 979/14
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpecnosť s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 980/14
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 32.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS Bezpecnosť s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 981/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 55.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 982/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 019.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 983/14
Prináleží k zmluve/objednávke 49/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 984/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.173/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 76.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elpo Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okruzna 25 058 01 Poprad
IČO: 36846414Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 985/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 4.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 986/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.210/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 600.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 2020306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 987/14
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 988/14
Prináleží k zmluve/objednávke 35/2008 obj.22/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 5 394.59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 989/14
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proeko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmy vrsok 18 841 06 Bratislava
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 990/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 26.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajska 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 991/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) udrzba
Hodnota fakturovaného plnenia 1.195.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porche inter Auto slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolnozemska 7 851 04 Bratislava
IČO: 31319459Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 992/14
Prináleží k zmluve/objednávke 117/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nabrusenie noza
Hodnota fakturovaného plnenia 68.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tomas gramblicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrobakova 1 851 02 Bratislava
IČO: 40770842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 993/14
Prináleží k zmluve/objednávke OKF/2013/258
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 64.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media Call s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Spitalska 885/2a
IČO: 24198013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 994/14
Prináleží k zmluve/objednávke obj.23/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca technika
Hodnota fakturovaného plnenia 81.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 04 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 995/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 6.55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Studentska Rada Vysokych skol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stare Grunty 52 842 44 Bratislava
IČO: 00039691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 996/14
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 723.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 998/14
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribucia casopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 640.61 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 999/14
Prináleží k zmluve/objednávke 632/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie prace
Hodnota fakturovaného plnenia 350.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2014
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
3BABY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavna 563/15 922 41 Drahovce
IČO: 44886934